НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 317318

Назва:

Озброєння доби міді-бронзи й раннього заліза за даними археологіїАнотація: У вибірковому курсі "Озброєння доби міді-бронзи й раннього заліза за даними археології" розглядаються витоки військової справи, зброї, тактики та стратегії доісторичних суспільств в історичній перспективі. Аналіз матеріалів починається з типології різноманітних видів озброєння, хронологічних аспектів їх розвитку на фоні культурно-історичних процесів. Освітлюються питання виробництва предметів озброєння, включаючи технологію їх виготовлення, характер сировинних баз, фізичні властивості матеріалу. Досліджуються автохтонні та інноваційні впливи на появу та еволюцію нових винаходів. Пропонується характеристика бойових властивостей різнотипних і різночасових видів зброї. Динаміка культурно-історичного процесу, задокументована у предметах озброєння. Відтворенню цього процесу, і присвячено курс "Озброєння доби міді-бронзи й раннього заліза за даними археології". Студенти ознайомляться з сучасними методами аналізу артефактів, навчяться відрізняти предмети озброєння різних культур доби енеоліту та бронзи України. Дізнаються слухачі курсу і про новітні методики реконструкцій військової справи первісної доби та окремих історичних подій, базовані на археологічних матеріалах.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: 4

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): Клочко В. І., д. н. доцент, Білинський О. О. к.н. ст. в.

Результати навчання: Набуття студентами теоретичних знань щодо:
1) методів опрацювання та перетворення археологічних знахідок зброї на історичне джерело;
2) методів реконструкцій як окремих військо-історичних подій, так і цілих культурно-історичних процесів розвитку військової справи;
3) методів побудови моделей етнокультурних процесів на матеріалах давнього озброєння.
ІІ. Набуття студентами практичних навичок і вмінь у:
8) класифікації предметів озброєння;
9) визначенні культурної приналежності предметів озброєння та їх датування.
10) дослідженнях в царині військової археології.Спосіб навчання: дистанційно

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: знання історії, археології

Зміст дисципліни: У вибірковому курсі "Озброєння доби міді-бронзи й раннього заліза за даними археології" розглядаються витоки військової справи, зброї, тактики та стратегії доісторичних суспільств в історичній перспективі. Аналіз матеріалів починається з типології різноманітних видів озброєння, хронологічних аспектів їх розвитку на фоні культурно-історичних процесів. Освітлюються питання виробництва предметів озброєння, включаючи технологію їх виготовлення, характер сировинних баз, фізичні властивості матеріалу. Досліджуються автохтонні та інноваційні впливи на появу та еволюцію нових винаходів. Пропонується характеристика бойових властивостей різнотипних і різночасових видів зброї. Динаміка культурно-історичного процесу, задокументована у предметах озброєння. Відтворенню цього процесу, і присвячено курс "Озброєння доби міді-бронзи й раннього заліза за даними археології". Студенти ознайомляться з сучасними методами аналізу артефактів, навчяться відрізняти предмети озброєння різних культур доби енеоліту та бронзи України. Дізнаються слухачі курсу і про новітні методики реконструкцій військової справи первісної доби та окремих історичних подій, базовані на археологічних матеріалах. Рекомендована література: - Археологія України. Курс лекцій. - К.: Либідь, 2005. - 504 с.; - Давня історія України. - К., 1999. - Т. 1; - Klochko V.I. Weaponry of Societies of the Northern Pontic culture circle: 5000-700 BC. Pozna?, 2001. (Baltic-Pontic Studies, vol. 10); - Клочко В.І. Озброєння та військова справа давнього населення України (5000-900 рр. до Р.Х.). Київ, 2006.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль (залік) - 30

Мова навчання: українська