НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 297723

Назва:

Методика маркетингових дослідженьАнотація: Метою дисципліни є поглиблене вивчення понять та підходів маркетингових досліджень, детальний розгляд типів досліджень за ринками, завданнями та залежно від можливостей "замовника". Також виносяться на обговорення зі студентами переваги та недоліки дослідницьких методик, розглядаються приклади реалізованих проектів. Структура курсу включає: 1) вступну лекцію, яка висвітлить базові поняття маркетингу, як то маркетингова стратегія, брендинг, сегментація ринку; 2) "гостьові" семінари від фахівців у різних сферах маркетингових досліджень з вибраних тем та методик; 3) практичні заняття для опанування окремих підходів до аналізу маркетингової інформації; 4) виконання дослідження. У результаті опанування дисципліни студенти: вдосконалять навички з проведення маркетингового дослідження; поглиблять знання щодо використання різних методів збору та аналізу даних відповідно до цілей і завдань дослідження та відповідно до ринку, що досліджується; набудуть розуміння стратегічних принципів проведення маркетингового дослідження та практичних аспектів використання результатів дослідження "замовником".