НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 315340

Назва:

Історія світової культуриАнотація: Курс "Історія світової культури" входить до блоку історико-культурних дисцип-лін бакалаврської програми "Культурологія" і служить складовою підготовки студентів - істориків і філософів першого року навчання. Лекційний курс намагається охопити і висвітлити центральні теми сучас-ного історико-культурологічного знання, канонічну топіку історії культури - опи-си і теоретичні образи основних типів культур (античність, традиційний Китай, Індія, ісламський світ) та культурно-історичних епох (європейське середньовіччя, Відродження, Новий час). Увага приділяється ключовим словам, мові опису, ка-тегоріям конкретних культур, характеристикам їхньої ментальності, картинам світу, моделям індивіда і соціума різних епох і ареалів. Лекційний матеріал міс-тить інформацію про історію вивчення культурних типів та епох, авторитетні наукові концепції і підходи, дискусійність та актуальну проблематику, а також бібліографічні огляди та рекомендації. Практичні заняття передбачають перевірку і корекцію отриманого знання, активізацію історико-культурної рефлексії студен-тів, формування пізнавальних орієнтирів в галузі сучасної історії культури