Наукова робота кафедри

Загальна інформація

Викладачі

Наукова робота кафедри

Анотації курсів

Публікації

Наукові дослідження на кафедрі англійської мови цілеспрямовано розвиваються у поєднанні двох основних напрямків:

1) комунікативно-орієнтованої методики викладання англійської мови та
2) дискурсивно-орієнтованих, багатоаспектних досліджень англомовних комунікацій.

Результати досліджень у рамках цих підходів застосовуються при навчанні англійської мови як іноземної на всіх рівнях викладання – бакалаврських, магістерських програм і програм для здобуття кваліфікації спеціалістів. Наприклад, актуальні досягнення сучасної риторики використовуються при навчанні курсу Public Speaking and Academic Writing для студентів МП І р.н. У навчальному процесі широко використовуються результати наукової роботи викладачів кафедри з неориторичної, соціолінгвальної, країнознавчої тематик.
Молоді викладачі кафедри англійської мови активно займаються науково-пошуковою роботою у галузі стилістики та порівняльного мовознавства англійської та української мов. Бражник Н.В., Гісем С.О., Іващенко П.А., Садич Т.В., Сергієнко Л.В. є пошукачами кафедри загального та слов’янського мовознавства НаУКМА з цієї тематики (наукові керівники: проф. П. В. Зернецький, І. Р. Буніятова)

Науково-методичними та науково-педагогічними напрямками розвитку зазначених досліджень є підготовка співробітниками кафедри статей для публікації у Наукових записках НаУКМА, студентами маґістеріуму наукових статей для інтернет-журналу “Теорія і практика комунікацій” Центру комунікативних трансформацій. Студенти отримують практичні знання та навички із сучасної риторики письмового англомовного тексту у процесі опису своїх наукових досліджень.

Під час наукових конференцій «Дні науки в НаУКМА- 2011» кафедра англійської мови, Центр комунікативних трансформацій при кафедрі англійської мови проводять секції та круглі столи, присвячені проблематиці комунікативно-орієнтованої лінгвістики, дискурсивним особливостям комунікацій, інноваційним методикам викладання англійської мови.

Нижче поданий неповний перелік навчально-методичних розробок кафедри, впроваджених у навчальний процес вивчення англійської мови:

Бершадська О. В. Розробка програми авторського курсу “English for Social Interaction” та впровадження курсу в навчальний процес в рамках дисертаційного дослідження з психології присвяченого формуванню культури спілкування студентів.

Бражник Н. В. Розробка навчально-методичного комплексу для навчального курсу "Англійська мова за професійним спрямуванням (ІІ р.н., факультет соціальних наук і соціальних технологій)": Англійська мова за професійним спрямуванням: Навчально-методичний комплекс дисципліни / Уклад. Н. В. Бражник. - К.: НаУКМА, 2011. - 39 с.
Мазін Д. М. Розробка і впровадження програми навчального курсу “Academic Writing-I” (Програми Докторської школи НаУКМА) – К.: НаУКМА, 2011 – 7 с.

Мазін Д.М. Розробка і впровадження програми навчального курсу «Стилі й напрями зарубіжної літератури ХХ століття: Екзистенціалізм у художній літературі» (для студентів БП НаУКМА). – К.: НаУКМА, 2011. – 6 с.

Соломашенко Н. В. Розробка і впровадження Програми навчального курсу «Business English» для студентів І-ІІІ р.н. бакалаврських програм.

Федорів Я. Р. Впровадження монографії Я.Федорів. "ЛІНГВІСТИЧНІ МОДЕЛІ ДИСКУРСУ ПУБЛІЧНИХ ВИСТУПІВ: Нариси із сучасних культурно-мовленнєвих практик" – К.: ВПЦ НаУКМА, 2010. – 188 c. – у викладання курсів "Public Speaking for MP Students of NaUKMA" та «Риторика й культура мовлення» (Магістерська програма «Теорія, історія української мови та компаративістика»).

Федорів Я. Р. Розробка Програми навчального курсу «РИТОРИКА Й КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ» (Магістерська програма «Теорія, історія української мови та компаративістика»). – V триместр 2009-2010 н. р. / Уклад. Я.Федорів. – К.: НаУКМА, 2011. – 4 с.

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна