НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 301217

Назва:

Аналітика соціальних мережАнотація: Курс присвячений ознайомленню студентів з принципами та методами соціальних мереж, вивчення інструментів. У цьому курсі розглядаються найбільш часто використовувані платформи соціальних мереж і те, як їх можна включити в ширшу комунікаційну стратегію. Здобувачі дізнаються, як найкраще збирати, аналізувати та використовувати дані, отримані через соціальні мережі, а також вимірювати результати цифрових комунікаційних кампаній. Курс також розглядає найкращі практики та приклади використання соціальних мереж в медіа комунікаціях, а також проблемні питання, які виникають у зв'язку з соціальними мережами, такі як комп'ютерна пропаганда.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: 3

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Результати навчання: Студенти повинен знати, як найкраще збирати, аналізувати та використовувати дані, отримані через соціальні мережі, а також вимірювати результати цифрових комунікаційних кампаній; знати найкращі практики та приклади використання соціальних мереж в медіа комунікаціях, а також проблемні питання, які виникають у зв'язку з соціальними мережами, такі як комп'ютерна пропаганда.
Студент повинен вміти професійно збирати, аналізувати та використовувати дані, отримані через соціальні мережі;
вміти професійно та оперативно розвязувати проблемні питання, які виникають у зв'язку з соціальними мережами.


Спосіб навчання: аудиторний

Зміст дисципліни: Ознайомлення студентів з принципами та методами соціальних мереж, вивчення інструментів. Також будуть представлені різні види соціальних мереж. найбільш часто використовувані платформи соціальних мереж і те, як їх можна включити в ширшу комунікаційну стратегію. Студенти дізнаються, як найкраще збирати, аналізувати та використовувати дані, отримані через соціальні мережі, а також вимірювати результати цифрових комунікаційних кампаній. Курс також розглядає найкращі практики та приклади використання соціальних мереж в медіа комунікаціях, а також проблемні питання, які виникають у зв'язку з соціальними мережами, такі як комп'ютерна пропаганда.

Форми та методи навчання: лекційні, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (обговорення, виступи на семінарських заняттях, фінальний проект); підсумковий контроль - 30 балів (форма контролю - залік).

Мова навчання: українська