НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 299554

Назва:

Управління бізнес процесами та бізнес моделями в цифровому середовищіАнотація: Основною метою курсу є формування компетентностей щодо ефективного управління бізнес процесами підприємств різної форми власності в сучасному цифровому середовищі. Висвітлюється сучасна трансформація процесів в цифрову площину. Дисципліна формує знання щодо сучасних бізнес моделей, на прикладі бізнес моделі CANVAS. Ментальні\національні особливості в бізнес моделях. Надаються методології управління цифровими процесами. Аналізуються сучасні цифрові інструменти управління бізнес процесами.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: І

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): cт. викладач Подденежний О.Г.

Результати навчання: формує наступні знання, вміння та навички:
- розуміння методологічних основи процесної діяльності - планування і організацію процесів, планування бюджетів часу і ресурсів;
- знання основні види процесів та вміння впроваджувати цифрову трансформацію;
- аналіз процесних ризиків та змін;
- навички управління процесною командою.
- навики використання сучасних цифрових інструменти базуючись на світових стандартах управління проектамиСпосіб навчання: аудиторне, дистанційне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: -Планування та бюджетування -Базове знання процесів та вміння структурувати описати процес

Зміст дисципліни: Тема 1. Введення. Визначення основних термінів. Основні види БП (бізнес процесів). Організаційні структури та їх вплив на БП. Тема 2. Цілі і задачі БП. Визначення учасників. Формування та управління командою. Тема 3. Фінансові складові БП. Бюджетування та планування подій та ресурсів БП. Тема 4. Ініціалізація та управління БП. Трансформація БП в цифрову площину Тема 5. Цифрові інструменти управління БП Тема 6. Ризики цифрової трансформації БП Тема 7. Бізнес моделі в епоху цифровізації Тема 8. Впровадження цифрових бізнес моделей


Рекомендована література: 1. "Digital Transformation: Survive and Thrive in an Era of Mass Extinction" by Thomas M. Siebel (2019)
2. Business Process Management : Practical Guidelines to Successful Implementations, By (author) John Jeston, 2018.
3. Створюємо бізнес-модель, Автори: Ів Піньє, Олександр Остервальдер, 2017
4. Цифрова трансформація Китаю. Досвід перетворення інфраструктури національної економіки, Ма Хуатэн, 2019
5. Цифрова стратегія Посібник із переосмислення бізнесу! Суніл Ґупта, 2020
6. Від хорошого до величного. Чому одні компанії прориваються, а інші ні. Джим Коллінз, Наш формат Київ 2017

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів; підсумковий контроль (залік) - 30 балів

Мова навчання: українська