Білинська Марина Миколаївна

Доктор наук з державного управління, професор

 

bilynska

 

Контакти

телефон 067-566-37-77

е-пошта Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Автобіографія

Дата народження 14/07/1961 Народилась у Дніпропетровську, в родині службовців. Батько, Котелевець М. С., кандидат фіз-тех наук, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, працював в КБ «Південне». Мати, Котелевець Л.І., працювала начальником фінансового управління концерну «Дніпробуд»

 

У 1978 році закінчила із золотою медаллю ЗОШ №2 м. Дніпропетровська

 

Майстер спорту з баскетболу, закінчила СДЮСШОР №5 м.Дніпропетровська

Кандидат медичних наук, доцент (1995)

Доктор наук з державного управління, професор (2005)

Заслужений працівник освіти України (2012)

Державний службовець третього рангу (2014)

Судовий експерт з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності за спеціальністю 13.1.1 – дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами, та інші (2018)

Національна академія державного управління при Президентові України

Грудень 2009 - дотепер

Віцепрезидент

Призначена на посаду Розпорядженням Президента України В. Ющенка.

До 2017 року відповідала за організацію навчального процесу. Забезпечувала ліцензування і акредитацію магістерських програм і програм доктора філософії (публічне управління і адміністрування, політологія, право). З 2017 року сферою посадових обов’язків є організація науково-дослідної й експертно-аналітичної діяльності Національної академії (м.Київ) та її регіональних інститутів (мм Дніпро, Львів, Одеса, Харків), підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, організація діяльності спеціалізованих вчених рад

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Березень 2007 - грудень 2009

Завідувач кафедри державного управління

Організація освітнього процесу за магістерською програмою «Державне управління» із спеціалізацією щодо управління сільськими територіями та аграрним сектором. Координація підготовки аспірантів і докторантів .Організація спеціальним тренінгових програм для державних службовців Міністерства аграрної політики України

 

Національна академія державного управління при Президентові України

Листопад 2004 – березень 2007

Професор кафедри управління охороною суспільного здоров’я

Забезпечення навчального процесу за магістерською програмою «Державне управління в охороні здоров’я. Наукове керівництво аспірантами і докторантами. Експертна робота в Міністерстві охорони здоров’я, Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я

 

Дніпропетровська державна медична академія

Березень 1993 – вересень 1999

Асистент кафедри внутрішніх хвороб

Забезпечення навчального процесу студентів 4 курсу, проведення наукового дослідження. Захист дисертації кандидата медичних наук

 

Навчальний заклад: Національний університет внутрішніх справ України

Період: 2006-2010

Спеціальність, отримана кваліфікація: Правознавство. Юрист З відзнакою

 

Навчальний заклад: НАДУ при Президентові України

Період: 2001-2004

Спеціальність, отримана кваліфікація: Докторантура «Державне управління»

 

Навчальний заклад: Харківський державний університет

Період: 1986-1992

Спеціальність, отримана кваліфікація: Англійська мова і література Філолог, викладач англійської мови і літератури

 

Навчальний заклад: Дніпропетровський державний медичний інститут

Період: 1984-1986

Спеціальність, отримана кваліфікація: Клінічний ординатор. Кардіологія

 

Навчальний заклад: Дніпропетровський державний медичний інститут

Період: 1978-1984

Спеціальність, отримана кваліфікація: Лікар Лікувальна справа. З відзнакою

 

Посол Миру з 2017р

Академік Міжнародної академії юридичних наук (Грузія)

Академік Міжнародної академії політичного менеджменту (Грузія)

Голова наглядової ради Громадської організації «Центр Резільєнтності України» (з 2019р)

Заступник голови експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з державного управління МОН України (з 2010р)

Член робочих груп Комітетів Верховної Ради України по реформуванню державної служби та охорони здоров’я (2015 – 2017 рр)

 • Глибоке розуміння структури системи вищої освіти України, національного законодавства і нормативно-правового забезпечення діяльності в сфері вищої освіти, навички управління закладом вищої освіти з особливим статусом
 • Досвід організації і участі у діалогах на найвищому рівні державного управління, вміння налагоджувати і підтримувати зв’язки з державними і недержавними установами ,організаціями, навички ефективної комунікації, в тому числі кризової
 • Практико орієнтовані знання прав людини, ґендерної рівності, запобігання корупції, забезпечення сталого розвитку під час реформи децентралізації управління
 • 3 роки досвіду дослідження проблем національної безпеки і національної резільєнтності
 • 9 річний досвід наукових досліджень і аналітики в державному управлінні, національній безпеці і резільєнтності у співпраці з урядовими установами, парламентом, громадянським суспільством, міжнародними організаціями
 • 18 років досвіду реформ публічного управління, з акцентом на інституціональну та безпекову складові, дослідження механізмів кадрової політики на топ-рівні державного управління

2016 – Harvard T.H.Chan School of Public Health – International Health System program – “Flagship Course on Health Systems reforms and Sustainable financing” - Certificated

2015-2016 - NATO - Ukraine JWGDR Programme for Professional Development,

English Language Course for Civil Servants - Level 2B - Certificated

2014 - “Didactic methods and Best-practice for local administration authorities”

European Fall Academy, Otzenhausen, Germany - Certificated

2018 - Irish Defense Forces in association with the International Security Sector Advisory Team of the Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces – Advanced training on Security Sector Reform, County Kildare, Ireland

2018 – The Workshop CENTROC “Central Role of the Commander Accomplish the Mission Respecting the Law”, Geneva, Switzerland

2017 – German – Ukrainian School of Governance e.V. – Seminar Business Game and Project management, Berlin, Germany

2011 - NATO training course “Defense Leadership in Building Integrity”, Oberammergau, Germany

2011 - L’ENA Training visit “The French system of in-service training for public servants”, Paris - Strasbourg

Українська – вільно

Англійська – advanced

 • сучасна кадрова політика в державному управлінні
 • управління змінами в сучасному публічному управлінні
 • національна резільєнтність

Науковий керівник 3-го тому фундаментального наукового видання «Енциклопедія державного управління» (2013р), національний експерт Світового Банку з питань подолання бідності

Наукова школа : науковий консультант 5 докторських та науковий керівник 18 кандидатських дисертацій, що успішно захищені в галузі науки «Державне управління» /галузі знань «Публічне управління і адміністрування»

 

Автор і співавтор 187 наукових публікацій, підручників, монографій, зокрема

 1. Інституціоналізація публічного управління в Україні : наук.-аналіт. доп. [Institutionalization of public administration in Ukraine : scientific and analytical report] за заг. ред. М. М. Білинської, О. М. Петроє. - Київ : НАДУ, 2019. 210 с.
 2. Bilynska М. The Formation of the Paradigm of National Resilience in the State Administration of Ukraine. International Scientific Journal “Progress”. 2018. N.1-2. 41-45.
 3. Білинська М.М., Дакал А.В. Державна політика щодо збереження здоров’я дітей у перші роки їхнього життя: міжсекторальний підхід. [The state policy on preserving children’s health in their early childhood: cross-sectoral approach]. Вісник НАДУ при Президентові України. 2018. № 4. С.87-93.
 4. Публічне управління: термінологічний словник [Public Administration: dictionary of term]. уклад. : В. С. Куйбіда, М. М. Білинська, О. М. Петроє та ін. ; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. Київ : НАДУ, 2018. 224 с.
 5. Реформа системи державного управління та місцевого самоврядування в Україні: стан, виклики, перспективи здійснення : наук. доп. [Reforming the system of public administration and local self-government in Ukraine: condition, challenges, prospects for implementation : scientific report] за заг. ред. В. С. Куйбіди, М.М.Білинської. - Київ : НАДУ, 2018. 180 с.
 6. Bilynska М., Kondratenko O. Analysis of the state governance mechanism in the sphere of social protection for participants of the antiterrorist operation in the east of Ukraine. Journal of Geography, Politics and Society. Volume 6. Issue 8(3). 2018. P.11-17. DOI 10.4467/24512249JG.1 8.017.8786
 7. Білинська М.М., Малюська В.А. Розбудова спроможності державної служби до управління змінами для підтримки реформ в Україні: метод. реком. до робочої навч. програми [Building of public service capacity to change managing for support reform in Ukraine: recommendations]. К. НАДУ, 2017. 64с.
 8. Білинська М.М., Малюська В.А. Розбудова спроможності державної служби до управління змінами для підтримки реформ в Україні: навч. посіб. [Building of public service capacity to change managing for support reform in Ukraine: tutorial]. К.: НАДУ, 2017. 112c.
 9. Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія корупції на публічній службі в органах державної влади і місцевого самоврядування : кол. монографія [State anticorruption policy and prevention, counteracting corruption on public service in state authorities and local self-government bodies: collective monograph] за ред. Ю.В.Ковбасюка, В.Л.Федоренка. К : Видавництво Ліра. К, НАДУ, 2016. C.334-354.
 10. Bilynska M, Kulginskiy E. Fiscal consolidation for granting health services in a decentralized power in Ukraine \ Journal of Geography, Politics and Society: Volume 6. – Issue 1 - 2016 . P.5 -9
 11. Білинська М.М., Малюська В.А. Основи ґендерно-чутливого публічного управління: метод. реком. [The basics of gender-sensitive public administration: methodological recommendations]. Київ, Фонд народонаселення ООН. 2016. 119 с.
 12. Соціальна і гуманітарна політика : підручник. [Social and humanitarian policy : textbook] за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського. К. : НАДУ, 2016. 792 с
 13. Bilynska М. Kulginskiy E. Health services in a decentralized public administration: рoland expirience for Ukraine. Державне управління: теорія та практика: електронне фахове видання. 2015. Випуск 2. С 47-53.
 14. Білинська М.М., Кульгінський Є.А. Історичні джерела стратегії «здоров’я у всіх державних політиках» (ХІХ – ХХ століття).[Historical sources of “health in all policies” (ХІХ – ХХ centuries)]. Вісник НАДУ при Президентові України. 2015. № 3. С.91-99.
 15. Організація роботи голови районної державної адміністрації: практичні поради : навч.-метод. посібник.[ Organization of work of head of districkt state administration: practical tips: textbook]. за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. А. Гошовської. К. : НАДУ, 2015. 133 с.
 16. Білинська М.М., Авраменко Т.П. Управління змінами сфери охорони здоров’я : навч.-метод. матеріали. [Change management of public health: tutorial]. К. : НАДУ, 2015. – 80 с.
 17. Bilynska М. Kulginskiy E. Change of social paradigm of public administration in health care sector of Ukraine as a requirement of modern stage of nation-building. Вісник НАДУ при Президентові України. 2014. № 4. С.84-87.
 18. Прогнозування розвитку територій. Демографічне прогнозування [Forecasting the development of arias. Demographic forecasting.]: навч. посіб. / Н. І. Балдич, О. В. Берданова, Н. М. Гринчук [та ін.] ; за заг. наук. ред. М. М. Білинської ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Проект "Розбудова спроможності до економічно обгрунт. планування розвитку обл. і міст України". - К. : НАДУ, 2013. - 120 с.
 19. Прогнозування розвитку територій. Бенчмаркінг [Forecasting the development of arias. Benchmarking]: метод. реком. для слухач. / [уклад. : Ю. Б. Молодожен, А. С. Крупник] ; за заг. наук. ред. М. М. Білинської. – К. : К.І.С., 2014. – 36 с.
 20. Прогнозування розвитку територій. Економічне прогнозування [Forecasting the development of arias. Economic forecasting]: метод. реком. для слухач. / [уклад. : М. А. Латинін, Ю. П. Шаров, О. Ю. Бобровська] ; за заг. наук. ред. М. М. Білинської. – К. : К.І.С., 2014. – 72 с.
 21. Прогнозування розвитку територій. Бюджетне прогнозування [Forecasting the development of arias. Budget forecasting] : метод. реком. для слухач. / [уклад. : К. М. Бліщук, Є. Г. Матвіїшин] ; за заг. нау. ред. М. М. Білинської. – К. К.І.С., 2014. – 44 с.
 22. Bilynska М. Сoncept of assessing impact of political decisions on community environmental health. Вісник НАДУ при Президентові України. 2013. № 4. С.5-8.
 23. Ґендерна політика в системі державного управління : підручник [Gender policy in state administration: textbook]/ за заг. ред. М. М. Білинської. Запоріжжя: Друкарський світ, 2011.-132 с.
 24. Radysh I.F., Bilyns’ka M.M. State management of health care in Ukraine: theory and practice / Likars'ka sprava / Ministerstvo okhorony zdorov'ia UkraïnyIssue 8, December 2006, Pages 3-20 https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-34247622749&origin=AuthorNamesList&txGid=06a86410e7d0e86ba01249095a702706

 

icon Автобіографія

 

Програма

Діагностика загроз зовнішнього середовища

 1. Заявлений Урядом України курс на лібералізацію економіки з одночасним посиленням регуляторного впливу на державний сектор у вищій освіті (Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти, Національна рада України з питань розвитку науки і технологій тощо) створює переваги для закладів вищої освіти (ЗВО) приватної форми власності, які є більш гнучкими в реагуванні на виклики ринку освітніх послуг.
 2. Фінансова підтримка ЗВО у вигляді державного замовлення (яка щорічно зменшується) підтримує виключно захищені статті бюджету, не містить коштів на розвиток. На перспективу зменшуватиметься, що створить проблеми з утриманням науково-педагогічного персоналу (НПП).
 3. Відсутність зв’язку простору вищої освіти України з ринком праці (невизначеність щодо попиту і пропозиції, нові професії) не дає можливості спрогнозувати навіть на коротку перспективу кількість вступників на спеціальності
 4. Відсутність спеціального акту Кабінету Міністрів України щодо фінансової підтримки Національного університету «Києво - Могилянська академія» (НаУКМА) як безстрокового орендаря об’єктів історично-культурної спадщини (утримання таких об’єктів – надзвичайно дороговартісна річ) створює навантаження на бюджет, який майже не підтримує капітальні видатки.

 

Діагностика викликів внутрішнього середовища

Кадровий сегмент

 1. Несформованість повного циклу підготовки науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації (відсутність підготовки в докторантурі – за 9 освітньо-науковим рівнем Національної рамки кваліфікацій)
 2. Відсутність спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій
 3. Це призводить до необхідності залучати до освітнього процесу зовнішніх докторів наук за сумісництвом, що наразі не обліковується при проведенні лізензування і акредитації освітніх програм (і, напевно, стало однією з причин отримання НаУКМА негативного балу за статус національної)
 4. Утримання великої кількості сумісників на відсоток ставки призводить до неефективного витрачання бюджетних коштів загального і спецфонду, оскільки, незалежно від нарахованої зарплатні НаУКМА і податку на неї сплачує за кожного сумісника єдиний соціальний внесок у розмірі 940 гривень щомісячно. Такі сумісники не залучаються у методичну і наукову роботу, оскільки завантажені за основним місцем роботи. Хоча відсоток ставки передбачає виконання не тільки навчальної, але й наукової, методичної і виховної роботи для НПП.
 5. Неконкурентна (м.Київ) заробітна платня НПП і наукових працівників. Це призводить до незадоволення в колективі, пошуку додаткових місць роботи. Тому унікальна атмосфера і наповнення освітнього процесу в НаУКМА є під загрозою «розчинення» в загальноукраїнській практиці роботи середньостатистичного ЗВО (низька якість, корупція, некваліфкований персонал). Можливим є відтік найкращих НПП до приватних ЗВО, які можуть запропонувати інші стимулюючі складові.

 

Наукова діяльність

 1. Як і у переважній більшості ЗВО, наукові розробки виконуються «для звітування в МОН», отримання позицій у непрозорих рейтингах. Але така наукова діяльність не наповнює фінансовий кошик НаУКМА, оскільки не повязана з реальними потребами практичного застосування, не просувається до потенційних користувачів, і є за сутністю віртуальною.
 2. Відсутність повноцінно сформованих наукових шкіл (піраміда «доктор наук – кандидати наук (доктори філософії) – магістри») не дозволяє формувати стратегічні напрями наукових досліджень. Все тримається на індивідуальному ентузіазмі та індивідуальних грантах
 3. Наразі наукові проекти виконуються переважно індивідуально науковціями з використанням бренду НаУКМА, що приносить певний фінансовий, науковий зиск тільки виконавцю. НаУКМА нічого з фінансової точки зору не отримує. Це повязано з великим оподаткуванням надходжень (40%) плюс податки на зарплатню. Державна зарегульованітсть і тиск.

 

Освітня діяльність

 1. В НаУКМА здійснюється підготовка лише за данною формою навчання, не використовуються можливості інших форм навчання (вечірня, заочна/дистанційна) за допомогою комбінації засобів навчання
 2. Лише одна освітня програма реалізується на англійській мові
 3. Незначна кількість іноземних студентів, оплата за навчання яких здатна наповнити спецфонд
 4. Слабкий зв’язок з ринком праці

 

Мета, стратегія і завдання діяльності НаУКМА

Сформульовані на початок доби незалежності, потребують модернізації. Наразі ВСІ університети України позиціонують себе як авторитетні закордоном (десятки партнерських угод для сайтів), спрямовані на розвиток особистості, задоволення потреб українського суспільства і т.ін. НаУКМА у самовідчутті і позиціюванні застигла у 90-х роках минулого століття.

 

Дорожня карта

 1. Проведення внутрішнього аудиту фінансових потреб і витрат з урахуванням напрямів розвитку і зовнішніх загроз
 2. Диверсифікація фінансового забезпечення
  • Розробка проекту постанови КМУ «Про розвиток історично- культурного комплексу «Києво-Могилянська академія» для забезпечення сталого фінансування підтримки у належному стані культурно-історичної спадщини (яка наразі утримується за рахунок власних коштів НаУКМА)
  • Активне наповнення спецфонду бюджету за рахунок: розширення переліку платних послуг (освітніх за рахунок форм навчання (охоплення більшої аудиторії, в тому числі іноземців), екскурсійних послуг, готельних, оренди для бізнес-подій, profreading для публікацій статей і монографій іноземними мовами, видавничо-друкарські послуги тощо)
  • Проектне фінансування наукових досліджень
  • Партнерська робота з українською діаспорою різних країн з орієнтацією на конкретні показники ефективності
  • Реальна робота Наглядової ради з визначення стратегії розвитку НаУКМА
 3. Кадрова політика
  • Визначити підходи до формування штату НПП на прийдешній й наступні навчальні роки
  • Прорахувати можливості застосування стимулюючих доплат
  • Сумісників треба переводити на погодинну оплату: це буде чесно і прозоро, а також зменшить навантаження на фонди бюджету.
  • Визначити об’єм педнавантаження для НПП з можливістю набирати 1560 годин на рік за рахунок акценту на наукову або викладацьку, та методичну види діяльності.
  • Здійснити функціональний аналіз роботи адміністративного персоналу
 4. Наукова діяльність
  • Забезпечити участь у всіх можливих державних і міжнародних конкурсах на фінансування наукових проектів (запуск проектного офісу НаУКМА)
  • Пріоритетним вважати розвиток фундаментальної і прикладної науки, що дозволить наповнювати фонди НаУКМА (патенти, корисні винаходи, соціологічні дослідження і т ін) й планувати капітальні видатки (будівництво лабораторій, купівля обладнання)
  • МОН створило наукові майданчики спільного користування. Треба вивчити можливості та умови використання.
  • Проведення донорських конференцій під наукові розробки: національний бізнес, міжнародні партнери, місцеве самоврядування , політичні партії.
 5. Освітня діяльність
  • відкриття нових спеціальностей і спеціалізацій, які мають попит у роботодавців
  • ліцензування підготовки в докторантурі
  • діагностика попиту іноземних громадян на освітні послуги в НаУКМА, активна реклама пропозиції освітніх послуг
  • збільшення кількості іноземних студентів
  • формування навчальних груп з викладанням освітніх програм англійською мовою
  • запуск роботи Центру дистанційного навчання
  • набір на дистанційну форму навчання
  • реалізація очної (денна, вечірня) форми навчання на 6, 7, 8 освітніх рівнях за допомогою засобів дистанційного навчання (Закон України «Про вищу освіту» дозволяє реалізовувати форми навчання в будь- якій комбінації засобів)
  • в майбутньому – створення Медичної школи. Почати можна з підготовки бакалаврів для приватного сектору (медсестри), на що є колосальний попит
  • розвиток програм післядипломної освіти

 

Мета діяльності на посаді президента НаУКМА на наступні 5 років – досягти найвищого в Україні індексу щастя всіх учасників освітньо – наукового процесу серед закладів вищої освіти державної форми власності. Це стане брендом української вищої освіти.

 

Складові Індексу щастя:

 1. Рівень реального доходу (заробітна платня науково-педагогічних працівників, наукових працівників, адмінперсоналу, стипендії здобувачів рівнів вищої освіти, стимулюючі виплати)
 2. Якість і сталість наукового життя (публікації, патенти, гранти)
 3. Свобода (академічна мобільність, обрання шляху розвитку)
 4. Щедрість – ендогенна (розвиток університетської фундаментальної науки для отримання результатів, які можна продати і вкласти кошти у розвиток), екзогенна (інвестиційні проекти, донорська підтримка)
 5. Ставлення до корупції – нульова толерантність
 6. Соціальна підтримка і визнання – престижність диплому і роботи в Києво-Могилянській академії, попит на ринках праці (національний, закордонні)

 

ОБИРАЙ ЕВОЛЮЦІЮ!

 

icon Програма

 

 

Мелешевич Андрій Анатолійович

доктор філософії (PhD), доцент

 

melesh president

Контакти

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

вул. Сковороди 2, Київ, Україна, 04070

телефон +38 (044) 463-7067

e-пошта:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Автобіографія

укр

Ph.D., Політичні науки, Школа громадянства та публічної політики ім. Максвелла, Сіракузький університет (США), 1998 р.

Сертифікат з методики та педагогіки викладання в університеті, Сіракузький університет (США), 1998

М.А., Політичні науки, Школа громадянства та суспільних справ ім. Д. Максвелла, Сіракузький університет (США), 1992 р.

Спеціаліст, Юридичний факультет, Київський державний університет ім. Тараса Шевченка, 1984 р., диплом з відзнакою

2005 р. – дотепер – професор факультету правничих наук, Національний університет «Києво–Могилянська академія»

2011 – дотепер – професор Центру досконалості з Європейських студій ім. Жана Моне (Європейська Комісія), Національний університет «Києво–Могилянська академія»

2019 – дотепер – член Комісії з питань правової реформи при Президентові України

2015 – дотепер – член Комітету з державних премій у галузі науки і техніки

2016 – дотепер – член Комітету з державних премій у галузі освіти

2014 – 2019 – президент Національного університету «Києво–Могилянська академія»

2015 – 2019 – член Конституційної комісії України

2015 – 2019 – член Національної ради з питань антикорупційної політики України

листопад 2018 – гостьовий професор Університету Гельсінкі (Фінляндія)

березень 2017 – гостьовий професор Університету Гронінгена (Голландія)

листопад–грудень 2015 – гостьовий дослідник Гейдельберзького університету та Інституту порівняльного суспільного права та міжнародного права імені Макса Планка (Німеччина)

2005 – 2014 – Декан правничого факультету Національного університету “Києво–Могилянська академія”

Вересень – жовтень 2013 – гостьовий дослідник Гейдельберзького університету та Інституту порівняльного суспільного права та міжнародного права імені Макса Планка (Німеччина)

листопад 2011 – гостьовий професор, семінар «Німеччина–Європа–Україна: гарантування демократичних процесів та форм організації», Інститут німецького та міжнародного партійного права і дослідження партій, Дюссельдорфський університет (Німеччина)

вересень – грудень 2010 – гостьовий дослідник, Стенфордський університет (США)

Березень–квітень 2010 – в.о. Першого віце–президента Національного університету «Києво–Могилянська академія»

липень 2008 – гостьовий професор, семінар «Правові аспекти європейської політики сусідства та Україна», факультет права Гейдельберзького університету (Німеччина)

весна 2008 – гостьовий професор, Департамент політичних наук, Школа громадянства та суспільних справ ім. Д. Максвелла, Сіракузький університет (США)

2002 – 2005 – завідувач, Департамент міжнародних студій, Коледж Аллегені (США)

1998 – 2005 – доцент, Департамент політичних наук, Коледж Аллегені (США)

червень–липень 2003 – гостьовий професор, Літня школа з демократизації, політичного насилля та вирішення конфліктів для молодих викладачів, Єреванський національний університет (Вірменія)

1990 – 1998 – Інструктор, помічник професора, асистент, Департамент політичних наук, Сіракузький університет (США)

1989–1991 — Асистент кафедри кримінального права та процесу, юридичний факультет, Київський державний університет ім. Тараса Шевченка

1984 – 1989 – стажер, помічник прокурора, старший помічник прокурора Ленінградського району м. Києва, прокурор, старший прокурор слідчого управління прокуратури м. Києва.

Порівняльне конституційне право, конституційні суди та конституційний контроль у порівняльній перспективі, антикорупційні студії, порівняльні політичні інститути, політичні партії та вибори, міжнародне право з прав людини, політика СРСР та пострадянська політика, політичні наслідки конституційного законодавства, виборче право, перехід до демократії та демократична консолідація, суди та правоохоронні органи в країнах перехідного періоду.

 

ДОСЛІДЖЕННЯ У ПРОЦЕСІ:

 

Конституційні суди та конституційний контроль у країнах перехідного періоду: це дослідження вивчає місце та функцію конституційних судів та конституційного контролю у політичних системах колишніх республік Радянського Союзу та взаємозв’язок між цими органами конституційного контролю та процесом демократизації у пост-радянських країнах.

Порівняльне конституційне право, філософія демократичного управління, порівняльна політика, порівняльне право, перехід до демократії та демократична консолідація, політика СРСР та пострадянська політика, політичні партії, міжнародне право з прав людини, порівняльні політичні інституції, порівняльні правові системи, право та суспільство, політичне насилля та тероризм.

МОНОГРАФІЇ

 1. Громадянське суспільство та корупція в Україні, (головний редактор А.Мелешевич), Київ: Дух і літера, 2020, готується до друку.
 2. Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна, (головний редактор А.Мелешевич), Київ: Дух і літера, 2013.
 3. Party Systems in Post-Soviet Countries: A Comparative Study of Political Institutionalization in the Baltic States, Russia, and Ukraine (англійською мовою), Нью Йорк: Palgrave Macmillan, 2007, 280с.
 4. Відгуки на книгу: Allan Sikk, Party Politics, 2010, 16 (4), 553-554; Minkel Solvak, Journal of Baltic Studies, 2008, 39 (1), 88-90;
 5. Н.В.Анохина, Журнал Политекс: политическая экспертиза, 2008, 4, 267-277; Joseph W. Robbins, Europe-Asia Studies, 2008, 60 (9), 1639-1640.
 6. Doctoral Programs in Europe and Ukraine (англійською мовою), co-edited with Volodymyr Morenets, Kyiv, Ukraine: University Publisher Pulsary, 2007
 7. Докторські програми в Європі та Україні: матеріали міжнародної конференції «Впровадження принципів третього циклу вищої освіти Європейського простору в Україні» / [наук. ред. і упоряд. В. Моренець ; редкол.: Квіт С., Моренець В.,Мелешевич А. та ін.]. — К.: [Пульсари], 2007. — 97 с.
 8. Critical Issues for the United States (англійською мовою), co-edited with Peter Marsh et al., Нью Йорк McGraw-Hill, College Customs Series, Second Edition, 1997.
 9. Critical Issues for the United States (англійською мовою), co-edited with Peter Marsh et al., Нью Йорк: McGraw-Hill, College Customs Series, First Edition, 1996.

 

РОЗДІЛИ У КОЛЕКТИВНИХ МОНОГРАФІЯХ

 1. “Influence of Local Civil Society Organizations on Anticorruption Reforms in Ukraine,” (with Oksana Hus, Max Bader, Oksana Nesterenko), - in Andriy Meleshevych (editor) Civil Society vs. Corruption in Ukraine, (in Ukrainian), Kyiv: Letter & Spirit, 2020, forthcoming.
 2. “Democracy and Constitutionalism,” – in Constitutional Law (in Ukrainian), Kyiv, OSCE, 2020, forthcoming.
 3. «Пілотне рішення Європейського Суду з прав людини Іванов проти України як результат систематичних порушень принципів верховенства права», в Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна, (головний редактор А.Мелешевич), Київ: Дух і літера, 2013, 442-454.
 4. «Вступ» (у співавторстві), в Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна, (головний редактор А.Мелешевич), Київ: Дух і літера, 2013, 7-4.
 5. «Проблеми інституціоналізації та перспективи розвитку партійної системи України», в Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку, Київ: Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса, 2012, 46-64.
 6. “Implementation of the European Convention on Human Rights in Ukraine” (англійською мовою, у співавторстві), in The European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms in Central and Eastern Europe, Leonard Hammer and Frank Emmert (eds.), Utrecht, the Netherlands: Eleven International Publishing, 2012, 557-596.
 7. «Державне замовлення в вишах України: дискримінація? Корупція? Недбалість?», в Час «дешевого клоуна». Українська освіта: випробування горе-реформами, Київ: НаУКМА, 2011, 78-92.
 8. “Political Parties in Ukraine: Learning Democratic Accountability?” (англійською мовою) in Political Parties and Democracy, Volume 3: Post-Soviet and Asian Political Parties, Kay Lawson (ed.), Westport, CT: Greenwood/Praeger, 2010, 85-112.
 9. “Ph.D. Program in Ukraine,” (англійською мовою, у співавторстві), in Doctoral Programs in Europe and Ukraine, Kyiv, Ukraine: University Publisher Pulsary, 2007, 66-69.
 10. «Програма PhD в Україні: Проект ТЕМПУС» в Докторські програми в Україні, Київ: Пульсари, 2007, 67-70.

 

ВИБРАНІ СТАТТІ

 1. “Explaining Variation in Effectiveness of Anti-Corruption Activism in the Regions of Ukraine: The Role of Local Context, Political Will, Institutional and Structural Factors,” (with Oksana Hus, Max Bader, Oksana Nesterenko), Democratizatsiya, 2020, forthcoming.
 2. “Anti-Corruption Activism in the Regions of Ukraine: Pathways to Impact,” (with Max Bader, Oksana Hus, Oksana Nesterenko), Kyiv-Mohyla Law and Politics, 2019 (5), 1-35.
 3. “Cost of Parliamentary Politics in Ukraine,” Kyiv-Mohyla Law and Politics, 2016 (2), 147-170.
 4. “Bringing Human Rights Home: The Challenge of Enforcing Judicial Rulings in Ukraine and Russia” (with Carolyn Forstein), Indiana International and Comparative Law Review, 2014, 24 (2), 269-311.
 5. Rechtliche und politische Aspekte der vorgezogenen Präsidentschaftswahlen 2014 in der Ukraine (німецькою мовою), Ukraine-Analysen, 2014, 132, 2-6.
 6. UDAR - Charakterisierung einer neuen politischen Kraft (німецькою мовою, у співавторстві), Ukraine-Analysen, 2013, 117, 2-5.
 7. «Порівняльний аналіз пілотних рішень Європейського Суду з прав людини відносно України та Росії» (у співавторстві), Наукові записки НаУКМА, Юридичні науки, 2012, 129, 32-50.
 8. “Ukraine’s Political Parties before the Parliamentary Elections” (німецькою мовою, у співавторстві), Ukraine-Analysen, 2012, 78, 2-6.
 9. «Юристократія та захист соціально-економічних прав Конституційним Судом України» (у співавторстві), Наукові записки НаУКМА, Юридичні науки, 2010, 103, 12-20.
 10. «Еволюція, сучасний стан і майбутнє політичних партій в Україні» (англійською та українською мовами), Національна безпека і оборона, Центр Разумкова, 2010, 5, 35-36.
 11. «Перспективи розвитку політичних партій в Україні» (українською та російською мовами), Дзеркало тижня, 2010, 820 (30.10-05.11), 5.
 12. “Ukraine’s Orange Legacy Leaves a Bitter Taste” (англійською мовою), Europe’s World, 2010, 15 (Summer), 136-137.
 13. “Learning to Learn; Learning to Win: How to Succeed in the Simulated World of Model NATO,” (англійською мовою, у співавторстві), PS: Political Science and Politics, PS: Political Science and Politics, 2008, 41 (October), 865-869.
 14. «Верховенство права та судова практика Європейського Суду з прав людини відносно України по забезпеченню виконання судових рішень» (у співавторстві), Наукові записки НаУКМА, Юридичні науки, 2008, 77, 37-43.
 15. «Ознаки консолідованої демократії та Україна», Вибори та демократія, 2007, 4 (14), 104-105.
 16. “Modernizing Ph.D. Training in Ukraine” (англійською мовою, у співавторстві), Forum (European Association for International Education), 2007 (Winter), 18-19.
 17. «The Double Ballot Majority Electoral Model and Party System Formation: A Case Study of the 1993 Law on Elections of People’s Deputies of Ukraine», Наукові записки НаУКМА, Юридичні науки, 2006, 38, 8-12.
 18. “Geographical Patterns of Party Support in the Baltic States, Russia, and Ukraine,” (англійською мовою), European Urban and Regional Studies, 13 (2), 2006, 113-129.
 19. «Партії влади та партійні системи в пострадянських країнах», Вибори та демократія, 1 (7), 2006, 72-80.
 20. «Підходи до визначення верховенства права: в пошуках консенсусу?» (у співавторстві), Українське право, 2006, 1, 221-231.
 21. «Професійна етика», Український юрист 10 (34), 2005.
 22. «Правнича школа Могилянки: стратегія розвитку», Юридична газета, 20 (56), 31 жовтня 2005.
 23. “Former Soviet States Lack a Legal Culture,” (англійською мовою), New York Times, January 22, 1997.
 24. “A Study of Russian Political Values” (англійською мовою, у співавторстві). Maxwell Colloquium, Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, 1997.
 25. «Вимагання: Формування та розвиток в українському кримінальному законодавстві», Вісник Київського університету, 1991, 2, 74-82.

 


 1. “Human Dignity and Constitutionalism in Ukraine,” presented at the International Conference “Human Dignity – The Socio-Ethical Challenge of the Revolution of Dignity,” Centre for East European and International Studies (ZOiS), National University of Kyiv-Mohyla Academy, Konrad Adenauer Foundation, Kyiv, Ukraine, October 31, 2019.
 2. "Comedians and Presidents: The Implications of the 2019 National Elections in Ukraine," (invited lecture), East Tennessee State University, Johnson City, US, September 30, 2019.
 3. "A Theory of Permanent Constitutional Moments," (invited lecture), Center for Constitutional Democracy, School of Law, Indiana University, Bloomington, US, September 12, 2019.
 4. Chair and Discussant, Panel Title: “Bring It Back Home: Focus on Ukraine,” the Interdisciplinary Corruption Research Forum “Varieties of (Anti-)Corruption: Learning from the Past for the Future,” National University of Kyiv-Mohyla Academy, Kyiv, Ukraine, June 14, 2019.
 5. “Global Tendencies in Anticorruption Studies,” presented at the Plenary Session of the Interdisciplinary Corruption Research Forum “Varieties of (Anti-)Corruption: Learning from the Past for the Future,” National University of Kyiv-Mohyla Academy, Kyiv, Ukraine, June 13, 2019.
 6. “Political Parties in the 2019 Presidential Elections in Ukraine,” presented at the International Conference “The 2019 Presidential Elections in Ukraine: Social and Political Challenges and Influences,” Institute of Political and Ethnic Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine, March 12, 2019.
 7. “Political Parties in the 2019 Presidential and Parliamentary Elections in Ukraine,” Panel Discussion on the 2019 Presidential and Parliamentary Elections in Ukraine, University of Helsinki, Finland, November 30, 2018.
 8. “Studying Corruption in Post-Soviet States,” Giessen University, Germany, June 21, 2018.
 9. “Corruption in Post-Soviet Ukraine,” International Symposium 3R: Revolution, War, and Their Consequences, College of Europe, Natolin, Poland, March 17, 2018.
 10.  “Corruption in Post-Soviet Ukraine,” Stanford University, US, February 15, 2018.
 11.  “Ukraine 2014-2016: National Identity and Democratic Values” Colloquium on Options of Transregional/Transnational Governance,” Global Studies Institute, University of Geneva, Switzerland, September 22-23, 2016.
 12. “Cost of Parliamentary Politics in Ukraine,” Westminster Foundation for Democracy, The Cost of Politics Conference, London, UK, July 18, 2016.
 13. “Ukraine 2014: Losing Territory, Gaining National Identity,” Wake Forest University, US, September 18, 2014.
 14. “Functioning of Political Parties in Parliaments in Politically Polarized Environments,” OSCE/ODIHR Political Party Expert Seminar, Warsaw, Poland, July 1-2, 2014.
 15. “Assessing the Political Landscape: Prospects and Challenges,” Seminar “Democracy-building in Ukraine: New Challenges and Perspectives”, European Parliament, Brussels, 8 April 2014.
 16. “(De)Institutionalization of the Political Party System in Ukraine: Dynamics and Causes,” Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 2, 2014. Chair, Panel Title: “Influential Actors in Transitional Settings,” Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 2, 2014.
 17. Chair, Panel Title: “Impact of the Eastern Partnership Summit in Vilnius on Political and Legal
 18. Systems of Ukraine,” International Conference “The Eastern Partnership Summit in Vilnius. What Is Next?” Jean Monnet Centre of Excellence in EU Studies at the National University of Kyiv-Mohyla Academy, December 2, 2013.
 19. “Democratic Accountability of Political Parties,” OSCE/ODIHR Political Party Expert Seminar, Warsaw, Poland, July 10-11, 2013.
 20. ”Bringing Human Rights Home: The Challenge of Enforcing Judicial Rulings in Ukraine and Russia” (with Carolyn Forstein), Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 11-14, 2013.
 21. “The Impact of the 2012 Parliamentary Electoral System on the Development of the Ukrainian Party System,” presented at the International Conference “The 2012 Parliamentary Elections in Ukraine,” Institute of Political and Ethnic Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine, March 14-15, 2013.
 22. "Contemporary State of Human Rights Protection in Ukraine and its Correspondence to The EU and Council of Europe’s Standards," presented at the International Conference «Preparedness for the Acceptation of Duties of the Association Country in the field of Human Rights, Approximation of Laws and Judicial and Administrative Capacity», Jean Monnet Centre of Excellence in EU Studies at the National University of Kyiv-Mohya Academy, Kyiv, Ukraine, October 8-9, 2012.
 23. Chair, Panel Title: The Role of Courts in Communist and Post-Communist States,” Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 12-15, 2012.
 24. “Political Parties in Ukraine after the 2010 Presidential Elections,” Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 12-15, 2012.
 25. “Constitutional Courts and Judicial Review in Post-Communist Countries,” International Higher Education Support Program and Central European University, Budapest, March 22-26, 2012.
 26. “Political Parties and Democratization: Case Study of Post-Orange Ukraine,” International Higher Education Support Program and Central European University, Budapest, March 22-26, 2012.
 27. “Institutionalization and Perspectives on Development of the Political Party System in Ukraine,” presented at the Plenary Session of the International Conference “Party System of Ukraine: Evolution, Tendencies, and Perspectives of Development,” Institute of Political and Ethnic Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine, November, 2011.
 28. Chair, Panel Title: “States and Regimes in Central Asia and the Former Soviet Union,” presented at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, March 30 - April 2, 2010.
 29. “Juristocracy and Protection of Second-Generation Positive Rights by the Constitutional Court of Ukraine,” presented at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, March 30 - April 2, 2010.
 30. “Judicial Activism and the Constitutional Court of Ukraine,” presented at the National University of Kyiv-Mohyla Academy Annual Conference, Kyiv, Ukraine, February, 2011.
 31. “Political Parties in Ukraine: Learning Democratic Accountability?” Stanford University, November 12, 2010.
 32. “Political Parties and Democracy in Ukraine,” presented at the International Conference “Legislation and Regulations Pertaining to Political Parties in Ukraine,” Agency for Legislative Initiatives and OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, Kyiv, Ukraine, May 21, 2010.
 33.  "Implementation of the European Convention on Human Rights in Post-Soviet Nations: The Case of Ukraine," presented at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 22-25, 2010.
 34. Discussant, Panel Title: "Elections in the Former East Bloc," Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 22-25, 2010.
 35.  “Models of Democracy and Second-Generation Human Rights in Comparative Perspective,” presented at the National University of Kyiv-Mohyla Academy Annual Conference, Kyiv, Ukraine, February, 2010.
 36. “Uncertain Partners of Democracy: Political Parties in Ukraine,” presented at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 2-5, 2009.
 37.  “Accountability of Ukrainian Political Parties,” presented at the Plenary Session of the National University of Kyiv-Mohyla Academy Annual Conference, Kyiv, Ukraine, February, 2009.
 38. “Political Consequences of Alternative Electoral Systems for the National Legislature,” presented at the Seminar “Alternative Electoral Systems for Elections to the Verkhovna Rada,” Parliamentary Committee on State Building and Local Self-Government, Kyiv, Ukraine, February 4, 2009.
 39. “Experience with Public Interest Cases in Kyiv-Mohyla Legal Clinic,” presented at the 5th Worldwide Conference of the Global Alliance for Justice Education “Justice Education in a Community Context,” Ateneo de Manila Law School, Manila, The Philippines, December 7-13, 2008.
 40. Chair and Discussant, “Teaching European Studies at Ukrainian Institutions of Higher Education,” Ukrainian Association of European Studies Annual Meeting, British Council, Kyiv, Ukraine, October 30 – 31, 2008.
 41. “Russia After (?) Putin,” Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, April 25, 2008.
 42. “Fact or Fiction: Ukrainian Party System in the 2006 and 2007 Parliamentary Elections,” presented at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 3-6, 2008.
 43. “Realism vs. Idealism in Ukrainian Politics and the 2007 Political Crisis,” presented at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 3-6, 2008.
 44. “Introducing the Doctorate Program in Ukraine,” presented at the European Law Faculty Association Annual Meeting, Hamburg, Germany, February 28 – March 1, 2008.
 45. “Some Aspects of Introducing Ph.D. Programs in Ukraine,” presented at the International Conference “Implementation of the European Higher Education Area (Third Cycle) in Ukraine,” National University of Kyiv-Mohyla Academy and TEMPUS Program, Kyiv, Ukraine, November 15-16, 2007.
 46. “Problems of Democratic Consolidation in Ukraine,” presented at the International Workshop “Consolidated Democracy: Prospects for Ukraine,” Agency for Legislative Initiatives and Konrad Adenauer Stiftung, Kyiv, Ukraine, October 29, 2007.
 47. “Electoral Laws and Party System in Ukraine,” presented at the International Conference “Quality of Elections: Ukraine and International Standards of Democratic Elections,” Council of Europe and Central Electoral Commission of Ukraine, Kyiv, Ukraine, September 13-14, 2007.
 48. “The Right to Assembly and the Orange Revolution,” presented at the International Conference “Free to Protest: Constituent Power and Street Demonstrations,” Central European University, Budapest, Hungary, June 1-2, 2007.
 49. Chair and Discussant, Conference “Electoral and Referendum Laws in Ukraine: Theory and Practice,” National University of Kyiv-Mohyla Academy, Kyiv, Ukraine, April 2007.
 50. “External Pressure and Politics in Ukraine before and after the Orange Revolution,“ presented at the International Conference “External Pressure and Political Processes in the CIS,” Center for International Studies and Research (CERI - Sciences Po), Paris, France, 19-20 October 2006.
 51. “Transition to Proportional Elections: Legal Framework and Effect on Political Parties,” presented at the International Conference “Beyond Recognition: Ukraine after 2006 Parliament Elections,” National University of Kyiv-Mohyla Academy and Norwegian Institute of International Affairs (NUPI), Kyiv, Ukraine, 6-7 October, 2006.
 52. “The 2006 Parliamentary Elections to the Rada and Institutionalization of the Party System in Ukraine,” presented at the International Conference “Comparative Institutional Transformations and Institutional Design in the Post-Soviet Region,” Yerevan State University, Yerevan, Armenia, 11 – 13 May 2006.
 53. “Developing European Legal Studies at the National University of Kyiv-Mohyla Academy,” presented at the International Conference “Developing European Studies Programs in Ukraine: Problems and Perspectives,” Donets’k National University, Donets’k, Ukraine, April, 2006.
 54. Chair and Discussant, “Best Cases: European Studies at Ukrainian Universities,” International Conference “Developing European Studies Programs in Ukraine: Problems and Perspectives,” Donets’k National University, Donets’k, Ukraine, April, 2006.
 55. “The Double Ballot Majority Electoral Model and Party System Formation: A Case Study of the 1993 Law on Elections of People’s Deputies of Ukraine,” presented at the National University of Kyiv-Mohyla Academy Annual Conference, Kyiv, Ukraine, February, 2006.
 56. “Institutionalization of Party Systems in the Post-Soviet Nations,” presented at the seminar of the Ukrainian School of Political Studies, Kyiv, Ukraine, February, 2006.
 57. “The Institution of Procuracy in Ukraine and the Rule of Law,” presented at the International Conference “The Rule of Law: Theory and Practice,” organized by the Organization for Security and Co-operation in Europe and Kyiv-Mohyla Law School, Kyiv, Ukraine, December 2005.
 58. “Comparative Aspects of Legal Writing Programs at US and Ukrainian Universities,” presented at the Bi-Annual Conference on Legal Writing, National University of Internal Affairs, Kyiv, Ukraine, October 2005.
 59. “Ukraine at the Crossroads: Implications of ‘the Orange Revolution,’” presented at the State University of New York at Oswego, April 2005, and at the Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, February 2005.
 60. “The Fourth Branch of Government: A Case Study of the Procuracy in Post-Soviet Ukraine,” paper delivered at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 2005.
 61. “Political Institutionalization of Party Systems in Post-Soviet Transitional Countries,” paper delivered at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 2004.
 62. Chair and Discussant, Comparative Politics Panel, Pennsylvania Political Science Association Annual Meeting, Harrisburg, April 2001.
 63. “Executive-Legislative Arrangements and Party Systems in the Post-Soviet Countries,” paper presented at the American Political Science Association Annual Meeting, Washington, D.C., August-September 2000.
 64. “Political Consequences of Electoral Systems in Post-Soviet Transitional Countries,” paper presented at the American Political Science Association Annual Meeting, Atlanta, September 1999.
 65. “Strategic Voting, Political Institutionalization, and Electoral Disproportionality in Transitional Countries,” paper presented at the American Political Science Association Annual Meeting, Boston, September 1998.
 66. “Autonomy and Institutionalization of Party Systems in the Baltic States, Russia, and Ukraine,” paper presented at the 1997 Northeast Political Science Association Annual Meeting, Philadelphia, November 1997.
 67. “Political Values in Russian Transitional Society” (with Sheri Frost), paper presented at the 1996 Northeast Political Science Association Annual Meeting, Boston, November 1996.Головний редактор, журнал «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»

Член редколегії, журнал «Українське право»

Член редколегії, журнал «Наукові записки НаУКМА, Юридичні науки»

Член редколегії, журнал «Вибори та Демократія»

 • Заслужений юрист України, 2015.
 • Почесна Грамота Міністерства освіти та науки України та Комітету з освіти та науки Верховної Ради України як співавтору Закону України «Про вищу освіту», 2014.
 • Відзнака Київської Міської Державної Адміністрації, Київ, 2013.
 • Choice Outstanding Academic Title Award, 2011 за книгу Political Parties and Democracy, Kay Lawson (ed.), Westport, CT: Greenwood/Praeger, 2010.
 • Засновник Центру досконалості з Європейських студій ім. Жана Моне (Європейська Комісія), Національний університет «Києво-Могилянська Академія», 2011-2014.
 • Медаль Св.Петра Могили, Національний університет «Києво-Могилянська Академія», 2010.
 • Приз Петра Могили за найкращу публікацію в галузі соціальних наук, Національний університет «Києво-Могилянська Академія», 2008.
 • Грамота Міністра освіти та науки України, 2007.
 • Почесна нагорода Тобурн фундації за інноваційне та відмінне викладання, Allegheny College, 2003.
 • Почесна нагорода від студентів за відмінне викладання, Allegheny College, 2001.
 • Докторська дисертація була висунута на здобуття призу Габріела Альмонда Американської політологічної асоціації за найкращу дисертацію в галузі порівняльної політики, 1999.
 • Syracuse University Fellow, 1996-1997, 1997-1998.
 • Law and Society Association Fellowship, Summer Institute “Democracy and Democratization” for junior faculty and advanced graduate students, University of California, Berkeley, August 1996.
 • Maxwell Teaching Fellow, Syracuse University, 1995-1997.
 • Roscoe Martin Research Fellowship, Syracuse University, 1995.
 • Випускні іспити з відзнакою, Департамент політичних наук, Сіракузький університет, США, 1994.
 • Rotary International, Gift-of-Life Project, Humanitarian Recognition Award for “Service Above Self”, 1994.
 • Диплом з відзнакою, Юридичний факультет, Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, 1984.

 

eng

 • Ph.D. Political Science, Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, 1998.
 • Certificate in Graduate School, Syracuse University, 1998
 • University Teaching
 • M.A. Political Science, Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, 1992
 • J.D. (equivalent) Law School, Kyiv National University, Ukraine, 1984
 • Diploma with Honors

 • Professor of Law and Politics, National University of “Kyiv-Mohyla Academy,” 2005-present.

 • Professor, Jean Monnet Center of Excellence in European Studies (European Commission), National University of “Kyiv-Mohyla Academy,” 2011-present

 • Member of the National Commission of Ukraine on Legal Reform, 2019-present.

 • Member of the Committee of the National Awards of Ukraine in Science and Technology, 2015-present.

 • Member of the Committee of the National Awards of Ukraine in Education, 2016-present.

 • President, National University of “Kyiv-Mohyla Academy,” 2014-2019.

 • Member of the Constitutional Commission of Ukraine, 2015-2019.

 • Member of the National Council of Ukraine on Anticorruption Policy, 2015-2019.

 • Visiting Professor, Helsinki University, Finland, November 2018.

 • Visiting Professor, Groningen University, Netherlands, March 2017.

 • Visiting Scholar, Heidelberg University and Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Germany, November-December, 2015.

 • Dean, School of Law, National University of “Kyiv-Mohyla Academy,” 2005-2014.

 • Visiting Scholar, Heidelberg University and Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Germany, September-October, 2013.

 • Visiting Professor, Seminar “Germany-Europe-Ukraine: Guaranteeing Democratic Processes and Forms of Organization,” Institute for German and European Political Party Law and Party Research,Dusseldorf University, Germany, November, 2011.

 • Visiting Fellow, Stanford University, September-December 2010.

 • Visiting Professor, Seminar “Legal and Political Aspects of the European Neighborhood Policy and Ukraine,” European Graduate College, Law Faculty, Heidelberg University, Germany, July 2008.

 • Visiting Professor, Political Science, Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, Spring 2008.

 • Chair, International Studies Program, Allegheny College, 2002-2005.

 • Assistant Professor, International Studies and Political Science, Allegheny College, 1998-2005.

 • Visiting Professor, Summer School for Junior Faculty on Democratization, Political Violence, and Conflict Resolution, Yerevan National University, Armenia, Summer 2003.               

 • Instructor, Teaching Associate, Teaching Assistant, Political Science, Syracuse University, 1990-1997.

 • Assistant Professor, School of Law, Kyiv National University, Ukraine, 1989-1991.

 • Attorney at Law, Kyiv District Attorney Office, Kyiv, Ukraine, 1984-1989.


Comparative Constitutionalism and Constitutional Law, Constitutional Courts and Judicial Review in Comparative Perspective, Anti-Corruption Studies, Comparative Political Institutions, Comparative Political Parties and Elections, International Human Rights, Soviet and Post-Soviet Politics, Political Consequences of Electoral Laws and Executive-Legislative Relations, Democratic Transitions and Consolidations, Courts and Law-Enforcement Bodies in Post-Soviet Nations.

 

RESEARCH IN PROGRESS:

Constitutional Courts and Judicial Review in Post-Soviet Countries: This study investigates the place and functions of constitutional courts and judicial review in political systems of the former republics of the Soviet Union and the relationship between these organs of constitutional jurisdiction and the process of democratization in post-Soviet nations.

 
Comparative Constitutionalism, Philosophy of Democratic Governance, Comparative Politics, Comparative Law, Democratic Transitions and Consolidations, Soviet and Post-Soviet Politics, Comparative Political Parties, International Human Rights, Comparative Political Institutions, Comparative Legal Systems, Law and Society, International Relations, Political Violence and Terrorism

 

BOOKS

 • Civil Society vs. Corruption in Ukraine, editor, (in Ukrainian), Kyiv: Letter & Spirit, 2020, forthcoming.
 • General Theoretical Jurisprudence, the Rule of Law, and Ukraine, editor, (in Ukrainian), Kyiv: Letter & Spirit, 2013.
 • Party Systems in Post-Soviet Countries: A Comparative Study of Political Institutionalization in the Baltic States, Russia, and Ukraine, New York and Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan, 2007.
 • Reviews of this book: Allan Sikk, Party Politics, 2010, 16 (4), 553-554; Minkel Solvak, Journal of Baltic Studies, 2008, 39 (1), 88-90; N.V. Anokhina (in Russian), Politex: Political Expertise Journal, 2008, 4, 267-277; Joseph W. Robbins, Europe-Asia Studies, 2008, 60 (9), 1639-1640.
 • Doctoral Programs in Europe and Ukraine, co-edited with Volodymyr Morenets, Kyiv, Ukraine: University Publisher Pulsary, 2007.
 • Doctoral Programs in Europe and Ukraine (in Ukrainian), co-edited with Volodymyr Morenets, Kyiv, Ukraine: University Publisher Pulsary, 2007.
 • Critical Issues for the United States, co-edited with Peter Marsh et al., NY: McGraw-Hill, College Customs Series, Second Edition, 1997.
 • Critical Issues for the United States, co-edited with Peter Marsh et al., NY: McGraw-Hill, College Customs Series, First Edition, 1996

 

BOOK CHAPTERS

 • “Influence of Local Civil Society Organizations on Anticorruption Reforms in Ukraine,” (with Oksana Hus, Max Bader, Oksana Nesterenko), - in Andriy Meleshevych (editor) Civil Society vs. Corruption in Ukraine, (in Ukrainian), Kyiv: Letter & Spirit, 2020, forthcoming.
 • “Democracy and Constitutionalism,” – in Constitutional Law (in Ukrainian), Kyiv, OSCE, 2020, forthcoming.
 • “Assessing ECHR's Pilot Judgment Ivanov vs Ukraine as an Outcome of Systemic Violations of the Rule of Law,” – in Andriy Meleshevych (editor) General Theoretical Jurisprudence, the Rule of Law, and Ukraine (in Ukrainian), Kyiv: Letter & Spirit, 2013, 442-454.
 • “Introduction,” – in Andriy Meleshevych (editor) General Theoretical Jurisprudence, the Rule of Law, and Ukraine (in Ukrainian), Kyiv: Letter & Spirit, 2013, 7-14.
 • “Institutionalization and Perspectives on Development of Party System in Ukraine,” in Party System of Ukraine: Evolution, Tendencies, and Perspectives on Development (in Ukrainian), Kyiv: Institute of Political and Ethnic Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, 2012, 46-64.
 • “The Implementation of the European Convention on Human Rights in Ukraine” (with Anna Khvorostyankina), in The European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms in Central and Eastern Europe, Leonard Hammer and Frank Emmert (eds.), The Hague, the Netherlands: Eleven International Publishing, 2012, 557-596.
 • “Financing Higher Education: Discrimination? Corruption? Negligence?” in Ukrainian Education: A Test of Pseudo-Reforms (in Ukrainian), Volodymyr Panchenko (ed.), Kyiv: National University of “Kyiv-Mohyla Academy”, 2011, 78-92.
 • “Political Parties in Ukraine: Learning Democratic Accountability?” in Political Parties and Democracy, Volume 3: Post-Soviet and Asian Political Parties, Kay Lawson (ed.), Westport, CT: Greenwood/Praeger, 2010, 85-112.
 • Choice Outstanding Academic Title Award, 2011
 • “Ph.D. Program in Ukraine,” (with Jan Petter Myklebust), in Doctoral Programs in Europe and Ukraine, Kyiv, Ukraine: University Publisher Pulsary, 2007, 66-69.
 • “Ph.D. Program in Ukraine,” (with Jan Petter Myklebust), in Doctoral Programs in Europe and Ukraine (in Ukrainian), Kyiv, Ukraine: University Publisher Pulsary, 2007, 67-70.

RECENT AND SELECTED ARTICLES

 • “Explaining Variation in Effectiveness of Anti-Corruption Activism in the Regions of Ukraine: The Role of Local Context, Political Will, Institutional and Structural Factors,” (with Oksana Hus, Max Bader, Oksana Nesterenko), Democratizatsiya, 2020, forthcoming.
 • “Anti-Corruption Activism in the Regions of Ukraine: Pathways to Impact,” (with Max Bader, Oksana Hus, Oksana Nesterenko), Kyiv-Mohyla Law and Politics, 2019 (5), 1-35.
 • “Cost of Parliamentary Politics in Ukraine,” Kyiv-Mohyla Law and Politics, 2016 (2), 147-170.
 • “Bringing Human Rights Home: The Challenge of Enforcing Judicial Rulings in Ukraine and Russia” (with Carolyn Forstein), Indiana International and Comparative Law Review, 2014, 24 (2), 269-311.
 • “Legal and Political Aspects of the 2014 Snap Presidential Elections in Ukraine,” Ukraine-Analysen (in German), 2014, 132, 2-6.
 • “UDAR: An Analysis of a New Political Force” (with Max Bader), Ukraine-Analysen (in German), 2013, 117, 2-5.
 • “Comparative Analysis of the European Court of Human Rights Pilot Cases against Ukraine and Russia” (with Carolyn Forstein), National University of Kyiv-Mohyla Academy Review, Legal Studies (in Ukrainian), 2012, 32-50.
 • “Ukraine’s Political Parties before the Parliamentary Elections” (with Max Bader), Ukraine-Analysen (in German), 2012, 78, 2-6.
 • “Distributive Justice and Second-Generation Human Rights: A Study of the Constitutional Court of Ukraine,” (with Ilariy Lozoviy and Alina Sviderska), National University of Kyiv-Mohyla Academy Review, Legal Studies (in Ukrainian), 2010, 103, 12-20.
 • “Evolution, Present State, and Future of Political Parties in Ukraine,” National Security and Defense, Razumkov Centre (in English and Ukrainian), 2010, 5, 35-36.
 • “Perspectives for Development of Political Parties in Ukraine,” Dzerkalo Tyzhnya (in Russian and Ukrainian), 2010, 820 (30.10–05.11), 5.
 • “Ukraine’s Orange Legacy Leaves a Bitter Taste,” Europe’s World, 2010, 15 (Summer), 136-137.
 • “Learning to Learn; Learning to Win: How to Succeed in the Simulated World of Model NATO,”
 • (with Howard Tamashiro), PS: Political Science and Politics, 2008, 41 (October), 865-869.
 • “The Rule of Law and the Case Law of the European Court of Human Rights on the Execution of Court Decisions in Ukraine” (with Nadia Dobryanska), National University of Kyiv-Mohyla Academy Review, Legal Studies (in Ukrainian), 2008, 77, 37-43.
 • “Features of Consolidated Democracy and Ukraine,” Elections and Democracy (in Ukrainian), 2007, 4 (14), 104-105.
 • “Modernizing Ph.D. Training in Ukraine,” (with Jan Petter Myklebust), Forum (European Association for International Education), 2007 (Winter), 18-19.
 • “The Double Ballot Majority Electoral Model and Party System Formation: A Case Study of the 1993 Law on Elections of People’s Deputies of Ukraine,” National University of Kyiv-Mohyla Academy Review, Legal Studies, 2006, 38, 8-12.
 • “Geographical Patterns of Party Support in the Baltic States, Russia, and Ukraine,” European Urban and Regional Studies, 2006, 13 (2), 113-129.
 • “Defining the Rule of Law: In the Search of Consensus?” (with Tetyana Yaremko), Ukrainian Law (in Ukrainian), 2006, 1, 221-231.
 • “Parties of Power and Party Systems in the Post-Soviet Nations,” Elections and Democracy (in Ukrainian), 2006, 1 (7), 72-80.
 • “Professional Ethics,” Ukrainian Lawyer (in Ukrainian), 2005, 10 (34).
 • “Former Soviet States Lack a Legal Culture”, New York Times, January 22, 1997.

 • “Human Dignity and Constitutionalism in Ukraine,” presented at the International Conference “Human Dignity – The Socio-Ethical Challenge of the Revolution of Dignity,” Centre for East European and International Studies (ZOiS), National University of Kyiv-Mohyla Academy, Konrad Adenauer Foundation, Kyiv, Ukraine, October 31, 2019.
 • "Comedians and Presidents: The Implications of the 2019 National Elections in Ukraine," (invited lecture), East Tennessee State University, Johnson City, US, September 30, 2019.
 • "A Theory of Permanent Constitutional Moments," (invited lecture), Center for Constitutional Democracy, School of Law, Indiana University, Bloomington, US, September 12, 2019.
 • Chair and Discussant, Panel Title: “Bring It Back Home: Focus on Ukraine,” the Interdisciplinary Corruption Research Forum “Varieties of (Anti-)Corruption: Learning from the Past for the Future,” National University of Kyiv-Mohyla Academy, Kyiv, Ukraine, June 14, 2019.
 • “Global Tendencies in Anticorruption Studies,” presented at the Plenary Session of the Interdisciplinary Corruption Research Forum “Varieties of (Anti-)Corruption: Learning from the Past for the Future,” National University of Kyiv-Mohyla Academy, Kyiv, Ukraine, June 13, 2019.
 • “Political Parties in the 2019 Presidential Elections in Ukraine,” presented at the International Conference “The 2019 Presidential Elections in Ukraine: Social and Political Challenges and Influences,” Institute of Political and Ethnic Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine, March 12, 2019.
 • “Political Parties in the 2019 Presidential and Parliamentary Elections in Ukraine,” Panel Discussion on the 2019 Presidential and Parliamentary Elections in Ukraine, University of Helsinki, Finland, November 30, 2018.
 • “Studying Corruption in Post-Soviet States,” Giessen University, Germany, June 21, 2018.
 • “Corruption in Post-Soviet Ukraine,” International Symposium 3R: Revolution, War, and Their Consequences, College of Europe, Natolin, Poland, March 17, 2018.
 • “Corruption in Post-Soviet Ukraine,” Stanford University, US, February 15, 2018.
 • “Ukraine 2014-2016: National Identity and Democratic Values” Colloquium on Options of Transregional/Transnational Governance,” Global Studies Institute, University of Geneva, Switzerland, September 22-23, 2016.
 • “Cost of Parliamentary Politics in Ukraine,” Westminster Foundation for Democracy, The Cost of Politics Conference, London, UK, July 18, 2016.
 • “Ukraine 2014: Losing Territory, Gaining National Identity,” Wake Forest University, US, September 18, 2014.
 • “Functioning of Political Parties in Parliaments in Politically Polarized Environments,” OSCE/ODIHR Political Party Expert Seminar, Warsaw, Poland, July 1-2, 2014.
 • “Assessing the Political Landscape: Prospects and Challenges,” Seminar “Democracy-building in Ukraine: New Challenges and Perspectives”, European Parliament, Brussels, 8 April 2014.
 • “(De)Institutionalization of the Political Party System in Ukraine: Dynamics and Causes,” Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 2, 2014. Chair, Panel Title: “Influential Actors in Transitional Settings,” Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 2, 2014.
 • Chair, Panel Title: “Impact of the Eastern Partnership Summit in Vilnius on Political and Legal
 • Systems of Ukraine,” International Conference “The Eastern Partnership Summit in Vilnius. What Is Next?” Jean Monnet Centre of Excellence in EU Studies at the National University of Kyiv-Mohyla Academy, Kyiv, Ukraine, December 2, 2013.
 • “Democratic Accountability of Political Parties,” OSCE/ODIHR Political Party Expert Seminar, Warsaw, Poland, July 10-11, 2013.
 • ”Bringing Human Rights Home: The Challenge of Enforcing Judicial Rulings in Ukraine and Russia” (with Carolyn Forstein), Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 11-14, 2013.
 • “The Impact of the 2012 Parliamentary Electoral System on the Development of the Ukrainian Party System,” presented at the International Conference “The 2012 Parliamentary Elections in Ukraine,” Institute of Political and Ethnic Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine, March 14-15, 2013.
 • "Contemporary State of Human Rights Protection in Ukraine and its Correspondence to The EU and Council of Europe’s Standards," presented at the International Conference «Preparedness for the Acceptation of Duties of the Association Country in the field of Human Rights, Approximation of Laws and Judicial and Administrative Capacity», Jean Monnet Centre of Excellence in EU Studies at the National University of Kyiv-Mohyla Academy, Kyiv, Ukraine, October 8-9, 2012.
 • Chair, Panel Title: “The Role of Courts in Communist and Post-Communist States,” Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 12-15, 2012.
 • “Political Parties in Ukraine after the 2010 Presidential Elections,” Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 12-15, 2012.
 • “Constitutional Courts and Judicial Review in Post-Communist Countries,” International Higher Education Support Program and Central European University, Budapest, Hungary, March 22-26, 2012.
 • “Political Parties and Democratization: Case Study of Post-Orange Ukraine,” International Higher Education Support Program and Central European University, Budapest, Hungary, March 22-26, 2012.
 • “Institutionalization and Perspectives on Development of the Political Party System in Ukraine,” presented at the Plenary Session of the International Conference “Party System of Ukraine: Evolution, Tendencies, and Perspectives of Development,” Institute of Political and Ethnic Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine, November, 2011.
 • Chair, Panel Title: “States and Regimes in Central Asia and the Former Soviet Union,” presented at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, March 30 - April 2, 2010.
 • “Juristocracy and Protection of Second-Generation Positive Rights by the Constitutional Court of Ukraine,” presented at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, March 30 - April 2, 2010.
 • “Judicial Activism and the Constitutional Court of Ukraine,” presented at the National University of Kyiv-Mohyla Academy Annual Conference, Kyiv, Ukraine, February, 2011.
 • “Political Parties in Ukraine: Learning Democratic Accountability?” Stanford University, November 12, 2010.
 • “Political Parties and Democracy in Ukraine,” presented at the International Conference “Legislation and Regulations Pertaining to Political Parties in Ukraine,” Agency for Legislative Initiatives and OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, Kyiv, Ukraine, May 21, 2010.
 • "Implementation of the European Convention on Human Rights in Post-Soviet Nations: The Case of Ukraine," presented at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 22-25, 2010.
 • Discussant, Panel Title: "Elections in the Former East Bloc," Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 22-25, 2010.
 • “Models of Democracy and Second-Generation Human Rights in Comparative Perspective,” presented at the National University of Kyiv-Mohyla Academy Annual Conference, Kyiv, Ukraine, February, 2010.
 • “Uncertain Partners of Democracy: Political Parties in Ukraine,” presented at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 2-5, 2009.
 • “Accountability of Ukrainian Political Parties,” presented at the Plenary Session of the National University of Kyiv-Mohyla Academy Annual Conference, Kyiv, Ukraine, February, 2009.
 • “Political Consequences of Alternative Electoral Systems for the National Legislature,” presented at the Seminar “Alternative Electoral Systems for Elections to the Verkhovna Rada,” Parliamentary Committee on State Building and Local Self-Government, Kyiv, Ukraine, February 4, 2009.
 • “Experience with Public Interest Cases in Kyiv-Mohyla Legal Clinic,” presented at the 5th Worldwide Conference of the Global Alliance for Justice Education “Justice Education in a Community Context,” Ateneo de Manila Law School, Manila, The Philippines, December 7-13, 2008.
 • Chair and Discussant, “Teaching European Studies at Ukrainian Institutions of Higher Education,” Ukrainian Association of European Studies Annual Meeting, British Council, Kyiv, Ukraine, October 30 – 31, 2008.
 • “Russia After (?) Putin,” Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, April 25, 2008.
 • “Fact or Fiction: Ukrainian Party System in the 2006 and 2007 Parliamentary Elections,” presented at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 3-6, 2008.
 • “Realism vs. Idealism in Ukrainian Politics and the 2007 Political Crisis,” presented at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 3-6, 2008.
 • “Introducing the Doctorate Program in Ukraine,” presented at the European Law Faculty Association Annual Meeting, Hamburg, Germany, February 28 – March 1, 2008.
 • “Some Aspects of Introducing Ph.D. Programs in Ukraine,” presented at the International Conference “Implementation of the European Higher Education Area (Third Cycle) in Ukraine,” National University of Kyiv-Mohyla Academy and TEMPUS Program, Kyiv, Ukraine, November 15-16, 2007.
 • “Problems of Democratic Consolidation in Ukraine,” presented at the International Workshop “Consolidated Democracy: Prospects for Ukraine,” Agency for Legislative Initiatives and Konrad Adenauer Stiftung, Kyiv, Ukraine, October 29, 2007.
 • “Electoral Laws and Party System in Ukraine,” presented at the International Conference “Quality of Elections: Ukraine and International Standards of Democratic Elections,” Council of Europe and Central Electoral Commission of Ukraine, Kyiv, Ukraine, September 13-14, 2007.
 • “The Right to Assembly and the Orange Revolution,” presented at the International Conference “Free to Protest: Constituent Power and Street Demonstrations,” Central European University, Budapest, Hungary, June 1-2, 2007.
 • Chair and Discussant, Conference “Electoral and Referendum Laws in Ukraine: Theory and Practice,” National University of Kyiv-Mohyla Academy, Kyiv, Ukraine, April 2007.
 • “External Pressure and Politics in Ukraine before and after the Orange Revolution,“ presented at the International Conference “External Pressure and Political Processes in the CIS,” Center for International Studies and Research (CERI - Sciences Po), Paris, France, 19-20 October 2006.
 • “Transition to Proportional Elections: Legal Framework and Effect on Political Parties,” presented at the International Conference “Beyond Recognition: Ukraine after 2006 Parliament Elections,” National University of Kyiv-Mohyla Academy and Norwegian Institute of International Affairs (NUPI), Kyiv, Ukraine, 6-7 October, 2006.
 • “The 2006 Parliamentary Elections to the Rada and Institutionalization of the Party System in Ukraine,” presented at the International Conference “Comparative Institutional Transformations and Institutional Design in the Post-Soviet Region,” Yerevan State University, Yerevan, Armenia, 11 – 13 May 2006.
 • “Developing European Legal Studies at the National University of Kyiv-Mohyla Academy,” presented at the International Conference “Developing European Studies Programs in Ukraine: Problems and Perspectives,” Donets’k National University, Donets’k, Ukraine, April, 2006.
 • Chair and Discussant, “Best Cases: European Studies at Ukrainian Universities,” International Conference “Developing European Studies Programs in Ukraine: Problems and Perspectives,” Donets’k National University, Donets’k, Ukraine, April, 2006.
 • “The Double Ballot Majority Electoral Model and Party System Formation: A Case Study of the 1993 Law on Elections of People’s Deputies of Ukraine,” presented at the National University of Kyiv-Mohyla Academy Annual Conference, Kyiv, Ukraine, February, 2006.
 • “Institutionalization of Party Systems in the Post-Soviet Nations,” presented at the seminar of the Ukrainian School of Political Studies, Kyiv, Ukraine, February, 2006.
 • “The Institution of Procuracy in Ukraine and the Rule of Law,” presented at the International Conference “The Rule of Law: Theory and Practice,” organized by the Organization for Security and Co-operation in Europe and Kyiv-Mohyla Law School, Kyiv, Ukraine, December 2005.
 • “Comparative Aspects of Legal Writing Programs at US and Ukrainian Universities,” presented at the Bi-Annual Conference on Legal Writing, National University of Internal Affairs, Kyiv, Ukraine, October 2005.
 • “Ukraine at the Crossroads: Implications of ‘the Orange Revolution,’” presented at the State University of New York at Oswego, April 2005, and at the Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, February 2005.
 • “The Fourth Branch of Government: A Case Study of the Procuracy in Post-Soviet Ukraine,” paper delivered at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 2005.
 • “Political Institutionalization of Party Systems in Post-Soviet Transitional Countries,” paper delivered at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 2004.
 • Chair and Discussant, Comparative Politics Panel, Pennsylvania Political Science Association Annual Meeting, Harrisburg, April 2001.
 • “Executive-Legislative Arrangements and Party Systems in the Post-Soviet Countries,” paper presented at the American Political Science Association Annual Meeting, Washington, D.C., August-September 2000.
 • “Political Consequences of Electoral Systems in Post-Soviet Transitional Countries,” paper presented at the American Political Science Association Annual Meeting, Atlanta, September 1999.
 • “Strategic Voting, Political Institutionalization, and Electoral Disproportionality in Transitional Countries,” paper presented at the American Political Science Association Annual Meeting, Boston, September 1998.
 • “Autonomy and Institutionalization of Party Systems in the Baltic States, Russia, and Ukraine,” paper presented at the 1997 Northeast Political Science Association Annual Meeting, Philadelphia, November 1997.
 • “Political Values in Russian Transitional Society” (with Sheri Frost), paper presented at the 1996 Northeast Political Science Association Annual Meeting, Boston, November 1996.

 • Editor-in-Chief, Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal
 • Member, Law of Ukraine
 • Member, National University of Kyiv-Mohyla Academy Review, Legal Studies
 • Member, Elections and Democracy

 • “Merited Lawyer of Ukraine,” National Decoration awarded by President of Ukraine for professional achievements, 2015
 • Recognition Award to Co-author of the Law of Ukraine on High Education, Ministry of Education and Science of Ukraine and Parliamentary Committee of Education and Science, 2014
 • Excellence Award, Kyiv City Government, 2013
 • Choice Outstanding Academic Title Award, 2011 for Political Parties and Democracy, Kay Lawson (ed.), Westport, CT: Greenwood/Praeger, 2010
 • Founding Member and Professor, Jean Monnet Center of Excellence in European Studies (awarded by the European Commission), National University of “Kyiv-Mohyla Academy,” 2011
 • St. Petro Mohyla Medal, National University of “Kyiv-Mohyla Academy” highest honors for outstanding achievements, 2010
 • Petro Mohyla Award for the Best Publication in Social Sciences published in the three previous years, National University of “Kyiv-Mohyla Academy,” 2008
 • Excellence Award, Minister of Education and Science of Ukraine, 2007
 • Higher Education Support Program Scholarship, Open Society Foundations, 2006-2012
 • Thoburn Foundation Award for Innovation and Excellence in Teaching, Allegheny College, 2003
 • Faculty Excellence Award, Allegheny College Panhellenic Council, 2001
 • Ph.D. Pass with Distinction, Department of Political Science, Syracuse University, 1998
 • Syracuse University Fellow, 1996-1997, 1997-1998
 • Law and Society Association Fellowship, Summer Institute “Democracy and Democratization” for junior faculty and advanced graduate students, University of California, Berkeley, August 1996
 •  Maxwell Teaching Fellow, Syracuse University, 1995-1997
 • Roscoe Martin Research Fellowship, Syracuse University, 1995
 • Pass with Honours, Qualifying Examinations, Political Science, Syracuse University, 1995
 • Rotary International, Gift-of-Life Project, Humanitarian Recognition Award for “Service Above Self”, Syracuse, NY, 1994
 • “Diploma with Honors” for Outstanding Performance in the Program of Study, Kyiv National University, Ukraine, 1984

 

icon Автобіографія

 

Програма

Пріоритети діяльності на посаді президента НаУКМА

 

Програма базується на:

 • Стратегії розвитку НаУКМА на 2015-2025 рр.
 • Візії Могилянки як:
  • університету, який є носієм ДНК України та зберігає національний дух;
  • університету, котрий формує особистість – високоосвічену, національно свідому та небайдужу;
  • університету, у якому дослідження та новітні наукові розробки покладені в основу навчального процесу;
  • університету, у якому освіту здобувають чесно, а рішення приймаються прозоро;
  • організації, в якій панують повага і увага до кожного.
 • Вірі в те, що запорукою здоров'я та життєздатності університету як організації є співпраця викладачів, студентів і співробітників для досягнення спільної мети.
 • Усвідомленні, що конкуренція за найкращих викладачів і студентів є глобальною.
 • Переконанні, що суттєве збільшення розміру Могилянки або заочна форма навчання ведуть до розмиття бренду, втрати контролю якості та ключових цінностей і корпоративної культури загалом.
 • П’ятирічному досвіді роботи на посаді президента НаУКМА.

 

icon Програма

 

 

Ткачук Марина Леонідівна

доктор філософських наук, професор

 

Tkachuk

Контакти

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

1-201, вул. Сковороди 2 Київ, Україна, 04070

телефон 044-425-14-20

e-пошта Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Автобіографія

укр

Народилася 21 вересня 1964 р. у м. Чернівці в сім’ї службовців.

1998 – 2001, Національний університет «Києво-Могилянська академія, докторантура за спеціальністю «Історія філософії».   

                   

1986 – 1989, Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка, аспірантура за спеціальністю «Історія філософії».

                      

1981 – 1986, Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка, філософський факультет, відділення філософії,кваліфікація: філософ, викладач філософських дисциплін

(диплом із відзнакою).

 

1974 ‒ 1981, середня школа № 78 м. Києва (золота медаль).  

 

1971 ‒ 1974, середня школа № 1 м. Чернівці.

2002, лютий ‒ доктор філософських наук

(ступінь присуджено на підставі захисту докторської дисертації у спеціалізованій раді Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, що відбувся в жовтні 2001 р.;

тема дисертації: «Київська академічна філософія ХІХ – початку ХХ ст. і становлення історико-філософської науки в Україні»; науковий консультант – проф. В. С. Горський)

 

1990, жовтень ‒ кандидат філософських наук

(ступінь присуджено на підставі захисту кандидатської дисертації у спеціалізованій раді Інституту філософії АН УРСР, що відбувся у квітні 1990 р.;

тема дисертації: «А. Н. Гиляров как историк философии»; науковий керівник – проф. Ю. В. Кушаков)

2003, квітень ‒ професор кафедри філософії та релігієзнавства

(звання присуджено на підставі ухвали Вченої ради НаУКМА)

 

1998, лютий ‒ доцент кафедри філософії та релігієзнавства

(звання присуджено на підставі ухвали Вченої ради НаУКМА)

 

2012, вересень ‒ дотепер ‒ Національний університет «Києво-Могилянська академія,  факультет гуманітарних наук, декан

 

2007, червень ‒ 2015, серпень ‒ Національний університет «Києво-Могилянська академія, кафедра філософії та релігієзнавства, завідувач 

                                           

2002, січень ‒ дотепер ‒ Національний університет «Києво-Могилянська академія», кафедра філософії та релігієзнавства, професор

 

1996, вересень ‒ 2001, грудень ‒ Національний університет «Києво-Могилянська академія», кафедра філософії та релігієзнавства, доцент

 

1994, вересень ‒ 1996, серпень ‒ Національний університет «Києво-Могилянська академія», кафедра філософії та релігієзнавства, старший викладач

    

1989, грудень ‒ 1994, серпень ‒  Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, кафедра історії філософії та логіки, асистент

 

1986, серпень ‒ 1986, грудень ‒ Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, кафедра філософії гуманітарних факультетів, асистент

 • Активна участь у розбудові перших в Україні бакалаврської і магістерської програм за спеціальністю «Філософія» в НаУКМА (1994 ‒ дотепер). Розробка і читання лекційних курсів та методичного забезпечення з низки нормативних і вибіркових дисциплін. Наукове керівництво підготовкою кваліфікаційних робіт студентів бакалаврської та магістерської програм за спеціальністю «Філософія» (1995 ‒ дотепер).
 • Керівництво розробкою навчальних планів формату 2008, 2010, 2015 рр., навчально-методичних комплексів дисциплін та іншої методичної документації для забезпечення навчального процесу на бакалаврській та магістерській програмах за спеціальністю «Філософія».
 • Активна участь у підготовці та забезпеченні акредитації спеціальності «Філософія» в НаУКМА (1998, 2008, 2018 рр.).
 • Керівництво магістерською освітньо-професійною програмою «Філософія» в НаУКМА (2006 ‒ дотепер).
 • Активна участь у розбудові аспірантури та докторантури НаУКМА з філософських спеціальностей (1998‒2015). Наукове керівництво аспірантами і докторантами кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА з 1998 р. дотепер (підготувала трьох докторів і трьох кандидатів наук за спеціальностями «Історія філософії» та «Релігієзнавство»).
 • Активна участь у впровадженні в НаУКМА третього циклу вищої освіти (структурованих докторських програм) в рамках Tempus Project (2008‒2011 рр.). Створення та співкерівництво першою в Україні міждисциплінарною гуманітарною докторською програмою «Філософія і література» (НаУКМА, 2009‒2010 рр.). Членство у Виконавчому комітеті Докторської школи НаУКМА в 2008‒2010 рр.
 • Активна участь у реформуванні аспірантури в НаУКМА (2016 ‒ дотепер). Гарант освітньо-наукової програми підготовки аспірантів за спеціальністю «Філософія» в НаУКМА, керівник проектної групи (2016 ‒ дотепер), член Ради Докторської школи НаУКМА імені родини Юхименків (2018 ‒ дотепер).
 • Активна участь у підготовці матеріалів до звіту-самоаналізу НаУКМА на підтвердження статусу національного університету (2018).
 • Керівництво вступними кампаніями факультету гуманітарних наук НаУКМА (2013 ‒ дотепер).
 • Розробка стратегії розвитку факультету гуманітарних наук НаУКМА на 2018‒2025 рр.
 • Член Вченої ради НаУКМА (2002 ‒ дотепер).
 • Член (2007‒2012), голова (2012 ‒ дотепер) Вченої ради факультету гуманітарних наук НаУКМА.
 • Член ректорату НаУКМА (2016 ‒ дотепер).
 • Член Приймальної комісії НаУКМА (2012 ‒ дотепер).
 • Відповідальний секретар Приймальної комісії НаУКМА (листопад 2017 ‒ листопад 2018 рр.).
 • Член Стипендійної комісії НаУКМА (2012 ‒ дотепер).
 • Член Видавничої ради НаУКМА (2008 ‒ дотепер).

 • Заступник голови (2008‒2010) і член (2011‒2015) секції «Філософія та історія» Наукової ради МОН України.
 • Член Спеціалізованої вченої ради Д 26.161.02 Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (2002 ‒ дотепер).
 • Член Правління Українського філософського фонду (2006 ‒ дотепер).
 • Член редколегії наукового фахового журналу "Sententiae", індексованого в Scopus (2011 ‒ дотепер).
 • Член редколегії міжнародного наукового рецензованого журналу (категорія А) "Kyiv-Mohyla Humanities Journal", індексованого у Web of Science: Emerging Sources Citation Index (2014 ‒ дотепер).
 • Член наукової ради друкованого органу Товариства філософів слов’янських країн, журналу       «ΣΟΦΙΑ» (Жешув, Польща) (2007 ‒ дотепер).
 • Головний редактор наукового фахового журналу «Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство» (2018‒2019 рр.).
 • Голова редколегії наукового фахового збірника «Магістеріум. Історико-філософські студії» (з 2007 р. дотепер).
 • Голова редколегії фахового тематичного випуску «Філософія та релігієзнавство» журналу «Наукові записки НаУКМА» (2007–2017 рр.)
 • Член загальної редколегії фахового журналу «Наукові записки НаУКМА» (2007‒2017 рр.).
 • Член редколегії міждисциплінарного наукового рецензованого журналу «Київська Академія», (2004 ‒ дотепер).
 • Член редколегії наукового фахового журналу «Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури» (2018; у 2010–2017 – член редколегії фахового тематичного випуску «Теорія та історія культури» журналу «Наукові записки НаУКМА»).
 • Член редколегії наукового фахового журналу «Магістеріум. Культурологія» (2011-2017).
 • Член редакційної ради наукового збірника «Український гуманітарний огляд» (2002 ‒ дотепер).
 • Член редколегії серії наукових видань «Сучасна гуманітарна бібліотека» (2007 ‒ дотепер).
 • Куратор започаткованого в НаУКМА спільно з Українським філософським фондом Могилянського історико-філософського семінару (2004‒2015).
 • Член оргкомітетів Днів науки НаУКМА (2012 ‒ дотепер).
 • Член, голова, співголова оргкомітетів чисельних міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій, проведених кафедрою філософії та релігієзнавства НаУКМА (1996 ‒ дотепер).
 • Член оргкомітетів міжнародних наукових конференцій "Ad fontes", присвячених 390-й і 400-й річницям заснування Києво-Могиянської академії (НаУКМА, 2005, 2015).
 • Учасник чисельних міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій, семінарів, круглих столів тощо з філософської, історико-філософської, релігієзнавчої, історико-церковної тематики (1994 ‒ дотепер).
 • Підготовка атестаційної справи факультету гуманітарних наук для проведення державної атестації НаУКМА в частині провадження наукової діяльності за напрямом «Гуманітарні науки» (2019).

 • Наприкінці 1980-х рр. започаткувала систематичні фахові дослідження з історії вітчизняної академічної філософії на українських теренах ХІХ – початку ХХ ст., вперше залучивши до фахового історико-філософського аналізу значний масив архівних і рукописних джерел з історії філософської науки й освіти в Університеті Св. Володимира та Київській духовній академії.
 • У докторській дисертації здійснила цілісний і систематичний аналіз історико-філософської спадщини академічних філософів Києва ХІХ ‒ початку ХХ ст., що увиразнив       їхню роль у конституюванні вітчизняної історії філософії як наукової дисципліни і виявив наявність       фахового досвіду і традицій, важливих для розвитку сучасної історико-філософської науки в Україні.
 • Здійснила перші систематичні наукові реконструкції життя і творчості низки видатних вітчизняних філософів та істориків філософії (Олексій Гіляров, Орест Новицький, Сильвестр Гогоцький, Генріх Якубаніс та ін.). Ініціювала та забезпечила наукове керівництво першими систематичними історико-філософськими дослідженнями життя і творчості Петра Кудрявцева, Василя Екземплярського та ін. професорів Київської духовної академії.
 • Зробила вагомий внесок у вивчення та поширення рукописної спадщини Памфіла Юркевича. У 1998 р. вперше опублікувала низку Юркевичевих рукописів з філософії права та історії філософії, а також оригінальні документи, що характеризують його життя і творчість.  
 • Разом із В. С. Горським очолювала (як редактор-упорядник) підготовку до видання широко відомого біобібліографічного словника «Філософська думка в Україні» (2002), рекомендованого Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник.
 • З середини 1990-х рр. бере активну участь у формуванні та розвитку започаткованої фахівцями кафедри філософії та релігієзнавства на чолі з В. С. Горським історико-філософської наукової школи НаУКМА, яку очолює з 2007 р. Систематичною науково-організаційною діяльністю сприяє зміцненню авторитету історико-філософської школи НаУКМА як одного з найпотужніших осередків наукових студій з історії вітчизняної академічної філософії, теорії та методології історико-філософського пізнання, історії західноєвропейської філософії, відомого не лише в Україні, а й поза її межами.
 • Ініціювала та забезпечила виконання понад десяти колективних дослідницьких проектів (зокрема й фінансованих з державного бюджету України фундаментальних та прикладних досліджень), присвячених історії філософської і богословської науки та освіти на українських теренах.
 • Відома як активний учасник міждисциплінарних гуманітарних дослідницьких і видавничих проектів. У 2000-х рр. співпрацювала з видавництвом «Дух і Літера» як науковий редактор україномовних перекладів праць Христоса Яннараса («Свобода етосу», 2003), Сергія Аверинцева (словник «Софія-Логос», 2004, 2007), митрополита Калліста Уера («Православна Церква», 2009); брала участь у підготовці першого тому «Європейського словника філософій» (2009).       Була співупорядником монографії «Людина в часі: філософські аспекти української літератури XX‒XXI ст.» (2010).
 • У 2012‒2016 рр. здійснила безпосереднє керівництво підготовкою до друку фундаментальної двотомної енциклопедії «Київська духовна академія в іменах: 1819–1924» (загальним обсягом 184 друк. арк.), що увиразнює перший досвід сучасної наукової реконструкції діяльності та звершень КДА (спадкоємиці Києво-Могилянської академії, єдиного на українських теренах ХІХ – початку ХХ ст. вищого православного богословського навчального закладу), здійсненої крізь призму вивчення життя і творчості її видатних викладачів та вихованців. Упорядник і науковий редактор енциклопедії; автор вміщених у ній 225 статей і матеріалів.

Автор, упорядник, співавтор понад 400 наукових праць у галузі історії філософії, релігієзнавства, історії духовної освіти, історико-церковної та історико-філософської біографістики та ін.

 

Книги

 1. Філософія світла і радості: Олексій Гіляров / М. Л. Ткачук. — К.: Укр. центр духовної культури, 1997. — 184 с.
 2. Київські обрії: історико-філософські нариси / наук. ред. В. Горський, М. Ткачук. - К. : Стилос, 1997. - 360 с.
 3. Памфіл Юркевич. З рукописної спадщини / Упоряд., пер. укр. і коментарі М. Л. Ткачук. — К. : Вид. дім «КМ Academia»; ТОВ Унів. вид-во «Пульсари», 1999. — 332 с.
 4. Київська академічна філософія ХІХ — початку ХХ ст.: методологічні проблеми дослідження / М. Л. Ткачук. — К. : ЗАТ «Віпол», 2000. — 248 с.
 5. Київ в історії філософії України / В. С. Горський, Я. М. Стратій, М. Л. Ткачук, А. Г. Тихолаз. — К. : Вид. дім «КМ Academia»; ТОВ Унів. вид-во «Пульсари», 2000. — 264 с.
 6. Філософська думка в Україні: Біобібліографічний словник / редактор-упоряд. М. Л. Ткачук. — К.: Унів. вид-во «Пульсари», 2002. — 244 с. [рекомендовано МОН України як навч. посібник].
 7. Могилянський історико-філософський семінар. — Вип. І : 2003—2005. / відп. редактор і упоряд. М. Л. Ткачук. — К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. — 175 с.
 8. Людина в часі: (філософські аспекти української літератури ХХ–ХХІ ст.) / упоряд. : В. Моренець, М. Ткачук. — К. : Унів. вид-во «Пульсари», 2010. — 275 с.
 9. Філософська освіта в Україні: історія і сучасність: колективна монографія / за ред. М. Л. Ткачук. — К. : Аграр Медіа Груп, 2011. — 419 с.
 10. Вілен Горський: дотики, смисли, споглядання: Зб. наук. праць / за ред. М. Л. Ткачук ; упор. М. Л. Ткачук, Л. Д. Архипова. — К. : Аграр Медіа Груп, 2011. — 388 с.
 11. Київська духовна академія в іменах: 1819—1924 : енциклопедія: в 2 т. / упоряд. і наук. ред. М. Л. Ткачук ; відп. ред. В. С. Брюховецький. — Т. 1 : А–К. — К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2015. — 740 с.
 12. Київська духовна академія в іменах: 1819—1924 : енциклопедія: в 2 т. / упоряд. і наук. ред. М. Л. Ткачук ; відп. ред. В. С. Брюховецький. — Т. 2 : Л–Я. — К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2016. — 1004 с.
 13. Біографічний підхід у вивченні історії та спадщини Київської духовної академії: зб. наук. праць / упоряд. і відп. ред. М. Л. Ткачук. ‒ К. : Вид. дім. «Києво-Могилянська академія», 2016. ‒ 232 с.
 14. Філософська і богословська спадщина Кивської духовної академії (1819‒1924): досвід археографічних і бібліографічних студій / упоряд. і відп. ред. М. Л. Ткачук. ‒ К. : Вид. дім. «Києво-Могилянська академія», 2019. ‒ 152 с.

 

Вибрані статті

 1. Орест Новицький як філософ та історик філософії/ М.Л.Ткачук // Наукові записки НаУКМА.— 1996. ‒ Т. 1. Філософія та релігієзнавство.— С. 85—93.
 2. Орест Новицький: долаючи забуття / М.Л.Ткачук // Філософська і соціологічна думка.— 1996.— №1-2.— С. 175—191.
 3. Київський період творчості В.В.Зеньковського// Магістеріум.— 1998. ‒ Вип. 1: Історико-філософські студії.— С. 28—37.
 4. Генріх Якубаніс як історик філософії // Мандрівець.— 1999.— №4.— С. 32— 36.
 5. Києво-Могилянська академія і становлення академічної філософії в Україні // Філософська думка.— 2000.— №4.— С. 37— 56.
 6. Академічна філософія як феномен // Наукові записки НаУКМА. — 2000. ‒ Т.18. Філософія та релігієзнавство. — С. 52—58.
 7. «Славетна київська школа»: феномен чи метафора? // Філософська думка. — 2001. — № 2. — С. 58—82.
 8. О рукописном наследии Памфила Юркевича // Вопросы философии. — 2001. — № 7. — С. 113—119.
 9. Теоретичні і методологічні проблеми історико-філософського знання у спадщині Сильвестра Гогоцького // Наукові записки НаУКМА. — 2001. ‒ Т.19. Філософія та релігієзнавство. — С. 70‒75.
 10. Проблеми теорії та методології історії філософії у творчості Ореста Новицького // Наукові записки НаУКМА. — 2001. ‒ Т. 19. Спеціальний випуск. ‒ С. 87—92.
 11. Кантознавчі студії в київській академічній філософії ХІХ — початку ХХ ст. // Collegium. — 2001. — № 11. — С. 103—119.
 12. Verbavolant, scriptamanent: рукописи від «Українського світу»// Український гуманітарний огляд.— 2001. ‒ Вип. 6.— С. 129—153.
 13. Історія філософії в культурологічному вимірі (з досвіду київських істориків філософії ХІХ— початку ХХ ст.)// Наукові записки НаУКМА.— 2002. ‒ Т. 20. Філософія та релігієзнавство.— С. 19—29.
 14. З історії університетської філософії в Києві: Психологічна семінарія Г.І.Челпанова// Наукові записки НаУКМА.— 2002. ‒ Т. 20. Спеціальний випуск : у 2 ч.— Ч. 1.— С. 82—87.
 15. Як вивчали історію філософії в Київській духовній академії ХІХ— початку ХХ ст.// Магістеріум.— 2002. ‒ Вип. 9. Історико-філософські студії.— С. 35— 51.
 16. Історико-філософське античнознавство в Києві ХІХ — початку ХХ ст. // Наукові записки НаУКМА. — 2003. ‒ Т. 21. Філософія та релігієзнавство. — С. 49—59.
 17. Як вивчали історію філософії в Університеті Св. Володимира // Магістеріум. — 2004. ‒ Т. 13. Історико-філософські студії. — С. 65—74.
 18. Філософська спадщина Києво-Могилянської академії: стратегії дослідження // Україна XVII століття: суспільство, філософія, культура: Зб. наук. пр. на пошану проф. Валерії Михайлівни Нічик. — К.: Критика, 2005. — С. 73—82.
 19. Образ патристики в творчестве С. С. Аверинцева // Личность и традиция: Аверинцевские чтения. — К.: Дух і Літера, 2005. — С. 306—317.
 20. Роль джерелознавства в історико-філософському пізнанні // Філософська думка. — 2005. — № 5. — С. 148—152.
 21. Духовно-академічна філософія як феномен // Київська Академія. — Вип. 2-3. — К., 2006. — С. 237—243.
 22. Історико-філософське сходознавство у Києві ХІХ — початку ХХ ст. // Наукові записки НаУКМА. — 2006. ‒ Т. 50. Філософія та релігієзнавство. — С. 50—55.
 23. У пошуках російської філософії: Густав Шпет// Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. — 2006. ‒ Вип. 80. —С. 18—23.
 24. Киев в религиозно-философском возрождении начала ХХ века // Человек. История. Весть. — К. : Дух і Літера, 2006. — С. 283—300.
 25. Біля витоків історіографії російської філософії: «проект» Гавриїла (Воскресенського) // Наукові записки НаУКМА. — 2007. ‒ Т. 63. Філософія та релігієзнавство. — С. 54—63.
 26. Київська духовна академія в освітянському «автономізаційному» русі початку ХХ століття // Київська Академія. — 2007. ‒ Вип. 4. — С. 149—165.
 27. Dmytro Chizhevsky and the Tradition of Ukrainian «Cordology» // Journal of Ukrainian Studies [Канада, Торонто].— Vol. 32, № 2. — 2007. — Р. 73 — 82.
 28. Проблеми філософської освіти у творчості київських духовно-академічних мислителів ХІХ — початку ХХ століття // Київська Академія. — 2008. ‒ Вип. 5. —С. 58 — 66.
 29. Проблема віри та знання у творчості Петра Ліницького // Наукові записки НаУКМА. — 2008. ‒ Т. 76. Філософія та релігієзнавство.  — С. 35—42.
 30. Сильвестр Гогоцький: матеріали до життєпису // Наукові записки НаУКМА. — 2009. ‒ Т. 89. Філософія та релігієзнавство.  — С. 41 — 48.
 31. Філософська спадщина Київської духовної академії: стан і перспективи дослідження // Труди Київської духовної академії. — 2009. ‒ Т. 11. —С. 205—214.
 32. Проблеми теорії і методології історико-філософського пізнання в інтерпретації Петра Ліницького // Наукові записки НаУКМА. — 2010. ‒ Т. 102. Філософія та релігієзнавство. — С.43—49.
 33. За що його засудили? (До історії вигнання з Київської духовної академії профессора В. Екземплярського) // Київська Академія. — 2010. ‒ Вип. 8. —С. 64—78.
 34. Святитель Иннокентий (Борисов) и его роль в истории Киевской Духовной Академии (к 210-летию со дня рождения) // Труди Київської духовної академії. — 2010. ‒ № 12. — С. 207—225.
 35. О роли философии в православном духовном образовании: уроки истории // Труди Київської духовної академії. — 2010. ‒ № 13. —С. 187‒199.
 36. Філософська освіта в радянській Україні: досвід осмислення історичних документів та архівних матеріалів // Філософська думка. — 2010. — № 6. — С. 35—67.
 37. Трансформационные процессы в духовной школе начала ХХ века: опыт Киевской духовной академии // Труди Київської духовної академії. — 2011. ‒ № 14. — С. 121—129.
 38. «Академию бесконечно люблю…»: архиепископ Василий (Богдашевский) как студент, профессор и ректор Киевской духовной академии // Труди Київської Духовної Академії. — 2012. ‒ № 16. ‒ С. 27–56.
 39. До життєпису Петра Кудрявцева: із матеріалів слідчої справи 1938—1939 років // Магістеріум. — 2012. ‒ Вип. 47. Історико-філософські студії. — С. 68–100.
 40. Киево-Могилянская академия / В. В. Бурега, С. И. Головащенко, М. Л. Ткачук, О. М. Цыганок, М. В. Яременко // Православная энциклопедия. — М. : Церковно-науч. центр «Православ. энцикл.», [2013]. — Т. XXXII: Катехизис — Киево-Печерская икона «Успение пресвятой Богородицы». — С. 698—720.
 41. Киевская духовная академия / В. В. Бурега, С. И. Головащенко, М. Л. Ткачук та ін. // Православная энциклопедия. — М. : Церковно-науч. центр «Православ. энцикл.», [2013]. — Т. XXXIII: Киево-Печерская лавра — Кипрская икона Божией Матери. — С. 96–151.
 42. Вихованці і викладачі Київської духовної академії у складі єпископату православних церков // Київська Академія. — 2013. ‒Вип. 11. —С. 161—197.
 43. «Не постигаю, как я перенес такие труды…» (к 200-летию со дня рождения С. С. Гогоцкого) // Труди Київської духовної академії. — 2013. ‒ № 19. —С. 173—188.
 44. Києво-Могилянська академія в історії філософської освіти // Пам'ятки України. — 2014. — Спецвипуск (197): Києво-Могилянська академія напередодні 400-річчя. — С. 32–41.
 45. Орест Новицький: штрихи до життєпису // Магістеріум. ‒ 2016. ‒ Вип. 65 : Історико-філософські студії. ‒ С. 73‒84.
 46. Енциклопедичний проект «Київська духовна академія в іменах (1819‒1924)»: від задуму до результатів // Шлях у чотири століття : Матеріали Міжнародної наукової конфереції «Ad fontes ‒ до джерел» до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії. 12‒14 жовтня 2015 року. ‒ К. : НаУКМА, 2016. ‒ С. 142‒155.
 47. Видатні богослови Київської духовної академії: Михайло Скабалланович (за матеріалами архівних студій) // Наукові записки НаУКМА. – 2017. ‒ Т. 192: Філософія та релігієзнавство. –– С. 53‒66.
 48. Материалы к биографии профессора Киевской духовной академии П. П. Кудрявцева в Архиве Московской духовной академии: их предистория и источниковедческий потенциал / М. Л. Ткачук, В. В. Бурега // Труди Київської духовної академії. ‒ 2017. ‒ № 27. ‒ С. 154‒175.
 49. Кандидатські твори студентів Київської духовної академії (1819‒1924): специфіка жанру / М. Л. Ткачук // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – 2019. – Т. 3. ‒ С. 3–14.
 50. Філософська проблематика в рукописних кандидатських творах студентів Київської духовної академії (1819‒1924) / М. Л. Ткачук // Sententiae. – 2019. – Т. 38. – № 2. – C. 19‒36.
 51. Handwritten Candidate Works as Sources for Studying the Academy’s Philosophical Heritage / // Kyiv Mohyla Humanities Journal. ‒ 2019. ‒ Vol. 6. ‒ Р. 43‒67.

 

Публікації у відкритому доступі

 

Цитування

 

Рецензії на праці

 • Малахов В. А. Рец. на кн.: Ткачук М. Л. Київська академічна філософія ХІХ – початку ХХ ст. : методологічні проблеми дослідження. – К. : ВІПОЛ, 2000. – 248 с. / Віктор Малахов // Український гуманітарний огляд. ‒ 2001. ‒ Вип. 5. ‒ С. 233‒238.
 • Менжулін В. І. У пошуках біографічної поліфонії / Вадим Менжулін // Дзеркало тижня. ‒ 2017 (10 червня). ‒ №22 (318). – С. 15.
 • Стоюхина Н.Ю. Рец. на кн.: Киïвська духовна академiя в iменах: 1918‒1924: енциклопедiя: в 2 т. / упоряд. i наук. ред. М. Л. Ткачук; вiдп. ред. В. С. Брюховецький. Т. 1: А‒К. К.: Вид. дiм «Києво-Могилянська академiя», 2015. 740 с.; Т. 2: Л‒Я. К.: Вид. дiм «Києво-Могилянська академiя», 2016. 1004 с. // История российской психологии в лицах: Дайджест. ‒2017. ‒№ 5. ‒С. 167‒175.
 • Тарасенко О. Історія Київської духовної академії крізь призму біографій її патронів, вихователів і вихованців / Олександр Тарасенко // Київська Академія. ‒ 2017. ‒ Вип. 14. ‒ С. 219‒226.
 • Менжулін В. І. Довідково-енциклопедична біографістика як жанр сучасних історико-філософських досліджень: англо-американський та український досвід / Вадим Менжулін // Sententiae. ‒ 2018. ‒ Т. 37 (1). ‒ С. 153‒167.

 

Інтерв’ю та презентації

 • 2005 ‒ Медаль Св. Петра Могили (НаУКМА)
 • 2007 ‒ Почесна грамота МОН України
 • 2010 ‒ Премія за найкращу міжнародну публікацію (НаУКМА)
 • 2015 ‒ Заслужений діяч науки і техніки України
 • 2016 ‒ Відзнака Українського філософського фонду за видатні досягнення у розвитку досліджень вітчизняної інтелектуальної традиції

 

eng

Born September 21st 1964 at Chernivtsi.

1998 – 2001,      National University of “Kyiv-Mohyla Academy”,

                      Doctoral School.

1986 – 1989,      Taras Shevchenko State University of Kyiv,

                      Postgraduate Studies.

    

1981 – 1986,      Taras Shevchenko State University of Kyiv,

                      Faculty of Philosophy, Department of Philosophy,

                      Qualification: philosopher, teacher of philosophical disciplines

                      (with honors).

 

1974 - 1981,      school № 78 of Kyiv (with honors).  

1971 - 1974,      school № 1 of Chernivtsi.

2002, February ‒ Doctor of Philosophical Sciences (Dr. Hab)

 

(Degree awarded based on the defense of Doctoral Thesisat the specialized council of H. Skovoroda Institute of Philosophy in October 2001;

Subject of the thesis: «Academic Philosophy in Kyiv of the 19th – the Beginning of the 20th Century and the Development of Science of History of Philosophy in Ukraine»; consultant – Prof. Vilen Horsky)

 

1990, October‒ Candidate of Philosophical Sciences (Ph. D.)

 

(Degree awarded based on the defense of Candidate Thesisat the specialized council ofInstitute of Philosophy of the Academy of Sciences of USSR in April 1990;

Subject of the thesis: «A. N. Giljarov as Historian of Philosophy»; supervisor– Prof. Yu. Kushakov)

2003, April ‒ Department of Philosophy and Religious Studies, Professor

                        (Status awarded based on the decision of Senate of NaUKMA)

 

1998, February ‒Department of Philosophy and Religious Studies, Docent

                         (Status awarded based on the decision of Senate of NaUKMA)

2012, September ‒ currently     ‒          National University of “Kyiv-Mohyla Academy”,

                                                         Faculty of Humanities, Dean

 

2007, June‒2015, August         ‒            National University of “Kyiv-Mohyla Academy”,

                                                         Department of Philosophy and Religious Studies, Head

                                        

2002, January‒ currently           ‒         National University of “Kyiv-Mohyla Academy”,

                                                         Department of Philosophy and Religious Studies, Professor

 

1996, September ‒ 2001, December ‒     National University of “Kyiv-Mohyla Academy”,

                                                         Department of Philosophy and Religious Studies,

                                                         Associate Professor

 

1994, September ‒ 1996, August ‒          National University of “Kyiv-Mohyla Academy”,

                                                         Department of Philosophy and Religious Studies,

                                                         Senior Lecturer

    

1989, December ‒ 1994, August ‒           Taras Shevchenko State University of Kyiv,

                                                         Department of History of Philosophy and Logics,

                                                         Professor’s Assistant

 

1986, August ‒ 1986, December ‒           Taras Shevchenko State University of Kyiv,

                                                          Department of History of Philosophy and Logics,

                                                          Professor’s Assistant

 

 • Active participation in the development of the first Ukrainian Bachelor and Master’s Degree Programs in philosophy at NaUKMA (since 1994). Development and teaching of lection courses as well as methodical supplementation of a range of compulsory and elective courses. Scientific coordination over the preparation of Bachelor and Master’s thesis papers by the students of philosophy (since 1995).
 • Leadership in the development of thecurricula in 2008, 2010, 2015 formats as well as learning and methodical discipline complexes and other documentation to supply the education process at Bachelor and Master’s programs in philosophy at NaUKMA.
 • Active participation and insurance of licensing of philosophy specialization at NaUKMA (1998, 2008, 2018).
 • Management of Master’s Degree Program at NaUKMA (since 2006).
 • Active participation in the development of Postgraduate Studies and Doctoral School in philosophy at NaUKMA (1998‒2015). Scientific coordination of postgraduate and doctorate students of the Department of Philosophy and Religious Studies at NaUKMA, since 1998 (three Doctors and three Candidates in Philosophical Studies specialized in History of Philosophy and Religious Studies).
 • Active participation in introduction of the third cycle of higher education (structured Doctoral Programs) at NaUKMA as part of Tempus Project (2008‒2011). Founding and co-leadership of the first in Ukraine interdisciplinary humanitarian Doctoral Program “Philosophy and Literature” (NaUKMA, 2009‒2010). Membership of Doctoral School of NaUKMA’s Executive Committee in 2008‒2010.
 • Active participation in the reforms of Postgraduate Studies at NaUKMA (since 2016). A warrantor of the scientific and educational Candidate Program in philosophy at NaUKMA, leader of the project group (since 2016), member of the Council of Doctoral School of NaUKMA (since 2018).
 • Active participation in the development of materials for NaUKMA’s self-analysis report for the acknowledgement of the status of national university (2018).
 • Leadership of the admission campaigns of Faculty of Humanities of NaUKMA (since 2013).
 • Creation of the strategy for the development of Faculty of Humanities of NaUKMA for 2018‒2025.
 • Member of the Senate of NaUKMA (since 2002).
 • Member (2007‒2012), Chair (since 2012) of the Senate of Faculty of Humanities of NaUKMA.
 • Member of the Rectorate of NaUKMA (since 2016).
 • Member of NaUKMA’s Admissions Board (since 2012).
 • Responsible Secretary for NaUKMA’s Admissions Board (November 2017 ‒ November 2018).
 • Member of NaUKMA’s Board of Stipends (since 2012).
 • Member of NaUKMA’s Publishing Board (since 2008).

 • Deputy chair (2008‒2010) and member (2011‒2015) of the section of “Philosophy and History” of Scientific Council of Department of Education and Sciences of Ukraine.
 • Member of a specialized scientific council of H. Skovoroda Institute of Philosophy (since 2002).
 • Member of the Board of Ukrainian Philosophical Foundation (since 2006).
 • Member of the Editorial Board of the scientific journal "Sententiae", indexed by Scopus (since 2011).
 • Member of the Editorial Board of the international scientific peer-review journal "Kyiv-Mohyla Humanities Journal", indexed by Web of Science: Emerging Sources Citation Index (since 2014).
 • Member of the Scientific Council of the journal of the Association of Philosophers of Slavic Countries «ΣΟΦΙΑ» (Rzeszow, Poland, since 2007).
 • Editor-in-chief of the scientific journal «Scientific Papers of NaUKMA. Philosophy and Religious Studies» (2018‒2019).
 • Head of the Editorial Board of the scientific journal «Magisterium. Studies in History of Philosophy» (since 2007).
 • Head of the Editorial Board of the specialized professional edition of «Philosophy and Religious Studies» of the journal «Scientific Papers of NaUKMA» (2007–2017)
 • Member of the General Editorial Board «Scientific Papers of NaUKMA» (2007‒2017).
 • Member of the Editorial Board of the interdisciplinary scientific peer-reviewed journal «Kyiv Academy» (since 2004).
 • Member of the Editorial Board of the scientific journal «Scientific Papers of NaUKMA. Theory and History of Culture» (2018; in 2010–2017 – member of the Editorial Board of specialized professional edition «Theory and History of Culture» of the journal «Scientific Papers of NaUKMA»).
 • Member of the Editorial Board of the scientific journal «Magisterium. Cultural Studies» (2011-2017).
 • Member of the Editorial Board of the scientific compendium «Ukrainian Humanitarian Outlook» (since 2002).
 • Member of the Editorial Board of scientific publications «Modern Humanitarian Library» (since 2007).
 • Curator of the Kyiv-Mohyla Workshop in History of Philosophy, founded at NaUKMA together with Ukrainian Philosophical Foundation (2004‒2015).
 • Member of the Organization Committee for Days of Science at NaUKMA (since 2012).
 • Member, chair, co-chair of organizational committee for various international and Ukrainian scientific conferences, conducted by the Departmenrt of Philosophy and Religious Studies of NaUKMA (since 1996).
 • Member of organizational committees of the international scientifical conferences "Ad fontes", dedicated to 390th and 400th Anniversaries of the foundation of Kyiv-Mohyla Academy (NaUKMA, 2005, 2015).
 • Participant of numerous international and Ukrainian scientific conferences and workshops in philosophy, history of philosophy, religious studies, history of the church (since 1994).
 • Preparation of the attestation case of Faculty of Humanities for the conduction of state licensing of NaUKMA for the scientific activities in humanities (2019).

 • At the end of the 1980th founded the systematic professional studies in history of Ukrainian academic philosophy of the 19th – the beginning of the 20th Century, for the first time introducing into professional circulation the broad range of archival and handwritten sources on history of philosophical science and education in University of St. Volodymyr and Kyiv Theological Academy.
 • In her doctoral thesis conducted a complex and systematic analysis of heritage in history of philosophy of the academic philosophers of Kyiv of the 19th – the beginning of the 20th Century, stressing their role in the formation of the Ukrainian history of philosophy as a scientific discipline and discovering the necessity of professional experience and traditions, important for the development of modern history of philosophy in Ukraine.
 • Conducted the first systematic reconstructions of biographies of a number of prominent Ukrainian philosophers and historians of philosophy (Oleksii Hiliarov, Orest Novytskyi, Sylvestr Hohotskyi, Henrikh Yakubanis etc.). Initiated and led the first systematic studies in history of philosophy of biographies and bibliographies and Petro Kudriavtsev, Vasyl Ekzempliarskyi and other professors of Kyiv Theological Academy.
 • Made a notable contribution to study and spread of handwritten heritage of Pamfil Yurkevych. In 1998 was the first to publish a number of his manuscripts of philosophy of law and history of philosophy as well as original documents on his life and creations.
 • Together with Vilen Horsky led (in the capacity of the compiling editor) the preparation for the publication of the widely known vocabulary of biography and bibliography «Philosophical Thought in Ukraine» (2002), recommended by the Department of Education and Science of Ukraine as a textbook.
 • Since the middle of the 1990th actively participates in the development of scientific school in history of philosophy, founded by the professionals of the Department of Philosophy and Religious Studies chaired by Vilen Horsky, which she leads since 2007. By her systematic scientific leadership she reinforces the authority of NaUKMA’s scientific school in history of philosophy as one of the most prominent centers of study history of Ukrainian academic philosophy, theory and methodology and historical and philosophical perception, history of philosophy of Western Europe which is recognized in Ukraine and beyond.
 • Initiated and led more than ten group research projects (among those are fundamental and practical studies funded from the Ukrainian budget) on history of philosophical and theological science and education in Ukraine.
 • Known for her active participance in interdisciplinary humanitarian projects of research and publishing nature. During the 2000th working together with publishing house of «Dukh i Litera» as a scientific editor of the publications of Khrystos Yannaras («Freedom of Ethos», 2003), Serhii Averyntsev (vocabulary «Sophia-Logos», 2004, 2007), Metropolitan Kallist Uer («Orthodox Church», 2009); participated in the preparation of the first volume of «European Compendium of Philosophies» (2009). Co-compiled a monograph «A Person in Time: the Philosophical Aspects of Ukrainian Literature of the 20th‒ the 21th Century» (2010).
 • During 2012‒2016 led the preparation of the fundamental encyclopedia of two volumes «Kyiv Theological Academy in Names: 1819–1924», showcasing the first experience of modern scientific reconstruction of the activities and the achievements of Kyiv Theological Academy (the heir to Kyiv-Mohyla Academy, the only Orthodox theological institution of higher education in Ukrainian lands of the 19th – the beginning of the 20th Century), made through the prism of analysis of biographies and publications of its prominent professors and graduates. The compiler and scientific editor of said encyclopedia. The author of 225 of its articles and materials.

 

The author, editor and co-author of more than 400 scientific publications on history of philosophy, religious studies, history of theological education, biographies on clerical and philosophical history etc.

 

BOOKS

Tkachuk, M. (1997). Philosophy of Light and Joy: Oleksii Hiliarov. Kyiv: Ukrainskyi tsentr dukhovnoi kultury. [In Ukrainian].

Tkachuk, M. (1999). Pamfil Yurkevych. From Manuscript Herritage. Publishing house “Kyievo-Mohylianska akademiia” [“Kyiv-Mohyla Academy”], Universytetske vydavnytstvo “Pulsary”. [In Ukrainian].

Tkachuk, M. (2000). Kyiv Academic Philosophy of 19 – early 20 centuries: methodological problems of the research. Kyiv: VIPOL. [In Ukrainian].

Tkachuk, M. (Ed.). (2006). Kyiv-Mohyla Academy`s Historical and Philosophical Seminar. Vol. І : 2003—2005. Kyiv: Publishing house “Kyievo-Mohylianska akademiia” [“Kyiv-Mohyla Academy”]. [In Ukrainian].

Tkachuk, M. (Ed.). (2011). Philosophical Education in Ukraine: History and Modernity. Kyiv: Ahrar Media Hrup. [In Ukrainian].

Tkachuk, M. & L. Arkhypova. (Eds.). (2011). Vilen Gorsky: touches, meanings, contemplation. Kyiv: Ahrar Media Hrup. [In Ukrainian].

Tkachuk, M. & V. Briukhovetskyi. (Eds.). (2015). Kyiv Theological Academy in names: 1819-1924: encyclopedia. Vol. 1: А–К. Kyiv: Publishing house “Kyievo-Mohylianska akademiia” [“Kyiv-Mohyla Academy”]. [In Ukrainian].

Tkachuk, M. & V. Briukhovetskyi. (Eds.). (2016). Kyiv Theological Academy in names: 1819-1924: encyclopedia. Vol. 2: L–Ya. Kyiv: Publishing house “Kyievo-Mohylianska akademiia” [“Kyiv-Mohyla Academy”]. [In Ukrainian].

Tkachuk, M. (Ed.). (2016). A biographical Approach to the Study of the History and Heritage of Kyiv Theological Academy. Kyiv: Publishing house “Kyievo-Mohylianska akademiia” [“Kyiv-Mohyla Academy”]. [In Ukrainian].

Tkachuk, M. (Ed.). (2019). Philosophical and Theological Heritage of Kyiv Theological Academy (1819‒1924): Experience of Archeographic and Bibliographic Studies. Kyiv: Publishing house “Kyievo-Mohylianska akademiia” [“Kyiv-Mohyla Academy”]. [In Ukrainian].

Horskyi, V. & M., Tkachuk. (Eds.). (1997). Kiyv Horizons: Historical and Philosophical Essays. Kyiv: Stylos. [In Ukrainian].

Horskyi, V., Stratii Ya. , Tkachuk M. & A. Tykholaz. (2000). Kyiv in the Нistory of Рhilosophy of Ukraine. Kyiv: Publishing house “Kyievo-Mohylianska akademiia” [“Kyiv-Mohyla Academy”], Universytetske vydavnytstvo “Pulsary”. [In Ukrainian].

Horskyi, V. & M., Tkachuk. (Eds.). (2002). Philosophical Thought in Ukraine: A Dictionary of Biography and Bibliography. Kyiv: Universytetske vydavnytstvo "Pulsary" [In Ukrainian].

Morenets V. & M., Tkachuk. (Eds.). (2010). Person in Time: (Philosophical Aspects of Ukrainian Literature of the XX‒XXI Centuries). Kyiv: Universytetske vydavnytstvo “Pulsary”. [In Ukrainian].

 

SELECTED ARTICLES AND BOOK CHAPTERS

Tkachuk, M. (1996). Orest Novytskyi as a Рhilosopher and Нistorian of Рhilosophy. [In Ukrainian]. Naukovi Zapysky NaUKMA, 1 (Filosofiia ta Relihiieznavstvo), 85—93.

Tkachuk, M. (1996). Orest Novitsky: Overcoming Oblivion. [In Ukrainian]. Filosofska ta sotsiolohichna dumka, 1‒2, 175‒191.

Tkachuk, M. (1998). Kyiv Period of V. Zenkovskyi`s Creativity. [In Ukrainian]. Mahisterium, 1 (Istoryko-filosofski studii), 28‒37.

Tkachuk, M. (1999). Henrikh Yakubanis as a Historian of Philosophy. [In Ukrainian]. Mandrivets, 4, 32‒36.

Tkachuk, M. (2000). Kyiv-Mohyla Academy and the Formation of Academic Philosophy in Ukraine. [In Ukrainian]. Filosofska dumka, 4, 37‒56.

Tkachuk, M. (2000). Academic Philosophy as a Phenomenon. [In Ukrainian]. Naukovi Zapysky NaUKMA, 18 (Filosofiia ta Relihiieznavstvo), 52–58.

Tkachuk, M. (2001). “Famous Kyiv School”: a Phenomenon or a Metaphor? [In Ukrainian]. Filosofska dumka, 2, 58‒82.

Tkachuk, M. (2001) On Manuscripts of Pamfil Iurkevich. [In Russian]. Voprosy filosofii, 7, 113–119.

Tkachuk, M. (2001). Theoretical and Methodological Problems of Historical and Philosophical Knowledge in Sylvestr Hohotskyi’s Heritage. [In Ukrainian]. Naukovi Zapysky NaUKMA, 19 (Filosofiia ta Relihiieznavstvo), 70–75.

Tkachuk, M. (2001). Problems of the Theory and Methodology of the Historiography of Philosophy in Orest Novytskyi’s Сreativity. [In Ukrainian]. Naukovi Zapysky NaUKMA, 19 (Special Issue), 87–92.

Tkachuk, M. (2001). Kant Studies in Kyiv Academic Philosophy of 19th and Еarly 20th Сenturies. [In Ukrainian]. Collegium, 11, 103–19.

Tkachuk, M. (2001). Verba Volant, Scripta Manent: Manuscripts from “Ukrainskyi svit”. [In Ukrainian]. Ukrainskyi humanitarnyi ohliad, 6, 129‒153.

Tkachuk, M. (2002). History of Philosophy in the Cultural Dimension (from the Experience of Kyiv Historians of Philosophy of XIX ‒ Beginning of XX Century). [In Ukrainian]. Naukovi Zapysky NaUKMA, 20 (Filosofiia ta Relihiieznavstvo), 19–29.

Tkachuk, M. (2002). From the History of University Philosophy in Kiev: G. I. Chelpanov`s Psychological Seminary. [In Ukrainian]. Naukovi Zapysky NaUKMA, 20 (Special Issue, 1), 82–87.

Tkachuk, M. (2002). Studying the History of Philosophy in Kyiv Theological Academy of the XIX ‒ Early XX Centuries. [In Ukrainian]. Mahisterium, 9 (Istoryko-filosofski studii), 35‒51.

Tkachuk, M. (2003). Historical and Philosophical Antique Studies in Kyiv in the XIX ‒ Early XX Centuries. [In Ukrainian]. Naukovi Zapysky NaUKMA, 21 (Filosofiia ta Relihiieznavstvo), 49–59.

Tkachuk, M. (2004). Studying the History of Philosophy in St. Vladimir's University. [In Ukrainian]. Mahisterium, 13 (Istoryko-filosofski studii), 65‒74.

Tkachuk, M. (2005). Philosophical Heritage of Kyiv Mohyla Academy: Research Strategies. [In Ukrainian]. L. Dovha & N. Yakovenko (Eds.). Ukraine of the 17th Century: Society, Philosophy, Culture: Collection of Scientific Works in Honor of Prof. V. M. Nichyk. (pp. 73‒82). Кyiv: Krytyka.

Tkachuk, M. (2005). The Image of Patristics in S. S. Averintsev`s Creativity. [In Russian]. In K. Syhov (Ed.). Personality and Tradition: Averintsev`s Readings (pp. 306‒317). Kyiv: Dukh i Litera.

Tkachuk, M. (2005). The Role of Source Studies in Historical and Philosophical Knowledge. [In Ukrainian]. Filosofska dumka, 5, 148‒152.

Tkachuk, M. (2006). Philosophy in Theological Academies as Phenomenon. [In Ukrainian]. Kyiv Academy, 2‒3, 237‒243.

Tkachuk, M. (2006). Historical and Philosophical Oriental Studies in Kyiv in 19th ‒ Early 20th Centuries. [In Ukrainian]. Naukovi Zapysky NaUKMA, 50 (Filosofiia ta Relihiieznavstvo), 50–55.

Tkachuk, M. (2006). In Search of Russian Philosophy: Gustav Spet. [In Ukrainian]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. Tarasa Shevchenka. Filosofiia. Politolohiia, 80, 18‒23.

Tkachuk, M. (2006). Kyiv in the Religious and Philosophical Renaissance of Early 20th Century. [In Russian]. In K. Syhov (Ed.). Person. History. Мessage (pp. 283‒300). Kyiv: Dukh i Litera.

Tkachuk, M. (2007). At origins of Historiography of Russian Philosophy: Havriil Voskresensky’s “Project”. [In Ukrainian]. Naukovi Zapysky NaUKMA, 63 (Filosofiia ta Relihiieznavstvo), 54–63.

Tkachuk, M. (2007). Kyiv Theological Academy in the Educational Institution`s Movement four Autonomy in Early 20th Century. [In Ukrainian]. Kyiv Academy, 4, 149‒165.

Tkachuk, M. (2007). Dmytro Chizhevsky and the Tradition of Ukrainian «Cordology». Journal of Ukrainian Studies, 32 (2), 73‒82.

Tkachuk, M. (2008). Philosophical Education’s Problems in Works by Kyiv Theological Academy’s Thinkers. [In Ukrainian]. Kyiv Academy, 5, 58‒66.

Tkachuk, M. (2008). A Problem of Faith and Knowledge in Petro Linytskyi’s Сreativity. [In Ukrainian]. Naukovi Zapysky NaUKMA, 76 (Filosofiia ta Relihiieznavstvo), 35–42.

Tkachuk, M. (2009). Silvestr Hogotsky: Materials for Biography. [In Ukrainian]. Naukovi Zapysky NaUKMA, 89 (Filosofiia ta Relihiieznavstvo), 41–48.

Tkachuk, M. (2009). Philosophical Heritage of Kyiv Theological Academy: Status and Prospects of Research. [In Ukrainian]. Trudy Kyivskoi dukhovnoi akademii, 11, 205‒214.

Tkachuk, M. (2010). Petro Linitskyi's Interpretation of Тheoretical and Мethodological Problems of Studies in the Historiography of Philosophy. [In Ukrainian]. Naukovi Zapysky NaUKMA, 102 (Filosofiia ta Relihiieznavstvo), 43–49.

Tkachuk, M. (2010). What for Was He Convicted? (The History of V. I. Ekzempliarskyi`s Expulsion from Kyiv Theological Academy). [In Ukrainian]. Kyiv Academy, 8, 64‒78.

Tkachuk, M. (2010). Saint Innokentii (Borisov) and his Role in the History of the Kyiv Theological Academy (on the 210th Anniversary of his Birth). [In Russian]. Trudy Kyivskoi dukhovnoi akademii, 12, 207‒225.

Tkachuk, M. (2010). On the Role of Philosophy in Orthodox Spiritual Education: History lessons. [In Russian]. Trudy Kyivskoi dukhovnoi akademii, 13, 187‒199.

Tkachuk, M. (2010). Philosophical Education in the Soviet Ukraine: The Experience of Understanding of Historical Documents and Archival Materials. [In Ukrainian]. Filosofska dumka, 6, 35‒67.

Tkachuk, M. (2011). Transformational Processes in a Theological School of the Early 20th Century: the Experience of Kyiv Theological Academy. [In Russian]. Trudy Kyivskoi dukhovnoi akademii, 14, 121‒129.

Tkachuk, M. (2012). “I Love the Academy Forever ...”: Archbishop Vasily (Bogdashevsky) as a Student, Professor and Rector of Kyiv Theological Academy. [In Russian]. Trudy Kyivskoi dukhovnoi akademii,16, 27–56.

Tkachuk, M. (2012). To Biography of Petro Kudriavtsev: from Materials of 1938–1939 Investigative Case. [In Ukrainian]. Mahisterium, 47 (Istoryko-filosofski studii), 68‒100.

Tkachuk, M. (2013). The Graduates and Teachers of Kyiv Theological Academy in the Episcopate of the Orthodox Churches. [In Ukrainian]. Kyiv Academy, 11, 161‒197.

Tkachuk, M. (2013). “I do not comprehend how I endured such works ...” (on the 200th Anniversary of the Birth of S. S. Gogotsky). [In Russian]. Trudy Kyivskoi dukhovnoi akademii, 19, 173‒188.

Tkachuk, M. (2014). Kyiv-Mohyla Academy in the History of Philosophical Education. [In Ukrainian]. Pamiatky Ukrainy, 197, 32–41.

Tkachuk, M. (2016). Orest Novytskyi: Supplements to the Biography. [In Ukrainian]. Mahisterium, 65 (Istoryko-filosofski studii), 73‒84.

Tkachuk, M. (2016). The Encyclopedic Project “Kyiv Theological Academy in Names (1819‒1924)”: from Concept to Results. [In Ukrainian]. In N. Yakovenko & N. Shlychta (Eds.). The Path in Four Centuries: Proceedings of the International Scientific Conference “Ad fontes ‒ To the Sources” to the 400th Anniversary of Kyiv-Mohyla Academy. October 12-14, 2015 (pp. 142‒155). Kyiv: National University of “Kyiv-Mohyla Academy”.

Tkachuk, M. (2017). Prominent Theologians of Kyiv Theological Academy: Mikhailo Skaballanovich (Based on Archival Materials). [In Ukrainian]. Naukovi Zapysky NaUKMA, 192 (Filosofiia ta Relihiieznavstvo), 53–66.

Tkachuk, M. & V. Bureha. (2017). Materials for the Biography of the Professor of Kyiv Theological Academy P. P. Kudryavtsev in the Archive of Moscow Theological Academy: their Prehistory and Source Study Potential. [In Russian]. Trudy Kyivskoi dukhovnoi akademii, 27, 154‒175.

Tkachuk, M. (2019). Candidate Works of Kyiv Theological Academy Students: the Specificity of the Genre. [In Ukrainian]. Naukovi Zapysky NaUKMA. Filosofiia ta Relihiieznavstvo, 3, 3–14.

Tkachuk, M. (2019). Philosophical Issues in Handwritten Candidate Works of Kyiv Theological Academy Students (1819‒1924). [In Ukrainian]. Sententiae, 38 (2), 19‒36.

Tkachuk, M. (2019). Handwritten Candidate Works of Kyiv Theological Academy Students as Sources for Studying the Academy’s Philosophical Heritage. Kyiv Mohyla Humanities Journal, 6, 43‒67

 

OPEN ACCESS PUBLICATIONS

 

CITATIONS

 

INTERVIEWS AND PRESENTATIONS

 • 2005 ‒ St. Petro Mohyla Medal (Kyiv-MohylaAcademy)
 • 2007 ‒ Excellence Award (Department of Education and Sciences of Ukraine)
 • 2010 ‒ Award for the best international publications (Kyiv-Mohyla Academy)
 • 2015 ‒ Honored Figure of Science and Technology of Ukraine (President of Ukraine)
 • 2016 ‒ Award for the outstanding achievements in the development of Ukrainian intellectual tradition (Ukrainian Philosophical Foundation)

 

icon Автобіографія

 

Програма

icon Програмні тези кандидата на посаду президента

 

Недоля Анатолій Васильович

кандидат фізико-математичних наук, доцент

 

Nedolya

Контакти

телефон 066-874-70-80

е-пошта Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Автобіографія

Народився в місті Умань, Черкаської області у 1963 році. Середню освіту здобув в Уманській середній школі No 4.

 

У 1985 році закінчив фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка з дипломом: Фізик. Кріогенне матеріалознавство. Викладач.

 

Після закінчення у 1985 - 1988 та 1990 - 1991 роках працював інженером в Інституті металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України.

 

З 1988 до 1990 проходив строкову службу офіцером в армії.

 

З 1991 до 2002 років працював на різних посадах (науковий співробітник, асистент, старший викладач, інженер І категорії) в Запорізькому національному університеті. Також працював у період до 2006 року у Посольстві США в м. Києві.

 

З 2006 до 2019 року працював на посаді доцента кафедри прикладної фізики і наноматеріалів Запорізького національного університету. Зараз безробітний.

 

У травні 1996 року захистив дисертацію «Вплив термічних чинників на формування та старіння вуглецевого γ-твердого розчину у сплавах на залізній основі» за спеціальністю 01.04.13 – фізика металів, кандидат фізико-математичних наук, доцент з 2010 року.

 

Співавтор більше ніж 90 наукових публікацій, серед яких є чотири навчальних посібники, два патенти, 18 публікацій присутні в науково-метричних базах Scopus та Web of Science, індекс Гірша 2.

 

Маю досвід виконання міжнародних грантів (фонд Євразія, фонд Сороса) у період з 1996 до 1997 років, пов’язаних з розвитком інтернету в Запорізькому національному університеті.

 

Учасник міжнародних наукових конференцій в Австрії, Нідерландах, Польщі, Італії, Франції.

 

Член Українського фізичного товариства. Член Польського синхротронного товариства.

 

Дружина директор видавництва, підприємець. Син студент, програміст.

 

iconАвтобіографія

 

Програма

Шановні викладачі, співробітники та студенти!

 

Національний університет «Києво-Могилянська академія» - це перш за все колектив та його студенти та аспіранти і лише потім це заклад вищої світи, юридична адреса, печатка, установчі документи та керівництво. Саме від вас і вашої плідної праці залежить його функціонування та процвітання. Саме ваша повсякденна робота, навчання, наукові дослідження, винаходи, творча, спортивна, культурна та інші види діяльності створюють та примножують авторитет Могилянки як провідного університету України. Саме ваші наукові ідеї, пропозиції, громадська і творча активність та повсякденна рутинна робота, складне навчання відіграють визначальну роль у подальшому розвитку університету. Саме ви і є команда Могилянки. У ці складні часи потрібно постійно удосконалювати підходи та систему підготовки бакалаврів, магістрів та докторів філософії, покращувати систему управління, бути повноправним учасником міжнародної системи підготовки кадрів, долучатися до наукових колаборацій, працювати на єдиний результат – розвиток і процвітання Могилянки.

 

Для цього потрібно розвивати внутрішню автономію університету, удосконалювати систему управління, здійснювати модернізацію наукового та навчального обладнання, розширювати систему підготовки та надання освітніх послуг, спрямовувати зусилля на підвищення наукового рейтингу університету.

 

Моя програма базується на прагматизмі в умовах обмежених ресурсів.

 

iconПрограма

 

 

Ястремський Олександр Іванович

доктор економічних наук, професор

 

Контакти

Головний науковий співробітник ДННУ «Академія фінансового управління»
к. 1102 , бульвар Дружби Народів, 38, Київ

Тел.: (+38)-067-991-35-04,

e-mail: yast2005&@ukr.net

 

Автобіографія

1973-79 асистент,
1979-81 старший викладач,
1981-89 доцент,
1989     професор,
1989-93 завідувач кафедри економічної кібернетики Київського державного університету імені Тараса Шевченка
1992-1996 декан факультету суспільних наук,
1992-1997 завідувач кафедри економіки (економічної теорії)
1997 - 1999 керівник департаменту економічних наук Національного Університету “Києво-Могилянська Академія” (НаУКМА)
січень-липень 2000 професор маґістерської програми з теоретичної та прикладної економіки Консорціуму за Економічні Дослідження та Освіту (КЕДО) при НаУКМА
2000-2001 проректор з наукової роботи Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу
2001-2006 завідувач кафедри менеджменту, професор Міжнародного Християнського університету (Відень-Київ)
2006-2007 проректор з наукової роботи Українського державного університету економіки і фінансів
2007-2011 завідувач кафедри прикладної економіки Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі Міністерства фінансів України
2010 – 2013 в.о. ректора Міжнародного християнського університету – Київ
2013 – 2014 Проректор з наукової роботи Українського державного університету фінансів і міжнародної торгівлі
2014 до цього часу Головний науковий співробітник ДННУ «Академія фінансового управління»

1973                      Київський університет імені Тараса Шевченка, спеціальність “Економічна кібернетика”, спеціалізація “Математик-економіст”
1984 Московський університет імені М.В. Ломоносова, спеціальність “Математичні методи в економіці”

1976 Кандидат економічних наук, Інститут кібернетики АН УРСР
1988 Доктор економічних наук, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова АН УРСР

 1. Стохастичні моделі виробництва та методи їх економіко-математичного аналізу (кандидатська дисертація, науковий керівник – доктор фіз.-мат. наук, проф. Єрмольєв Ю.М., наразі – академік НАН України);
 2. Оптимізація планових рішень за умов невизначеності та ризику із застосуванням стохастичних моделей та методів (докторська дисертація).

1985 Доцент кафедри економічної кібернетики, Київський університет імені Тараса Шевченка
1990 Професор кафедри економічної кібернетики, Київський університет імені Тараса Шевченка

1979 Американське математичне товариство
1989 Українське економічне товариство
1989-92 Навчально-методичне об’єднання при Московському університеті імені М.В. Ломоносова
1990 Спеціалізована вчена рада при Інституті економіки НАН України
1993-1998 Експертна рада вищої атестаційної комісії України
1993 Експертна рада проекту “Модернізація гуманітарної освіти в Україні” (фонд Відродження)
1994 Європейська Асоціація еволюційної політичної економії
1996 Експертна рада Tacis ACE (Action for Cooperation in Economics), Брюссель
1996-99 Міжнародна надзірна рада Магістерської програми КЕДО з теоретичної та прикладної економіки при НаУКМА
1999 член редакційної колегії Ukrainian Economic Review
2019- Спеціалізована рада із захисту докторських дисертацій при ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України»
2019- Спеціалізована рада із захисту докторських дисертацій при ДННУ «Академія фінансового управління»

 

*дата позначає рік залучення, петитом – мою неактивність наразі, або не існування товариства

 • Невизначеність та ризик
 • Економічна поведінка
 • Економіка перехідного періоду

 • Сучасна економічна та політична ситуація в Україні
 • Порівняльний аналіз економічних систем
 • Поведінка індивідів
 • Теорія фірми
 • Сільське господарство
 • Страхування
 • Оподаткування
 • Довкілля
 • Економічні наслідки Чорнобильської катастрофи
 • Міжгалузевий баланс, структура національної економіки

1989-1990 Моделювання структурних змін економіки регіонів, що постраждали від Чорнобильської катастрофи. Науковий керівник, замовник - НВО «Припять»
1994-96 фонд Євразія, проект “Модернізація економічної освіти в Україні” (перепідготовка українських викладачів з економічних дисциплін), директор проекту, ($24,000)
1994-96 Міністерство фінансів України, Аналіз та оптимізація економічного ризику ($15,000)
1995 фонд Відродження, підручник “Основи теорії економічного ризику” ($1,200)
1994-95 фонд Євразія, підручники з мікроекономіки та економетрики ($17,000)
1996-97 фонд Євразія, Магістерська програма з теоретичної та прикладної економіки КЕДО при НаУКМА, директор проекту ($129,934)
1997-98 фонд Євразія, Магістерська програма з теоретичної та прикладної економіки КЕДО при НаУКМА, директор програми від НаУКМА ($165,676)
Січень - липень 1998 Запрошений науковий співробітник, Японський Інститут Міжнародних Справ (Токіо, Японія)
1998-99 фонд Євразія, Магістерська програма з теоретичної та прикладної економіки КЕДО при НаУКМА, директор програми від НаУКМА ($188,603)
1998-2003 Написання, видання та реалізація підручника "Основи мікроекономіки" (Знання, Київ, 1998, 674 с., у спіавторстві з О. Гриценко) – обсяг продажу 400,000 грн.
1999-2000
(до 31 грудня 1999)
фонд Євразія, Магістерська програма з теоретичної та прикладної економіки КЕДО при НаУКМА, директор програми від НаУКМА ($238,857)
2003-2008 Написання, видання та реалізація підручника "Основи мікроекономіки" (друге видання, виправлене і доповнене, з Модельно-компютерним додатком на лазерному диску, Знання-Прес, Київ, 2006, 650 с., у спіавторстві з О. Гриценко) – орієнтовний обсяг продажу 500,000 грн.
2010 Розроблення методики оцінки внутрішньогалузевої конкурентоспроможності підприємств в умовах адаптації вітчизняних підприємств до нестабільних умов функціонування (№ ДР 0109U007924). Замовник – Міністерство економіки України, департамент розвитку секторів економіки (75,000 грн.)
2012 Методологічні засади відстеження системних ризиків у фінансовій сфері. – Замовник - Міністерство фінансів України
2018-2019 Тенденції та механізми інноватизації національних економік в умовах глобалізації. Виконавець, науковий керівник; замовник - Міністерство освіти і науки України
2018 до цього часу

Формування системи управління фіскальними ризиками в Україні:

теорія, методологія, практика. Науковий керівник, замовник - Міністерство освіти і науки України

 • Економічна теорія
 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка
 • Математична економіка
 • Макро- та мікроекономічне моделювання             
 • Теорія ризику
 • Математика для економістів
 • Дослідження операцій
 • Теорія прийняття рішень
 • Виробничий/операційний менеджмент
 • Управління проектами
 • Комплексний кваліфікаційний практикум

 • Київський державний університет імені Тараса Шевченка
 • Нукуський державний університет імені Тараса Шевченка (Узбекистан)
 • Інститут підвищення кваліфікації при Раді Міністрів Казахстану (Казахстан)
 • Новосибірський університет (Росія)
 • Університет Санта-Клара центральної провінції Лас-Вільяс (Республіка Куба)
 • НаУКМА
 • Маґістерська програма з теоретичної та прикладної економіки Консорціуму за Економічні Дослідження та Освіту (КЕДО) при НаУКМА
 • Острозька Академія
 • Університет Васеда (Токіо) (одна лекція)
 • Європейський університет
 • Міжнародний християнський університет (Київ)
 • Український державний університет економіки і фінансів
 • Український державний університет менеджменту і бізнесу
 • Київський національний торговельно-економічний університет (одна лекція)
 • Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

 

*назва відповідає офіційній назві установи на період моєї роботи в ній

українська, російська (вільно), англійська (вів лекційні курси в МХУ-Київ), французька, іспанська (читаю зі словником).

Україна

дружина та двоє синів

10 квітня 1951 року

Маю більше 100 публікацій. Серед них:

Монографії:

 1. Стохастические модели и методы в экономическом планировании, М., Наука, 1979, 254 с. (у співавторстві з Ю.М. Єрмольєвим)
 2. Моделювання економічного ризику, Київ, Либідь, 1992, 176 с.

 

Підручники (містять оригінальні результати автора, викладені в доступній формі):

 1. Стохастические модели математической экономики, Киев, Вища школа, 1983, 156 с.
 2. Основи теорії економічного ризику, Київ, АртЕк, 1997, 236 с.
 3. Основи мікроекономіки, Київ, Знання, 1998, 674 с. (у співавторстві з О.Г. Гриценко)
 4. Основи мікроекономіки, друге видання, виправлене і доповнене, з Модельно-комп’ютерним додатком на лазерному диску, Київ, Знання-Прес, 2007, 579 + [34] с. (у спіавторстві з О. Гриценко).

 

Статті:

 1. A Simulation of Structural Changes in the Economy of regions affected by Chornobyl Catastrophe, Working Papers of Institute for Advanced Studies, Vienna, 1994, p. 27.
 2. A Comparative Analysis of Labor Supply and Welfare Level in Different Social-Economic Environments, Ukrainian Economic Review, 1996, v. II (3), Philadelphia, pp. 53-72.
 3. Аналіз комплексного впливу податків на діяльність підприємства та галузі. – Фінансовий вісник, вип. 1, 2006. – Український державний університет економіки і фінансів. – сс. 23-33.
 4. Yastremskii O. Bedratenko O. Systemic risk and pro-cyclicality effect in the banking system of Ukraine [Journal]. - [s.l.] : Auspicia , 2014. – pp. 36-42.
 5. Ястремський О.І. Види економічної діяльності «Освіта», «Наукові дослідження і розробки» в структурі національної економіки України. – Освітня аналітика, 2019, № 5. – сс. 20-30.
 6. Ястремський О.І. Міжгалузева шахівниця невизначеності та її застосування: прогнозування, економічна політика, фіскальний ризик, загальна рівновага. – Кібернетика і системний аналіз. – 2019, № 3. – сс. 28-36.
 7. Ястремський О.І. Ключові та ефективні види економічної діяльності в Україні. – Вісник економічної науки України, 2018, вип. 2. – сс. 177-182.
 8. Ястремський О. І. Порівняльний аналіз інституційної складової добробуту націй / О. І. Ястремський // Фінанси України. - 2018. - № 1. - C. 62-71.
 9. Ястремський О. І. Фіскальний стрес-тест: ґенеза, класифікація, застосування, розвиток / О. І. Ястремський // Фінанси України. - 2018. - № 10. - C. 54-69.
 10. Ястремський О.І. Порівняльний аналіз структур національних економік України і Польщі. – Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2014 - №1. - сс. 112-118.
 11. Ястремський О. І. Оцінка впливу якості інститутів на ВВП на особу [Електронний ресурс] / О. І. Ястремський // Економічний простір. - 2017. - № 123. - С. 98-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2017_123_11
 12. Ястремський О. І.  Поведінка в групі: застосування до фіскальної децентралізації [Електронний ресурс] / О. І. Ястремський // Наукові праці НДФІ. - 2018. - Вип. 1. - С. 5-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2018_1_2
 13. Мірзоахмедов Ф. Оцінки невизначеності в міжгалузевому балансі Республіки Таджикистан [Електронний ресурс] / Ф. Мірзоахмедов, С. Назрізода, О. Ястремський // Економічний простір. - 2017. - № 126. - С. 15-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2017_126_4
 14. Ястремський О.І. Експертний погляд: Працювати ощадніше – ресурс економічного зростання України. – Голос Америки, 22 лютого 2019р. https://ukrainian.voanews.com/a/economichne-zrostannja-ukrainy/4799690.html

 

10 публікацій в базі Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16519000000. Ще одна рекомендована до опублікування в 2020 р.

 

icon Автобіографія

 

Програма

«Маю мрію…» (Мартін Лютер Кінг)

«Не питай державу, що вона зробили для тебе; спитай себе, що ти зробив для неї»
(Джон Фітцджеральд Кеннеді)

 

Майбутній обранець провидіння (через механізм таємного голосування) буде займатися всім і відповідати за все. Викладаю те, над чим наразі працюю й працюватиму незалежно від результатів голосування.

 

Зміст програми

 • Конкурентна перевага НаУКМА
 • Що таке LA? Історичний екскурс
 • Що я пропоную?
 • Етапи реалізації проекту
 • Відновлення Староакадемічного корпусу
 • Покращення умов праці викладачів
 • «Маю мрію…»
 • Додаток 1. Перелік публікацій дотичних до програми (всі роботи за моїм авторством, співавтори вказуються додатково)
 • Додаток 2. Висновки і пропозиції до роботи «Україна в глобальних та глокалізаційних тенденціях інноватизації»

 

icon Програма

 

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна