НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 318827

Назва:

Етичні, професійні стандарти та кількісні методи (підготовка по CFA стандартам)Анотація: Навчальна програма курсу охоплює основні теми щодо професійних та етичних стандартів фінансових аналітиків, включаючи сутність та особливості інвестиційних інструментів, класи активів, методи оцінки вартості різних активів, управління портфелем фінансових інвестицій.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: 3, осінній

Кількість кредитів: 3 ( загальна кількість годин - 90; аудиторні - 24 год, лекційні - 10 год, семінарські - 14 год, сам. робота 66 год.)

Форма контролю: залік

Результати навчання: Курс забезпечує формування ґрунтовних знань та розуміння інструментів і концепцій оцінки інвестицій та управління портфелем. Аналітичні та критичні навички аналізу, отримані в рамках цього курсу, особливо актуальні для тих, хто бажає будувати кар'єру фінансового аналітика.

Спосіб навчання: аудиторний, дистанційний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: "Фінанси підприємств", "Фінансовий аналіз", "Фінансовий ринок"

Зміст дисципліни: Навчальна програма курсу охоплює основні теми щодо професійних та етичних стандартів фінансових аналітиків, включаючи сутність та особливості інвестиційних інструментів, класи активів, методи оцінки вартості різних активів, управління портфелем фінансових інвестицій.


Рекомендована література: 1.Fixed Income Securities: Tools for Today's Markets, 2nd edition / Bruce Tuckman, John Wiley & Sons, 2002. URL: http://160592857366.free.fr/joe/ebooks/tech/Wiley%20Fixed%20Income%20Securities%20Tools%20for%20Today%27s%20Markets%202nd.pdf
2.Rose, Peter S. and Hudgins Sylvia C., Bank Management & Financial Services. McGraw Hill, 7th Edition, 2008. URL: https://pdfsu.com/lib.php?q=read/td-4/bank-management-and-financial-services-7th-edition&rf=testing.app.pitchview.de
3. Security Analysis, 6th edition / Benjamin Graham and David Dodd. - McGraw-Hill Education, 2008. - Available at: https://www.paulasset.com/articles/wp-content/uploads/2012/09/Benjamin-Graham_-David-Dodd-Security-Analysis-Sixth-Edition_-Foreword-by-Warren-Buffett.pdf
4.Stocks for the Long Run: The Definitive Guide to Financial Market Returns and Long-Term Investment Strategies, 5th edition, Jeremy J. Siegel, McGraw-Hill Education, 2014. URL: http://www.riosmauricio.com/wp-content/uploads/2013/05/Siegel_Stocks-For-The-Long-Run.pdf
5.The Future of finance and the theory that underpins it. London School of Economics, 2010. Chapter 1 - What do banks do? URL: https://harr123et.files.wordpress.com/2010/07/futureoffinance-chapter11.pdf
6.The Handbook of Fixed Income Securities, 8th edition, Frank J. Fabozzi, McGraw-Hill Professional, 2012. - Available at: http://www.cabafx.com/trading-ebooks-collection/newpdf/Frank.Fabozzi.Handbook.of.Fixed.Income.Securities.pdf
7.Portfolio Management: Theory and Application / James L. Farrell, Jr., Walter J. Reinhart - 2nd ed. New York : McGraw-Hill, 1997. - 560 p. URL: http://opac.vimaru.edu.vn/edata/EBook/081105/Portfolio%20Management.pdf
8.Сайт ACCA. Financial Management (FM). Technical articles. - Режим доступу: https://www.accaglobal.com/gb/en/student/exam-support-resources/fundamentals-exams-study-resources/f9/technical-articles.html.
9.Сайт CFA. - Режим доступу: https://www.cfainstitute.org/en/research/foundation/publications#sort=%40officialz32xdate%20descending
10. ESG-принципи та відповідальне інституційне інвестування у світі: Критичний огляд досліджень; пер. з англ. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. URL: https://ua.cfaukraine.org/wp-content/uploads/2020/12/P.Matos_ESG-PRYNTSYPY_ebook.pdf.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (виступи на семінарах, творче завдання, проміжний тест); підсумковий контроль - 30 балів (залік)

Мова навчання: українська