Помилка
 • JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 49

Дем’янчук Олександр Петрович

demyanchuk

CV

 Дем’янчук Олександр Петрович (нар.11 червня 1950 р.), доцент

Доктор політичних наук, кандидат фіз.-мат. наук, Доцент
Завідувач кафедри політології
Національного університету “Києво-Могилянська Академія”

Адреса в НаУКМА:

Корп. 4, кімн. 209, тел. 425-6048
Моб. 8-050-658-5549

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Науковий стипендіат Erasmus Mundus, Університет ім. Фрідріха Шиллера, Йєна, ФРН, 2013.
Науковий стипендіат DAAD, Університет ім. Фрідріха Шиллера, Йєна, ФРН, 2007.
Стипендіат програми Фулбрайт, Університет Міннесота, США, 2001.
Стипендіат Фонду Карнегі Нью-Йорк, Університет Міннесота, США, 2000.
Стипендіат програми «Розробка навчальних курсів», Університет Міннесота, США, 1998.
Дослідник Інституту Кеннан, Вашингтон, США, 1996.


1997-2000 рр. Докторантура при Національному університеті «Києво-Могилянська академія». Захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора політичних наук у 2010 р. Тема дисертації: «Політологічні аспекти державної політики і державного управління».
1971-1975 рр. Аспірантура в Інституті ядерних досліджень АН України. Захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук у 1976 р. Тема дисертації: “γ-наведені центри радіаційного пошкодження в молекулярних монокристалах гліцину і тригліцинсульфату”.
1966-1971 рр. Закінчив з відзнакою Черкаський державний педагогічний інститут (нині – Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького), фізико-математичний факультет, спеціальність “фізика й електротехніка”.

 • 1993 р. – стажування в Університеті Ратгерс (штат Нью-Джерсі, США) з проблем адміністрування університетів у сучасних умовах.
 • 1996 р. – дослідник Інституту Кеннан (Центр Вудро Вільсона, Вашінгтон, округ Колумбія). Тема досліджень – “Розвиток міжнародної освіти в пост-комуністичних державах”.
 • 1998 р. – дослідник кафедри освітньої політики та управління освітою Університету Міннесота за програмою “Розробка навчальних курсів”. Підготовлені нові навчальні курси “Порівняльне освітознавство”, “Теорії національного розвитку”, “Міжнародна освіта”.
 • 2000 р. – стажист кафедри освітньої політики та управління освітою та Інституту публічної політики ім. Губерта Хамфрі Університету Міннесота. Розроблена магістерська програма “Аналіз публічної політики” для впровадження в НаУКМА.
 • 2000 р. – учасник Зальцбургського семінару, сесія “Альтернативні системи вищої освіти для ХХІ століття”.
 • 2000 р. - слухач Літнього університету при Центрально-Європейському університеті (Будапешт, Угорщина), сесія “Аналіз освітньої політики”.
 • 2001 р. – Фулбрайтівський стипендіат, Університет Міннесота. Тема досліджень: “Глобалізаційні аспекти реформування освіти в пост-комуністичних країнах”.
 • 2010 р. - Учасник сесії «Викладання питань меншостей у курсах з публічної політики», Центрально-Європейський університет, Будапешт.
 • 2011 р. - Голова групи на сесії «Програма розвитку кафедр», Центрально-Європейський університет, Будапешт.
 • 2013 р. – Дослідник Інституту політичних наук Університету ім. Фрідріха Шиллера, Йєна, ФРН. Програма Erasmus Mundus.

 


1971 р. – вчитель фізики Малинської СШ № 1 Житомирської обл.

1976-1983 рр. – молодший науковий співробітник Інституту металофізики АН України.

1983-1990 рр. – старший науковий співробітник Відділення наукової інформації при Президії АН України.

1990-1992 рр. – заступник директора Зовнішньоторговельної фірми “ІнтерАН” АН України.

1992-1995 рр. – начальник Відділу міжнародного співробітництва Університету “Києво-Могилянська Академія”.

1995-1997 рр. – доцент кафедри фізики НаУКМА.

1997-2000 рр. – докторант кафедри політології НаУКМА (спеціальність – державне управління).

2000-2005 рр. –доцент кафедри політології НаУКМА. Викладання навчальних курсів: “Політологічна теорія держави”, “Вступ до аналізу публічної політики”, “Теорії національного розвитку”, “Державна політика і державне управління” (бакалаврат), “Аналіз державної політики” (магістеріум). Всі курси авторські.

2005 - 2007 – завідувач кафедри політології НаУКМА.

2007 - 2010 – доцент кафедри політології НаУКМА.

2011 – по нинішній час – завідувач кафедри політології НаУКМА. Викладання курсів: «Політологія», «Політологічна теорія держави», «Основи державної політики», «Публічні політики Європейського Союзу», «Теорії прийняття політичних рішень».

 • 2002-2003 рр. – Керівник Проекту за грантом Міжнародного фонду «Відродження» «Дослідження української системи вироблення публічних політик». Проведено 2 конференції, надрукована колективна монографія.
 • 2004 р. - Член Робочої групи з соціального оцінювання проекту “Рівний доступ до якісної освіти”, запропонованого Світовим банком і Міністерством освіти і науки України.
 • 2004-2005 рр. - Керівник проекту «Розробка методики функціонального обстеження органів виконавчої влади за контрактом з Головним управлінням державної служби України.
 • 2006-2010 рр. – Керівник Проекту за підтримки корпорації «Теленор»: «Розвиток демократії і розбудова державної служби в Україні». 20 навчальних сесій, близько 1000 учасників з органів державного управління, НУО, ЗМІ, наукових установ.
 • 2007-2008 рр. - Консультант з порівняльної педагогіки субкомпоненти 2.1. Проекту «Рівний доступ до якісної освіти». МОНУ та Світовий Банк.
 • 2011 – Керівник Проекту за підтримки МБФ «Відродження КМА»: «Сучасні підходи до дослідження політичної культури». Конференція і 2 семінари, підготовлена до друку колективна монографія.
 • 2012 – Голова Оргкомітету Міжнародної наукової конференції «Виборчий процес: світова теорія і українська практика». 40 учасників з України, Росії, Німеччини, Канади, Польщі.
 • 2013 – Голова Оргкомітету Конференції молодих дослідників «Сучасні проблеми політичної науки» в рамках Днів науки НаУКМА.
 • 2014 – Керівник Проекту «Інноваційні методи викладання Європейських студій» (INOTLES) за програмою TEMPUS.

 • Публічна політика і державне управління: загальнотеоретичні засади, аналіз політики, реформування державного управління.
 • Освітня політика та управління освітою.
 • Теорії національного розвитку.
 • Громадянська освіта.
 • Глобалізація і освіта: політичні, економічні та соціальні аспекти.

Індивідуальна монографія:

 1. «Державна політика і державне управління: політологічні аспекти». Монографія. //К.: Факт, 2008. – 272 с.

Книги у співавторстві:

 1. Lewis, Darrell R., Darwin Hendel, Alexander Demyanchuk. Private Higher Education in Transition Countries. Kyiv: KM Academy Publishing House, 2003. 176 p.
 2. Льюис, Даррелл Р., Дарвин Д.Гендель, Александр Демьянчук. Частное высшее образование в странах с переходной экономикой: достижения, возможности и препятствия. //К.: Факт, 2007. 176 с.

Колективні монографії:

 1. «Система розробки і здійснення публічних політик в Україні.» Колективна монографія. Під заг. ред. О.Дем’янчука. //К.:Факт, 2004. 224 с.

Статті у фахових виданнях:

 1. Исследование низкотемпературных фотопреобразований в g-облученных монокристаллах глицина методом ЭПР. Журнал прикладной спектроскопии. Т.20, сс. 876-878. 1974.
 • К вопросу о влиянии света на g-индуцированные радикалы в монокристаллах глицина. Там само, т. 21, сс. 944-945. 1974.
 • Ориентация парамагнитных дефектов в кристаллической ячейке g-облученных монокристаллов глицина и триглицинсульфата. Препринт Института ядерных исследований АН УССР. 1975. 14 с.
 • Термический отжиг первичных радикалов в g-облученном ТГС. В кн. «Кинетика и механизмы химических реакций в твердых телах». Минск, 1975. сс. 292-293.
 • Фотостимулированные изменения внутренней динамики и ориентации g-индуцированных радикалов в монокристаллах a-аланина. Там само, сс. 294-295.
 • Корреляция электрофизических и ЭПР-данных в g-облученных монокристаллах ТГС. Препринт Института ядерных исследований АН УССР. 1977, 12 с.
 • Процессы образования и стабилизации радиационных парамагнитных дефектов в g-облученных монокристаллах ТГС. Журнал прикладной спектроскопии. Т. 32, сс.307-312, 1980.
 • Особенности токовых S-N и N-S переходов в микромостиках на основе поликристаллических тонких пленок ниобия. Физика твердого тела. Т. 23, 283-286, 1981.
 • Стабилизация температуры образцов в СВЧ-поле при низких температурах. Техника и методы эксперимента. № 3, сс. 247-248, 1981.
 • Устройство для связи со сверхпроводящим элементом. Патент СССР, № 792364.
 • Влияние структуры ниобиевых пленок на сверхпроводящие переходы под действием тока. Физика твердого тела, т. 24, сс. 2403-2406. 1982.
 • Некоторые аспекты движения вихрей в тонких ниобиевых пленках. Там само, т. 25, сс. 1739-1743. 1982.
 • Зависимость сверхпроводящих свойств ниобиевых пленок от состояния межзеренных границ. В кн. «Структура и свойства межзеренных границ». Уфа, 1983.
 • Наука – народній освіті. Вісник АН УРСР, № 10, сс. 85-87. 1985.
 • Розвиток співробітництва між науковими установами і навчальними закладами. Там само, № 1, сс. 27-29, 1986.
 • Підготовка науковців для АН УРСР у Київському відділенні МФТІ. Там само, № 4, сс. 15-17, 1986.
 • Поєднання науки і освіти. АН УРСР – Київський державний університет і Київський політехнічний інститут. Там само, № 4, сс. 16-17, 1987.
 • Планування спільних досліджень академічних інститутів і навчальних закладів. Там само, № 12, сс. 67-69, 1990.
 • The University of Kiev-Mohyla Academy - Sign of Democratic Reforms in Ukraine. Report at the Conference “Education in Europe, an Intercultural Task. September 1993, Budapest (Hungary).
 • Interconnection of Democratic and Educational Reforms in Ukraine. Report at the International Conference “The Future of East-Central Europe”. June 1994, Lublin (Poland).
 • Міжнародні зв’язки університетів: мода чи неминучість? Міжнародна освіта, № 1, 1995.
 • Спільні риси і особливості міжнародних зв’язків університетів різних країн. У зб. “Порівняльний аналіз сучасних систем вищої освіти”. Київ, 1995.
 • Трансформація філософії суспільства і нова філософія освіти: формулювання проблеми.// Зб. Україна і Польща у Східно-Центральній Європі: спадок і майбуття. - К.- 1999. - С. 71-77.
 • Філософські та суспільно-політичні аспекти реформування освіти в посткомуністичному суспільстві на межі століть.// Наукові записки НаУКМА. Том 12 – Політологія. - К., 1999. - Cc. 81-87.
 • Державна політика незалежної України в галузі освіти.// Нова політика. 2000 - № 4(30). – С. 26-29.
 • Освітня політика й управління освітою в перехідний період: теоретичні засади та практичне втілення.// У зб. Освіта для демократії. - К., «Альтерпрес». 2000. - С. 16-23.
 • Освіта і національний розвиток: модернізація проти глобалізації.// Наукові записки НаУКМА. Том 18 (спеціальний випуск, частина 1). – К., 2000. - С. 140-144.
 • «Державна політика» та «публічна політика»: варіант перехідного періоду.// Наукові записки НаУКМА. Том 18 - Політологія. - К., 2000. - С. 31-36.
 • Теорія і практика громадянської освіти: світовий досвід.// Наукові записки НаУКМА. Том 19 - Політичні науки. - K.: Видавничий дім «КМ Академія», 2001. - С. 64-69.
 • Політичні та інституційні обмеження реформ в українській вищій освіті.// Наукові записки НаУКМА. Том 20. - Політичні науки. – К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2002. - С. 44-49.
 • Управление университетами в условиях глобализации: государственный и частный секторы. // Персонал, 2001, № 11, с. 66-71.
 • Глобалізація вищої освіти: огляд сучасних світових проблем.// Людина і політика. 2002, № 1. - cc. 74-82.
 • Конфликт принципов равенства и справедливости в государственной системе финансирования вузов.// Персонал, 2002, № 2. - cс. 62-66.
 • Держава і громадянське суспільство як дійові особи в здійсненні освітньої політики. //У зб. “Розвиток демократії та демократична освіта в Україні”. Матеріали ІІ міжнародної наукової конференції (Одеса, 24-26 травня 2002 р.). - К. – 2003. - С. 613-618.
 • Публічна політика в системі управління суспільним життям.// У кн.. “Система розробки і здійснення публічних політик в Україні.” Під заг. ред. О.Дем’янчука. – К.: Факт, 2004. С. 5-21.
 • Державне управління як особливий випадок державної політики.// Там само, С. 196-215.
 • Проблеми реформування виконавчої влади в Україні: завдання, підходи і процедури. //Вибори і демократія. 2005 № 3 (5). - С. 34-40.
 • Політична освіта в різних країнах світу: порівняльна перспектива.//У зб. «Політична освіта в Україні: проблеми та перспективи розвитку». За заг. ред. С.Г.Рябова. - Інститут громадянської освіти НаУКМА. - К. – 2005. - С. 24-31.
 • Уроки помаранчевої революції для реформування державного управління в Україні.//У зб. «По той бік розуміння: Україна та Європа після Помаранчевої революції». - За заг. ред. Ґейра Флікке та Сергія Кисельова. - К.: Атіка, 2006. - 228 с.
 • Стратегiчне оцiнювання стану освiти у сферi публiчної адміністрації. / Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду вдосконалення діяльності органів влади. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 6 грудня 2006 р. - Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2007.
 • Відкриті й приховані виклики державному управлінню в перехідному суспільстві.// У зб. «Політологічні, соціологічні та психологічні виміри перехідного суспільства: як зробити реформи успішними». - Суми. 2006. - Т.1. - С. 45-49.
 • Відповідність нинішньої системи управління й вироблення державної політики вимогам суспільства знань. // Наукові праці: Науково-методичний журнал. - Т. 54, - вип. 41. - Політичні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2006. - С. 182-186.
 • Політична освіта як чинник формування порядку денного публічної політики: теорія та українська практика. // Наукові записки НаУКМА. Том 57 – Політичні науки. - К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2006. - С. 71-77.
 • Розподіл політичної влади і реформування державного управління./ “Агора”/ 2006/ № 2, cc. 71-79.
 • Політика як навчання та навчання політиці. //У зб. Менеджмент за умов трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення. Суми, 2007. Частина 1. - С. 89-99.
 • Модель “політичного ринку” в процесах формування державної/публічної політики в Україні. // Наукові праці: Науково-методичний журнал. - Вип. 56. - Політичні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2007. – С. 40-45.
 • Дилеми політико-адміністративної реформи: очікування публічної політики. //У зб. Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій. – Суми, 2008. С. 139-142.
 • Стратегія національного розвитку: вибір теорії. // Агора/ вип.. 7, 2008. сс. 5-12.
 • Політична освіта: місток між державою та громадянським суспільством.// У зб. Громадянське суспільство: проблеми теорії та практики. Під ред. С.Г.Рябова. - К.: НаУКМА, 2008. С. 62-79.
 • SWOT-аналіз політичної системи України в модернізаційній парадигмі. / Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. / № 6 (56). 2011. сс. 12-25.
 • Квазіпартійні учасники процесу ухвалення політичних рішень. /У зб. Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 листопада 2011 р. – К.: ІПіЕНД 2012. – 588 с.
 • The Dynamics of Political Culture in an Independent Ukraine. / In: The Culture of Governance: the Black Sea. Ed. Melanie Sully. Vienna, Austria: Institute for Parliamentrarism and Democracy Questions. 2012. – 169 p. – pp. 95-101.
 • Піраміда Маслоу як методологія пояснення політичної участі. /Наукові записки НаУКМА. Т. 134. К.: 2012. 12-16.
 • Political Power Distribution in Ukraine: Dynamics and Perspectives. /Магістеріум. Вид-во НаУКМА. Вип. 58. 2014. Сс. 61-66.


Наукові переклади та передмови до видань:

 • Пауло Фрейре. “Педагогіка свободи”. /К., Юніверс/ 2002. (Науковий переклад і передмова)
 • Пауло Фрейре. “Формування критичної свідомості”. /К., Юніверс/ 2003. (Науковий переклад і передмова)
 • Пауло Фрейре. “Педагогіка свободи”./ К., Видавничий дім “КМ Академія”/ 2003. (Науковий переклад і передмова)
 • Г.К.Колбеч. “Політика”. / К., Видавничий дім “КМ Академія”./ 2004. (Науковий переклад і передмова)
 • Вейн Парсонс. “Публічна політика. Вступ до аналізу”. /К., Видавничий дім “КМ Академія”/ 2006. (Науковий переклад, коментарі та передмова)

Програма розвитку

ПРОГРАМНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ

НА ПОСАДІ ПРЕЗИДЕНТА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»

МІСІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ» - ПІДГОТОВКА НОВОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕЛІТИ ДЛЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

(В.Брюховецький, Почесний президент НаУКМА)

«КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ» - СУЧАСНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКОГО МАЄ ВЕЛИКЕ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ І ПОСТ-КОМУНІСТИЧНИХ КРАЇН ЗАГАЛОМ.

(Резолюція Наради експертів ЮНЕСКО, м. Київ, травень 1993 р.)


Виходячи з такого формулювання МІСІЇ НаУКМА і наведених нижче базових цінностей і засад:
 

 • Найвищою цінністю університету є людина – працівник, студент, аспірант, і кожен з них заслуговує на повагу;
 • Університет повинен бути НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИМ осередком, джерелом продукування людського та інтелектуального капіталу;
 • Сфера освіти є надзвичайно консервативною, тому різкі реформаційні зміни можуть бути небезпечними;
 • Здобутки Могилянки, як університету нового типу, мають бути повернуті, збережені й примножені;
 • В основі керівництва університетом повинен лежати принцип PRAXIS – гармонійного раціонального поєднання осмислення і дії –
   

Висловлюю своє бачення діяльності Президента НаУКМА протягом цієї каденції.
 

СИЛЬНІ СТОРОНИ НАУКМА

 • НЕРОЗРИВНИЙ ЗВ’ЯЗОК МІЖ ВІДРОДЖЕННЯМ МОГИЛЯНКИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМ ВІДРОДЖЕННЯМ УКРАЇНИ
 • МІЦНІ ТРАДИЦІЇ В ПОБУДОВІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, СТОСУНКІВ МІЖ ВИКЛАДАЧАМИ І СТУДЕНТАМИ, ЗВ’ЯЗКІВ ІЗ ЗОВНІШНІМ СВІТОМ
 • ЗНАЧНИЙ СТУПІНЬ АКАДЕМІЧНОЇ Й ДУХОВНОЇ СВОБОДИ НАУКОВЦІВ І ВИКЛАДАЧІВ, ВИЩИЙ, НІЖ У БУДЬ-ЯКОГО ІНШОГО УКРАЇНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
 • КОЛЕКТИВ, ЯКИЙ ОБ’ЄДНУЄ ДОСВІД І МОЛОДІСТЬ, ТВОРЦІВ І ВИПУСКНИКІВ МОГИЛЯНКИ
 • СФОРМОВАНІ НАУКОВІ ШКОЛИ, ВИЗНАНІ В УКРАЇНІ Й ЗА КОРДОНОМ
 • ФОРМАЛЬНІ Й НЕФОРМАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ
 • ЛІДЕРСТВО СЕРЕД УКРАЇНСЬКИХ ВНЗ У ПИТАННЯХ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ЗА СВІТОВИМИ ПРИНЦИПАМИ
 • БІБЛІОТЕКА
   

СЛАБКІ СТОРОНИ НАУКМА

 • АДМІНІСТРАТИВНІ ТА ДИСЦИПЛІНАРНІ БАР’ЄРИ МІЖ ФАКУЛЬТЕТАМИ І КАФЕДРАМИ
 • БРАК ПУБЛІЧНОСТІ Й ВИСОКИЙ СТУПІНЬ АВТОРИТАРНОСТІ В УПРАВЛІННІ, ФІНАНСОВИХ ТА ГОСПОДАРСЬКИХ НАПРЯМКАХ ДІЯЛЬНОСТІ
 • ЗНИЖЕННЯ ПРЕСТИЖУ В ОЧАХ АБІТУРІЄНТА ВНАСЛІДОК ВІДСУТНОСТІ ДІЄВОЇ РЕКЛАМИ
 • НЕЗАДОВІЛЬНИЙ РІВЕНЬ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
 • НЕЗАДОВІЛЬНИЙ РІВЕНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ І СТУДЕНТІВ
 • ВІДСТОРОНЕННЯ СТУДЕНТІВ ВІД ВИРІШЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПРОБЛЕМ НАУКМА
 • ФРАГМЕНТОВАНІСТЬ ТА ЕПІЗОДИЧНІСТЬ ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ
 • ФРАГМЕНТАРНІСТЬ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 • РОЗПОРОШЕНІСТЬ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І НАУКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ
   

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ

 • ВІДНОСНО СПРИЯТЛИВА ЗАКОНОДАВЧА БАЗА
 • ВИСОКЕ РЕНОМЕ УНІВЕРСИТЕТУ В МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ І ФОНДАХ
 • ПРОФЕСІЙНІ НАУКОВІ ЗВ’ЯЗКИ З НАЦІОНАЛЬНОЮ АКАДЕМІЄЮ НАУК
 • МІЦНІ КОНТАКТИ З БІЗНЕСОМ І ПОТЕНЦІЙНИМИ РОБОТОДАВЦЯМИ, В ПЕРШУ ЧЕРГУ ВИПУСКНИКАМИ
 • ФОРМАЛЬНІ Й НЕФОРМАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ З ЗАКОРДОННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ У СПРАВАХ ОБМІНІВ СТУДЕНТАМИ ТА ВИКЛАДАЧАМИ
 • ПІДГОТОВКА ВЛАСНОГО АБІТУРІЄНТА
   

ЗАГРОЗИ

 • ЕКОНОМІЧНА ТА ФІНАНСОВА КРИЗА В УКРАЇНІ
 • МОЖЛИВІ НЕСПРИЯТЛИВІ ЗМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА НОРМАТИВНОЇ БАЗИ
 • ЗДЕБІЛЬШОГО КОНСЕРВАТИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ УКРАЇНСЬКОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 • НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ОСВІТНЬОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ АБІТУРІЄНТІВ

 

Президент НаУКМА – топ-менеджер, головними функціями якого є ОРГАНІЗАЦІЙНА та ПРЕДСТАВНИЦЬКА:

 • Створення сприятливого професійного та психологічного клімату в університеті
 • Стимулювання працівників до підвищення якості роботи
 • Організація і керівництво розробкою Стратегічного плану з залученням факультетів, кафедр, адміністративних підрозділів, студентів університету
 • Сприяння створенню нових навчальних і наукових підрозділів, організація пошуку ресурсів для забезпечення їх діяльності
 • Співпраця з Вченою Радою як законодавчим органом університету
 • Вирішення адміністративних питань
 • Представлення університету в органах державного управління та місцевого самоврядування, неурядових громадських і ділових організаціях, дипломатичних колах в Україні, в міжнародному академічному середовищі (закордонні університети, організації, фонди)
   

Президент НаУКМА має бути наділений такими якостями:

 • Вміння працювати з людьми, знаходити компроміси, залагоджувати конфлікти
 • Знання основних напрямків світового розвитку освітньої політики, принципів розробки заходів освітньої політики, основ філософії освіти
 • Знання закономірностей організаційної діяльності, основ теорії організацій
 • Вміння вести ділові переговори
 • Толерантність у поєднанні з рішучістю

 • Я НЕ ВВАЖАЮ ЗА ДОЦІЛЬНЕ ПРОПОНУВАТИ ОДРАЗУ ГОТОВИЙ СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ, ОСКІЛЬКИ ВІН ВІДБИВАТИМЕ МОЮ ОСОБИСТУ ПОЗИЦІЮ І МОЖЕ НЕ ЗБІГАТИСЯ З ІНТЕРЕСАМИ Й ОЧІКУВАННЯМИ БІЛЬШОСТІ ПРАЦІВНИКІВ І СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ
 • ВИХОДЯЧИ З МОГО БАЧЕННЯ СИЛЬНИХ ТА СЛАБКИХ СТОРІН НАУКМА, ЗОВНІШНІХ МОЖЛИВОСТЕЙ І ЗАГРОЗ, БУДЕ ОРГАНІЗОВАНЕ ОБГОВОРЕННЯ З ЗАЛУЧЕННЯМ ПРАЦІВНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ І РОЗГЛЯД НА ВЧЕНІЙ РАДІ ПЕРШОЧЕРГОВИХ КРОКІВ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ. ЦЕ МОЖЛИВО ЗРОБИТИ ПРОТЯГОМ ПЕРШИХ 100 ДНІВ ДІЯЛЬНОСТІ НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА
 • КАДРОВІ ЗМІНИ НА ПОЧАТКУ КАДЕНЦІЇ НЕ ПЛАНУЮТЬСЯ
 • ПОТРЕБУЮТЬ ТЕРМІНОВОГО ПОСИЛЕННЯ ЗВ”ЯЗКИ НАУКМА З АКАДЕМІЄЮ НАУК, З ПРОВІДНИМИ УКРАЇНСЬКИМИ ТА ЗАРУБІЖНИМИ УНІВЕРСИТЕТАМИ
 • ПОТРІБНО ВИРОБИТИ ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ВЗАЄМОДІЇ ПРЕЗИДЕНТА УНІВЕРСИТЕТУ З ВЧЕНОЮ РАДОЮ

Facebook

© 2012-2018 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна