НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 297728

Назва:

Особистість в умовах соціальних трансформаційАнотація: Курс проблематизує класичне соціологічне уявлення про взаємодію суспільства і особистості, представляючи її як постійний взаємоспрямований вплив, в ході якого особистість виступає не лише як об'єкт, а й як суб'єкт соціальних змін. Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасне соціологічне бачення ролі особистісної суб'єктності в розвитку суспільства. Метою курсу є формуваня у студентів перспективи усвідомлення процесів (само)організації і структурації соціуму від мікро- до макрорівня через виявлення особливостей взаємодії особистості і суспільства. Курс дає студентам можливість опанувати методологічні аспекти дослідження процесу становлення, функціонування особистості як суб'єкта соціальної дії, набути знання та навички щодо основних принципів проведення досліджень, спрямованих на визначення специфіки процесів соціальної ідентифікації, соціальної адаптації, соціальної регуляції поведінки особистості в суспільстві, що трансформується.

Зміст дисципліни: Курс проблематизує класичне соціологічне уявлення про взаємодію суспільства і особистості, представляючи її як постійний взаємоспрямований вплив, в ході якого особистість виступає не лише як об'єкт, а й як суб'єкт соціальних змін. Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасне соціологічне бачення ролі особистісної суб'єктності в розвитку суспільства. Метою курсу є формуваня у студентів перспективи усвідомлення процесів (само)організації і структурації соціуму від мікро- до макрорівня через виявлення особливостей взаємодії особистості і суспільства. Курс дає студентам можливість опанувати методологічні аспекти дослідження процесу становлення, функціонування особистості як суб'єкта соціальної дії, набути знання та навички щодо основних принципів проведення досліджень, спрямованих на визначення специфіки процесів соціальної ідентифікації, соціальної адаптації, соціальної регуляції поведінки особистості в суспільстві, що трансформується.