НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 301216

Назва:

Дезінформація, пропаганда та стратегічні комунікаціїАнотація: Курс присвячений вивченню різних аспектів інформаційних впливів, у тому числі, дезінформації, місінформації та пропаганди. Студенти розглядатимуть історичні витоки пропаганди, дізнаються про структуру та мережу російської дезінформації, а також проаналізують практики боротьби з деструктивним контентом на прикладі світових урядових та неурядових організацій. Також у ході курсу передбачається вивчення поняття стратегічні комунікації в контексті боротьби з інформаційними загрозами.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: 3

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Результати навчання: Студент повинен знати, які існують аспекти інформаційних впливів, у тому числі, дезінформації, місінформації та пропаганди; історичні витоки пропаганди, структуру та мережу російської дезінформації, також знати, що таке стратегічні комунікації в контексті боротьби з інформаційними загрозами.

Студент повинен вміти проаналізувати практики боротьби з деструктивним контентом на прикладі світових урядових та неурядових організацій;

Спосіб навчання: аудиторний

Зміст дисципліни: Курс присвячений вивченню різних аспектів інформаційних впливів, у тому числі, дезінформації, місінформації та пропаганди. Студенти розглядатимуть історичні витоки пропаганди, дізнаються про структуру та мережу російської дезінформації, а також проаналізують практики боротьби з деструктивним контентом на прикладі світових урядових та неурядових організацій. Також у ході курсу передбачається вивчення поняття стратегічні комунікації в контексті боротьби з інформаційними загрозами.

Форми та методи навчання: лекційні, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарських заняттях, проміжні контрольні роботи); підсумковий контроль - 30 балів (форма контролю - залік).

Мова навчання: українська