Навчальні підрозділи

Загальна інформація

Навчальні підрозділи

Наукова співпраця

Досягнення

Напрями наукових досліджень

Партнери

Контакти

 

На факультеті працюють три кафедри, які забезпечують підготовку фахівців зі спеціальностей "Економічна теорія", "Фінанси" та "Маркетинг".

Кафедра економічної теорії існує з часу відродження Києво-Могилянської академії 1992 року і забезпечує підготовку фахівців зі спеціальності "Економічна теорія". Перший випуск відбувся 1996 року. Спеціальність "Економічна теорія" в НаУКМА була акредитована ДАК України за IV рівнем в 1998 році, а в 2008 році успішно пройшла повторну акредитацію за цим рівнем. Навчальний процес відповідає державним стандартам і затвердженій освітньо-кваліфікаційній характеристиці спеціальності для фахівця, здатного виконувати професійну роботу на первинних посадах економіста, економічного радника, консультанта з економічних питань, оглядача з економічних питань, наукового працівника (економіка).

Кафедра фінансів ліцензована Міністерством освіти і науки України у липні 20 01 року для здійснення підготовки бакалаврів з напряму "Економіка і підприємництво" за спеціальністю "Фінанси". У 2002 році відбувся перший набір студентів. Основне завдання — готувати фінансистів-аналітиків, які отримають сучасні знання та практичні вміння, потрібні для роботи на висококонкурентному ринку праці. Орієнтовні посади випускників цієї програми — фінансові аналітики, а навчання відповідає вітчизняним освітнім стандартам і методології фінансового менеджменту країн Заходу.

Кафедра маркетингу та управління бізнесом забезпечує підготовку фахівців з напряму "Економіка і підприємництво" за спеціальністю "Маркетинг" відповідно до ліцензії МОН України від 2008 року. Як допоміжний підрозділ у складі факультету кафедру підприємництва та управління бізнесом (перша назва) було створено 2005 року. Одне з головних завдань кафедри — забезпечувати викладання прикладних управлінських дисциплін та запроваджувати інноваційні курси і програми сучасної бізнес-освіти. Реорганізацію кафедри у 2008 році зумовило спрямоване формування наукового потенціалу, а також здобутий викладачами досвід у сфері маркетингу. Саме це поєднання наукових та практичних надбань дозволяє кафедрі цілком забезпечувати попит на кваліфікованих фахівців із маркетингу на вітчизняному ринку.

За ініціативи студентів та випускників НаУКМА при кафедрі створено Креативний маркетинговий центр (Creative Marketing Center), головне завдання якого — поєднувати навчальний процес із науково-дослідницькою роботою, залучати студентів до виконання маркетингових проектів.

© 2012-2018 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна