• НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
  • Дні науки 2019
  • Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • Наукові школи
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»

 

 

 

Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА

Останні новини

Захист дисертації випускниці експериментальної програми PhD програми "Фінанси" А. Новік
Детальніше...
Визначені переможці конкурсу на здобуття стипендії (дослідницького гранту) Фундації Лозинських 2020-2021 н.р.

Вітаємо Олену Демченко із захистом PhD дисертації
Детальніше...

doc hub

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю «102 Хімія»

Освітньо-наукова програма «Хімія», за якою провадиться освітня діяльність третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю «102 Хімія» розроблена згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» і «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 266 від 23.03.2016 р.

 

Програма створена у партнерстві з академічними інститутами НАНУ у 2016 р. , що забезпечило умови для продуктивного і значущого наукового осередку завдяки поєднаному науковому потенціалу, спільному матеріально-технічному та інформаційному забезпеченню.

 

До міжінституційної групи входять фахівці з:

 

 

Гарант освітньо-наукової програми: Голуб Олександр Андрійович – доктор хімічних наук, професор, декан факультету природничих наук НаУКМА.

 

Аспіранти можуть обирати такі дослідницькі напрями: хімія мембран і дисперсних систем, біоорганічна хімія, нафтохімія і вуглехімія, органічна хімія, фізична хімія, хімія поверхні, сорбція і каталіз, електрохімічнаенергетика, колоїдна хімія, неорганічна хімія, хімія високомолекулярних сполук.

 

Програма розрахована на 4 роки.

 

Освітня компонента складає 49 кредитів ЄКТС, дисципліни освітньо-наукової програми заохочують до активної роботи над дисертаційним дослідженням, формують уміння його планування, виконання та представлення результатів українською і англійською мовами. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення аспірантом власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації.

 

Успішне завершення програми передбачає здобуття ступеня Доктор філософії у галузі «Природничі науки» заспеціальністю «Хімія».

 

 

Освітньо-наукова програма "Хімія". Формат 2019
© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна