Нова спеціальність на бакалавраті – «Суспільне і приватне врядування»

Києво-Могилянська академія готуватиме фахівців із належного врядування. Уже цього року стартує набір на навчання за бакалаврською програмою «Суспільне і приватне врядування» до Києво-Могилянської школи врядування (KMSGov)

Детальні умови вступу на програму, перелік предметів ЗНО та всі деталі – на сайті Вступ.

 

Програма спрямована на підготовку фахівців для здійснення фахового управління в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадському та бізнес секторах. Акцент програми спрямований на формування у студентів фахових компетентностей для управління розвитком громад, регіонів та держави, налагодження багаторівневого врядування, розробку та впровадження стратегічних документів.

Серед основних посад, які зможуть обійняти випускники Програми: посади в центральних органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, ОТГ, інститутах громадянського суспільства, міжнародних проектах Детальніше про особливості навчання та перспективи працевлаштування розповідає очільник Києво-Могилянської школи врядування Валерій Тертичка.

 

1. Які умови вступу на програму?

Для навчання на програмі необхідним є складання ЗНО з: 1) української мови і літератури, 2) математики, 3) історії України або іноземної мови, або біології, або географії, або фізики, або хімії відповідно до наказу МОН «Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році».

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі – всі предмети – по 130.

Вагові коефіцієнти – всі предмети по 0,3 та середній бал документа про повну загальну середню освіту, обрахований за значенням 200-бальної шкали – 0,1 (Правила прийому на навчання до НаУКМА у 2021 році.)

 

2. В чому особливість навчання на програмі?

Які предмети та викладачі? Передовсім це Могилянка (Національний університет «Києво-Могилянська академія») – університет цінностей або «українська Сорбона» і тому навчання є практико-орієнтованим і студентоцентричним. До викладання залучаються провідні фахівці з аналізу державної політики, стратегічного управління, моніторингу й оцінювання комунікацій, лідерства, тощо. Бакалаврська програма "Суспільне і приватне врядування" є конкурентоспроможною завдяки поєднанню університетських традицій Києво-Могилянської Академії з досвідом аналогічних програм провідних європейських та північно-американських університетів і сучасних світових управлінських практик. Студенти мають унікальну можливість участі у міжнародних проектах (стажування, літні школи тощо) з реалізації електронного врядування, стратегічних комунікацій та інші. Вибіркова компонента програми (разом) становить 65% від загальної кількості кредитів. 

Серед вільного вибору студентів – дисципліни з таких напрямів: Мова. Право. Управління. Місцеве самоврядування. Соціально-гуманітарний розвиток. Вирішення конфліктів і пост-конфліктне врегулювання Мережі та цифрові технології. Лідерство та психологія управління. Адміністративний менеджмент. Основи підприємництва.

Наша школа – це поєднання вікових традицій Університету «Києво-Могилянської Академія» та інноваційних підходів до опанування вмінь та навичок, що запропоновані провідними українськими фахівцями та засновані на розумінні демократичного врядування.

 

3. Які перспективи практики та працевлаштування?

Ми розвиваємо освітню практику навчання впродовж життя. Тобто бакалаврська, магістерські програми і PhD підготовка та підвищення кваліфікації для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Завдяки поєднанню найкращих освітніх програм, висококваліфікованих викладачів та доброчесному навчанню в нашій школі ми впевнені у працевлаштуванні наших випускників. Окрім того ми допомагаємо нашим студентам консультаціями з нашими партнерами-роботодавцями щодо працевлаштування і професійного розвитку управлінців.

Запрошуємо охочих долучитися до трансформації країни разом із Києво-Могилянською академією!

 

4. Розкажіть більше про Києво-Могилянську школу врядування: у чому її особливість?

Києво-Могилянська школа врядування (KMSGov) створена тими й для тих, кого об’єднує спільне бажання врядувати Україну, зробити її привабливою для українців та світові. Це – середовище формування лідерів для державної служби та місцевого самоврядування в Україні – лідерів, які спроможні генерувати ідеї та брати відповідальність за подолання викликів, що постають перед країною.

Школа має широке коло партнерів. Києво-Могилянська школа врядування є інституційним членом NISPAcee (Асоціації інститутів і шкіл з державного управління Центральної і Східної Європи) і однією з найпрестижніших шкіл з підготовки фахових управлінців в Україні. Так магістреська програма "Суспільна політика і врядування" є переможцем конкурсу (1 місце, 2020 р.) НАДС і схвалена на сертифікацію Євроакредитаційною комісією з державного управління (EAPAA). Програма "Комунікації в демократичному врядуванні" розроблена в рамках спільного академічного проєкту НаУКМА й Indiana University (США) та передбачає отримання стипендій на конкурсній основі, що покривають до 100% вартості навчання.

Бакалаврська програма "Суспільне і приватне врядування" має унікальне поєднання дисциплін бакалаврського рівня освіти. Це нова і перспективна освітня програма для підготовки сучасних фахівців.

 

5. Де працюють випускники після навчання?

Ми горді нашими випускниками. Це найкращі фахівці з демократичного і належного врядування. Наші випускники (і навіть студенти) успішно долають конкурси (якісна підготовка) і обіймають посади у новій державній службі – стають реальними драйверами реформ.

Наші випускники втілюють у життя розроблені на заняттях стратегічні плани і проекти – практико-орієнтоване креативне навчання.

Наші випускники обіймають ключові посади в центральних органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, ОТГ, інститутах громадянського суспільства, вітчизняних і міжнародних проектах. Наприклад, в Міністерстві цифрової трансформації, Міністерстві у справах ветеранів України, Міністерство розвитку громад та територій України, Українському культурному фонді, Жіночому ветеранському русі, програмі «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (Програма EGAP) й багато інших.  

© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна