Напрями наукових досліджень

Загальна інформація

Напрями наукових досліджень

Ресурси

Партнери

Контакти

Наукова діяльність співробітників НаУКМА розглядається як цілісна система дослідницьких робіт, спрямованих на вивчення актуальних проблем гуманітарного, соціального та природничого профілів. Загальна концепція наукових досліджень у НаУКМА - "Україна: людина, суспільство, природа", враховуючи розмаїття напрямів університетської науки, органічно охоплює такі конкретизовані напрями наукової діяльності на факультеті:

 • Історія філософії (Київ в історії фiлософії України).
 • Східна і Центральна Європа як об'єкт історії та геополітична реальність.
 • Культура українського бароко. Моделі світу в історії цивілізаційного розвитку людства.
 • Арістотель та сучасність.
 • Проблема функціонування, вивчення та викладання української мови.
 • Науково-методичні особливості комунікативно орієнтованого викладання англійської мови.
 • Впровадження та адаптація зарубіжних методик вивчення іноземних мов.
 • Спадщина Києво-Могилянської академії.
 • Історія бібліотеки Києво-Могилянської академії.
 • Політичні трансформації посткомуністичного суспільства (проблеми оптимізації cтратегії забезпечення національних інтересів України).
 • Становлення та розвиток політичної системи суверенної України.
© 2012-2018 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна