НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316773

Назва:

Оглядові лекції для підготовки до комплексного кваліфікаційного екзаменуТип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 4

Семестр: літній

Кількість кредитів: не передбачено

Форма контролю: немає

Викладач(і): викладачі кафедри

Результати навчання:
ПРН-1. Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури.
ПРН-2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.
ПРН-3. Знати основні етапи, напрямки в історії світової та вітчизняної філософії.
ПРН-6. Мати обізнаність щодо основних напрямів, тенденцій, проблематики сучасної філософії.
ПРН-8. Мати обізнаність у головних філософських методах і підходах, розуміти етико-практичну значущість філософського знання.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Нормативні та вибіркові дисципліни професійної та практичної підготовки

Зміст дисципліни: Систематизація, закріплення теоретичних знань і навичок, набутих під час опанування нормативних та професійно-орієнтованих дисциплін

Форми та методи навчання: лекції

Методи й критерії оцінювання: не передбачено

Мова навчання: українська