Наукова співпраця

Загальна інформація

Навчальні підрозділи

Наукова співпраця

Досягнення

Напрями наукових досліджень

Партнери

Контакти

 

Факультет налагоджує співпрацю з науковими установами, вищими навчальними закладами та підприємствами в галузі методологічної, педагогічної, професійно-освітньої та науково-дослідницької діяльності. Триває співпраця з провідними українськими навчальними закладами, науковими інститутами НАН України, Міністерством економіки та фінансів, Національним банком, провідними аналітичними центрами, а також із підприємствами, банками, фінансовими компаніями, що дозволяє студентам мати бази практики, проходити стажування та працювати, використовуючи набуті знання, а головне — спілкуватися та переймати досвід професіоналів.

Щоб тримати навчання на високому рівні, активно впроваджувати новітні навчальні технології, факультет залучає до своєї роботи провідних вітчизняних та західних викладачів, встановлює зв'язки із закордонними університетами. Першим кроком стала співпраця з університетами Німеччини, Нідерландів та Норвегії. З вибірковими англомовними курсами факультет постійно відвідують американські професори за програмою "Фулбрайта" і багато інших західних фахівців. Міжнародний аспект стратегії розвитку факультету тісно пов'язаний із вимогами формування європейського освітнього та наукового простору в контексті Болонського процесу.

У 2006 році завдяки зусиллям завідувача кафедри економічної теорії професора Юрія Бажала та завідувачки кафедри управління та підприємництва доцента Лілії Пан було підписано Угоду про міжнародну співпрацю з провідним європейським університетом — "Норвезькою школою менеджменту ВІ" (ВI Norwegian School of Management), яка є провідним сучасним університетом Європи. Формат навчальних програм BI є стандартом Болонського процесу, що уже найближчим часом стане й українським стандартом.

Навчальна філософія BI дуже близька до концепції Факультету економічних наук НаУКМА, а саме — на базі ґрунтовної академічної підготовки готувати практичних фахівців, які, опановуючи сучасну теорію, вчаться застосовувати її висновки на практиці (Research based learning). Договір про співпрацю, зокрема, передбачає сприяння академічному обміну студентами та формування в перспективі на базі існуючих у двох університетах програм з економічної теорії спільної маґістерської програми за схемою: рік навчання в НаУКМА, рік — у ВІ, з видачею двох державних дипломів (українського та норвезького).

© 2012-2018 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна