НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 317305

Назва:

Кочовики середньовічної ЄвропиАнотація: Вибірковий курс для студентів-археологів є однією з базових дисциплін для опанування знаннями з середньовічної археології та історії України й навичками з всебічної фахової підготовки археолога. Розглядається низка важливих питань, пов'язаних з формуванням номадизму як соціально-економічного явища, а також археологія та історія тюркомовних народів Середньовіччя: гунів, авар, булгар, хозар, мадяр, печенігів, торків, половців, татар. Висвітлюється важлива роль номадів у формуванні Київської держави та інституцій її влади. Курс є однією з базових дисциплін для опанування знаннями з середньовічної археології та історії України й навичками з всебічної фахової підготовки археолога.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: 4

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): Отрощенко В. В. професор, д. н.

Результати навчання: І. Набуття студентами теоретичних знань щодо:
1) досліджень старожитностей залишених кочовими народами Середньовіччя;
2) участі цих народів у генезі козацтва та українців як етносу загалом
3) методів дослідження поховальних пам'яток середньовіччя;
ІІ. Набуття студентами практичних навичок і вмінь у:
1) реконструкції базових засад економічного та політичного розвитку номадів;
2) дослідження історичних подій на базі поховальних комплексів кочовиків;
3) Аргументації ролі кочових народів у формуванні українського народу та культури;Спосіб навчання: дистанційний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: знання з історії, археології

Зміст дисципліни: Вибірковий курс для студентів-археологів є однією з базових дисциплін для опанування знаннями з середньовічної археології та історії України й навичками з всебічної фахової підготовки археолога. Розглядається низка важливих питань, пов'язаних з формуванням номадизму як соціально-економічного явища, а також археологія та історія тюркомовних народів Середньовіччя: гунів, авар, булгар, хозар, мадяр, печенігів, торків, половців, татар. Висвітлюється важлива роль номадів у формуванні Київської держави та інституцій її влади. Курс є однією з базових дисциплін для опанування знаннями з середньовічної археології та історії України й навичками з всебічної фахової підготовки археолога. Рекомендована література: - Археологія України. Курс лекцій. - К.: Либідь, 2005. - 504 с.; - Давня історія України. - К., 1999. - Т. 3 (розділи О.П. Моці). - Толочко П.П. Кочевые народы степей и Киевская Русь. - К., 1999. - Україна: хронологія розвитку. - Т.2. Давні слов'яни. Київська Русь. - К.: КРІОН, 2009 (розділи О.В. Комара); - Хазанов А.М. Кочевники и внешний мир. - Алматы, 2002.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль (захист тези) - 40

Мова навчання: українська