РІШЕННЯ Наглядової ради Національного університету «Києво-Могилянська Академія»

 

 

24 лютого 2020 року

 

Наглядова рада у складі:

 

 • Віктор Іванчик – головуючий;
 • Андрій Стельмащук – секретар;
 • Сергій Гусовський;
 • Йосип Зісельс;
 • Геннадій Зубко;
 • Тарас Лукачук;
 • Олексій Павленко;
 • Оксана Сироїд;
 • Дмитро Тарабакін.

 

Керуючись:

 

1. Частиною 3 статті 37 Закону України «Про вищу освіту»;

 

2. Пунктом 5.8 Статуту Національного університету «Києво-Могилянська Академія».

 

Дбаючи про підтримання авторитету Національного університету «Києво-Могилянська Академія», збереження єдності і довіри серед колективу університету.

 

Беручи до уваги результати виборів Президента Національного університету «Києво-Могилянська Академія», перебіг виборчої кампанії та численні звернення до членів Наглядової ради, Наглядова рада вважає за необхідне звернути увагу на таке:

 

1. Наглядова рада НаУКМА за результатами спілкування з усіма кандидатами на посаду Президента університету 20 січня 2020 року ухвалила рішення не висловлювати підтримки жодному із кандидатів. Таке рішення Наглядової ради обумовлене тим, що жоден із кандидатів, на думку Наглядової ради, не сформував переконливого бачення розвитку університету, а також не запропонував шляхів вирішення управлінських та фінансових викликів. Позиція окремих членів Наглядової ради, яка була висловлена під час виборів, жодним чином не змінює позицію Наглядової ради як колегіального органу.

 

2. Також під час спілкування з кандидатами Наглядова рада з’ясувала, що існує великий обсяг взаємних звинувачень між окремими кандидатами і у своєму рішенні від 20 січня 2020 року закликала утриматися від будь-яких практик втручання у вибори Президента університету.

 

3. Наглядова рада стежила за перебігом виборчої кампанії, особливо в період між першим та другим туром виборів. Члени Наглядової ради отримували інформацію та звернення від академічного та адміністративного персоналу, а також студентів НаУКМА, які підтримували кандидатури як Андрія Мелешевича, так і Марини Ткачук. Такий моніторинг та отримана інформація змушує Наглядову раду звернути увагу на застосування неприйнятних практик агітації та впливу на результати голосування з обох боків, зокрема:

 

3.1. Команда кандидата Андрія Мелешевича вдавалася до застосування адміністративного ресурсу, а саме:

- Під час добору та делегування осіб для участі у виборах Президента НаУКМА. За отриманою інформацією, уповноважені посадові особи стежили за тим, аби до списку виборців з числа студентів потрапили студенти, які підтримують кандидатуру Андрія Мелешевича;

- Під час агітації адміністративний персонал зривав агітаційну продукцію кандидата-опонента.

3.2. Команда кандидата Марини Ткачук застосовувала непрямий адміністративний вплив та неприйнятні етичні практики, а саме:

- До кампанії був активно долучений Почесний Президент НаУКМА, який відкрито виступив персональним опонентом Андрія Мелешевича;

- Під час агітації застосовувалися практики персонального знецінення, а не професійних спроможностей, зокрема з посиланням на стан здоров’я Андрія Мелешевича.

 

4. За результатами виборів виборча комісія зафіксувала перемогу Андрія Мелешевича, який отримав 255 голосів. Це становить більшість від виборців, які взяли участь у виборах (503), однак не становить простої більшості від загальної кількості виборців (566). Така обставина створює колізію між нормами Закону України «Про вищу освіту» (абзац сьомий частини третьої статті 42) та Методичними рекомендаціями щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 726.

 

5. Наслідки такої кампанії, а також результати виборів спричинили протистояння у колективі університету на усіх рівнях. Таке протистояння несе у собі загрози для подальшої спроможності та репутації університету. Зокрема:

 

- У випадку укладення Міністерством освіти і науки України контракту із Андрієм Мелешевичем, існує ризик оскарження такого рішення Міністерства освіти і науки України у судовому порядку, що лише посилить протистояння та репутаційні загрози університету;

 

- Перемога будь-якого з кандидатів, які брали участь у другому турі виборів, під час теперішніх чи нових виборів може мати наслідком втрату частини академічного персоналу, що неминуче призведе до репутаційних втрат і втрати академічної спроможності.

 

З огляду на зазначене вище, Наглядова рада ухвалила рішення:

 

 1. Вважати, що виходом із загрозливої для єдності та спроможності університету ситуації є призначення нових виборів Президента НаУКМА.
 2. Рекомендувати Андрію Мелешевичу та Марині Ткачук відмовитися від подальшої участі у виборах на посаду Президента НаУКМА.
 3. Рекомендувати Почесному Президенту НаУКМА Вячеславу Брюховецькому утриматися від будь-якої участі у подальшому виборчому процесі.
 4. Взяти активну участь у процесі добору кандидатів на посаду Президента НаУКМА під час нових виборів.
 5. Ініціювати обговорення з Вченою радою НаУКМА, академічними та адміністративними підрозділами, а також з органами студентського самоврядування пропозицій стосовно вдосконалення управлінських та фінансових процедур, в тому числі тих, які потребують змін до Статуту НаУКМА.
 6. Звернутися до Міністерства освіти і науки України з пропозиціями стосовно подальших дій для розвитку університету.

 

Голова Наглядової ради Віктор Іванчик

Секретар Наглядової ради Андрій Стельмащук

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна