• Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • Наукові школи
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»

Студентський Стипендіальний Фонд проф. Дж. Федака

Студентський Стипендіальний Фонд професора  Дж. Федака  (George Fedak, Канада) для студентів МП "Молекулярна біологія" засновано відомим у світі фахівцем з генетики рослин професором Джорджем Федаком ,  співробітником  Agriculture and Agri-Food Canada’s Ottawa Research and Development Centre. Протягом тривалого часу  підтримує  тісні професійні зв’язки з науковцями України, зокрема і  з кафедрою біології НаУКМА, є членом редколегії журналу "Наукові записки НаУКМА: Біологія і екологія". Метою Фонду є заохочення студентів - біологів  до наукової роботи, яка поєднується з успішним навчанням. Особливо підтримуються студенти, які виконують дослідження в університеті, мають фахові публікації з  наукової тематики, які реалізується на кафедрі біології НаУКМА

 

 

Лауреати конкурсу

 

2020

Плигун Вікторія Володимирівна, МП "Молекулярна біологія", 2 р.н.

 

Plygun Victoriya

 

Основні наукові здобутки:

  • Вперше проведено флуоресцентну гібридизації in situ на мейотичних хромосомах амфідиплоїдів пшениці.
  • Участь у виконанні наукової теми кафедри біології «Розширення генетичного пулу м’якої пшениці за рахунок генофондів дикорослих рослин» за номером в УкрІНТЕІ 0116U004705
  • Виконано та захищено бакалаврський диплом на тему «Особливості перебігу мейозу у амфідиплоїдів пшениці».
  • магістерський диплом «Молекулярно-цитогенетичне маркування продуктів гаметогенезу у амфідиплоїдів та гібридів пшениці м’якої».
  • Опубліковано статтю у журналі «Наукові записки НаУКМА»: Плигун В. В., Єфіменко Т. С., Антонюк М. З., Терновська Т. К. Цитологічна стабільність пшеничних амфідиплоїдів і сортів пшениці в мейозі I. Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. 10.18523/2617-4529.2020.3.3-13
  • взято участь у XVI Міжнародній науковій конференції студентів і аспірантів "Молодь і поступ біології" (28 квітня 2020 року)

 

Тема доповіді: «Особливості проходження мейозу у амфідиплоїдів пшениці».

 

Отримала диплом ІІІ ступеня за кращу усну доповідь на секції «Генетика та біотехнологія».

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна