Місія та досягнення

Загальна інформація

Місія та досягнення

Креативний маркетинговий центр

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Місія кафедри маркетингу та управління бізнесом — організувати викладання, орієнтоване на реальні потреби бізнес-середовища. Про високу ефективність використання саме цієї форми навчання свідчать такі факти:

 • Багато навчально-практичних завдань проходять у режимі реальних проектів, замовлення на які формують підприємства Києва. Це практичні завдання з курсу “Маркетинг”, які полягають у проведенні маркетингових досліджень і складанні маркетингових планів, завдання з курсу “Управління проектами”, що полягають у розробці студентами проектів під реальні потреби бізнесу (Компанія “Супремум”, ТОВ “Українська Бізнес Група”, ВАТ “ІНТАЛЕВ-Україна” тощо). Керівництвом фінансово-промислової групи “UBG” відзначено високий фаховий рівень підготовки бізнес-планів студентами: Панченко А., Теплінською К., Бондаренко О., Подвисоцьким О. (Бізнес-план — трансформер стратегічного розвитку РД-Банку UBG); Андрійчуком В., Гайдою В., Дяченко А., Петришин Ю., Холод Т. (бізнес-план "Дитяча ендокринологічна клініка при МЦ “Добробут” UBG); Вержбицькою А., Маліцькою С., Рожнятовською А. (Рекламна кампанія впровадження банківської послуги РД-Банком UBG “Інвестиційна пара. Твої гроші можуть більше”). Розробка проектів здійснювалась під керівництвом викладачів кафедри.
 • Значна кількість студентів вже на 3-4 курсах, після вивчення певних дисциплін маркетингового спрямування і проходження практики, починає працювати у фірмах, які звертаються до Факультету економічних наук НаУКМА з пропозиціями щодо орієнтації навчального процесу на потреби сучасного бізнес-середовища і для добору студентів на певні посади в галузі маркетингу. Багато студентів продовжують навчання на маґістерських програмах із маркетингу в інших вищих навчальних закладах (Україна, Норвегія, Бельгія тощо).
 • Багато випускників факультету працюють у престижних виробничих, консалтингових фірмах, рекламних агенціях (“Nestle”, “Procter & Gamble UK”, “Крафт Якобз Сушард”, “Амплуа” тощо), банках (Нацбанк, “Аваль”, “Укрсоцбанк”, “Надра”), журналах (“Комп&ньоН”, “Стратегії”, “Експерт”) та обіймають посади топ-менеджерів. Це свідчить про високу конкурентноздатність випускників факультету та про високий попит на фахівців на ринку праці у сфері маркетингового менеджменту.
 • Студенти НаУКМА, під керівництвом викладачів кафедри, беруть активну участь у Всеукраїнській олімпіаді з дисципліни “Маркетинг” (С. Татура — перемога в номінації “За виявлену авторську позицію при вирішенні олімпіадних завдань”); в Бізнес-Чемпіонаті (організованому УТ-1 та Консорціумом із удосконалення менеджмент-освіти в Україні); в науково-практичних конференціях та семінарах (Н. Сисенко — перше місце на Всеукраїнському науковому семінарі для студентів та молодих учених “Маркетинг — крок у третє тисячоліття”, Донецький державний університет економіки і торгівлі, ДонДУЕТ).
 • Аспірантка О. Абрамович (науковий керівник — Л. В. Пан) отримала грамоту МОН та диплом Першого ступеню у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт студентів та молодих вчених, секція “Маркетинг та управління трудовими ресурсами”.
 • Внесок викладачів кафедри та студентів НаУКМА в розвиток маркетингу як науки в Україні відзначено в рекомендованому МОН посібнику “Маркетинг”, друге українське видання (Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, CEUME).

Професійний рівень викладачів кафедри підтверджено науковими ступенями, стажуванням в українських та закордонних установах, сертифікатами. Викладачі кафедри опублікували понад 700 наукових праць, до кожного з курсів розроблено навчально-методичне забезпечення. Представники кафедри є членами Української асоціації економістів (УАЕ), Офіційної суспільної організації галузі маркетингових сервісів України “Міжнародна Асоціація Маркетингових Ініціатив”, Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (УАРМБО), Всеукраїнської експертної мережі (ВЕМ).

Викладачі кафедри беруть участь у підготовці і проведенні семінарів та тренінгів (маркетинг, мистецтво продажу, ведення переговорів, тайм-менеджмент, організаційна культура, управління змінами, адаптація персоналу тощо) для представників зовнішніх організацій; долучаються до роботи експертних груп різного рівня: як радники з економічних питань та як наукові консультанти (в Комітеті Верховної Ради України з питань економічної політики, Комітеті з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства); є членами Науково-технічної ради при Міністерстві з питань житлово-комунального господарства України та Міністерстві аграрної політики України, а також членами національних професійних та громадських організацій.

За ініціативи студентів та випускників НаУКМА при кафедрі створено Креативний маркетинговий центр (Creative Marketing Centre). Його призначення — організовувати і проводити фундаментально-практичні дослідження та впроваджувати їхні результати у соціально-економічній сфері. Участь студентів у роботі Центру сприяє розвитку в них самостійного мислення, навчає ухвалювати інтуїтивні та раціональні маркетингові рішення, дозволяє відчути безпосередній зв’язок теорії з практикою.


Головні завдання Центру такі:

 • встановлювати зв’язки з бізнес-середовищем;
 • покращувати професійний рівень студентів НаУКМА , надаючи їм практичний досвід у сфері маркетингу;
 • організовувати та проводити майстер-класи, семінари, круглі столи та конференції, готувати публікації;
 • проводити моніторинг важливих подій у соціальній та економічній сферах;
 • розробляти та реалізовувати маркетингові проекти;
 • обмінюватися результатами науково-практичної діяльності Центру з аналогічними міжнародними центрами за кордоном.

Кредо Центру: все складне робити простим, а звичайні факти перетворювати на надзвичайні події.

Воропай Ольга Костянтинівна,

старший викладач, кандидат економічних наук


Вдовиченко Галина Володимирівна,

старший викладач

 Гуменна Олександра Віталіївна,

кандидат економічних наук, доцент


Ганущак-Єфіменко Людмила Михайлівна,

кандидат економічних наук, доцент


Гурова Наталія Володимиріна,

асистент

Козак Мирослав Іванович,

старший викладач, кандидат економічних наук


Пан Лілія Володимирівна,

кандидат економічних наук, доцент


Пічик Катерина Валеріївна,

кандидат економічних наук, доцент


Погасій Вікторія Ігорівна,

старший викладач


Россоха Володимир Васильович,

доктор економічних наук, професор


Романченко Наталя Володимирівна,

кандидат економічних наук, доцент

Чала Ніна Дмитріївна,

доктор наук з державного управління, доцент

Менеджмент
Функції управління, методи відбору й оцінки кадрів, стилі і методи керівництва, концепції прийняття управлінських рішень. Моделі взаємодії зовнішнього середовища з організацією, методи стратегічного управління і планування. Мотивація та контроль у менеджменті, психологічні аспекти управлінської діяльності.


Управління персоналом
Дисципліна до опанування знаннями і навичками з фахової підготовки бакалавра з економіки та підприємництва. Розглядає наукові підходи до організації управління персоналом, методики проведення якісного відбору претендентів на відповідні посади, кваліфіковане узгодження кадрової політики зі стратегічними цілями організації, методи аналізу й оцінки роботи персоналу, мотивації праці, дослідження процесу ділової кар'єри та поняття лідерства, аналіз особистої тактики менеджерів і керівників організацій та психологічні аспекти кадрової роботи.


Маркетинг
Формування навичок практичного вирішення проблеми конкурентоспроможності підприємства на основі аналізу причин успіху чи провалу маркетингових заходів відомих операторів ринку. Активно використовуються інтерактивні методи навчання: розгляд кейсів (ситуаційних вправ), які ґрунтуються на досвіді діяльності підприємств різних сегментів українського ринку.


Гостьовий курс
Курси провідних фахівців, які не планувалися заздалегідь. Тематика і навантаження таких курсів узгоджується по факту виникнення можливості їх організації


Ділова етика
Нормативна дисципліна для опанування знаннями і навиками з фахової підготовки спеціаліста з економіки та підприємництва. Містить певне коло знань у галузі ділового етикету та протоколу, а саме: етичні засади бізнесу та підприємництва, порядок підготовки та проведення ділових переговорів, орга-нізацію зустрічей делегацій, ділову атрибутику, техніку ділового спілкування, організацію ділових прийомів, а також національні особливості ділового спіл-кування в різних країнах світу.


Кваліфікаційна робота
Дипломна робота в kmbs - це Ваша інноваційна ідея та її реалізація для існуючої компанії чи компанії, яку планується створити. Проект реалізації має базуватися на реальних умовах бізнес-середовища. Мета проекту - створити та реалізувати інноваційну ідею на базі дослідження стану ринку і діяльностї компанії, що включає фінансові, маркетингові, стратегічні тощо аспекти.


Ціноутворення
Мета дисципліни " Ціноутворення " - допомогти майбутнім фахівцям засвоїти питання, пов'язані з ціноутворенням на нові й традиційні товари, що випускаються підприємствами, які використовують елементи маркетингу або систему маркетингу в цілому. Завдання дисципліни полягає у засвоєнні студентами системних знань про політику формування цін, про концепції ціноутворення, показати взаємозв'язок ціноутворення з йми елементами комерційної політики фірми, а також розробляти цінову стратегію підприємства із врахуванням фактору ризику. Предметом дисципліни "Ціноутворення " вивчення механізму ціноутворення із врахуванням факторів, що впливають на формування цінової політики підприємства в умовах ринкової економіки. Теоретичну основу дисципліни складають основні положення економічної теорії, теорії маркетингу, комерційної діяльності. Роль дисципліни та її значення в підготовці фахівців. Рівень знань та практичні навички з розв'язання організаційних та економічних програм у сфері формування цінової тики визначають ефективність діяльності підприємства на довгострокову перспективу, дисципліна "Ціноутворення" призначена надати майбутньому фахівцю комплекс знань, пов'язаних з розробкою стратегічних планів щодо формування ціни; використанням наукових методик дослідження чутливості покупців до І, а також потреб потенційних покупців; знання психологічних основ поведінки споживачів; методикою встановлення ціни та управління нею відповідно до вимог ринку.


Навчально-науковий семінар
Мета – закласти основи самостійних наукових розробок студентів, навчити працювати в команді (групі), виробити методику розробки онтологічних систем із використанням сучасного інструментарію створення складних програмних комплексів розподіленого типу.


Маркетингова політика розподілу
Розподілення товарно-матеріальних ресурсів за ринкових умов зумовлюється розподілом праці, вільним вибором виробничих, ділових, комерційних партнерів на основі економічних та інших інтересів. Дія закону вартості збалансовує попит і пропозицію через кон'юнктуру, яка враховує їх співвідношення та регулює через механізм ціноутворення, формування "комерційного портфеля", запасів товарно-матеріальних ресурсів і через механізм експортно-імпортних поставок. Розподіл товарів передбачає фізичне доведення їх від виробників до споживачів, враховуючи різне територіальне знаходження, різний час виробництва та споживання. Фізичне переміщення товарів від виробника до кінцевого споживача часто стає ефективнішим через участь посередників, які відіграють значну роль у наданні послуг як виробникам, так і споживачам. Цим і зумовлюється створення збутової мережі - так званих каналів розподілу.


Маркетингові дослідження
Розглядається процес постановки цілей дослідження, збору, аналізу об’єктивної ринкової інформації та розробки рекомендацій для прийняття конкретних управлінських рішень щодо будь-яких елементів продуктово-ринкової стратегії фірми.


Інфраструктура товарного ринку
Сучасний товарний ринок не в змозі ефективно функціонувати без реалізації організаційно-просторових важелів, що створюють можливості безперешкодного ведення обмінних операцій. Інфраструктура товарного ринку розуміється як сукупність організаційно-правових форм, що забезпечують рух матеріальних потоків і ділових відносин, пов'язаних у єдине ціле, сприйнятливе для розвитку економіки. Дисципліна "Інфраструктура товарного ринку" входить до навчальної програми підготовки фахівців з маркетингу. Метою курсу є вивчення теорії створення та розвитку інфраструктури товарного ринку, опанування теоретичними знаннями та практичними навичками у сфері формування активно діючих проміжних ланок товарного ринку, встановлюючих та реалізуючих ефективні ділові відносини. Курс "Інфраструктура товарного ринку" тісно пов'язаний з такими дисциплінами як "Маркетинг", "Маркетингові дослідження", "Маркетингова цінова політика", "Маркетингова товарна політика" "Логістика" та іншими фахово спрямованими курсами. Основою формування у студентів знань, умінь та навичок з дисципліни "Інфраструктура товарного ринку" є лекції, практичні заняття, самостіна робота студентів (вивчення рекомендованої літератури, написання рефератів, науково-дослідна робота).


Маркетингова товарна політика
Вивчення дисципліни передбачає набуття певного кола знань у галузі маркетингу, а саме: визначення місця товару в системі маркетингу, аналіз споживчих мотивацій, вивчення природи та формування споживчої вартості продукції, поняття асортименту та асортиментної політики, важливість якості та сертифікації продукції, поняття бренду та корпоративної символіки, необхідність здійснення інноваційної політики на фірмі. Товарна політика підприємства є визначальною у комплексі інструментів маркетингу і слугує певним орієнтиром як загального спрямування маркетингових дій виробника, так і розробки заходів відносно ціни, розподілу, просування. Пропозиція конкретного товару цільовому ринку є також наслідком певної виробничої діяльності підприємства, яка, в свою чергу, повинна теж мати маркетингове спрямування, бути здатною виробляти саме такі товарі, які в поточний момент часу користуються попитом і здатні забезпечувати прибуткову діяльність підприємства.


Маркетингова цінова політика
Мета дисципліни - формування у студентів цілісного уявлення відносно питань розробки та реалізації маркетингової цінової політики, висвітлення питань ціноутворення на нові і традиційні товари та послуги, які випускають і надають підприємства. Завдання дисципліни розкрити студентам теоретично-методологічну базу маркетингової цінової політики; допомогти студентам у оволодінні практичними вміннями і навичками маркетингового ціноутворення. Предмет дисципліни: висвітлення і аналіз маркетингових процесів ціноутворення.


Курсова робота
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Практика виробнича
Спрямована на формування навичок професійної діяльності. Базами практики студентів є установи соціального захисту, соціальні служби, медичні заклади, недержавні організації та фонди.


Маркетинг послуг
Курс "Маркетинг послуг" вивчає особливості ринку послуг та застосування на цьому ринку комплексу маркетингу. Ринок послуг розвивається сьогодні швидкими темпами та формує найперспективнішу галузь економіки країни. Сфера послуг охоплює торгівлю і транспорт, фінанси і страхування, культурні, освітні та медичні установи, комунальне господарство та ін. Практично всі організації надають ті чи інші послуги клієнтам. Тому дуже важливо зрозуміти специфіку маркетингу послуг та навчитися використовувати ці знання у своїй діяльності в цій сфері.


Промисловий маркетинг
Нормативна дисципліна циклу професійної підготовки фахівців з маркетингу. Метою дисципліни є усвідомлення сучасної методології та інструментарію промислового маркетингу. Предметом дисципліни є взаємовідносини, які складаються між суб'єктами промислового ринку в процесі маркетингової діяльності. Студент може ефективно використовувати знання і навички, набуті під час вивчення курсу, у практиці маркетингового управління національними компаніями.


Логістика
Дисципліна для опанування знаннями і навичками з фахової підготовки бакалавра з економіки та підприємництва. Дисципліна спрямована на вивчення студентами теорії та практики з управління матеріальними, інформаційними та іншими потоками з використанням логістичного підходу у сферах виробництва та обігу. Предмет спрямовано на оволодіння студентом методами оптимізації наскрізних потоків в основних функціональних та інтегрованих областях логістичної системи; навичками створення ефективних логістичних ланцюгів для руху матеріальних потоків; прийомами визначення логістичних витрат та шляхів їх скорочення; основами комплексної оцінки ефективності функціонування логістичної системи.


Управління проектами
Дисципліна до опанування знаннями і навичками з фахової підготовки магістрів розглядає сучасні концепції управління проектами.Курс передбачає опанування основними методичними засадами та інструментарієм, необхідних для успішного управління проектами. Формує навички щодо розробки проекту, оцінки його ефективності, вибору виконавців, розрахунку кошторису і бюджету проекту, розробки графіків його реалізації, а також дозволяє оволодіти технологіями мінімізації ризику при підготовці та реалізації проекту. Курс є синтетичним, його вивчення базується на концепціях і поняттях теорії управління, інвестиційного аналізу, організації поведінки, системного аналізу.


Практика переддипломна
Мета переддипломної практики – підготувати й проаналізувати матеріали для написання кваліфікаційної роботи відповідно до обраних напрямків.


Маркетингова політика комуникацій
Дисципліна передбачає набуття студентами необхідного рівня знань та навичок в галузі організації та планування маркетингових комунікацій, складання фінансових кошторисів, контролю за використанням коштів, вивчення систем, методів та алгоритмів прийняття рішень щодо маркетингових комунікацій на підприємствах будь-якої форми господарювання. Містить певне коло знань про знань про cутність, зміст та особливості комунікацій в системі маркетингу. Розглядаються законодавчі основи діяльності служб маркетингових комунікацій. Аналізуються основні підходи до рекламування товару, визначається алгоритм організації рекламної кампанії. Розглядається механізм стимулювання продажу товарів. Визначаються особливості діяльності у сфері "паблік рілейшнз", встановлюється відмінність PR від пропаганди. Розглядається ефективність та особливості реклами на місці продажу, причини популярності BTL-реклами. З'ясовуються переваги й недоліки прямого маркетингу, особливості директ-маркетингу. Розглядаються види та комунікативні особливості персонального продажу, досвід його використання в Україні. З'ясовуються форми організації служб маркетингових комунікацій, визначаються форми й методи контролю ефективності маркетингових комунікацій.


Курсова робота
Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Інтерактивний маркетинг і електронна комерція
З’ясовуються особливості віртуального ринку. Визначається характер, сфера використання і функції електронної комерції (дослідження ринку, надання інформації клієнту, реклама, переговори з клієнтом, оформлення покупки, зберігання та постачання товарів, організація ефективної взаємодії працівників організації). Розглядаються можливості електронного ринкового простору для створення споживчої цінності. З’ясовуються особливості поведінки споживачів у новому ринковому просторі. Подаються характеристики ефективних WEB-сайтів: корпоративних і маркетингових. Розглядаються CRM-системи з автоматизації роботи організацій з клієнтами (Customer Relationship Management).


Національні культурні особливості споживачів
Національні культурні традиції, які необхідно враховувати у роботі на цільових ринках. Матеріальні та нематеріальні сфери культури. Рівні і типи технологій споживання в межах певного суспільства. Вплив нематеріальної сфери культури (духовні цінності, менталітет, релігія) на національну поведінку споживачів. Тенденції змін у культурному житті націй, що призводять до змін потреб і запитів людей.


Теорія поведінки споживачів
Вивчаються теоретичні основи поведінки споживачів. Висвітлюється еволюція розвитку теорії поведінки споживачів. Аналізуються основні підходи до сегментування ринку і позиціонування товару, можливості використання системи Індекс цільових груп (U-TGI) в Україні. Визначаються індивідуальні детермінанти поведінки споживачів і вплив факторів зовнішнього середовища на поведінку споживачів. Розглядаються типи купівельних рішень і модель процесу прийняття рішень споживачами. З’ясовується відмінність поведінки кінцевих та промислових споживачів. Висвітлюються передумови виникнення консьюмеризму, типи сучасних споживачів і розвиток тенденцій у поведінці споживачів. Курс є синтетичним, його вивчення базується на концепціях і поняттях економічної теорії, маркетингу, психології, соціології, культурології.


Управління персоналом в компанії
Сучасні концепції управління персоналом у компаніях, орієнтованих на партнерські відносини зі споживачами. Способи забезпечення ефекту лояльності споживачів шляхом проектування ефективного маркетингу персоналу в організації. Методи залучення персоналу до формування ефективного брендінгу, а також управління результатами діяльності компанії. Система управління корпоративною культурою, що ґрунтується на принципах самонавчальної організації, здатної адаптуватися до умов зовнішнього середовища, зокрема до змін у поведінці споживача.


Стратегія збільшення вартості фірм
У сучасних умовах ринкових відносин більшість корпорацій в якості загальної стратегії обирає підвищення вартості власного бізнесу. Дисципліна охоплює вивчення теоретично-методологічних засад оцінки вартості бізнесу та сучасну концепцію управління вартістю. Курс базується на методології оціночної діяльності. Особлива увага приділяється оцінці впливу інновацій на підвищення вартості компаній. Розглядаються принципи, методологічні підходи, моделі та методи оцінки бізнесу, основні схеми реорганізації фірми (типи аллокаційних інновацій): подрібнення, злиття, поглинання, банкрутство підприємств. Визначаються методи моніторингу змін оціночної вартості фірми.


Інноваційний маркетинг
Дисципліна охоплює вивчення теоретичних засад маркетингу інноваційних товарів. Особлива увага приділяється визначенню сутності інноваційного товару та його змісту в концепції маркетингу. Аналізується роль інновацій як умови економічного зростання, досліджується інноваційний потенціал національної економіки, сприйнятливість її до інновацій та стан ринку інноваційних товарів. Розглядаються роль маркетингу в зміцненні конкурентних ринкових позицій національних інноваційних товарів, сформульовано методичні підходи до визначення пріоритетних напрямів розвитку інноваційних ринків, запропоновано концептуальні засади управління розвитком національного ринку інноваційних товарів.


Стратегічне управління
Студенти вчаться визначати актуальні проблеми розвитку організацій, приймати стратегічні рішення та самостійно стратегічно мислити. Курс складається із чотирьох розділів. Розглядаються логіка розробки і методи обґрунтування цілей, завдань, стратегій підприємств, зміст і форми організації окремих підсистем стратегічного управління, умови забезпечення ефективного функціонування системи стратегічного управління у динамічному ринковому середовищі.


Управління поведінкою споживачів
Споживач здійснює більшість покупок у «споживчому трансі», використовуючи прості стратегії вибору. Знання цих споживчих стратегій дає продавцю можливість використовувати їх у власних цілях, привертати увагу та здобувати прихильність споживача, обмінювати свої товари і послуги на гроші. Курс передбачає опанування необхідних основ управління поведінкою кінцевих споживачів. Визначаються об’єкти маніпулювання в поведінці споживачів, психологічні основи сприйняття продуктів, вибору брендів, передумови успішності впливу засобів масової комунікації та прямих форм стимулювання збуту на поведінку споживачів. Розглядаються загальна модель ефективного маніпулювання на масових ринках, технологія розробки брендів.


Методи дослідження споживчих мотивацій
Методика здійснення маркетингових досліджень споживчих мотивацій щодо певного товару. Процес постановки цілей дослідження, збору, аналізу об’єктивної ринкової інформації та розробки рекомендацій для прийняття конкретних управлінських рішень відносно будь-яких елементів продуктово-ринкової стратегії фірми. Студенти опановують навички роботи з відповідним програмним забезпеченням.


Управління проектами
Дисципліна до опанування знаннями і навичками з фахової підготовки магістрів розглядає сучасні концепції управління проектами.Курс передбачає опанування основними методичними засадами та інструментарієм, необхідних для успішного управління проектами. Формує навички щодо розробки проекту, оцінки його ефективності, вибору виконавців, розрахунку кошторису і бюджету проекту, розробки графіків його реалізації, а також дозволяє оволодіти технологіями мінімізації ризику при підготовці та реалізації проекту. Курс є синтетичним, його вивчення базується на концепціях і поняттях теорії управління, інвестиційного аналізу, організації поведінки, системного аналізу.


Управління конфліктами зі споживачами
Актуальні питання, що спричиняють конфлікти зі споживачами товарів, робіт і послуг. Способи запобігання конфліктам та побудови продуктивних людських взаємовідносин. Розв’язання конфліктів у діловій і підприємницькій сферах. Правові аспекти розв’язання конфліктів зі споживачами.


Економічне оцінювання
Базові знання і навички в галузі оцінки майна та майнових прав для прийняття управлінських рішень (залучаються досягнення теорії і практики оцінки в країнах із розвинутою ринковою економікою та враховуються особливості сучасного стану української економіки). Розглядаються сутність, основні принципи оцінки, види вартості як бази оцінки, інституційні основи професійної оцінної діяльності, розглядаються основні методи оцінки.


Соціальний маркетинг
Вивчаються соціальні закони та закономірності проведення маркетингових досліджень, вплив розвитку суспільства на попит і пропозицію, соціальні аспекти просування товару на ринок, а також методи та способи впливу на поведінку споживача (з урахуванням соціальних умов, розробки та впровадження соціальної реклами), ведення товарної і цінової політики на підприємствах (з урахуванням можливостей різних соціальних груп).


Теорія мерчандайзингу
Основні принципи створення «правильної» атмосфери магазину. Розміщення товарів у торговельному залі та планування заходів для стимулювання збуту. Акцентування уваги покупця на визначених видах товару або брендах. Спеціальна викладка-представлення товару для активізації «імпульсних покупок». Визначення та формування «стежки споживача». Правило «золотого трикутника». Засоби оформлення місць продажу товару. Виділення п’яти функціональних зон. Створення і розташування мобільних виставкових стендів (mobile display systems або portables). Мотивований продаж товарів у передсвяткові дні. Проведення «днів знижок» на різні групи товарів.


Магістерська робота
Підсумок опанування змісту дисциплін навчального плану. Студент мусить проявити здатність до наукового пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і вирішення теоретичних питань.


Маркетинг
Формування навичок практичного вирішення проблеми конкурентоспроможності підприємства на основі аналізу причин успіху чи провалу маркетингових заходів відомих операторів ринку. Активно використовуються інтерактивні методи навчання: розгляд кейсів (ситуаційних вправ), які ґрунтуються на досвіді діяльності підприємств різних сегментів українського ринку.


Міжнародний менеджмент
Вивчення сучасних теоретичних основ і середовища міжнародного менеджменту. Засвоєння технологій управління міжнародними корпораціями, методів розв’язання ключових проблем розвитку в умовах глобалізації. Формування вміння застосовувати методи та інструментарій міжнародного менеджменту на українських підприємствах.


Стратегічне управління
Студенти вчаться визначати актуальні проблеми розвитку організацій, приймати стратегічні рішення та самостійно стратегічно мислити. Курс складається із чотирьох розділів. Розглядаються логіка розробки і методи обґрунтування цілей, завдань, стратегій підприємств, зміст і форми організації окремих підсистем стратегічного управління, умови забезпечення ефективного функціонування системи стратегічного управління у динамічному ринковому середовищі.


Економічний аналіз
Сучасні методики економічного аналізу із застосуванням математичних і статистичних прийомів і методів. Системне оцінювання діяльності організації, виявлення внутрішніх резервів національного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.


Основи менеджменту
Функції управління, методи прийняття управлінських рішень, стилі керівництва, методи управління в конфліктних ситуаціях та умовах ризику, оцінка ефективності управлінських рішень.

Наразі подано вибраний перелік наукових видань від 2003 року. Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 
 • Россоха В. В. Управління вартістю молокопереробних підприємств : монографія / В. В. Россоха, О. П. Осетрова. – Київ : Інститут аграрної економіки, 2014. – 259 с. –  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Чала Н. Д. Державне управління економічним розвитком України в глобальному просторі : монографія / Чала Н. Д. – К. : [Аграр Медіа Груп], 2012. - 283 с. : схеми. - Включ. бібліогр.
 • Лазоренко Л.В. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Податковий менеджмент". Для спец. 8. 050104 "Фінанси". - К.: Академія муніципального управління, 2005. - 34 с.
 • Маркетинговий менеджмент : навчальний посібник / за ред. В. В. Россохи ; [автори : В. В. Россоха, О. В. Гуменна, К. В. Пічик, Н. В. Романченко]. – Київ : Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2014. – 242 с. –  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Єрмошенко М.М., Ганущак-Єфіменко Л.М. Маркетинг: Навч підручник для студ. Вищ.навч. закл./ За редакцією д.е.н., проф М.М. Єрмошенка та ін.. – К.:Національна академія управління, 2011. – 632 с.
 • Козак Ю.Г., Ганущак-Єфіменко Л.М. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч посібник / За редакцією д.е.н., проф Козака Ю.Г. та ін. – Київ: Освіта України, 2011. - 256с. (гриф МОНМС).
 • Єрмошенко М.М., Ганущак-Єфіменко Л.М. Економіка та управління інноваційною діяльністю підприємств: Навч посібник / За редакцією д.е.н., проф М.М. Єрмошенка. — К.:Національна академія управління, 2011. —526 c.
 • Чала Н.Д., Лазоренко Л.В. Бюджетна система: навч. посіб./ Н.Д. Чала, Л.В. Лазоренко. – К.: Знання, 2010. – 223с. – Ф.
 • Пан Л.В. Теорія поведінки споживачів: практикум з курсу "Теорія поведінки споживачів" для магістрів напряму підготовки 0501: Економіка та підприємництво/ Укл.: Л.Пан.– К.: НаУКМА, 2009.– 79 с. – П
 • Маркетинг: підруч. / [автор. кол. : В. Руделіус, В. В. Котусенко, Л.В. Пан … та ін. ; ред.-упоряд. О. І. Сидоренко, Л. С. Макарова]. – 4-те укр. вид. – К. : Навч.-метод. центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2009. – 646 с. : іл., схеми, фотогр.
 • Лазоренко Л.В. Менеджмент : практикум : в 2 ч. / Л.В. Лазоренко; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т економічних наук. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008.
 • Пан Л.В. Методичне забезпечення семінарських та практичних занять з курсу "Маркетинг" : у 2 ч. / Л. В. Пан. – К. : Видавничий дім "KM Academia", 2008.
 • Романченко Н.В. Міжнародний менеджмент : навчально-методичне забезпечення курсу : для підготовки магістрів за напрямом 0501 "Економіка і підприємництво" : в 2 ч. / Н.В. Романченко ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. маркетингу та управління бізнесом. – К. : [б. в.], 2008.
 • Єрофеєва Т.А. Економічне оцінювання : робочий тематичний план / Т.А. Єрофеєва.– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007.– 4 с.
 • Єрофеєва Т.А. Основи економічної теорії : робочий тематичний план / Т.А. Єрофеєва.– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007.– 4 с.
 • Лазоренко Л.В.Менеджмент : робочий тематичний план / Л.В. Лазоренко.– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007.– 4 с.
 • Пан Л.В.Маркетинг : робочий тематичний план / Л.В. Пан.– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007.– 7 с.
 • Пан Л.В.Теорія поведінки споживачів : робочий тематичний план / Л.В. Пан.– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007.– 13 с.
 • Пічик К.В.Маркетингові дослідження : робочий тематичний план / К.В. Пічик.– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007.– 4 с.
 • Пічик К.В. Маркетінгова товарна політика : робочий тематичний план / К.В. Пічик.– К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007.– 4 с.
 • Пічик К.В. Основи наукових досліджень : метод. матеріали до навч.-наук. семінару : для студ. екон. спец. / К.В. Пічик.– К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007.– 78 с.
 • Чала Н.Д. Логістика : робочий тематичний план / Н.Д. Чала. К. : [Кафедра економічної теорії факультету економічних наук НаУКМА] , 2007.– 4 с.
 • Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Митне регулювання” для студентів спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Укл.: К.В. Пічик. – К.: Акад. муніципального упр., 2006. – 30с.
 • Навчально-методичні матеріали з вивчення дисципліни “Митний тариф” для студентів спеціальності «Фінанси» / Укл.: К.В. Пічик. – К.: Акад. муніципального упр., 2006. – 30с.
 • Пан Л.В. Управління проектами: Навч.-метод. забезпечення курсу: Для студ. напряму підготовки 0501: Економіка та підприємництво / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". Каф. економ. теорії. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2004. - 137с.
 • Пан Л.В. Укл.: Методичні матеріали до навчально-наукового семінару "Основи наукових досліджень": Для студ. екон. спец. / НаУКМА. Каф. екон. теорії. - К.: ВД "КМ Академія", 2003. - 68с.
 • Пан Л.В. Укл.: Методичне забезпечення семінарських, практичних та самостійних занять з курсу "Стратегічне управління": Для студ. напряму підготовки 0501: Економіка та підприємництво / НаУКМА. Каф. екон. теорії. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 55 с.
 

У виданнях НаУКМА

 • nuschak-Efymenko L. Logit-model of management innovation processes / L. Gаnuschak-Efymenko, О. Gumenna // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 159 : Економічні науки. – С. 19-21.
 • Ivanova Z. Theoretical aspect functioning of the financial-investment mechanism of tourism and recreation industry / Z. Ivanova // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 159 : Економічні науки. – С. 32-34.
 • Pichyk K. Mechanism of marketing innovation for a competitive market success / K. Pichyk // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 159 : Економічні науки. – С. 63-66.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Ганущак-Єфіменко Л. М. Методичні засади стратегічного управління портфелем бізнесу інтегрованих бізнес-структур / Ганущак-Єфіменко Л. М. // Актуальні проблеми економіки : науковий журнал. – 2014. – № 6. – С. 197-204.
 • Гуменна О. Формування споживчої цінності знань в інноваційній екосистемі / Гуменна О. В., Ганущак-Єфіменко Л. М. // Актуальні проблеми економіки : науковий журнал. – 2014. – № 2. – С. 8-13.
 • Іванова З. О. Концепція удосконалення інструментарію управління розвитком туристичної привабливості вітчизняних територій / Іванова З. О. // Актуальні проблеми економіки : науковий журнал. – 2014. – № 8. – С. 183-186.

В інших виданнях України

 • Россоха В. В. Нетворкінґ як інструмент технології розширення бізнесу / Россоха В. В., Маклюк Х. А. // Людина, бізнес, держава: реалії та перспективи соціально-економічного та інноваційного розвитку : збірник доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 17 квітня 2014 р. / Мін-во освіти і науки України, Н.-д. ін-т праці і зайнятості населення Мін-ва соц. політики України та НАН України, Голов. упр. статистики у Кіровоград. обл. [та ін.]. – Кіровоград : КОД, 2014. – С. 25-26.
 • Россоха В. В. Роль технології бенчмаркінґу в маркетинговій діяльності / Володимир Россоха, Кристина Попкова // Розвиток національної економіки: методологія та практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2014 року / Мін-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Економ. ф-т [та ін.]. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2014. – С. 53-55.
 • Россоха В. В. Принципи застосування тайм-менеджменту в управлінській діяльності / Россоха В. В., Севрук Я. І. // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю : матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 квітня 2014 р., м. Черкаси / Мін-во освіти і науки України, Черкас. облдержадмін., Черкас. держ. технолог. ун-т [та ін.]. – Черкаси : [ЧДТУ], 2014. – С. 170-172.
 • Россоха В. В. Особливості інноваційно-технологічного розвитку сільського господарства в умовах кліматичних змін / Россоха В. В. // Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємства, регіону, країни : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 13-14 травня 2014 р. / Мін-во освіти і науки України [та ін.]. – Полтава : [ПолтНТУ], 2014. – Ч. 1. – С. 227-230 : табл.
 • Россоха В. В. Маркетингові технології у політичній сфері / Россоха Володимир Васильович, Толмачов Ілля Володимирович // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Економіка" : зб. наук. пр. / Мін-во освіти і науки України, Мукачів. держ. ун-т. – Мукачево : [б. в.], 2014. – Вип. 1. – С. 114-118.

В іноземних виданнях

 • Россоха В. В. Развитие кооперативных форм хозяйствования в АПК / В. В. Россоха // Формирование конкурентоспособной экономики АПК региона: теоретический и практический аспекты : материалы XIII международ. науч.-практич. конф., (Барнаул, 23-24 сент. 2014 г.). – Барнаул : [Алтайский дом печати], 2014. – С. 190-193 : табл.

В інших виданнях України

 • Іванова З. О. Особливості розвитку вітчизняного туристичного потенціалу в умовах євроінтеграційного вектору України / Іванова З. О. // Інституціональні засади розвитку інтеграційних процесів економіки : збірник наукових статей / Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій, Каф. міжнар. економіки ; [за заг. ред. С. О. Гуткевич]. - К. : [б. в.], 2013. - Вип. 3. - С. 51-57.
 • Романченко Н. В. Проектування інтеграційних утворень міжнародних компаній / Романченко Н. В., Пічик К. В. // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы одиннадцатой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и докторантов, 4-5 апр. 2013 г., г. Симферополь / Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, Нац. ун-т "Киево-Могилянская академия" [та ін.]. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2013. - С. 185-187.
 • Романченко Н. В. Маркетингова оцінка франчайзингу як форми підприємництва / Романченко Н. В., Пічик К. В. // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы четвертой всеукр. науч. web-конф. молодых ученых, 7 марта 2013 г. / [отв. за вып. Павленко И. Г.] ; МОН Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т "Киево-Могилянская академия" [та ін.]. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2013. - С. 115-116.
 • Россоха В. В. Технологічні трансформації в агропромисловому виробництві України : тенденції та результати / Россоха В. В., Соколов Д. О. // Інноваційний розвиток економіки: процеси та явища : монографія / за заг. ред. В. Я. Швеця ; Мін-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". - Д. : [б. в.], 2013. - С. 429-474 : табл.

Інше

 • Стратегія економічного зростання Європейського Союзу : навчальний посібник / [Бажал Ю. М., Бураковський І. В., Григор'єв Г. С., Купець О. В., Шевченко О. О. та ін. ; рец. : Россоха В. В., Бандура О. В.] ; за ред. Ю. М. Бажала ; Центр ім. Жана Моне з європейс. студій , Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Каф. екон. теорії. - К. : Пульсари, 2013. - 279 с. : іл. - Включ. бібліогр. посилання. - Авт. зазначені на звороті тит. л.

У виданнях НаУКМА

 • Гуменна О. В. Розробка стратегії регіонального інноваційного розвитку в Україні : реформування освітньої сфери Одеського регіону / Гуменна О. В., Коротка М. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 133 : Економічні науки. - С. 39-43.
 • Романченко Н. В. Системний підхід до оцінки корупції в міжнародному бізнесі як фактора економічної небезпеки / Романченко Н. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 133 : Економічні науки. - С. 106-111.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Лобас М. Г. Тенденції в диференціації сучасної економічної науки / М. Г. Лобас, В. В. Россоха// АгроІнКом : аграр. інформ. наук.-вироб. журн. : наук.-практ. вид. / гол. ред. і вид. Лобас М. Г. - Чабани, 2012. - № 1-3. - С. 25-30.
 • Россоха В. В. Промисловий і споживчий маркетинг : особливості та інструменти / В. В. Россоха // АгроІнКом : аграр. інформ. наук.-вироб. журн. : наук.-практ. вид. / гол. ред. і вид. Лобас М. Г. - Чабани, 2012. - № 7-9. - С. 85-89.
 • Россоха В. В. Маркетинговий менеджмент в системі управління підприємством / В. В. Россоха // АгроІнКом : аграр. інформ. наук.-вироб. журн. : наук.-практ. вид. / гол. ред. і вид. Лобас М. Г. - Чабани, 2012. - № 10-12. - С. 108-112.
 • Россоха В. В. Інформаційне забезпечення маркетингового управління / В. В. Россоха // АгроІнКом : аграр. інформ. наук.-вироб. журн. : наук.-практ. вид. / гол. ред. і вид. Лобас М. Г. - Чабани, 2012. - № 4-6. - С. 53-56.

В інших виданнях України

 • Гуменна О. В. Інноваційна стратегія в системі маркетингу інновацій / Гуменна О. В. // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы Десятой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и докторантов, 3-4 апр. 2012 г., г. Симферополь / Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, Нац. ун-т "Киево-Могилянская академия" ... [и др.]. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. - С. 212-213.
 • Погасій В. І. Маркетингова стратегія продажу житлової нерухомості: основні етапи / Погасій В. І. // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы Десятой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и докторантов, 3-4 апр. 2012 г., г. Симферополь / Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, Нац. ун-т "Киево-Могилянская академия" ... [и др.]. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. - С. 233-235.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Чала Н.Д. Міжмуніципальне співробітництво як механізм розвитку внутрішнього потенціалу економічного зростання країни // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Управління». - 2011. - Вип. 2. – С. 137-143.
 2. Гуменна О.В. Формування інноваційної культури споживання як фактор забезпечення економічного розвитку країни // Экономика Крыма. - 2011. - № 3. - С. 13-17.

В інших виданнях України

 1. Бугаєнко Н.В. Регіональний маркетинг в сфері освітніх послуг // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы второй всеукр. науч. web‐конф. молодых ученых, 3 марта 2011 г. / [отв. за вып. Павленко И. Г.] ; МОН Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т "Киево-Могилянская академия" ... [и др.]. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2011. - С. 46-48.
 2. Гуменна О.В. Технологічний аудит як елемент технологічної стратегії фірми // Актуальні проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування : Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, (8 квіт. 2011 р.) : [у 2-х ч.] / [за заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка, Т. В. Іванової] ; Акад. муніцип. упр. - К. : Вид.-полігр. центр АМУ, 2011. - Ч. 1. - С. 195-197.
 3. Гуменна О.В. Значення маркетингового аналізу в управлінні інноваційними проектами // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы второй всеукр. науч. web‐конф. молодых ученых, 3 марта 2011 г. / [отв. за вып. Павленко И. Г.] ; МОН Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т "Киево-Могилянская академия" ... [и др.]. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2011. - С. 49-51.
 4. Пічик К.В. Методичні аспекти маркетингу територій // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы второй всеукр. науч. web‐конф. молодых ученых, 3 марта 2011 г. / [отв. за вып. Павленко И. Г.] ; МОН Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т "Киево-Могилянская академия" ... [и др.]. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2011. - С. 55-57.
 5. Пан Л.В. Тренды регионального покупательского и потребительского поведения в условиях кризиса // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы второй всеукр. науч. web-конф. молодых ученых, 3 марта 2011 г. / М-во образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т "Киево-Могилянская академия" ... [и др.]. - Симферополь, ДИАЙПИ, 2011. - С. 53-55.
 6. Пан Л.В. Преимущества и проблемы оценки эффективности управления знаниями (УЗ) в организациях // Экономика знаний и рынок: проблемы взаимодействия : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, (г. Курган, 8 апр. 2011 г.) : [сб. науч. тр.] / Ин-т экономики Урал. отд. Рос. акад. наук, Курган. фил. - Курган, 2011. - Т. 2. - С. 67-69.
 7. Романченко Н.В. Розвиток партнерської мережі при розширенні бізнесу // LXVII наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та працівників відокремлених структурних підрозділів університету : тези доп. / М-во освіти і науки України, Нац. транспорт. ун-т. - К., 2011. - С. 248.

В іноземних виданнях

 1. Романченко Н.В. Формирование информационной модели В2В- бизнеса в Украине // Экономика знаний и рынок: проблемы взаимодействия : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, (г. Курган, 8 апр. 2011 г.) : [сб. науч. тр.] / Ин-т экономики Урал. отд. Рос. акад. наук, Курган. фил. - Курган, 2011. - Т. 2. - С. 80-82.
 2. Пичик Е.В. Информация - товар первой необходимости // Экономика знаний и рынок: проблемы взаимодействия : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, (г. Курган, 8 апр. 2011 г.) : [сб. науч. тр.] / Ин-т экономики Урал. отд. Рос. акад. наук, Курган. фил. - Курган, 2011. - Т. 2. - С. 73-74.
 • Гуменна О.В. Роль інноваційних процесів в механізмі саморозвитку економіки / О.В.Гуменна // Экономика Крыма. – 2010. – №1 (30). – С.69-73 (0,31 др.арк.) – Ф.
 • Пан Л.В. Визначення трендів поведінки споживачів на українському ринку / Л.В. Пан // Економіка Криму, 2010. – № 1(30). – С. 117-120 (0,2 др. арк.). – Ф
 • Пан Л.В. Формування ефективної системи взаємовідносин суб’єктів господарської діяльності в системі роздрібної торгівлі / Л.В. Пан // Вісник Національного транспортного університету. –Ч.1 –К.: НТУ, 2009. – Випуск 19. – С.325-330 (0,3 др. арк.). – Ф
 • Пічик К.В. Специфіка проведення маркетингових досліджень на промисловому ринку / К.В. Пічик // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 69. К.: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2010. – С. 87 – 93 (0,35 др. арк.). -Ф
 • Лазоренко Л.В. Інформаційна підтримка процесу управління маркетингом / Л.В. Лазоренко // Особенности развития регионов в новых экономических условиях. Материалы первой Всеукраинской научной web-конференции молодых ученых. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2010. – С. 49 – 50 (0,05 др. арк.). -Ф.
 • Лазоренко Л.В. Стратегічний розвиток компаній в нових економічних умовах / Л.В. Лазоренко // Современные достижения в науке и образовании. Сборник трудов IV Международной научной конференции. – Будва, Черногория, 2010. – С. 305-308 (0,12 др. арк.). -Ф
 • Лазаренко Л.В. Особливості мотивації персоналу в умовах ризику / Л.В. Лазоренко // Малий та середній агро бізнес у системі фінансів підприємств. Матеріали науково-практичної конференції (у заочній формі). – К: ІАЕ, 2010. – С. 36 – 38 (0,06 др. арк.). -Ф
 • Лазоренко Л.В. Вплив корпоративної соціальної відповідальності на сталий розвиток підприємства / Л.В. Лазоренко// Державне регулювання соціального підприємництва та соціальної відповідальності бізнесу. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Х: ХРІДУ, 2010. – С. 28 – 31 (0,07 др. арк.). -Ф
 • Пан Л.В. Роль коммуникаций "из уст в уста" (word-of-mouth) в маркетинге / Л.В. Пан //Управління розвитком підприємництва в сучасних умовах: Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції. – Сімферополь, ДІАЙПІ, 2010. – С.120-122 (0,06 др. арк.) – Ф
 • Пан Л.В. Способи покращення захисту інформації на ринку інформаційних продуктів та послуг в Україні / Л.В. Пан // Менеджмент предпринимательской деятельности: материалы восьмой всеукраинской конференции учёных, аспирантов, студентов –Сімферополь, ТНУ им. Вернадского, 2010. – С. 219-221 (0,1 др. арк.) – Ф
 • Пан Л.В. Приоритеты развития B2B-маркетинга в условиях новой экономической ситуации / Л.В. Пан // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях / Материалы Первой Всеукраинской научной web-конференции молодых учёных. – Симферополь: ДИАЙПИ, 4 марта 2010. – С. 55-57 (0,1 др. арк.) – Ф
 • Пан Л.В. Особливості споживчої мотивації на роздрібному ринку / Л.В. Пан // LXVI Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та структурних підрозділів НТУ. – К.: НТУ, 2010. – С. 242 (0,05 др. арк.) – Ф
 • Пан Л.В., Гуменна О.В. Роль інформації в інноваційному розвитку емерджентної економіки / Л.В. Пан // Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки: збірник наукових праць. –Черкаси – Одеса, 2010. – С.66-67 (0,06 др. арк.) – Ф
 • Пічик К.В. Методика визначення конкурентоспроможності магазину / К.В. Пічик // Тези доповіді на міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України – Сімферополь, Таврійський національний університет ім. В. Вернадського, 2010. – С. 112-117 (0,25 др. арк.). -Ф.
 • Романченко Н.В., Куцаченко Д. Потенційні можливості зростання та інноваційного розвитку підприємства в період кризових явищ / Н.В. Романченко, Д. Куцаченко // Збірник тез наукових доповідей пятої міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи». – Одеса: Одеський національнийй університет ім. І.І. Мечникова, 2010. – с.167-169 (0,06 др. арк.). - П
 • Романченко Н.В. Особливості формування брендів промисловими підприємствами України / Н.В. Романченко // Материалы первой всеукраинской научной web-конференции молодых ученых, 4 марта 2010. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2010. – с.63-65 (0,06 др. арк.). - Ф
 • Чала Н.Д. Генеза державної економічної політики України / Н.Д. Чала // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Управління». Вип.1/2010. - За заг. ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2010. – с. 129-138 (0,35 др. арк.). -Ф
 • Чала Н.Д. Вплив соціального капіталу на економічний розвиток країни / Н.Д. Чала // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Управління». Вип. 2/2010. - За заг. ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2010. – с. 163-169 (0,25 др. арк.). -Ф
 • Чала Н.Д. Методологічні підходи до оцінки державної політики економічного розвитку / Н.Д. Чала // Теорія та практика державного управління Зб. наук. Праць. – Вип. 1 (28). – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – с. 289 - 295 (0,32 др. арк.). -Ф
 • Чала Н.Д. Система державного управління економічним розвитком в Україні / Н.Д. Чала // Теорія та практика державного управління: Зб. наук. Праць. – Вип. 2 (29). – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010 (0,15 др. арк.). -Ф.
 • Чала Н.Д. Концептуальна основа моделі-підходу державного управління регіональним розвитком «4 І» / Н.Д. Чала // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Управління». Вип. 3/2010. - За заг. ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2010. – с. 523 -529 (0,25 др. арк.). -Ф
 • Lazorenko L. Сorporate culture as a way of preventing and combating corruption in an enterprise/ L. Lazorenko // Organization Immunity to Corruption Building Theoretical and Research Foundations. – Katowice, 2009, Poland – P. 279 – 287 - Ф
 • Пан Л.В. Значение внедрения стандартов социальной ответственности для украинского бизнеса / Л.В. Пан // Нравственность и экономика: Всероссийская научно-практическая конференция с международным участиием. Сборник научных трудов. – Курган: Курганский филиал, ИЭ УрО РАН, 9 апреля 2010 г. – Т. 1. – С. 108-109 (0,05 др. арк.) – Ф
 • Pan L., Derevianko L. The art of uniting business and science in marketing / L. Pan, L. Derevianko // EBRF Conference "Recearch Forum to Understand Business in Knowledge Society", September 15 – 17, Nokia, Finland , University of Tampere, 2010. – P.172 – 173 (0,05 др. арк.) – П
 • Pan L. Organizational Immunity end Corruption: Building Theoretical and Research Foundations edited by Agata Stachowicz-Stanusch / L.Pan // The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences, 2009. – 482 р. (21 chapter of L. Pan – Modern Tendencies of Companies' Image Forming)- 297-310 p. (0,35 др. арк.) – Ф
 • Романченко Н.В. Культурная матрица как фактор успешности бизнеса международной компании / Н.В. Романченко // Нравственность и экономика: Всероссийская научно-практическая конференция с международным участиием. Сборник научных трудов. – Курган: Курганский филиал, ИЭ УрО РАН, 9 апреля 2010 г. – Т. 1. – С. 122-123 (0,35 др. арк.). - П
 • Чалая Н.Д. Государственная инвестиционная политика стимулирования экономического развития / Н.Д. Чала // Экономика, государство и общество в 21-ом веке. VIII Румянцевские чтения на базе Курского филиала Российского государственного торгово-экономического университета, 29 апреля 2010 г. – Материалы научных чтений. – Курск: Изд-во «Деловая полиграфия», 2010. – с.227-237. (0,35 др. арк.). -Ф
 • Гуменна О.В. Управління інноваційно-інвестиційними проектами в кризових умовах // "Бізнес і наука : вектори співпраці" : міжнар. наук. -практ. бізнес-форум, 18-22 трав. 2009 р., смт. Партеніт, Велика Алушта, Крим, Україна / МОН України, Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського ... [та ін.]. – [Симферополь], [2009]. – С. 118-120.
 • Гуменна О.В. Формування інфраструктури ринку інноваційної продукції // Наукові записки. Т. 94 : Економічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Лук'яненко І. Г. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. : Лук'яненко І. Г., Григор'єв Г. С.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 33-36.
 • Єрофеєва Т.А. Система управління вартістю компанії в інституційній економіці : методологічні аспекти // Наукові записки. Т. 94 : Економічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Лук'яненко І. Г. (гол.) ... та ін. ; упоряд. : Лук'яненко І. Г., Григор'єв Г. С.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 42-47.
 • Лазоренко Л.В. Інтерактивні методи викладання бізнес-дисциплін // "Теория и практика экономики и предпринимательства" : VI Междунар. науч.-практ. конф., г. Алушта, 4-6 мая 2009 г. / Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского … [и др.]. -[Симферополь], [2009]. – С. 27.
 • Лазоренко Л.В. Мотивація праці в умовах ризику // Экономика Крыма. – 2009. – № 26. – С. 15-18.
 • Лазоренко Л.В. Особливості комерційної діяльності в сучасних умовах // Теория и практика предпринимательской деятельности : материалы третьей междунар. науч.-практ. конф. ученых и специалистов, г. Симферополь, 15-18 апр. 2009 г. / Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского, Белорус. гос. эконом. ун-т, Ягеллон. ун-т. – [Симферополь : Азимут], [2009]. – С. 35-37.
 • Лазоренко Л.В. Роль керівника в досягненні успіху організації // Економіка і управління. – 2009. – № 1. – С. 67-71.
 • Лазоренко Л.В., Гуткевич С.О. Система управління персоналом у підприємствах України в сучасних умовах // "Бізнес і наука : вектори співпраці" : міжнар. наук.-практ. бізнес-форум, 18-22 трав. 2009 р., смт. Партеніт, Велика Алушта, Крим, Україна / Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ... [та ін.]. – [Симферополь], [2009]. – С. 6-7.
 • Лазоренко Л.В. Система управління персоналом у підприємствах України в сучасних умовах / Лазоренко Л. В., Гуткевич С.О. // Міжнародний науково-практичний бізнес-форум «Бізнес і наука : вектори співпраці», смт. Партеніт, Велика Алушта, Крим, Україна, 18-22 трав. 2009 р. / МОН України… [та ін.]. – Симферополь, 2009. – С. 6-7.
 • ЛазоренкоЛ.В. Стратегія розвитку персоналу організації в умовах глобалізації економіки // Теоретичні основи та сучасні моделі розвитку національної економіки в умовах інтеграційних процесів : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 груд. 2009 р., Тернопіль / [відп. за вип. Луців О. Р.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Галиц. ін-т ім. В. Чорновола, Терноп. міськрада. – Тернопіль : ["Підручники & посібники"], 2009. – С. 59-61.
 • Пан Л.В. Единство теории и практики в маркетинге // "Бізнес і наука : вектори співпраці" : міжнар. наук.-практ. бізнес-форум, 18-22 трав. 2009 р., смт. Партеніт, Велика Алушта, Крим, Україна / МОН України, Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ... [та ін.]. – [Симферополь], [2009]. – С. 38-40.
 • Погасій В.І. Ефективні засоби розповсюдження рекламної інформації в контексті девелопменту коттеджного містечка // "Бізнес і наука : вектори співпраці" : міжнар. наук.-практ. бізнес-форум, 18-22 трав. 2009 р., смт. Партеніт, Велика Алушта, Крим, Україна / МОН України, Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ... [та ін.]. – [Симферополь], [2009]. – С. 40-42.
 • Погасій В.І. Маркетингові комунікації як запорука успішної діяльності торгово-розважальних центрів // Наукові записки. Т. 94 : Економічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Лук'яненко І. Г. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. : Лук'яненко І. Г., Григор'єв Г. С.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 75-78.
 • Романченко Н.В. Антикризові заходи в маркетинговій політиці компанії // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. матеріалів ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 11 груд. 2009 р. / [відп. за вип. Горовий Д. А.] ; МОН України, Північно-схід. наук. центр Трансп. акад. України, Харків. нац. автомобільно-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2009. – Т. 2. – С. 17-18.
 • Романченко Н.В. Культурні виміри України та успішність міжнародного бізнесу // Экономика Крыма. – 2009. – № 27. – С. 104-107
 • Романченко Н.В. Культурні детермінанти міжнародного франчайзингу // Маркетинг у третьому тисячолітті : зб. тез наук. доп. II Міжнар. наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчених, Донецьк, 15-16 трав. 2009 р. / [відп. за вип. О.М. Азарян] ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського ... [та ін.]. – Донецьк :[Цифрова типографія], 2009. – Т. III, ч. II. – С. 46-47.
 • Романченко Н.В. Мотивація працівника в процесі управління виконанням робіт // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы седьмой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов, докторантов, г. Симферополь, 15-18 апр. 2009 г. / Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского. – Симферополь : [Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского], 2009. – С. 11-13.
 • Романченко Н.В. Напрями оптимізації маркетингової політики в умовах кризи // Теоретичні основи та сучасні моделі розвитку національної економіки в умовах інтеграційних процесів : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 груд. 2009 р., Тернопіль / [відп. за вип. Луців О. Р.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Галиц. ін-т ім. В. Чорновола, Терноп. міськрада. – Тернопіль : ["Підручники & посібники"], 2009. – С. 69-70.
 • Романченко Н.В. Особенности вовлечения персонала в процесс внедрения изменений // Теория и практика экономики и предпринимательства : VI Междунар. науч.-практ. конф., г. Алушта, 4-6 мая 2009 г. / Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского ... [и др.]. – [Симферополь], [2009]. – С. 29-30.
 • Романченко Н.В. Ценностные ориентации персонала компании : использование при внедрении изменений // "Бізнес і наука : вектори співпраці" : міжнар. наук.-практ. бізнес-форум, 18-22 трав. 2009 р., смт. Партеніт, Велика Алушта, Крим, Україна / МОН України, Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського ... [та ін.]. – [Симферополь], [2009]. – С. 7-9.
 • Рябікова Г.В. Криза як фактор трансформації інформаційної інфраструктури підприємства // "Бізнес і наука : вектори співпраці" : міжнар. наук. -практ. бізнес-форум, 18-22 трав. 2009 р., смт. Партеніт, Велика Алушта, Крим, Україна / МОН України, Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського ... [та ін.]. – [Симферополь], [2009]. – С. 15-16.
 • Чала Н.Д. Від нового знання до нової доданої вартості // Бізнес і наука : вектори співпраці : міжнар. наук.-практ. бізнес-форум, смт. Партеніт, Велика Алушта, Крим, Україна, 18-22 трав. 2009 р. / МОН України, Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського … [та ін.]. – Симферополь, 2009. – С. 59-61.
 • Чала Н.Д. Підходи до класифікації теорій економічного розвитку // Збалансований (сталий) місцевий розвиток : теоретичні та практичні аспекти : зб. наук. пр. : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2009 р. / [гол. ред. кол. Мальчин Ю.М.] ; Акад. муніцип. упр., Прогр. розвитку ООН, Всеукр. еколог. ліга. – К. : [Акад. муніцип. упр.], 2009. – С. 38-45.
 • Чала Н.Д. Системний підхід до управління розвитком держави // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія "Управління" : зб. наук. пр.. – К. : [Акад. муніцип. упр.], 2009. – Вип. 1 : Державне управління та місцеве самоврядування / [ред. кол. : В. Д. Бакуменко (голова) ... та ін.]. – С. 89-98.
 • Гуменна О.В. Роль регіональної інноваційної діяльності у розвитку українського бізнесу / Гуменна О. В. // VII международная научно-практическая конференция, посвященная 90-летию со дня основания Таврмческого национального университета им. Вернадского В. И. «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины», г. Алушта, 26-28 сент. 2008 г. : – Симферополь, 2008. – С. 64-65.
 • Єрофеєва Т.А. Вартісний підхід до управління бізнесом в контексті особливостей організації сучасного ринку / Єрофеєва Т. А. // VII международная научно-практическая конференция, посвященная 90-летию со дня основания Таврического национального университета им. Вернадского В. И. «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины», г. Алушта, 26-28 сент. 2008 г. : – Симферополь, 2008. – С. 67.
 • Єрофеєва Т.А. Маркетингові стратегії як інструмент управління ринком освітніх послуг регіону / Єрофеєва Т. А. // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток України та її регіонів : проблеми науки та практики», м. Харків, 22-23 трав. 2008 р. / Наук.-дослід. центр індустріальних проблем розвитку НАН України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : [ХНЕУ], 2008. — С. 104-107.
 • Єрофеєва Т.А. Роль ключових чинників вартості в управлінні бізнесом / Єрофеєва Т. А.,Гуменна О.В. // Конкурентоспроможність та інновації : проблеми науки та практики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 листоп. 2008 р. : присвяч. 90-річному ювілею НАН України / Наук.-дослід. центр індустріальних проблем розвитку, НАН України, Харків. нац. екон. ун-т… [та ін.]. – Харків : ФОП Александрова К. М. ; ІНЖЕК, 2008. — С. 203-207.
 • Лазоренко Л.В. Економічний механізм регулювання ризиків зовнішньоекономічної діяльності підприємств малого бізнесу / Л. В. Лазоренко // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы шестой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов, докторантов, г. Симферополь,16-18 апреля 2008 г. / М-во образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т «Киево-Могилянская академия». – Симферополь : ДиАйПи, 2008. – C. 382-383.
 • Лазоренко Л.В. Особенности управления персоналом в коммерческих организациях Украины / Лазоренко Л. В. // Търговията в съвременното общество : теория и практика : сб. с доклади : от юбилейна международна научна конференция по случай 55 години катедра «Икономика и управление на търговията» и 60 години специалност «Икономика на търговията», г. Варна, 10-11 октомври 2008 г. / [редкол. : Николинка Сълова (председател)… и др.]. – Варна : Изд-во Икономически университет «Наука и икономика», 2008. – С. 546-551.
 • Лазоренко Л.В. Роль цільового управління в підвищенні ефективності господарської діяльності підприємств / Лазоренко Лариса Віталіївна // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків,19 груд. 2008 р. / МОН України, Північно-схід. наук. центр Транспортной акад. України, Харків. нац. автомобільно-дорож. ун-т. – Харків : [ХНАДУ], 2008. – С. 111-112.
 • Пан Л.В. Вартісний підхід до управління бізнесом в контексті особливостей організації сучасного ринку / Єрофеєва Т.А., Пан Л. В. // VII международная научно-практическая конференция, посвященная 90-летию со дня основания Таврического национального университета им. Вернадского В. И. «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины», г. Алушта, 26-28 сент. 2008 г. : – Симферополь, 2008. – С. 67.
 • Пан Л.В. Влияние поведения потребителей на управление трендом / Пан Л. В. // Конкурентоспособность и инновации : проблемы науки и практики. – 2008. – С. 184-187. – (Бизнесинформ ; № 11).
 • Пан Л.В. Вплив культури на рівень економічної свободи і міжнародну комерційну діяльність / Л. В. Пан, Н.В. Романченко // Наукові записки. Т. 81 : Економічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П. Моренець, В. Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. І. Г.Лук'яненко, Г. С. Григор'єв]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 61-66.
 • Пан Л.В. Інтегральні маркетингові комунікації (ІМС) як новий інструмент управління бізнесом / Пан Лілія Володимирівна // V юбилейная международная научно-практическая конференция «Теория и практика экономики и предпринимательства», г. Алушта, 5-7 мая 2008 г. — Симферополь, 2008. — С. 132-133.
 • Пан Л.В. Комплекс маркетингу та його роль в умовах комунікаційної ери маркетингу / Л. В. Пан // Экономика Крыма. – 2008. – № 25. – С. 33-36.
 • Пан Л.В. Лояльність споживачів як стратегічний показник успішності компанії / Пан Л. В. // Теорії мікро-макроекономіки : зб. наук. праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / за ред. : Мальчина Ю. М., Ніколенка Ю. В. ; МОН України, Акад. муніципального управління. – К., 2008. –Вип. 28. – С. 193-200.
 • Пан Л.В. Маркетинг нових ідей як сучасна модель розвитку взаємовідносин зі споживачем / Пан Л. В. // Культура народов Причерноморья. – 2008. – № 148. – С. 84-87.
 • Пан Л.В. Маркетингові стратегії як інструмент управління ринком освітніх послуг регіону / Пан Л. В., Єрофеєва Т. А. // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток України та її регіонів : проблеми науки та практики», м. Харків, 22-23 трав. 2008 р. / Наук.-дослід. центр індустріальних проблем розвитку НАН України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : [ХНЕУ], 2008. — С. 104-107.
 • Пан Л.В. Особливості функціонування підприємств в умовах посилення конкуренції / Пан Л. В. // Конкурентоспроможність та інновації : проблеми науки та практики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 листоп. 2008 р. : присвяч. 90-річному ювілею НАН України / Наук.-дослід. центр індустріальних проблем розвитку, НАН України, Харків. нац. екон. ун-т… [та ін.]. – Харків : ФОП Александрова К. М. ; ІНЖЕК, 2008. — С. 152-153.
 • Пан Л.В. Особенности развития малого предпринимательства в Украине / Пан Л. В. // Таврійський економічний журнал. – 2008. – № 1 (1). – С. 38-42.
 • Пан Л.В. Проблеми забезпечення адекватної реакції організації на зміни в середовищі функціонування / Пан Л. В. // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы шестой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов, докторантов, г. Симферополь,16-18 апреля 2008 г. / МОН Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т «Киево-Могилянская академия». – Симферополь : ДиАйПи, 2008. – С. 229-231.
 • Пан Л.В. Стратегічний моніторинг як підсистема стратегічного управління підприємством / Пан Л. В., Романченко Н. В. // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – 2008. – № 5. – С. 357-358.
 • Пічик К. В. Розробка упакування товару як елемент мерчендайзингу / Пічик К. В. // VII международная научно-практическая конференция, посвященная 90-летию со дня основания Таврического национального университета им. Вернадского В. И. «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины», г. Алушта, 26-28 сент. 2008 г. : – Симферополь, 2008. – С. 34.
 • Пічик К.В. Вендінговий бізнес в Україні / Пічик К. В. // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы шестой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов, докторантов, г. Симферополь,16-18 апреля 2008 г. / М-во образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т «Киево-Могилянская академия». – Симферополь : ДиАйПи, 2008. – С. 173-174.
 • Пічик К.В. Семплінг — новітній інструмент маркетингових комунікацій / Пічик К. В. // V юбилейная международная научно-практическая конференция «Теория и практика экономики и предпринимательства», г. Алушта, 5-7 мая 2008 г. — Симферополь, 2008. — С. 134.
 • Романченко Н.В. Вплив факторів культурного середовища на міжнародний бізнес компанії / Романченко Н.В. // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы шестой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов, докторантов, г. Симферополь,16-18 апреля 2008 г. / М-во образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т «Киево-Могилянская академия». – Симферополь : ДиАйПи, 2008. – С. 377-379.
 • Романченко Н.В. Матрична організація служби маркетингу з товарною (брендовою) орієнтацією / Романченко Н.В. // XVI Міжнародна науково-практична конференція «Управління підприємством : діагностика, стратегія, ефективність» = XVI Іnternational Scientific and Practical Conference "Enterprise Management: diagnostics, strategy, effectiveness”, м. Таллін, Естонія, 10-11 квіт. 2008 р. / Нац. техн. ун-т України «Київський політехнічний інститут», Естон. бізнес-школа, Міжнар. асоц. екон. фак-тів (ін-тів) техн. ун-тів.
 • Романченко Н.В. Формування програм лояльності / Романченко Н.В. // VII международная научно-практическая конференция, посвященная 90-летию со дня основания Таврического национального университета им. Вернадского В. И. «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины», г. Алушта, 26-28 сент. 2008 г. – Симферополь, 2008. – С. 45-46.
 • Чала Н.Д. Виміри сучасної економічної політики України / Н. Чала // Політичний менеджмент. Спецвип. : Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : [за матеріалами наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми політичного менеджменту», м. Київ, 15-16 жовт. 2008 р.] / Укр. акад. політичних наук… [та ін.]. – К. : Український центр політичного менеджменту, 2008. – С. 215-223.
 • Чала Н.Д. Інноваційна система України : проблеми розбудови / Чала Н. Д. // Конкурентоспроможність та інновації : проблеми науки та практики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 листоп. 2008 р. : присвяч. 90-річному ювілею НАН України / Наук.-дослід. центр індустріальних проблем розвитку, НАН України, Харків. нац. екон. ун-т… [та ін.]. – Харків : ФОП Александрова К. М. ; ІНЖЕК, 2008. — С. 81-83.
 • Чала Н.Д. Логістичні рішення як інструмент підвищення ефективності діяльності місцевих органів влади / Н. Д. Чала // Теорія та практика державного управління : [зб. наук. праць] / Нац. акад. держ. управління при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. управління.— Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – Вип. 1 (20). – С. 171-178.
 • Чала Н. Д. Маркетинг регіонів як інструмент залучення інвестиційних ресурсів / Чала Ніна Дмитрівна // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 23-24 жовтня 2008 р. У 3 ч. Ч. 3 : Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії інновативно-інноваційного розвитку в Україні / НАН України, РВПС України, 2008. – С. 276-279.
 • Чала Н.Д. Механизмы выравнивания асимметрии регионального развития в условиях глобализации / Чалая Н.Д. // Публичное управление. – 2008. – С. 15-23. – Журн. вид. армян. мовою Акад. гос. упр. Респ. Армения (гол. ред. Оганес Арутюнян).
 • Чала Н.Д. Соціально-відповідальне підприємництво як основа місцевого самоврядування / Чала Н. Д. // Європейські орієнтири муніципального управління : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (14 берез. 2008 р.). [В 2 ч.]. Ч. 1 / Акад. муніципального управління ; [за заг. ред. : В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка, Т. В. Іванової]. – К. : [Видавничо-поліграфічний центр Акад. муніципального управління], 2008. – С. 307-310.
 • Пан Л.В. Consumer Behaviour as Strategic Factor of Brand Management / Liliya Pan // Търговията в съвременното общество : теория и практика : сб. с доклади : от юбилейна международна научна конференция по случай 55 години катедра «Икономика и управление на търговията» и 60 години специалност «Икономика на търговията», г. Варна, 10-11 октомври 2008 г. / [редкол. : Николинка Сълова (председател)… и др.]. – Варна : Изд-во Икономически университет «Наука и икономика», 2008. – С. 401-407.
 • Пан Л.В. Entrepreneurship (Small Business Management) in Competitive Economy of Ukraine / L. V. Pan // Monthly House Jornal / National Foundation of Indian Engineers. – 2008. – Vol. XXI, no. 11 (February). – P. 2-6.
 • Пан Л.В. Problems and Obstacles Young Entrepreneurs Face When Emerging Business Society of Ukraine / Pan L. V. // XVI Міжнародна науково-практична конференція «Управління підприємством : діагностика, стратегія, ефективність» = XVI Іnternational Scientific and Practical Conference "Enterprise Management: diagnostics, strategy, effectiveness”, м. Таллін, Естонія, 10-11 квіт. 2008 р. / Нац. техн. ун-т України «Київський політехнічний інститут», Естон. бізнес-школа, Міжнар. асоц. екон. фак-тів (ін-тів) техн. ун-тів. – С. 242-243.
 • Романченко Н.В. Du diligence як метод прийняття управлінських рішень / Романченко Н. В. // V юбилейная международная научно-практическая конференция «Теория и практика экономики и предпринимательства», г. Алушта, 5-7 мая 2008 г. — Симферополь, 2008. — С. 23-24.
 • Єрофеєва Т.А. Value — Based Management of Company / Yerofeeva T. A. // XVI Міжнародна науково-практична конференція «Управління підприємством : діагностика, стратегія, ефективність» = XVI Іnternational Scientific and Practical Conference "Enterprise Management: diagnostics, strategy, effectiveness”, м. Таллін, Естонія, 10-11 квіт. 2008 р. / Нац. техн. ун-т України «Київський політехнічний інститут», Естон. бізнес-школа, Міжнар. асоц. екон. фак-тів (ін-тів) техн. ун-тів. – С. 252-253.
 • Єрофеєва Т.А. Підходи до оцінки вартості бізнесу : проблеми їх використання / Т.А. Єрофеєва // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 68 : Економічні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 25–30.
 • Пан Л.В. Маркетинг нових ідей як сучасна модель розвитку взаємовідносин зі споживачем / Л.В. Пан // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 68 : Економічні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 57–60.
 • Пічик К.В. Методика визначення цільового ринку компанії / К.В. Пічик // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 68 : Економічні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 66–69.
 • Романченко Н.В. Методи обґрунтування рішень у менеджменті зовнішньоекономічної діяльності / Н.В. Романченко // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 68 : Економічні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 74–80.
 • Єрофеєва Т.А. Оцінка вартості бізнесу: проблеми та обмеження традиційних підходів // Теория и практика предпринимательской деятельности: Материалы междунар. науч.-практ. конф. ученых и специалистов, г. Симферополь, окт. 2006 р. / Таврийский нац. ун-т им. В. Вернадского, Харьков. нац. экон. ун-т. – Симферополь, 2006. – С. 123-126.
 • Лазоренко Л.В. Психологічні особливості процесу прийняття управлінських рішень // Экономика Крыма. – 2006. – № 16. – С. 10-12.
 • Лазоренко Л.В. Роль бюджетного планування у формуванні доходів державного та місцевих бюджетів // Теорії мікро-макроекономіки: Зб. наук. пр. / Акад. муніципального упр. – К., 2006. – Вип. 22. – С. 82-87.
 • Лазоренко Л.В. Роль влади в сучасних умовах діяльності // Экономика Крыма. – 2006. – № 18. – С. 24-28.
 • Лазоренко Л.В. Формування кар’єри в сучасних умовах // Теория и практика предпринимательской деятельности: Материалы междунар. науч.-практ. конф. ученых и специалистов, г. Симферополь, окт. 2006 р. / Таврийский нац. ун-т им. В. Вернадского, Харьков. нац. экон. ун-т. – Симферополь, 2006. – С. 143-144.
 • Пан Л.В. Массовая индивидуализация как ответ на поведение потребителей // Стратегія маркетингу. – 2006.– № 2. – С. 49-54.
 • Пан Л.В. Прикладні аспекти управління брендами в Україні / Л.В. Пан, І.П. Небиш // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 56: Економічні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 80-83;
 • Пан Л.В., Шаповалова І.В. Соціально-відповідальний бізнес як передумова досягнення конкурентноздатності фірми // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. / Дніпропетр. нац. ун-т. – Дн., 2006. – Вип. 218., т. 4. – С. 1122-1132.
 • Пан Л.В. Сучасні тенденції розвитку маркетингу: теоретичні та практичні аспекти // Теория и практика предпринимательской деятельности: Материалы Междунар. науч.-практ конф. конф. ученых и специалистов, г. Симферополь, окт. 2006 р. / Таврийський нац. ун-т им. В. Вернадського. – Симферополь, 2006. – С. 87-90.
 • Пан Л.В. Сучасні тенденції розвитку маркетингу: теоретичні та практичні аспекти // Экономика Крыма. – 2006. – № 17. – С. 73-74.
 • Пічик К.В. Завоювання уваги споживача – головна мета мерчендайзингу // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 56: Економічні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький, та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 84-86.
 • Пічик К.В. Інноваційний маркетинг як запорука конкурентного успіху на ринку // Экономика Крыма. – 2006. – № 16. – С. 29-31.
 • Пічик К.В. Маркетинг на міжнародному фінансовому ринку // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: Сб. науч. тр. = Problems of Foreign Economic Relations DEvelopment and Attraction of Foreign Investments: regional aspect: collection of scientific works / Донецкий нац. ун-т. – Д., 2006. – С. 753-757.
 • Романченко Н.В. Адаптация персонала как одна из основных функций руководителя среднего звена // Теория и практика предпринимательской деятельности: Материалы междунар. науч.-практ. конф. ученых и специалистов, г. Симферополь, окт. 2006 р. / Таврийский нац. ун-т им. В. Вернадского, Харьков. нац. экон. ун-т. – Симферополь, 2006. – С. 162-165.
 • Романченко Н.В. Адаптація функцій маркетингового управління міжнародним бізнесом до культурних особливостей національних ринків // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 56: Економічні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 87-89.
 • Романченко Н.В. Адаптація як технологія управління трудовою поведінкою працівників в структурних підрозділах // Экономика Крыма. – 2006. – № 18. – С. 9-12.
 • Романченко Н.В. Значение культурного анализа в международном предпринимательстве // Стратегія маркетингу. – 2006. – № 2. – С. 91-96.
 • Пан Л.В. Транзитна реклама як ефективний інструмент формування обізнаності споживачів // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 44: Економічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2005. - С. 93-96.
 • Пан Л.В. Вплив концепції поведінки споживачів на розвиток підприємництва в Україні // Проблемы управления предпринимательством в современных условиях: Материалы всеукр. науч.-практ. конф. учених и специалистов, г. Ялта, 9-12 нояб., 2005 г. - В 2 ч / М-во образования и науки Украины. Таврич. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. - Ч. 1. - Ялта, 2005. - С. 20-21.
 • Пан Л.В. Вплив концепції поведінки споживачів на розвиток підприємництва в Україні // Экономика Крыма. - 2005. - № 15. - С. 6-10.
 • Лазоренко Л.В. Роль акцизів у формуванні доходної частини бюджету // Формування ринкових відносин в Україні . - 2004 . - № 5. - С.34-37.
 • Лазоренко Л.В. Роль інформації у процесі підготовки раціональних управлінських рішень // Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики та освіти: Зб наук. доп. Х міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ , 27 - 28 січня 2005 р. У 2- х ч. - Ч. 1 / Європейський ун- т. - К., 2005. - С. 200-202.
 • Лазоренко Л.В. Сучасні аспекти мотивації персоналу. // Фінансово-економічні проблеми розвитку підприємництва в Україні: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф, 6 - 7 жовт. 2005 р. / Ред.. Н.В. Валінкевич та ін.; НАН України. Рада по вивченню продуктивних сил України, Ін-т підприємництва та сучасних технол. - Житомир, 2005. - С. 96 - 98.
 • Лазоренко Л.В. Психологічні особливості процесу прийняття управлінських рішень // Проблемы управления предпринимательством в современных условиях: Материалы всеукр. науч.-практ. конф. учених и специалистов, г. Ялта, 9-12 нояб., 2005 г. - В 2 ч / М-во образования и науки Украины. Таврич. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. - Ч. 2. - Ялта, 2005. - С. 23-24.
 • Пічик К.В. Інноваційний маркетинг як запорука конкурентного успіху на ринку // Проблемы управления предпринимательством в современных условиях: Материалы всеукр. науч.-практ. конф. учених и специалистов, г. Ялта, 9-12 нояб., 2005 г. - В 2 ч / М-во образования и науки Украины. Таврич. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. - Ч. 2. - Ялта, 2005. - С. 56- 57.
 • Пічик К.В. Інноваційний маркетинг як запорука конкурентного успіху на ринку // Экономика Крыма. - 2005. - № 15. - С. 16-11.
 • Пічик К.В. Механізм здійснення займів на ринках єврооблігацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. - Вип. 50: У 2- х ч. - Ч. ІІ / Київ. нац. ун- т ім. Т. Шевченка. Ін- т міжнар. відносин - К., 2005. - С. 67- 71.
 • Пічик К.В. Специфіка здійснення маркетингових досліджень на промисловому та споживчому ринках. // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. - Вип. 50: У 2- х ч. - Ч. ІІ / Київ. нац. ун- т ім. Т. Шевченка. Ін- т міжнар. відносин. - К., 2005. - С.53-58.
 • Романченко Н.В. Критерії оптимізації експорту підприємства. // Економіка: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. - Вип. 201: В 4 т. - Том 1. - Дн, 2005. - С. 189-194.
 • Романченко Н.В. Оцінка конкурентоспроможності експортної продукції виробничого призначення з урахуванням капіталовкладень споживача // Збірник наукових праць Інституту регіональних досліджень НАН України / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. - Л., 2005 - С. 171-180.
 • Романченко Н.В. Прийняття рішень у сфері міжнародного маркетингу з урахуванням особливостей формування грошових потоків. // Збірник наукових праць Криворізького економічного інституту Київського національного економічного університету. - Кривий Ріг:, 2005. - № 2. - С.211-223.
 • Пан Л.В., Сисенко Н.В., Абрамович О.К. Концепція управління знаннями як новий напрям менеджменту організацій // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 30: Економічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2004. - С. 97-102.
 • Пан Л.В. Реклама на транспорті як ефективний інструмент маркетингових комунікацій // Вісник економіки транспорту і промисловості: Зб. наук. пр. / Укр. держ. акд. залізничного транспору. - 2004. - № 7: Спец. вип. - С. 55- 56.
 • Пан Л.В., Сисенко Н. Управління знаннями як конкурентна перевага// Києво- Могилянська Бізнес Студія. - 2004. - № 9. - С. 56- 64.
 • Абрамович О.К., Пан Л.В., Сисенко Н.В. Концепція управління знаннями як новий напрям менеджменту організацій // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 30: Економічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 97-102.
 • Греченкова О.В., Головень В.П. Оцінки економічного зростання в перехідних економіках // Маґістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 14: Економічні студії / Редкол.: В.С. Брюховецькийта ін; НаУКМА.- К., 2004 - С. 43-45.
 • Головень В.П. Диверсифікація зовнішньої торгівлі в Україні // Маґістеріум. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Вип. 14: Економічні студії / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін.- К., 2004 - С. 64-70.
 • Лазоренко Л.В. Роль акцизів у формуванні доходної частини бюджету // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. - Вип. 5 (36) / Ред.: І.К. Бондар та ін.; М- во економіки та з питань європейської інтеграції України. Наук.-дослідний економ. ін- т . - К., 2004. - С.34- 36.
 • Лазоренко Л.В. Спрощена система оподаткування підприємств малого бізнесу // Проблеми фінансової підтримки малих і середніх підприємств на селі / Ред. М.Я. Дем'яненко; Нац. наук. центр "Ін- т агаррної економіки". - К., 2004. - С. 49- 54.
 • Лазоренко Л.В. Україна і Європейський Банк Реконструкції і Розвитку: через співпрацю до ринку // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. / Київ. нац. ун- т ім. Т. Шевченка. Ін- т міжнар. відносин. - К., 2004. - Вип.. 46, Ч. ІІ. - С. 68- 71.
 • Пічик К.В. Аналіз кредитних ризиків банків і шляхи їх мінімізації // Проблеми фінансової підтримки малих і середніх підприємств на селі / Ред. М.Я. Дем'яненко; Нац. наук. центр "Ін- т агаррної економіки". - К., 2004. - С. 217-225.
 • Романченко Н.В., Хорольський В.П., Діянова І.П. Методи основи управління нематеріальними активами на підприємствах гірничо-металургійного комплексу // Економіка: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. / Дніпропетров. нац. ун-т. - Дн., 2004. - Вип. 198, Т. IV. - С. 998-1008.
 • Сисенко Н.В., Абрамович О.К., Пан Л.В. Концепція управління знаннями як новий напрям менеджменту організацій // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 30: Економічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2004. - С. 97-102.
 • Сисенко Н.В., Пан Л.В. Управління знаннями як конкурентна перевага // Києво- Могилянська Бізнес Студія. - 2004. - № 9. - С. 56- 64.
 • Пан Л.В. Збалансована система показників (Balanced Scorecard - BSc) як інструмент ефективного управління стратегією організації // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Економічні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2003. - С. 56-63.
 • Пан Л.В. Зміна традиційної парадигми менеджменту: причини та сутність // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 2 Суспільні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2003.- С. 338-342.
 • Пан Л.В. Знання як стратегічний актив організації // Сучасні проблеми економіки підприємства: Матеріали наук.-практ. конф., 5 листоп., 2003 р.: В 2 т. - Т.2. - Дн.,2003. - С. 45- 46.
 • Пан Л.В. Необхідність урахування факторів зовнішнього середовища в управління людськими ресурсами організації // Вчені записки: Наук. зб./ Київ. нац. економ. ун- т. - 2003. - Вип. 5. - С. 74- 79.
 • Пан Л.В. Обґрунтування необхідності стратегічного планування на вітчизняних підприємствах // П-во, госп-во і право. - 2003. - № 10. - С. 8-11.
 • Пан Л.В. Роль дослідження середовища функціонування вищого навчального закладу в системі управління // Бізнес-освіта як бізнес: Якість послуг і соціальна відповідальність: Матеріали п'ятої щоріч. міжнар. конф. "Розбудова менеджмент-освіти в Україні", м. Харків, 13-15 листоп. 2003р. - К., 2003. - С. 23-35.
 • Єрофеєва Т.А. Грошово-кредитна політика в умовах стабілізації економічного розвитку України // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 2: Суспільні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2003.- С. 334-337.
 • Єрофеєва Т.А. Грошово-кредитне регулювання в період стабілізації національної економіки // Управління економікою в ринкових умовах в контексті стратегічних напрямів розвитку України до 2011 року: Тези наук.-практ. конф. м.Київ. - К., 2003. - С. 14-18.
 • Єрофеєва Т.А. Довгостокова грошово- кредитна полтика в Україні // Вчені записки / Харків. ін- т управління - 2003. - № 10. - С. 90- 94.
 • Єрофеєва Т.А. Монетарні передумови економічного зростання в Україні / Від лідера - особистості до держави - лідера: Зб доп. та тез до ІІ всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 22 серп. 2003 р. - К., 2003. - С. 140- 143.
 • Лазаренко Л.В. Вплив екологічних факторів на економічний розвиток країни // Наукові праці МАУП / Ред..: М.Ф. Головатий та ін.; Міжрегіональна акад. управління персоналом. - 2003. - Вип. 7: Роль молоді у формуванні екологічного менеджменту. - С. 34- 35.
 • Лазаренко Л.В. Роль оптимізації співвідношення між основними функціями податків у підвищені ефективності податкової політики держави // Теорії мікро-макроекономіки: Зб. наук. пр. професорсько- викладацького складу і аспірантів / М- во освіти України. Акад. муніципального управління. - 2003. - Вип. 13. - С. 59- 63.
 • Лазоренко Л.В. Основні тенденції розвитку агробізнесу в Україні // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. - Вип. 3 (22) / Ред. І.К. Бондар та ін.; М- во економіки та з питань європейської інтеграції України. Наук.-дослідний економ. ін- т . - К., 2003. - С. 90- 95.
 • Лазоренко Л.В. Особливості метології розробки та прийняття господарських рішень в умовах корпоративного управління // Актуальні проблеми корпоративного управління в Україні: Зб наук. пр. / МАУП. Прикарпат. філія МАУП, Міжнар. фінансова корпорація. - К.: Наук. світ, 2003. - С. 117- 120.
 • Романченко Н.В. Економічна оцінка ефективності зустрічних операцій в практиці зовнішньоекономічної діяльності фірм // Економіка: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. / Дніпропетров. нац. ун-т. - Дн., 2003. - Вип. 185, Т. 1. - С. 778- 783.
© 2012-2020 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна