НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 297739

Назва:

Соціальна нерівність, довіра і корупція у суспільствіАнотація: Зміст курсу розкриває основні теоретичні засади та емпіричні результати дослідження взаємозв'язку соціальної нерівності і корупції у суспільстві. Передбачається знайомство зі змістом концептуальних положень, методами і результатами емпіричних досліджень причин і наслідків корупції, взаємозалежності між корупцією, соціальною нерівністю, зокрема економічною, освітньою, гендерною, суспільною довірою, інституційним устроєм суспільства та ефективністю урядування у розвинутих західних, незахідних та пострадянських суспільствах, зокрема в Україні

Кількість кредитів: 5

Викладач(і): д. соц. н., проф. Світлана Оксамитна

Зміст дисципліни:


Рекомендована література: 1. Абель, П. Дослідження різної природи незаконних трансакцій в Україні / АбельПолезе // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2010. - No 3. - С. 53. // http://stmm.in.ua/archive/ukr/2010-3/6.pdf
2. Фукуяма Ф. Що таке корупція і як з нею боротися // https://www.epravda.com.ua/columns/2016/06/9/595365/
3. Холмс Л. Коррупция. Очень краткое введение. 2021. Глава 1, Глава 2, Глава 4.
4. Jancsics, David. Interdisciplinary Perspectives on Corruption (2014) // https://academicworks.cuny.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1190&context=gc_pubs (Скорочена версія статті - Янчікс Д. Корупція з міждисциплінарної точки зору // https://politkrytyka.org/2017/09/22/koruptsiya-z-mizhdistsiplinarnoyi-tochki-zoru/)
5. Uslaner, E. (2008). Corruption, Inequality, and the Rule of Law Cambridge University Press. P. 6-17.
6. Dimant, E. and Tosato, G. (2017). Causes and Effects of Corruption: What Has Past Decade's Empirical Research Taught Us? A Survey. Journal of Economic Surveys Vol. 00, No. 0, pp. 1-22 // https://www.researchgate.net/publication/304113926_Causes_and_Effects_of_Corruption_What_has_Past_Decade%27s_Empirical_Research_Taught_Us_A_Survey
7. Валлє В. (2018). Корупція. Занепад соціального капіталу. Розділ 15. Стан корупції в Україні.
8. Про схвалення Методики стандартного опитування щодо рівня корупції в Україні. НАЗК // https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/12.01-do-p.8.pdf
9. Стегній, О.Г. Феномен всеохоплюючої корумпованості в сучасному українському суспільстві. Український соціум, №1, 2012. // https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2012/01/7-22__no-1__vol-40__2012__UKR.pdf
10. Холмс Л. Коррупция. Очень краткое введение. 2021. Глава 3, Глава 5.
11. Стан корупції в Україні: висновки для Антикорупційної стратегії. 2020 р. НАЗК // https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/NAZK-Stan-koruptsiyi-v-Ukrayini-vysnovky-dlya-Antykoruptsijnoyi-strategiyi.pdf
12. Стан корупції в Україні. Сприйняття, досвід, ставлення. USAID. 2021 // https://engage.org.ua/stan-koruptsii-v-ukraini-spryjniattia-dosvid-stavlennia/
13. User's Guide to Measuring Corruption and Anticorruption https://www.researchgate.net/publication/341025154_User%27s_Guide_to_Measuring_Corruption_and_Anticorruption
14. Мазярчук, В., Федько І. Вплив корупції на економічне зростання (2016) // https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2016/10/FEAO_Corruption_Economy_A5_short_final.pdf
15. Скільки коштує суспільству корупція. Aналітична записка. 2016 // https://ces.org.ua/wp-content/uploads/2016/07/How-much-does-Corruption-Cost-Ukraine_Research-Paper.pdf
16. Ураїна. Корупція і економічне зростання. 2015. Міжнародний валютний фонд.
17. Income Inequality And The Level Of Corruption In Europe: Specific Of Post-Communist Countries // https://www.oecd.org/corruption/integrity-forum/academic-papers/Basna.pdf
18. You, Jong-sung and Sanjeev Khagram. 2005. "A Comparative Study of Inequality and Corruption," American Sociological Review, 70:136-157.
19. Gupta, Sanjeev, Hamid R. Davoodi, and Rosa Alonso-Terme. 2002. Does Corruption Affect Income Inequality and Poverty? Economics of Governance 3(1):23-45 // https://www.researchgate.net/publication/24054187_Does_Corruption_Affect_Income_Inequality_and_Poverty
20. Z??iga, N. Correlation between corruption and inequality // https://www.u4.no/publications/correlation-between-corruption-and-inequality.pdf


Додаткова література

1. Костюченко Т. Повсякденні корупційні практики (2017) / Стан сингулярності: соціальні структури, ситуації, повсякденні практики // http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/11962/Stan_synhuliarnosti.pdf?sequence=1&isAllowed=y
2. Сапелкін Ю. Корупція в Україні: сутність, умови існування, механізми протидії. (2016). Інститут соціології НАН України.
3. Fisman, Ray and Miriam A. Golden (2017). Corruption: What Everyone Needs to Know. New York: Oxford University Press.
4. Mungiu-Pippidi, A. The Good, the Bad and the Ugly: Controlling Corruption in the European Union, 2013 // https://www.againstcorruption.eu/wp-content/uploads/2013/03/ANTICORRP-Policy-Paper-on-Lessons-Learnt-final.pdf


Методи й критерії оцінювання: Курс розрахований на 50 навчальних аудиторних годин і складається з ознайомчої лекції (2 год.) та 12-ти щотижневих занять по 4 години (48 год.). Успішність оцінюється за максимальною кількістю балів - 100, які розподіляються таким чином: " Робота протягом семестру - до 70 балів, що включає: 1) участь у щотижневих семінарах з доповідями/презентаціями протягом семестру (до 40 балів, 2 по 20 балів максимум), 2) активність у щотижневих семінарах (доповнення, коментарі, участь у дискусії) (до 30 балів), " Виконання аналітичного есе та його презентація (складання заліку) - до 30 балів.

Мова навчання: українська