Захист прав студентів

Права та обов’язки студентів

 • кожен має право на освіту (Стаття 53 Конституції України )

 • держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам (Стаття 53 Конституції України)

 

 

Освітній омбудсмен

З метою забезпечення належних умов для реалізації права особи на освіту в системі освіти діє освітній омбудсмен. Інститут освітнього омбудсмена передбачено ст. 73 Закону України “Про освіту”.

 

Освітній омбудсмен відповідно до покладених на нього завдань має право:

 • розглядати подані учасниками освітнього процесу звернення, перевіряти викладені у них факти;

 • отримувати від закладів освіти та органів управління освітою інформацію, необхідну для виконання своїх функцій, у тому числі інформацію з обмеженим доступом;

 • вимагати від посадових і службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності сприяння проведенню перевірок фактів, викладених у зверненнях учасників освітнього процесу;

 • залучати до розгляду звернень радників та консультантів освітнього омбудсмена, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, а також експертів, учених та фахівців, у тому числі на договірній основі;

 • аналізувати дотримання законодавства стосовно учасників освітнього процесу, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування);

 • за результатами розгляду звернень та/або проведених перевірок надавати рекомендації керівникам та/або засновникам закладів освіти, органам управління освітою, державним органам, органам місцевого самоврядування, вимагати від них припинення порушення та/або відновлення порушених прав чи законних інтересів учасників освітнього процесу, спрямовувати до них подання про проведення службових розслідувань, повідомляти правоохоронні органи щодо виявлених фактів порушення законодавства;

 • безперешкодно відвідувати органи державної влади, органи місцевого самоврядування, заклади освіти всіх рівнів, не заважаючи освітньому процесу, а також брати участь у засіданнях державних органів, органів місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції;

 • звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів щодо виявлених фактів порушення права людини на освіту та законодавства у сфері освіти;

 • надавати консультації учасникам освітнього процесу;

 • представляти інтереси особи у суді.

 Забезпечення діяльності освітнього омбудсмена здійснює служба освітнього омбудсмена.

 

ПОДАТИ СКАРГУ ЗВЕРНЕННЯ ДО ОСВІТНЬОГО ОМБУДСМЕНА

 

Внутрішні процедури розгляду скарг/звернень

Освітнього омбудсмена в НаУКМА як окремої офіційної посади наразі не введено.

Процедури розгляду скарг і звернень студентів, що спрямовані до адміністрації, розглядаються відповідно до загальних положень Закону України “Про звернення громадян”

 

Процедури розгляду скарг студентів з питань проживання у гуртожитку і дотримання Правил проживання подаються передусім до Рад гуртожитків . Алгоритм розгляду (у розробці)

Скарги щодо дискримінаційних висловлювань, утисків, сексуальних домагань подаються до Комітету з попередження та боротьби із сексуальними домаганнями та розглядаються за процедурою, передбаченою відповідною Політикою.

 

Скарги щодо якості освітніх послуг  можуть бути висловлені в рамках регулярних он-лайн опитувань студентів щодо якості курсів, що проводиться Центром забезпечення якості освіти в НаУКМА

 

Поза рамками регулярних планових опитувань скарги можуть бути спрямовані

 

 

 

 

 

© 2012-2020 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна