Комітет протидії дискримінації і сексуальним домаганням в НаУКМА

 

Склад від 1.01.2021 року:

 • Марценюк Тамара, к. соц. н., доцентка кафедри соціології
 • Яцкевич Іван, к. юрид. н., заступник декана ФПвН, доцент кафедри приватного права
 • Закржевська Анастасія, представниця студентського самоврядування НаУКМА
 • Кузьменко Гліб, в. о. керівника Відділу по роботі зі студентами НаУКМА

 

Загальні положення

 

 • НаУКМА засуджує гендерне насильство, у тому числі, сексуальні домагання на робочому місці та в освітньому процесі, та зобов’язується сприяти протидії цьому явищу.

 • У НаУКМА заборонені:

  • дискримінаційні висловлювання (які містять образливі, принижуючі твердження щодоосіб на підставі статі, зовнішності, одягу, сексуальної орієнтації тощо);

  • утиски (небажана для особи та/або групи осіб поведінка, метою або наслідком якої є приниження їхньої людської гідності за певними ознаками або створення стосовно такоїособи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери);

  • висловлювання, що містять образи, погрози чи заклики до насильстващодо певної особи чи груп на підставі статі.

 

Сексуальними домаганнями вважаються дії сексуального характеру, виражені словесно (погрози, залякування, непристойні/небажані пропозиції та/або зауваження, жарти, повідомлення та листи, демонстрація зображень тощо) або фізично (небажані доторкання та поплескування тощо), що принижують чи ображають особу, яка перебуває у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування.

 

 

Подання скарги щодо сексуальних домагань

 

 • Якщо працівник/студент або працівниця/студентка НаУКМА вважають, що щодо них в університеті було порушено Політику попередження і боротьби із сексуальними домаганнями в НаУКМА, він або вона можуть подати скаргу. Також задля дотримання власних прав особа, яка вважає, що щодо неї мають місце сексуальні домагання, заохочується безпосередньо та невідкладно повідомити особу, яка вчиняє відповідні дії, про необхідність їх негайного припинення.

 • Скарга подається до Комітету з попередження і боротьби із сексуальними домаганнями у письмовій формі (в електронному або паперовому вигляді) і повинна містити опис порушення права особи, зазначення моменту (часу), коли відбулося порушення, факти і можливі докази, що підтверджують скаргу. 

 

Скарга може бути подана протягом 30 днів із дня вчинення діяння або з дня, коли стало відомо про його вчинення наступним чином: 

 •  в електронному вигляді на поштову скриньку декана студентів або  керівника студентського відділу кадрів. 

 • у письмовому вигляді до скриньки для письмових скарг у відділі по роботі зі студентами, у студентському відділі кадрів,  а також офісі психолога-консультанта.

 

Положення "Політика попередження і боротьби з сексуальними домаганнями у НаУКМА"

 

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна