• Наукові школи
  • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal

 

 

 

Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА

Останні новини

Захист дисертації Н. Сироти (разова спеціалізована вчена рада 102-23-02-2023-4)
Детальніше...
Захист дисертації Г. Яковенка (разова спеціалізована вчена рада 102-26-01-23-3)
Детальніше...
Захист дисертації Євгенія Сови (разова спеціалізована вчена рада 072-08-12-22-2)
Детальніше...

doc hub

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю «102 Хімія»

Освітньо-наукова програма «Хімія», за якою провадиться освітня діяльність третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю «102 Хімія» розроблена згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» і «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 266 від 23.03.2016 р.

 

Програма створена у партнерстві з академічними інститутами НАНУ у 2016 р. , що забезпечило умови для продуктивного і значущого наукового осередку завдяки поєднаному науковому потенціалу, спільному матеріально-технічному та інформаційному забезпеченню.

 

До міжінституційної групи входять фахівці з:

 

 

Гарант освітньо-наукової програми: Голуб Олександр Андрійович – доктор хімічних наук, професор, декан факультету природничих наук НаУКМА.

 

Аспіранти можуть обирати такі дослідницькі напрями: хімія мембран і дисперсних систем, біоорганічна хімія, нафтохімія і вуглехімія, органічна хімія, фізична хімія, хімія поверхні, сорбція і каталіз, електрохімічнаенергетика, колоїдна хімія, неорганічна хімія, хімія високомолекулярних сполук.

 

Програма розрахована на 4 роки.

 

Освітня компонента складає 49 кредитів ЄКТС, дисципліни освітньо-наукової програми заохочують до активної роботи над дисертаційним дослідженням, формують уміння його планування, виконання та представлення результатів українською і англійською мовами. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення аспірантом власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації.

 

Успішне завершення програми передбачає здобуття ступеня Доктор філософії у галузі «Природничі науки» заспеціальністю «Хімія».

 

 

Освітньо-наукова програма "Хімія". Формат 2019
© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна