Деталі про Освітньо-наукова програма “Мови (англійська й українська) та комунікація”

СтанЗначення
Ім'я:Освітньо-наукова програма “Мови (англійська й українська) та комунікація”
Опис:

ПРОЄКТ ЗМІН ДО ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ

“Мови (англійська й українська) та комунікація” спеціальності 035.41 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 15 листопада 2021 року на адресу гаранту освітньої програми або заповнити форму.

 

Гарант програми Н.В. Кобченко n.kobchenko@ukma.edu.ua

Кафедра української мови

Розмір файлу: 952.54 Кбайт
Тип файлу:pdf (Тип: application/pdf)
Створено о: 11/23/2020 13:22
Оновлено о : 10/11/2021 11:28