Деталі про Освітньо-наукова програма «Мови (англійська й українська) та комунікація»

СтанЗначення
Ім'я:Освітньо-наукова програма «Мови (англійська й українська) та комунікація»
Опис:

Проєкт змін до освітньо-наукової програми «Мови (англійська й українська) та комунікація» за спеціальністю 035.41 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 10 січня 2024 року на адресу гаранта програми або подати через електронну форму.

 

Гарант програми: Кобченко Н.В. n.kobchenko@ukma.edu.ua

 

Кафедра української мови

 

Розмір файлу: 587.89 Кбайт
Тип файлу:pdf (Тип: application/pdf)
Створено о: 11/15/2023 11:55
Оновлено о : 11/21/2023 14:41