НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 318711

Назва:

Вступ до літературної антропологіїАнотація: Статус дисципліни: нормативна (МП Філологія) Рік навчання: І Кількість кредитів: 4 Результати навчання: Метою курсу є демонстрація еволюції уявлень про людину в модерній європейській літературі. Спираючись на різноманітні літературні тексти буде показано як змінювалась персонажі, сюжети, мова літературних текстів. На основі цих спостережень буде зроблена спроба виявити певні антропологічні мотиви сучасної літератури, ті мотиви, які виявляються у літературних текстах на рівні осмислення світу, життя і смерті, свободи, тілесності, кохання, сексуальності тощо. Зміст дисципліни: Літературна антропологія як нова стратегія аналізу текстів: особливості та методологічні здобутки. Методологічні стратегії літературознавства та їх антропологічні конотації. Людина і світ в літературі XVIII - ХIХ ст. Людина і світ в літературі ХХ - почат. ХХІ ст. "Деструкція" людини в сучасній літературі. Еротичні мотиви в сучасній літературі. Смерть як "замінник життя": література в пошуках "Танатоса".