НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 317321

Назва:

Актуальні проблеми археологіїАнотація: Римська імперія, що об'єднала під своєю владою великі території на Сході і Заході тогочасної ойкумени, зіграла прогресивну роль в історії людства і зробила істотний внесок у формування сучасної європейської цивілізації. Під римський вплив підпало не тільки населення власне імперії, але й племена і народи, що жили поза межами її офіційних кордонів. Південь сучасної України в цьому відношенні не став виключенням.У перших століттях н. е. степова зона Північного Надчорномор'я стає постійним джерелом загрози дунайським і східним провінціям імперії. Звідси на територію римських провінцій періодично вторгалися спочатку войовничі сармато-аланські племена, а пізніше військові дружини поліетнічних варварських ранньокласових державних утворень, на чолі яких стояли готи і гуни. Тому грецькі центри Північного Надчорномор'я розглядалися імперською адміністрацією як природні і надійні союзники. Античні держави регіону, залишаючись формально незалежними і союзними Риму, були в той же час його опорними пунктами, звідки представники римської адміністрації могли стежити за розвитком військово-політичної обстановки в Північному Надчорномор'я й у разі потреби наносити удари на випередження по варварах, що загрожував імперії. Головним провідником інтересів імперії в регіоні були римські військові залоги, що дислокувалися в II - III ст. н.е. у Тирі, Ольвії, Херсонесі і його окрузі. Тому метою дійсного курсу є познайомити слухачів з основними напрямками римської політики в Північному Надчорномор'я і пам'ятниками, на підставі яких ведеться дослідження питань, пов'язаних з римською військовою присутністю у регіоні, а також римським впливом на його населення.