Помилка
  • JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 49

Демська Орися Мар'янівна


CV

Вельмишановні Могилянці!

 

Після довгих і складних роздумів я вирішила балотуватися на посаду президента НаУКМА і подала документи на конкурс.
 

Ваш свідомий вибір ґрунтується на змістовній розмові з кандидатом. Розуміючи всю відповідальність моменту, – відпрацювання частини занять другого триместру, участь у волонтерській роботі, виконання інших завдань і обов’язків, – пропоную Вам, окрім офіційних зустрічей, скористатися новітніми можливостями інтерактивного спілкування. Подаю Вам свою електронну адресу – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , на яку Ви можете надіслати свої запитання, коментарі, зауваження, побажання. До Ваших послуг соціальна мережа Фейсбук за іменем Orysia Demska, де принагідно Ви можете прочитати мою програму дій.
 

З повагою,
 

Орися Мар’янівна Демська.


Орися Мар'янівна Демська 
(нар.25 листопада 1966р., місто Борислав Львівської області) — український мовознавець, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянської академії».


Біографія


2012 Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук «Теорія корпусної пераметризації сучасної української мови» (10.02.01 — українська мова)

2003 Університет Сержі-Понтуаз (Сержі-Понтуаз, Франція): наукове стажування.

2000, 2001, 2003 Міжнародна школа гуманітарних наук Східної і Центральної Європи (Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego): наукове стажування.

1996 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук «Лексична та лексико-граматична омонімія української мови» (10.02.01 — українська мова)

1992–1995 Аспірантура при кафедрі української мови Львівського державного університету ім. Івана Фаранка.

1984–1989 Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. Івана Франка (тепер університет). Спеціальність: вчитель української мови і літератури, англійської мови. Диплом з відзнакою.

з 2014 Національний університет «Києво-Могилянська академія», професор кафедри української мови.
2007–2014 Національний університет «Києво-Могилянська академія», доцент кафедри української мови.
2000–2007 Інститут української мови НАН України.
2006–2007 Інститут української мови НАН України. Керівник групи Національного корпусу української мови.
2003–2005 Інститут української мови НАН України. Заступник директора з питань науки.
2000–2002 Інститут української мови НАН України. Старший науковий співробітник.
1992–2000 Львівський державний університет ім. Івана Франка.
1996 – 2000 Львівський державний університет ім. Івана Франка, асистент кафедри українського прикладного мовознавства; завідувач відділу комплектування наукової бібліотеки університету.
1992–1995 Львівський державний університет ім. Івана Франка, асистент та аспірант кафедри української мови.
1989–1992 Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. Івана Франка (тепер університет). Асистент кафедри гуманітарних наук.

2001–2007 «Українсько-польський тематичний словник»: співпраця з проф. Я. Ріґером; вийшов друком у 2007.
2005–2006 «PROМОВА, або Де ми помиляємося»: керівник спільного проекту Інституту української мови та каналу СТБ; друкована праця вийшла у 2006.
2005–2006 «Українська мова в ХХ сторіччі: історія лінгвоциду»: координатор проекту, фундованого НТШ в Америці, й співавтор книжки, визнаної переможцем конкурсу «Книжка року 2005» у номінації політлікнеп.

2013, 2014 Гіссенський університет імені Юстуса Лібіха (Німеччина, земля Гессен). Гостьові курси: "Українська швченкографія: до 200 ліття поета", "Українська мова в сучасному світі".

2001, 2005 Московський державний університет (Росія, Москва). Курс лекцій: «Стан і перспективи сучасної української лексикографії», «Українська лексикологія та лексикографія».

2003, 2004 Міжнародна школа гуманітарних наук Східної і Центральної Європи (Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego). Курс лекцій: «Теорія і практика кодування даних природної мови».

2002 Варшавський університет (Польща, Варшава). Курс лекцій: «Українська лексикографія другої половини ХХ — початку XXI століття».

1996–1997 Вроцлавський університет (Польща, Вроцлав). Ад'юнкт. Курси: «Лексикологія сучасної української мови», «Історія української мови з елементами історичної граматики».

2005–2006 Експерт проекту «Лабораторія наукового перекладу євроінтеґраційної термінології».

2002 – 2003 голова профспілкового комітету Інституту української мови НАН України.
1985–1988 голова профспілкового комітету філологічного факультету Дрогобицького державного педагогічного інституту ім. Івана Франка.
1987–1989 член Львівського обласного комітету профспілок вищої школи.

Автор понад вісімдесяти статей, чотирьох книг, співавтор двох книг та двох словників.

Авторські монографії, словники та книжки у співавторстві:

Словник омонімів української мови. — Львів: «Фенікс», 1996. (Співавторство з І.Кульчицьким)

Основи сучасної української літературної мови. — Львів, 1998.

Основи Національного корпусу української мови. — К.: ІУМ НАНУ, 2005.

Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду: документи і матеріали. — К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2005. (Співавторство з Л.Масенко та В.Кубайчуком) Зміст книжки. Djvu-файл книжки з текстовим шаром і навігацією.

Українсько-польський тематичний словник. — Львів: Ви-во УКУ, 2007. (Співавторство з Я.Ріґером)

Фразеологія. — К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008.

Вступ до лексикографії. — К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2010.

Текстовий корпус: ідея іншої форми. — К.: НаУКМА, 2011.

Короткі публікації:

українською мовою:

Шляхи формування омонімічних зв'язків в українській мові // Slavica Wratislavensia. — Wrocław, 1998.

Омонімія типу власна назва-загальна назва-термін // Ономастика і апелятиви. Ред. В. О. Горпинич. Вип.14. — Дніпропетровськ, 2001.

Лінгвістичне забезпечення програмного оброблення української мови на ЕОМ // Слово. Стиль. Норма. — К., 2002.

Розвиток лексичної картотеки української мови // Наукові записки НАУКМА. Комп'ютерні науки. Т. 19-20. — К., 2002. (Співавторство з О.Перевозчиковою та В.Січкаренком).

Базові поняття корпусної лінгвістики // Українська мова. — 2003. — № 1.

Корпусна лінгвістика і Словар української мови Б. Грінченка // Творча спадщина Бориса Грінченка в системі національних духовних вимірів: Матеріали наук. конф. — Луганськ, 2004.

Національний корпус української мови: концептуальний аспект // Лексикографічний бюлетень. — 2006. — № 13.

Матеріали до Словника суспільно-політичних понять країн Центрально-Східної Європи (українська частина) // Лексикографічний бюлетень. — 2006. — № 14.

Лексикографія: між ремеслом і наукою // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки. Т. 85. — К., Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008.

Два аспекти лексикографії: місце у системі мовознавчих дисциплін і структура // Маґістеріум: Мовознавчі студії. — Вип. 37. — Київ, 2009.

Фраземіка «Євангелія від Марка» Римської Біблії // Мовознавчі студії. — Вип. 2. — Дрогобич, 2010.

Словник і час // Дивослово. - №5. — 2011.

Ідеологія і словник // Україна. Культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2012.

Українська філологічна шевченкографія // Дивослово. – № 5. – К., 2014.

«Українська мова в сучасному світі»: інформаційне наповнення курсу // Мова. Культура. Взаєморозуміння. – Вип. ІІІ. – Дрогобич, 2013.

іншими мовами:

Distribution de la notion de démocratie dans les texts ukrainien du XXèm siècle // Cahiers DNPS: Linguistique et politique. — Nancy, 2003.

Współczesne tendencje w ukrainistyce // Humanistyka przeszłości a przyszłość humanistyki. — Warszawa, 2003.

Słownik Pojęć Politycznych i społczesnych (SPPS) krajów Europy Środkowej i Wschodniej (EŚW) — specyfika ukraińskich danych ankietowych // Język. Polityka. Społeczeństwo. — Warszawa, 2004.

La dynamique de la définition «nationalisme» dans les sources lexicographique ukrainien // Langue et sociétés de l'Erope moderne. — Cahier n°3 et 4. — Vol. I. — Nancy, 2005.

Współczesne konteksty pojęcia «Europa» w języku ukraińskim (próba opracowania korpusowego) // Lingwistyka a polityka. — Warszawa: Elipsa, 2007.

Програма розвитку

Відео

 

 

Facebook


© 2012-2018 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна