НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 297721

Назва:

Соціокультурні трансформації в посткомуністичних суспільствахАнотація: Курс спрямовано на дослідження динаміки соціальних змін світового чи глобального масштабу, які відображають історичні форми розвитку глобальної соціальної системи. З цією метою у курсі здійснюється критичний розгляд соціологічних теорій та емпіричних даних щодо глобальних соціальних змін. В межах курсу висвітлюються основні підходи та аспекти аналізу глобальних соціальних змін, досліджується динаміка демографічних, екологічних, економічних, політичних і культурних глобальних соціальних трансформацій, здійснюється аналіз закономірностей, тенденцій і прогнозів глобальних соціальних змін.