Захист прав студентів

Права та обов’язки студентів

 • кожен має право на освіту (Стаття 53 Конституції України )

 • держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам (Стаття 53 Конституції України)

 

 

Освітній омбудсмен

З метою забезпечення належних умов для реалізації права особи на освіту в системі освіти діє освітній омбудсмен. Інститут освітнього омбудсмена передбачено ст. 73 Закону України “Про освіту”.

 

Освітній омбудсмен відповідно до покладених на нього завдань має право:

 • розглядати подані учасниками освітнього процесу звернення, перевіряти викладені у них факти;

 • отримувати від закладів освіти та органів управління освітою інформацію, необхідну для виконання своїх функцій, у тому числі інформацію з обмеженим доступом;

 • вимагати від посадових і службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності сприяння проведенню перевірок фактів, викладених у зверненнях учасників освітнього процесу;

 • залучати до розгляду звернень радників та консультантів освітнього омбудсмена, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, а також експертів, учених та фахівців, у тому числі на договірній основі;

 • аналізувати дотримання законодавства стосовно учасників освітнього процесу, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування);

 • за результатами розгляду звернень та/або проведених перевірок надавати рекомендації керівникам та/або засновникам закладів освіти, органам управління освітою, державним органам, органам місцевого самоврядування, вимагати від них припинення порушення та/або відновлення порушених прав чи законних інтересів учасників освітнього процесу, спрямовувати до них подання про проведення службових розслідувань, повідомляти правоохоронні органи щодо виявлених фактів порушення законодавства;

 • безперешкодно відвідувати органи державної влади, органи місцевого самоврядування, заклади освіти всіх рівнів, не заважаючи освітньому процесу, а також брати участь у засіданнях державних органів, органів місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції;

 • звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів щодо виявлених фактів порушення права людини на освіту та законодавства у сфері освіти;

 • надавати консультації учасникам освітнього процесу;

 • представляти інтереси особи у суді.

 Забезпечення діяльності освітнього омбудсмена здійснює служба освітнього омбудсмена.

 

ПОДАТИ СКАРГУ ЗВЕРНЕННЯ ДО ОСВІТНЬОГО ОМБУДСМЕНА

 

Внутрішні процедури розгляду скарг/звернень

Освітнього омбудсмена в НаУКМА як окремої офіційної посади наразі не введено.

Процедури розгляду скарг і звернень студентів, що спрямовані до адміністрації, розглядаються відповідно до загальних положень Закону України “Про звернення громадян”

 

Процедури розгляду скарг студентів з питань проживання у гуртожитку і дотримання Правил проживання подаються передусім до Рад гуртожитків . Алгоритм розгляду (у розробці)

Скарги щодо якості освітніх послуг  можуть бути висловлені в рамках регулярних он-лайн опитувань студентів щодо якості курсів, що проводиться Центром забезпечення якості освіти в НаУКМА

 

Поза рамками регулярних планових опитувань скарги можуть бути спрямовані

 

Протидія дискримінації, сексуальним домаганням, булінгу

Протидія дискримінації, сексуальним домаганням, булінгу

 

Склад Комітету від 9.12.2021 року:

 • Бабич Т. А., асистент кафедри інформатики факультету інформатики;
 • Закржевська А. А., студентка 1 року навчання магістерської програми, спеціальність “право” факультету правничих наук;
 • Кузьменко Г. О., керівник відділу по роботі зі студентами;
 • Марценюк Т. О, доцентка кафедри соціології факультету соціальних наук і соціальних технологій, голова Комітету;
 • Мосін П. В., студент 2 року навчання, спеціальність “міжнародні відносини” факультету соціальних наук і соціальних технологій, представник Студентської колегії, секретар Комітету;
 • Неживенко О. В., доцентка кафедри фінансів факультету економічних наук;
 • Полюхович О. П., старша викладачка кафедри літературознавства факультету гуманітарних наук;
 • Скрипнікова О. С., старша викладачка кафедри «Школа охорони здоров’я»факультету соціальних наук і соціальних технологій, голова Ради молодих вчених НаУКМА;
 • Хлобистов Є. В., професор кафедри екології факультету природничих наук;
 • Яцкевич І. І., заступник декана факультету правничих наук, доцент кафедри приватного права факультету правничих наук.

 

Загальні положення

 

 • НаУКМА засуджує гендерне насильство, у тому числі, сексуальні домагання на робочому місці та в освітньому процесі, та зобов’язується сприяти протидії цьому явищу.

 • У НаУКМА заборонені:

  • дискримінаційні висловлювання (які містять образливі, принижуючі твердження щодоосіб на підставі статі, зовнішності, одягу, сексуальної орієнтації тощо);

  • утиски (небажана для особи та/або групи осіб поведінка, метою або наслідком якої є приниження їхньої людської гідності за певними ознаками або створення стосовно такоїособи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери);

  • висловлювання, що містять образи, погрози чи заклики до насильстващодо певної особи чи груп на підставі статі.

 

Сексуальними домаганнями вважаються дії сексуального характеру, виражені словесно (погрози, залякування, непристойні/небажані пропозиції та/або зауваження, жарти, повідомлення та листи, демонстрація зображень тощо) або фізично (небажані доторкання та поплескування тощо), що принижують чи ображають особу, яка перебуває у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування.

 

 

Подання скарги щодо сексуальних домагань

 

 • Якщо працівник/студент або працівниця/студентка НаУКМА вважають, що щодо них в університеті було порушено Політику попередження і боротьби із сексуальними домаганнями в НаУКМА, він або вона можуть подати скаргу. Також задля дотримання власних прав особа, яка вважає, що щодо неї мають місце сексуальні домагання, заохочується безпосередньо та невідкладно повідомити особу, яка вчиняє відповідні дії, про необхідність їх негайного припинення.

 • Скарга подається до Комітету з попередження і боротьби із сексуальними домаганнями у письмовій формі (в електронному або паперовому вигляді) і повинна містити опис порушення права особи, зазначення моменту (часу), коли відбулося порушення, факти і можливі докази, що підтверджують скаргу. 

 

Скарга може бути подана протягом 30 днів із дня вчинення діяння або з дня, коли стало відомо про його вчинення наступним чином: 

 •  в електронному вигляді на поштову скриньку декана студентів або  керівника студентського відділу кадрів. 

 • у письмовому вигляді до скриньки для письмових скарг у відділі по роботі зі студентами, у студентському відділі кадрів,  а також офісі психолога-консультанта.

 

iconПолітика протидії дискримінації, сексуальним домаганням, булінгу в НаУКМА

iconСклад Комітету протидії дискримінації, сексуальним домаганням, булінгу в НаУКМА

 

harrasment1

harrasment2

harrasment3

harrasment4

harrasment5

harrasment6

harrasment7

harrasment8

harrasment9

harrasment10

harrasment11

harrasment12

 

Розроблено SQUAD21 спільно з Комітетом

 

 

© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна