НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316757

Назва:

Всесвітня історіяАнотація: Курс є вступом до політичної, соціальної та інтелектуальної історії XІХ-ХХ століть. Мета курсу: ознайомити студентів з основними подіями, процесами та політичними, суспільними та культурними тенденціями модерної доби.

Тип дисципліни: Вибіркова

Рік навчання: 1

Семестр: осінь, весна

Кількість кредитів: 7 (загальна кількість годин - 210 год.; аудиторні години - 70 год.; лекції - 42 год.; семінарські заняття - 28 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік/залік

Викладач(і): Диса К.Л., доц., к.і.н., Григор'єва Т.Ю., доц., к.і.н.

Результати навчання: В результаті роботи на курсі студенти зможуть орієнтуватися у динаміці історичного розвитку та ознаках різних епох європейської та світової історії. Зможуть зрозуміти особливості соціально-політичного, економічного та культурного розвитку характерної для кожної епохи, порівняти та визначити основні ознаки кожної віхи. Вони будуть здатні визначити ключові кризові та переломні моменти на межі епох, що розглядаються.

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: історія культури, релігієзнавство, історія європейської філософії.

Зміст дисципліни: Курс ознайомлює студентів з основними віхами та поняттями всесвітньої історії, дає уявлення про регіональні особливості соціально-політичного, економічного та культурного розвитку.


Рекомендована література: Дейвіс Н. Європа. Історія. Пер. з англ.. К.: Основи, 2000.
Історія Сполучених Штатів Америки. Нарис. К., 2000.
Civilization of the West / Ed. by Kishlansky M., Geary P. - New York, 1991.
Craig A.M., Graham W.A., Kagan D., Ozment S., Turner F.M. The Heritage of World Civilizations. Third Edition. New York: Macmillan College Publishing Co., 1994. Volume I: To 1600. Vol. II: Since 1500. (Vol. A-C).
Esler A. The Human Venture. A world history from prehistory to Present. New Jersy, 1996.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Для того, щоб успішно завершити курс, студенти зобов'язані відвідувати кожне семінарське заняття, брати активну участь у дискусіях, скласти залік

Мова навчання: українська