Публікації

Викладачі

Публікації

Анотації курсів

Наукова діяльність

 

Наразі подано вибраний перелік наукових видань від 2003 року. Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

  

 • Повний курс математики в тестах / Ю. О. Захарійченко, О. В. Школьний, Л. І. Захарійченко, О. В. Школьна. – [Харків] : Ранок, [2014]. – 495 с. : іл. – (Енциклопедія тестових завдань). 
 • Боднарчук Ю.В., Олійник Б.В. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2010. – 175 с.
 • Кошманенко В. Д. Спектральна теорія динамічних систем конфлікту / В. Д. Кошманенко ; НАН України, Ін-т математики. – Київ : Наукова думка, 2016. – 286 с. : іл. – (Проект «Наукова книга»).
 • Моклячук Ю.В., Н. Ю. Щестюк Н.Ю. Оцінки функціоналів від випадкових полів – Ужгород «Аутдор-шарк», 2012. – 227 с.

Підручники, навчальні посібники

 • Вища математика для нематематичних спеціальностей : навчальний посібник / С. С. Дрінь, С. М. Дяченко, Ю. О. Захарійченко, Р. К. Чорней ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2017. – 216 с
 • Прокопенко Н. С. Алгебра : пiдручник для 8 класу загальноосвiтнiх навчальних закладiв / Н. С. Прокопенко, Ю. О. Захарійченко, Н. Л. Кінащук ; [рец.: Б. В. Олійник та ін.]. – Харків : Ранок, 2016. – 287 с.
 • Прокопенко Н. С. Алгебра : пiдручник для 9 класу загальноосвiтнiх навчальних закладiв / Н. С. Прокопенко, Ю. О. Захарійченко, Н. Л. Кінащук ; [рец.: Б. В. Олійник та ін.]. – Харків : Ранок, 2017. – 287 с.
 • Дяченко С. М., Морозов Д. І. p-адичні числа і групи автоморфізмів кореневих дерев: навч. посіб./ С. М. Дяченко. – К.: НаУКМА, 2016. – 60 с.
 • Прокопенко Н. С. Алгебра : пiдручник для 8 класу загальноосвiтнiх навчальних закладiв / Прокопенко Н. С., Захарійченко Ю. О., Кінащук Н. Л. – Харків : Ранок, 2016. – 287 с. http://interactive.ranok.com.ua/upload/file/Pidruchnik2016_FULL_notprint/T470070U_FULLAlg_r.pdf
 • Алгебра. 8 клас : контроль результатів навчання / Прокопенко Н. С., Захарійченко Ю. О., Кінащук Н. Л., Карпік В. В. – Харків : Ранок, 2016. – 112 с.
 • Школьний О.В., Захарійченко Ю.О. Методичні особливості підготовки до розв’язування завдань ЗНО з математики (частина 1) // Математика в сучасній школі.– 2013, №1.– С.2-9.
 • Школьний О.В., Захарійченко Ю.О. Методичні особливості підготовки до розв’язування завдань ЗНО з математики (частина 2) // Математика в сучасній школі.– 2013, №2.– С.2-8.
 • Школьний О.В., Захарійченко Ю.О. Методичні особливості підготовки до розв’язування завдань ЗНО з математики (частина 1) // Математика в сучасній школі.– 2013, №3.– С.2-8.
 • Захарійченко Ю.О., Горох В.П., Бабич Ю.П. … [та ін.]. Математика. Комплексна підготовка. – 4-тe вид., переробл. – Х. : Факт, 2011.– 238 с.
 • Захарійченко Ю.О., Будна О.С., Будна С.М. … [та ін.]. Математика. Комплексне видання. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 288 с.
 • Захарійченко Ю.О., Школьний О.В. Математика: зб. тест. завдань для підготовки до ЗНО. – 4-тe вид., переробл. і доповн.– К. : Генеза, 2011. – 96 с.
 • Захарійченко Ю.О., Школьний О.В., Захарійченко Л.І., Школьна О.В. Повний курс математики в тестах. – Х. : Ранок, 2011. – 496 с.
 • Захарійченко Ю.О., Вашуленко О.П. Геометрія. 11 клас. Академічний рівень : зб. самостійних і контрольних робіт. – Х. : Ранок, 2011. – 80 с.
 • Захарійченко Ю.О., Вашуленко О.П. Геометрія 10 клас. Академічний рівень : зб. самост. і контр. робіт. – Х. : «Ранок», 2010. – 80 с.
 • Захарійченко Ю.О., Школьний О.В. Тестові завдання з математики : посіб. для абітурієнтів по підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання. – 2-ге вид. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2010. – 149 с. : іл.
 • Захарійченко Ю.О., Школьний О.В. 5 кроків до успіху. Математика : короткий довідник з усіх розділів математики. – Х. : «Ранок», 2010. – 160 с.
 • Захарійченко Ю.О., Школьний О.В. Математика ЗНО 2010 : зб. тестових завдань. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Генеза, 2010. – 104 с.
 • Захарійченко Ю.О., Школьний О.В. Математика. Разом до вершин : навч. посіб. для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. – К. : Генеза, 2010. – 240 с. – (Практикум).
 • Захарійченко Ю.О., Школьний О.В. Тестові завдання з математики : посіб. для абітурієнтів по підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання. – К. : [б. в.], 2009. – 149 с. : іл.
 • Чорней Р.К. Практикум по теории вероятностей и математической статистике : учеб. пособ. для студ.-иностр. вузовской подготовки. – К. : Издательский дом "Персонал", 2009. – 336 с.
 • Боднарчук Ю.В. Основи дискретної математики : навч. посіб. / Ю. В. Боднарчук, Б. В. Олійник ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : Києво-Могилянська академія, 2009. – 159 с.
 • Бондарчук Ю.В.Безпека бізнесу : організаційно-правові основи : наук.-практ. посіб. / Ю. В. Бондарчук, А. І. Марущак. – К. : СКІФ : КНТ, 2008. – 369 с.
 • Контрольні тести з математики / М.В. Братик, Ю.В. Митник, В.А. Дутка; НаУКМА, Наук.-педагог. центр до університетської підготовки. – К., 2006. – 36с.
 • Навчальні завдання до практичних занять з функціонального аналізу /Упоряд.: М.Ф. Городній, О.Ю. Константінов, О.Н. Нестеренкота ін.– К.: ВПЦ “Київ. ун-т”, 2006. – 103с.
 • Захарійченко Ю.О., Школьний В.В. Математика: Зб. тестових завдань для абітурієнтів: Навч.-метод. вид. /НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 232с.
 • Статистичний аналіз даних з пакетом STATISTICA / А.Я. Оленко, В.Г. Шпортюк, Т.І. Мамчич та ін.; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Дрогобич: Вид. фірма «Відродження», 2006. – 208с.
 • Математика. Вступні тести. Тренувальні задачі: Навч. посіб. / Ю.В. Боднарчук, М.В. Братик, Ю.О. Захарійченко, О.І. Кашпіровський, Ю.В. Митник, О.С. Пилявська, В.П. Черкасенко; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К: Вид. дім "КМ Академія", 2005. - 215 с. - (Серія "Перевір себе").
 • Митник Ю.В., Дутка В.А., Братик М.В. Контрольні тести з математики: Навч. посіб. / НаУКМА. - К., 2005. - 35 с.
 • Шпортюк В.Г Укл.: Посібник з математики для вступників на магістерську програму з економіки / Нац. ун- т "Києво-Могилянська академія". Ф- т економ. наук. Каф. фінансів. - К., 2005. - 42с.
 • Оленко А.Я. Навчально-методичний посібник "Актуарна математика": Задачі: В 2 ч. / Нац. ун- т "Києво-Могилянська академія"- К.: НаУКМА, 2005. - Ч. 1. - 41с.; Ч. 2. - 74с.
 • 40 тестів з математики для абітурієнтів НаУКМА / Ю.В. Боднарчук, М.В. Братик, Ю.О. Захарійченко , О.І. Кашпіровський, Ю.В. Митник, О.С. Пилявська, В.П. Черкасенко; Нац. ун- т "Києво- Могилянська академія". - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2004. - 88с.
 • Братик М.В., Митник Ю.В., Дутка В.А. Тестові завдання з математики: Навч. посіб. - К., 2004. - 56с.
 • Городній М.Ф., Митник Ю.В., Кашпіровський О.І. Основи математичного аналізу: Навч. посіб. - Ч.1: Диференціальне числення функцій однієї змінної. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2004. - 101с.
 • Боднарчук Ю.В., Лаврик В.І., Захарійченко Ю.О. Вища математика: Для природничого факультету. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - Ч.2. - 75с.
 • Концептуальні основи статистичного моніторингу / А.Я. Оленко, Д.Д. Айстраханов, М.В. Пугачова та ін; НДІ статистики Держкомстату України; Ред. М.В. Пугачова - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2003. - 343 с.
 • Лаврик В.И., Горев Л.Н., Коваленко П.И. Гидроэкологические модели: В 2 кн. Кн. 2. Регулирование и оптимизация = Hydrotcological models: In 2 v. - V. 2: Controlling and optimization / НАН Украины. Ин-т гидробиологии, Киев. ун-т им. Т. Шевченка - К.: Аграр. наука, 2004. - 537 с.

Публікації

 • Oliynyk B., Sushchanskii V. The isometry groups of the Hamming spaces of periodic sequences // Siberian Mathematical Journal.–2013.– Vol. 54, no. 1.– P. 124–136
 • Oliynyk B. Infinitely iterated wreath products of metric spaces // Algebra Discrete Math.– 2013.– Vol. 15, no. 1.– P. 48–62.
 • Oliynyk B. The diagonal limits of Hamming spaces / B. Oliynyk // Algebra Discrete Math.– 2013.– Vol. 15, no. 2.– P. 229–236.
 • Oliynyk B. Isometry groups of non standard metric products. / B. Oliynyk // Cent. Eur. J. Math. – 2013.– Vol. 11, no. 2.– P. 264–273.
 • Щестюк Н.Ю. Дмитрук Є.В., Шабаліним Д.А. Побудова моделей часових рядів на базі хаотичних функцій //Моделювання та інформаційні системи в економіці. Зб. наук. праць. Вип.88. - К.: КНЕУ, 2013 –. С. 11-21.
 • Захарійченко Л.І., Захарійченко Ю.О. Якісна теорія диференціальних рівнянь: з чого починати?// Математичні проблеми технічної механіки . Дніпродзержинськ. Сбірн. наук. праць Дніпродзержинського технічного університету: Техн. науки. Дніпродз.: ДДТУ. – 2013. – Вип. 2 (22). – С. 188-192.
 • Маркова І.С., Захарійченко Л.І., Захарійченко Ю.О. Скільки запитань може «ховатися» в одній задачі? // Математика в школах України. - 2013, № 16-18 (388-390). – Х.: Видавнича група «Основа». - С.3-10.
 • Захарійченко Ю.О., Захарійченко Л.І., Маркова І.С., Карпік В.В. Кожній задачі друге життя // Математика в школах України. - 2013, № 29 (401). – Х.: Видавнича група «Основа». - С.5-15.
 • Ковальчук Н. Д., Чорней Р. К. Напівмарковські процеси прийняття рішень з рандомізованим дисконтом // Наукові записки НаУКМА. Серія: комп'ютерні науки (у друці). — 10 с.
 • Kriukova G.V. On synchronization of randomly coupled oscillators / Наукові записки НаУКМА. Том 139. Фізико-математичні науки. – 2013 . – С. 9-11.
 • До питання про якість шкільної і вищої математичної освіти / Ю.В. Митник // Міжнародна науково - практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті», Київ, 19-20 квітня 2013. - С. 302 –304.
 • Особливості використання тестових технологій в оцінюванні знань з математики / Ю.В. Митник, С.С. Дрінь // Всеукраїнська науково-методична конференція «Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі», Київ, 26-27 червня 2013. - С. 116 –118
 • Морозов Д.I. Скінченно-станова спряженість сферично-транзитивних автоморфізмів кореневого бінарного дерева.// Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Cерія 1. Фізико-математичні науки // Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова. -2013, № 12, C. 5-12
 • Митник Ю.В., Дрінь С.С. Особливості використання тестових технологій в оцінюванні знань з математики // Всеукраїнська науково-методична конференція “Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі” Київ 26-27 червня 2013 р. - С. 116 –118.   

 

2017

Cтатті

 

 • Dudenko M. On unicyclic graphs of metric dimension 2 / Marharyta Dudenko, Bogdana Oliynyk ; communicated by A. P. Petravchuk // Algebra and Discrete Mathematics. – 2017. – Vol. 23, no. 2. – P. 216–222. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13214
 • Kriukova G. Artificial Neural Network for Multiclass Recognition and its Application to the Thyroid Functional State / G. V. Kriukova, S. P. Radchenko, O. O. Sudakov // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2017. – № 1. – С. 48–53. http://dx.doi.org/10.20535/1810-0546.2017.1.93128
 • Kriukova G. Nyström type subsampling analyzed as a regularized projection / Galyna Kriukova, Sergiy Pereverzyev Jr., Pavlo Tkachenko // Inverse Problems. – 2017. – Vol. 33, nr. 7 : Special issue on learning and inverse problems. – 19 p. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6420/33/7/074001
 • Михалевич В. М. До методу апроксимації нечіткої статистичної закономірності / Михалевич В. М., Янівський О. М. // Наукові записки НаУКМА. Фізико-математичні науки. – 2017. – Т. 201. – С. 8–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12471
 • Назаренко Ю. О. Безризиковий портфель для FAT моделі Стьюдент-типу для ризикових базових активів / Назаренко Ю. О., Щестюк Н. Ю. // Наукові записки НаУКМА. Фізико-математичні науки. – 2017. – Т. 201. – С. 12–17. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12470
 • Олійник Б. В. Досконалі 1-коди на тривалентних дистанційно-транзитивних графах / Олійник Б. В., Лукашова М. В., Лукашова Т. Д. // Наукові записки НаУКМА. Фізико-математичні науки. – 2017. – Т. 201. – С. 18–28. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12469
 • Oliynyk B. V. Vitaliy I. Sushchansky (14.11.1946 – 29.10.2016) / B. V. Oliynyk, L. A. Kurdachenko, I. Ya. Subbotin // Advances in Group Theory and Applications. – 2017. – Vol. 3. – P. 131–135. http://dx.doi.org/10.4399/97888255036929
 • Чорней Р. К. Про рівновагу за Нешем у стохастичних іграх накопичення капіталу на графі / Чорней Р. К. // Наукові записки НаУКМА. Фізико-математичні науки. – 2017. – Т. 201. – С. 53–57. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12466
 • Castelli F. Student-like models for risky asset with dependence / F. Castelli, N. N. Leonenko, N. Shchestyuk // Stochastic Analysis and Applications. – 2017. – Vol. 35, issue 3. – P. 452–464. http://dx.doi.org/10.1080/07362994.2016.1266945
 • Drin I. The boundary problem by variable t for equation of fractal diffusion with argument deviation / I. Drin, S. Drin, Y. Drin // Наукові записки НаУКМА. Фізико-математичні науки. – 2017. – Т. 201. – С. 5–7. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12472

 

Матеріали конференцій

 • Дуденко М. А. Уніциклічні графи метричної розмірності 2 з двома основними вершинами / М. А. Дуденко // Шоста всеукраїнська конференція молодих вчених з математики та фізики : (Київ, 21–22 квітня 2017 року). – Київ : НаУКМА, 2017. – C. 57. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13201
 • Dudenko M. A. Unicyclic graphs with two main vertices and metric dimension 2 / M. A. Dudenko // 11th International Algebraic Conference in Ukraine dedicated to the 75th anniversary of V. V. Kirichenko (July 3–7, 2017, Kyiv, Ukraine) : abstracts. – Kyiv, 2017. – P. 39.
 • Dyachenko S. M. Representation type of Rees semigroup over a cyclic group of prime order in modular case / S. M. Dyachenko // 11th International Algebraic Conference in Ukraine dedicated to the 75th anniversary of V. V. Kirichenko (July 3–7, 2017, Kyiv, Ukraine) : abstracts. – Kyiv, 2017. – P. 41.
 • Kriukova G. Application of regularized ranking and collaborative filtering in predictive alarm algorithm for nocturnal hypoglycemia prevention / Galyna Kriukova, Nadiya Shvai, Sergei V. Pereverzyev // The 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, 21–23 September, 2017, Bucharest, Romania. – Bucharest, 2017. – Vol. 2. – P. 634–638. http://dx.doi.org/10.1109/IDAACS.2017.8095169
 • Kriukova G. Kernel methods for Hidden Markov Model / Galyna Kriukova // Теоретичнi та прикладнi аспекти побудови програмних систем (TAAPSD’2017): матерiали XIV Мiжнародної науково-практичної конференцiї (Україна, Київ, 4–8 грудня 2017 року) / [редкол. Т. В. Панченко та iн.]. – Кропивницький : Авангард, 2017. – С. 57–60. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13198
 • Kriukova G. On the Robustness of Kernel Principal Component Analysis / G. V. Kriukova // Шоста всеукраїнська конференція молодих вчених з математики та фізики : (Київ, 21–22 квітня 2017 року). – Київ : НаУКМА, 2017. – C. 53. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13202
 • Kriukova G. Unitary similarity criterion for infinite upper triangular matrices / G. V. Kriukova, N. O. Shvai // 11th International Algebraic Conference in Ukraine dedicated to the 75th anniversary of V. V. Kirichenko (July 3–7, 2017, Kyiv, Ukraine) : abstracts. – Kyiv, 2017. – P. 66.
 • Школьний О. В. Про концепцію створення електронного підручника з математики / О. В. Школьний, Ю. О. Захарійченко // Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики : Міжнародна науково-практична конференція до 70-річчя кафедри математики і теорії та методики навчання математики НПУ імені М. П. Драгоманова, 11–13 травня 2017 р. : тези доповідей. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. – С. 127–128. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13462
 • Bezushchak O. O. Diagonal limits of linear groups / Bezushchak O. O., Oliynyk B. V. // 11th International Algebraic Conference in Ukraine dedicated to the 75th anniversary of V. V. Kirichenko (July 3–7, 2017, Kyiv, Ukraine) : abstracts. – Kyiv, 2017. – P. 21.
 • Distributed System for Sampling and Analysis of Electroencephalograms / Oleksandr Sudakov, Galyna Kriukova, Roman Natarov [et al.] // The 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, 21–23 September, 2017, Bucharest, Romania. – Bucharest, 2017. – Vol. 1. – P. 306–310. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13199
 • Florenko A. Minimax problems for random fields from observations in perforated plane / Florenko A., Shchestyuk N. // Problems of Decision Making under Uncertainties : XXX International Conference (PDMU–2017), August 14–19, 2017, Vilnius, Lithuania. – Vilnius, 2017. – P. 52–53. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13231

2016

Статті

 • Дрінь C. С. Математичне моделювання фінансово-економічних процесів на базі логістичної послідовності детермінованого хаосу / Дрінь С. С., Іщук В. П., Щестюк Н. Ю. // Наукові записки НаУКМА. Фізико-математичні науки. – 2016. – Т. 178. – С. 10–15. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11104
 • Дяченко С. М. Напівгрупи Рісса над циклічною групою простого порядку скінченного зображувального типу / Дяченко С. М. // Наукові записки НаУКМА. Фізико-математичні науки. – 2016. – Т. 178. – С. 23–26. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11102
 • Кошманенко В. Д. Розклад Гана – Жордана як рівноважний стан системи конфлікту / Кошманенко В. Д., Петренко С. М. // Український математичний журнал. – 2016. – Т. 68, № 1. – С. 64–77.
 • Koshmanenko V. The Method of Rigged Spaces in Singular Perturbation Theory of Self-Adjoint Operators / Koshmanenko V., Dudkin M. // Operator Theory : Advance and Applications. – 2016. – 2016. – Vol. 253.
 • Prediction of nocturnal hypoglycemia by an aggregation of previously known prediction approaches : proof of concept for clinical application / Pavlo Tkachenko, Galyna Kriukova, Marharyta Aleksandrova, Oleg Chertov, Eric Renard, Sergei V. Pereverzyev // Computer Methods and Programs in Biomedicine. – 2016. – Vol. 134, October. – P. 179–186.
 • Kriukova G. On the convergence rate and some applications of regularized ranking algorithms / Galyna Kriukova, Sergei V. Pereverzyev, Pavlo Tkachenko // Journal of Complexity. – 2016. – Vol. 33, April. – P. 14–29. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11576
 • A linear functional strategy for regularized ranking / Galyna Kriukova, Oleksandra Panasiuk, Sergei V. Pereverzyev, Pavlo Tkachenko // Neural Networks. – 2016. – Vol. 73, January. – P. 26–35. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11577
 • Kriukova G. Nystrom type subsampling analyzed as a regularized projection / Galyna Kriukova, Sergiy Pereverzyev, Pavlo Tkachenko // Applied Mathematics. – 2016. – Nr. 22, January. – 19 p. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11581
 • Bezushchak O. Representation of Steinitz's lattice in lattices of substructures of relational structures / Oksana Bezushchak, Bogdana Oliynyk, Vitaliy Sushchansky // Algebra and Discrete Mathematics. – 2016. – Vol. 21, No. 2. – P. 184–201. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11574
 • Moklyachuk M. P. Interpolation Problems for Random Fields from Observations in Perforated Plane / M. P. Moklyachuk, N. Yu. Shchestyuk, A. S. Florenko // Математичне та комп'ютерне моделювання. – 2016. – Вип. 14. – Серія : Технічні науки. – С. 83–97. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11578
 • Чорней Р. К. Про деякі застосування теорії керування марковськими полями спеціальної структури / Чорней Р. К. // Наукові записки НаУКМА. Фізико-математичні науки. – 2016. – Т. 178. – С. 37–43.  http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11099

 

Матеріали конференцій

 • Musienko J. The construction of riskless portdolio for Student-like FAT models / Musienko J., Shchestyuk N. // Problems of Decision Making Under Uncertainties : PDMU-2016 XXVIII International Conference : dedicated to 70-th anniversary of Professor Jaroslav Michalek (August 25–30, 2016). – Brno, Czech Republic, 2016. – P. 78. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11580
 • Shchestyuk N. Yu. Student-like models for risky asset and concept of fractal market / Shchestyuk N. // Problems of Decision Making Under Uncertainties : PDMU-2016 XXVII International Conference : dedicated to 70-th anniversary of Professor Oleksandr Nakonechnyi (May 23–27, 2016). – Tbilisi-Batumi, Georgia, 2016. – P. 146–147. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11579

2015

У виданнях НаУКМА

 • Михалевич В. М. До побудови закономірності статистично нестійкої послідовності / Михалевич В. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 165 : Фізико-математичні науки. - С. 26-28.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Дрінь С. С. Задача Коші для рівняння фрактальної дифузії з відхиленням аргумента / С. С. Дрінь, Я. М. Дрінь // Буковинський математичний журнал. - 2015. - Т. 3, № 2. - С. 24-27.
 • Gerdiy O. On representations of permutations groups as isometry groups of n-semimetric spaces / O. Gerdiy, B. Oliynyk // Algebra and Discrete Mathematics. - 2015. - Vol. 19, no. 1. - P. 58-66.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Дяченко С. М. Напiвгрупи Рiсса над циклічною групою четвертого порядку скінченного зображувального типу / Дяченко С. М. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 152 : Фізико-математичні науки. – С. 27-30.
 • Кашпiровський О. I. Класи єдиностi та локальнi наближення розв’язкiв нескiнченних несиметричних систем рiзницевих рiвнянь / Кашпiровський О. I., Лебiдь В. О. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 152 : Фізико-математичні науки. – С. 31-37.
 • Михалевич В. М. До побудови закономiрностi статистично нестiйкої послiдовностi елементiв скiнченної множини / Михалевич В. М. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 152 : Фізико-математичні науки. – С. 38-40.
 • Морозов Д. І. Рекурсивний критерiй спряженостi автоморфiзмiв у FAut T2 / Морозов Д. I. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 152 : Фізико-математичні науки. – С. 41-42.
 • Олійник Б. В. Столiтнiй ювiлей професора Лева Аркадiйовича Калужнiна / Олiйник Б. В., Сущанський В. I. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 152 : Фізико-математичні науки. – С. 7-10.
 • Чорней Р. К. Оптимiзацiйна еколого-економiчна модель з урахуванням технологiчних аварiй / Чорней Р. К. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 152 : Фізико-математичні науки. – С. 52-55.

В іноземних виданнях

 • Oliynyk B. V. Imprimitivity systems and lattices of normal subgroups in D-hyperoctahedral groups / B. V. Oliynyk and V. I. Sushchanski // Siberian Mathematical Journal. – 2014. – Vol. 55, No. 1. – P. 132-141.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Юрій Вікторович Боднарчук : 13.10.1955-12.07.2013 / Глибовець М. М., Братик М. В., Дяченко С. М., Дрінь С. С., Захарійченко Ю. О., Кашпіровський О. І., Крюкова Г. В., Митник Ю. В., Михалевич В. М., ... Пилявська О. С., Олійник Б. В., Прокоф'єв П. Г., Руссєв А. В., Чорней Р. К., Щестюк Н. Ю. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 139 : Фізико-математичні науки. - С. 3-5.
 • Крюкова Г. В. On synchronization of randomly coupled oscillators / Kriukova G. V. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 139 : Фізико-математичні науки. - С. 27-29.
 • Ковальчук Н. Д. Напівмарковські процеси прийняття рішень з рандомізованим дисконтом / Ковальчук Н. Д., Чорней Р. К. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 151 : Комп'ютерні науки. - С. 127-134.
 • Щестюк Н. Ю. Справедлива ціна європейських опціонів для гамма-обернених дифузійних моделей ціноутворення акцій / Щестюк Н. Ю., Фарфур А. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 139 : Фізико-математичні науки. - С. 30-33.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Oliynyk B. V. Metric realizable permutation groups / B. V. Oliynyk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Фізико-математичні науки. - 2013. - № 2. - С. 15-18.
 • Oliynyk B. V. The diagonal limits of Hamming spaces / B. V. Oliynyk // Algebra and Discrete Mathematics. - 2013. - Vol. 15, no. 2. - P. 229-236.
 • Oliynyk B. V. Infinitely iterated wreath products of metric spaces / B. V. Oliynyk // Algebra and Discrete Mathematics. - 2013. - Vol. 15, no. 1. - P. 48-62.

В інших виданнях України

 • Митник Ю. В. Особливості використання тестових технологій в оцінюванні знань з математики / Ю. В. Митник, С. С. Дрінь// Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі : матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції, 26-27 червня 2013 р. / Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Акад. наук вищ. освіти України ; [редкол. С. В. Іванов та ін.]. - К. : НУХТ, 2013. - С. 116-118.
 • Дяченко С. М.Напівгрупи Рісса над циклічною групою третього порядку скінченного зображувального типу / С. М. Дяченко // Третя міжуніверситетська наукова конференція молодих вчених з математики та фізики / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "КПІ", ... Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін.]. - К. : [б. в.], 2013. - С. 127.
 • Крюкова Г. В.Chimera states in Oscillator Networks with varying topologies / G. V. Kriukova // Третя міжуніверситетська наукова конференція молодих вчених з математики та фізики / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "КПІ", ... Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін.]. - К. : [б. в.], 2013. - С. 13.
 • Митник Ю. В.До питання про якість шкільної і вищої математичної освіти / Ю. В. Митник // Міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті», Київ, 19-20 квітня 2013 р. : матеріали конф. - К. : НТУУ «КПІ», 2013. - С. 302-304.
 • Олийнык Б. В.Изометрическое представление пространства Хемминга периодических последовательностей на границе корневого дерева / Б. В. Олийнык // Доповіді Національної академії наук України. - 2013. - № 11. - С. 31-36.
 • Олійник Б. В. Групи ізометрій розширеного простору Хеммінга та нескінченновимірного гіперкуба / Б. В. Олійник // Доповіді Національної академії наук України. - 2013. - № 12. - С. 25-29.

В іноземних виданнях

 • Oliynyk B. V. The isometry groups of the Hamming spaces of periodic sequences / B. V. Oliynyk, V. I. Sushchanski // Siberian Mathematical Journal. - 2013. - Vol. 54, no. 1. - P. 124-136.
 • Oliynyk B. V. Isometry groups of non standard metric products / Bogdana Oliynyk // Central European Journal of Mathematics. - 2013. - Vol. 11, no. 2. - P. 264-273.

2012

У виданнях НаУКМА

 • Дяченко С. М.Напівгрупи Рісса над циклічною групою третього порядку ручного нескінченного зображувального типу / Дяченко С. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 126 : Фізико-математичні науки. - С. 3-6.
 • Кашпіровський О. І.Про наближення сплайнами розв'язків систем диференціальних рівнянь на дійсній вісі / Кашпіровський О. І., Андросенко М. П. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 126 : Фізико-математичні науки. - С. 10-16.
 • Іммобілізація хітозану на поверхні модифікованих акриловою кислотою поліакрилонітрильних мембран / Потворова Н. В., Вакулюк П. В., Фуртат І. М. ... та ін. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 131 : Хімічні науки і технології. - С. 49-55. - Автори: Потворова Н. В., Вакулюк П. В., Фуртат І. М., Лаврик В. І., Бурбан А. Ф.
 • Щестюк Н. Ю. Гамма-обернені дифузійні моделі ціноутворення акцій / Щестюк Н. Ю. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 126 : Фізико-математичні науки. - С. 23-27.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Андросенко М. Про обмежені розв’язки нескінченної симметричної п’ятидіагональної системи різницевих рівнянь / Андросенко М., Кашпіровський О.// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Математика. Механіка. - 2012. - № 27. - С. 4-7.
 • Иваненко В. И. К неопределенности в параметрических схемах ситуаций задач принятия решения / В. И. Иваненко, В. М. Михалевич// Системні дослідження та інформаційні технології. - 2012. - № 3. - С. 30-42.
 • Михалевич В. М. О двух критериях при многократном выборе решения / В. М. Михалевич // Кибернетика и системный анализ. - 2012. - № 2. - С. 68-79.
 • Михалевич В. М. Задачи принятия решений с денежными доходами (потерями) при сочетании принципов гарантированного и наилучшего результатов / В. М. Михалевич // Кибернетика и системный анализ. - 2012. - № 6. - С. 85-95.
 • Михалевич В. М. К неопределенности в непараметрических схемах ситуаций задач принятия решения / В. М. Михалевич, В. И. Иваненко // Системні дослідження та інформаційні технології. - 2012. - № 1. - С. 61-76.

В інших виданнях України

 • Михалевич В. М. К проблеме неопределенности при многократном выборе решений / В. М. Михалевич // Доповіді Національної академії наук України. - 2012. - № 1. - С. 44-47.

2011

У виданнях НаУКМА

 1. Боднарчук Ю. В., Григорець О. П. Структура підалгебр контактної алгебри Лі // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 113 : Фізико-математичні науки. - С. 40-43.
 2. Кашпіровський О.І., Хруцька О.О. Про деякі властивості многочленів Фабера // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 113 : Фізико-математичні науки. - С. 25-28.
 3. Михалевич В. М. До моделювання ситуацій задач прийняття рішень // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 113 : Фізико-математичні науки. - С. 44-49.
 4. Михалевич В. М. До системи прийняття рішення // Наукові записки НаУКМА. - Т. 125 : Комп’ютерні науки. - 2011. - С. 27-40.
 5. Прокоф'єв П.Г. Локально нільпотентні диференціювання, що є сумами чотирьох Z3-однорідних диференціювань алгебри поліномів від трьох змінних // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 113 : Фізико-математичні науки. - С. 16-24.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Братик М.В., Козаченко Ю.В., Мішура Ю.С. Збіжність максимальної ймовірності успіху в задачі квантильного хеджування для моделі процесу ціни акції з довгостроковою залежністю // Теорія ймовірностей та математична статистика. - 2011. - Вип. 84. - С. 18-33.
 2. Михалевич В.М. К моделированию системы принятия решения для необайесовских задач // Доповіді Національної академії наук України. - 2011. - № 5. - С. 45-51.
 3. Михалевич В.М. К параметрической задаче решения с денежными потерями // Кибернетика и системный анализ. - 2011. - № 2. - С. 131-142.
 4. Михалевич В.М. К критерию при многократном выборе решения // Доповіді Національної академії наук України. - 2011. - № 11. - С. 49-53.
 5. Михалевич В.М. Многократный выбор решения при наличии одной из форм принципа гарантированного результата // Доповіді Національної академії наук України. - 2011. - № 8. - С. 43-47.
 6. Михалевич В.М. К параметрической задаче решения с денежными доходами // Кибернетика и системный анализ. - 2011. - № 5. - С. 163-169.
 7. Михалевич В. М. К параметрической форме моделирования ситуации в общей задаче принятия решения // Системні дослідження та інформаційні технології. - 2011. - № 3. - С. 77-87.

В інших виданнях України

 1. Чорней Р.К. Локальне керування марковськими ступінчастими полями з переоцінкою на графі зі скінченною множиною керуючих впливів // XVIII International Conference "Problems of Decision Making Under Uncertainties (PDMU-2011), September 19-23, 2011, Yalta, Ukraine : abstracts / Taras Shevchenko National University of Kyiv ... [at el.]. - К., 2011. - С. 159-160.
 2. Кашпіровський О.І., Андросенко М. Клас єдиності і локальні наближення розв'язків нескінчених стаціонарних систем різницевих рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Математика. Механіка. – 2011. - № 25 - С. 7-11.
 3. Захарійченко Ю.О., Школьний О. В. Якісна тематична підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання з математики: поради зацікавленим : (частина 1 : Функції та їх графіки; рівняння та системи рівнянь) // Математика в школі. – 2011. - № 1-2. – С. 3-13.
 4. Захарійченко Ю.О., Школьний О.В. Якісна тематична підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання з математики: поради зацікавленим : (частина 2 : Нерівності та системи нерівностей; текстові задачі) // Математика в школі. – 2011. - № 3. – С. 3-12.
 5. Захарійченко Ю.О., Школьний О.В. Якісна тематична підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання з математики: поради зацікавленим : (частина 3 : Елементи математичного аналізу; планіметрія) // Математика в школі. – 2011. - № 4. – С. 3-13.
 6. Захарійченко Ю.О., Школьний О.В. Якісна тематична підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання з математики: поради зацікавленим : (частина 4 : Стереометрія; вектори та координати) // Математика в школі. – 2011. - № 5. – С. 3-12.

2010

 • Дяченко С.М. Напівгрупи Рісса над циклічною групою третього порядку скінченного зображувального типу // Наукові записки НаУКМА. - 2010. - Т. 100 : Фізико-математичні науки. - С. 7-10.
 • Захарійченко Ю.О., Школьний О.В. Методичні рекомендації щодо підвищення якості створення та розв’язування тестових завдань з математики // Математика в школі. – 2010. – № 3.– С. 21–29.
 • Захарійченко Ю.О., Школьний О.В. Про завдання з математики на перевірку здібностей // Математика в школі. – 2010. – № 11. – С. 5–12.
 • Кашпіровський О.І., Наумова В.А. Дослідження розвинень в ряди Діріхле аналітичних функцій за допомогою операторного підходу / Кашпіровський О.І., Наумова В. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2010. - Т. 100 : Фізико-математичні науки. - С. 30-34.
 • Михалевич В.М. О некоторых классах правил выбора предпочтений в задачах принятия решения // Кибернетика и системный анализ. – 2010. – № 6. – С. 140–154.
 • Михалевич В.М. До невизначеності в непараметричних ситуаціях задач прийняття рішень // Наукові записки. Т. 100 : Фізико-математичні науки / [редкол. тем. вип. : Боднарчук Ю. В., Голод П. І., Городній М. Ф. ... та ін. ; упоряд. : Олійник Б. В., Бернацька Ю. М. ; рец. : Працьовитий М. В., Лев Б. І.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К., 2010. - С. 11-29.
 • Михалевич В.М. К моделированию ситуации в задаче решения с денежными потерями // Доповіді Національної академії наук України. – 2010. – № 11. – С. 30–33.
 • Михалевич В.М. К моделированию ситуации в задаче решения с денежными доходами // Доповіді Національної академії наук України. – 2010. – № 12. – С. 38–41.
 • Михалевич В.М., Иваненко В.И. К моделированию стохастических ситуаций принятия решения // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2010. – № 1. – С. 78–80.

2009

 

 • Дяченко С.М. Зображення напівгрупи Т2 x Т2 над полем характеристики два // Наукові записки. Т. 87 : Фізико-математичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Боднарчук Ю. В. (гол. редкол.) ... та ін. ; упоряд. : Олійник Б. В., Бернацька Ю. М.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 9-12.
 • Кашпіровський О.І. Про застосування комплекснозначної псевдометрики для дослідження розвинень в ряди Діріхле аналітичних функцій всередині квадрата // Наукові записки. Т. 87 : Фізико-математичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Боднарчук Ю. В. (гол. редкол.) ... та ін. ; упоряд. : Олійник Б. В., Бернацька Ю. М.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 31-35.
 • Михалевич В.М., Сергієнко І.В. Застосування інформаційних технологій для розробки антикризових заходів // Системний аналіз : матеріали XI Міжнар. наук.-техн. конф. "Системний аналіз та інформаційні технології", 26-30 трав. 2009 р., Київ, Україна / Ін-т прикладного системного аналізу Нац. техн. ун-ту України "Київський політехнічний інститут". – К. : [Ін-т прикладного системного аналізу НТУУ "КПІ"], 2009. – С. 39.
 • Михалевич В.М., Стецюк П.И., Пилиповский А.В. Применение методов негладкой оптимизации для планирования структурно-технологических изменений // Системний аналіз : матеріали XI Міжнар. наук.-техн. конф. "Системний аналіз та інформаційні технології", 26-30 трав. 2009 р., Київ, Україна / Ін-т прикладного системного аналізу Нац. техн. ун-ту України "Київський політехнічний інститут". – К. : [Ін-т прикладного системного аналізу НТУУ "КПІ"], 2009. – С. 210.
 • Модели и информационные технологии для поддержки принятия решений при проведении структурно-технологических преобразований / И.В. Сергиенко, М.В. Михалевич, П.И. Стецюк … [и др.] // Кибернетика и системный анализ. – 2009. – № 2. – С. 26-48.

2008

 

 • Боднарчук Ю.В.Скінченностанова спряженість лінійних функцій на кільці цілих 2-адичних чисел / Ю. В. Боднарчук, Д. І. Морозов // Доповіді Національної академії наук України. – 2008. – № 9. – С. 7-11.
 • Лаврик В.І. Застосування математичного моделювання до вивчення динаміки основних характеристик флуоровмісних мембран / В. І. Лаврик… [та ін.] // Магістеріум. Вип. 33 : Хімічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія " ; [упоряд. : А.Ф. Бурбан, Н. Г. Антонюк, М. Т. Брик]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 9-12.
 • Михайлевич В.М. К вопросу о неопределённости в задачах принятия решений / В. И. Иваненко, В.М. Михалевич // Кибернетика и системный анализ. – 2008. – № 2. – С. 116-119.
 • Михалевич В.М. До моделювання ситуації у стохастичних задачах рішення / В.М. Михалевич // Наукові записки. Т. 74 : Фізико-математичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П Моренець, В. Є. Панченко … [та ін.] ; упоряд. Б. В. Олійник, Ю. М. Бернацька]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 10-12.
 • Bodnarchuk Yu.Unitary representations of a three dimensional initriangular polynomial transformation group / Yu. Bodnarchuk, O. V. Bratyk // Наукові записки. Т. 74 : Фізико-математичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П Моренець, В. Є. Панченко … [та ін.] ; упоряд. Б. В. Олійник, Ю. М. Бернацька]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 7-9
 • Pyliavska O.S. Determination of groups all of whose proper subgroups have a commutator subgroup of order equal or less than p(p>=3) : corrigendum / O. S. Pyliavska // Наукові записки. Т. 74 : Фізико-математичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П Моренець, В. Є. Панченко … [та ін.] ; упоряд. Б. В. Олійник, Ю. М. Бернацька]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 5-7.

2007

 

 • Кашпіровський О.І. Про локальні апроксимації обмежених розв’язків нескінченних систем різницевих рівнянь / О.І. Кашпіровський, О.В. Семенів, В.О. Яценко// Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 61 : Фізико–математичні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 17–22.
 • Лаврик В.І. Отримання заряджених полісульфонових ультрафільтраційних мембран та вивчення їх властивостей / В.І. Лаврик, П.В. Вакулюк, А.Ф. Бурбан та ін.// Доп. НАН України. – 2007. – № 8. – С. 127–132.
 • Pylyavska O.The non–regular 2–groups satisfying the condition : each cyclic subgroup is contained in the center or has a trivial intersection with it / O. Pylyavska, Ju .Shatohina// Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 61 : Фізико–математичні науки / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 11–14.

2006

 

 • Боднарчук Ю.В. Вступне тестування з математики в національному університеті “Києво-Могилянська Академія” // У світі математики. – 2006. – Т. 12, вип. 4. – С. 64-70.
 • Боднарчук Ю.В., Морозов Д.І. Розширені 2-адичні числа як централізатори автоморфізмів регулярного кореневого дерева валентності 3 // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 51: Фізико-математичні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький ін; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 4-7.
 • БоднарчукЮ.В. Polynomial Transformations of Affine Spaces // Fourth Summer School “Algebra, Topology, Functional and Stochastic Analysis”: Invited Lectures and Abstracts of Research Reports, Lviv-Kozyova, July 17-29, 2006 / Ivan Franko National University of Lviv. National Academy of Sciences of Ukraine . – Lviv, 2006. – P. 24-25.
 • Городній М.Ф., Чайковский А.В. Об одном обобщении понятия секториального оператора // Мат. сб. – 2006. – Т. 197, № 7. – С. 29-46.
 • Городній М.Ф., Чайковский А.В. Про оборотність оператора d/dt+A у просторі L2(R,H) // Нелінійні коливання. – 2006. – Т. 9, № 1. – С. 31-36.
 • Городній М.Ф. Стаціонарні у широкому сенсі розв'язки різницевих рівнянь у банаховому просторi // Теорія ймовірностей та мат. статистика. – 2006. – Вип. 74. – С. 27-33.
 • Лаврик В.І., Булавацький М.В.Математичне моделювання процесу фільтраційної консолідації з урахуванням дифузійної нерівноважності та масообміну// Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 51: Фізико-математичні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 7-10.
 • Лаврик В.І., Скуратівська І.Математичне моделювання та оцінка впливу площі водозбору на кисневий режим водних екосистем в умовах їх евтрофікації // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 54: Біологія та екологія / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 46-50.
 • Лаврик В.І., Скуратівська І.Оцінка впливу динаміки фосфору на кисневий режим водних екосистем в умовах їх евтрофікації // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2006. – № 3. – С. 79-82.
 • Лаврик В.І., Боголюбов В.Н. Управление качеством поверхностного стока с помощью математического моделирования процесов самоочищення // Гидробиолог. журн. – 2006. – Т. 42, № 1. – С. 108-119.
 • Оленко А.Я. Плодоносне дерево М.Й. Ядренка // У світі математики. – 2006. – Т.12, вип. 1. – С. 78-87.
 • Оленко А.Я. Тауберова теорема для полів з OR спектром. II // Теорія ймовірностей та матем. статистика. – 2006. – Вип. 74. – С. 81-97.
 • Оленко А.Я. Тауберова теорема для полів на площині / А.Я. Оленко, Б.М. Кликавка // Доп. НАН України. – 2006. – № 6. – С. 19-25.
 • Оленко А.Я. Analytically Derived Uplink/Downlink TOA and 2-D-DOA Distributions With Scatterers in a 3-D Hemispheroid Surrounding the Mobile // IEEE Transactions on Antennas and Propagation. – 2006. – Vol. 54, № 9. – P. 2446-2454.
 • Оленко А.Я. Distribution of “Bad Urban” Uplink Multipaths’ Arrival Delay & Azimuth-Elevation Arrival Angles, with Scatterers Distributed Cylindrically Above the Mobile / A.YA. Olenko, K.T. Wong, S.A. Qasmi // IEEE. Globecom’06:Global Telecommunications Conference.2006. – P. 1-6.
 • Оленко А.Я. On Sharpness of Aliasing Error Upper Bounds For Truncated Cardinal Series // Sampling Theory in Signal and Image Processing. – 2006. – Vol. 5, № 3 . – P. 257-273.
 • Оленко А.Я. Time shifted aliasing error upper bounds for truncated sampling cardinal series / A.Ya. Olenko, T.K. Pogány // Journal of Mathematical Analysis and Applications. – 2006. – Vol. 324, № 1. – P. 262-280.
 • Олійник Б.В. Бази у просторі многочленів і числа Стірлінга // У світі математики. – 2006. – Т.12, вип. 1. – С. 18-26.
 • Олійник Б.В. Група ізометрій простору Марчевського-Штейнгауза // Укр. мат. вісн. – 2006. – Т. 3, № 2. – С. 260-267.
 • Олійник Б.В. Деякі властивості скінченних ультраметричних просторів // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 51: Фізико-математичні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 17-19.
 • Олійник Б.В. Різні доведення теореми Евкліда про нескінченність множини простих чисел // У світі математики. – 2006. – Т.12, вип. 4. – С. 47-53.
 • Олійник Б.В. Як розв’язувати тестові завдання з математики // У світі математики. – 2006. – Т.12, вип. 3. – С. 97-98.
 • Олійник Б.В.Isometry Group of Marczewski–Steinhaus Space // Ukrainian Mathematical Bulletin. – 2006. – Vol. 3, № 2. – P. 251-257.
 • Пилявська О.С., Ćepulić V. A class of nonabelian nonmetacyclic finite 2-groups // Glasnik Matematicki. – 2006. – Vol. 41, № 1. – P. 65-70.
 • Пилявська О.С., Ćepulić V., Striko E.K.Second-metacyclic finite p-groups for odd primes // Glasnik Matematički. – 2006. – Vol. 41, № 2. – P. 275-282.
 • Пилявська О.С., ShatohinaJu. The p-groups satisfying the condition: each cyclic subgroup is contained in the center or has a trivial intersection with it // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Т. 51: Фізико-математичні науки / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – P. 3-4.

2005

 

 • Братик М.В. Оптимальна стратегія інвестування капіталу для біноміальної моделі страхової компанії. // Прикладна статистика. Актуарна і фінансова математика / Донецький держ. ун-т. - 2005. - № 2. - С. 22-27.
 • Горбачук В.М. Залежність економічного результату від послідовності рішень // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 44: Економічні науки / НаУКМА; Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2005.- С. 7-10.
 • Городній М.Ф., Чайковський А.В. Про одне узагальнення поняття секторіального оператора // Диференціальні рівняння та їх застосування: Тези доп. міжнар. наук. конф., м.Київ, 6 - 9 черв. 2005 р. - 1 с.
 • Захарійченко Ю.О. Один метод дослідження імпульсних систем диференціальних рівнянь // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 39: Фіз.- мат. науки. - К., 2005. - С. 37-40.
 • Лаврик В.І., Боголюбов В.М., Скуратівська І.А. Математичне моделювання і прогнозування впливу площі водозбору на процеси формування якості поверхневих вод // Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування - Європейський досвід: Зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., м. Чернігів, 25-27 трав. 2005 р. - Вип.1 / М-во освіти і науки України. Чернігів. держ. ун-т економіки і управління. - Чернігів: Чернігівські обереги, 2005. - С. 145-147.
 • Лаврик В.І., Боголюбов В.М. Питання управління процесами самоочищення поверхневого стоку за допомогою математичного моделювання // Актуальні проблеми військової екології: Зб. матеріалів наук.-практ. семінару, м. Київ, 28-29 верес. 2004 р. - К., 2005. - С. 189-193.
 • Митник Ю.В. Про відносну оцінку складності тесту // Евристичне навчання математики =Heuristic teaching of mathematics : Зб. тез доп. міжнар. наук.-метод. конф., м. Донецьк, 15-17 листоп. 2005р. - Донецьк, 2005. - С. 340-341.
 • Оленко А.Я. Оцінка середньоквадратичної помилки інтерполяції випадкових процесів // Теорія ймовірностей та мат. статистика. - 2005. - Т. 72. - С. 101-110.
 • Оленко А.Я. Порівняння оцінок помилки апроксимації в теоремі Котельникова-Шеннона.// Вісник Київ. нац. ун- ту. - 2005. - Вип. 13 . - С. 41-45.
 • Оленко А.Я. Улюблений вчитель багатьох поколінь українських математиків // У світі математики. - 2005. - Т.11, №.1. - С. 50-57.
 • Оленко А.Я. Чи легко впевнитись, що число просте? // У світі математики. - 2005. - Т.11, №.2. - С. 10-19.
 • Олійник Б.В. Функція, що є узагальненням числа ? // У світі математики. - 2005. - Т. 11, Вип. 3 - С. 11-15.
 • Олійник Б.В. Бази у просторі многочленів і числа Стірлінга // У світі математики. - 2005. - Т. 11, Вип. 4. - С. 11-15.
 • Пилявська О.С., Шатохіна Ю. The p - groups with some conditions cyclic subgroups // International conference in Honor of A. Bovdi 70 - th Birthday, Debrecen, 2005: Тези конф. - ABSTRACTS. - Р. 7.
 • Лаврик В.І., Боголюбов В.Н. Математическое моделированиепроцесов управления качеством поверхностного стока урбанизированных территорий // География и природные ресурсы. - 2005. - № 1: Спец. вып.: Труды междунар.конф. по измерениям, моделированию и информацищнным системам для изучения окружающей среды: Enviromis-2004, г. Томск, 16-25 июля 2004 г. - С. 186-191.
 • Лаврик В.І., Боголюбов В.Н. Методологические основы создания природоохранной геоинформационной системы // CITES-2005: Программа и тезисы междунар. конф. и шк. молодых ученых по вычислительно-информационным технологиям для наук об окружающей среде, Россия, г. Новосибирск, 20-23 марта 2005 г. / Сибир. центр климато-экологич. исследований и образования. - Ин-т мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 2005. - С. 44.
 • Боднарчук Ю.В. On generators of the tame invertible polynomial maps group // International Journal of Algebra and Computation. - 2005. - Vol 15, № 5- 6. - Р. 851-867.
 • Bodnarchuk Yu., Morozov D. The structure of centralizers of maximal pre-order elements in the group $\underleftarrow {\lim} C_p \wr \ldots \wr C_p$ // V-th International algebraic conference in Ukraine. Odessa, July, 2005. - Р. 10.
 • Olenko A. Y. Analytically derived TOA-DOA distributions of uplink/downlink wireless-cellular multipaths arisen from scatterers with an inverted-parabolic spatial distribution around the mobile // IEEE Signal Processing Letters. - 2005. - Vol. 12, № 7. - P. 516-519.
 • Oliynyk B.V. Infinitely iterated wreath products as isometry groups of fractal constructions of metric spaces // Group & Group Rings XI, BEDLEWO, 2005: ABSTRACTS - Р.20.
 • Oliynyk B.V. The isometry group of measure semimetric space // 5th International Algebraic Conference in Ukraine, Odessa, 2005: ABSTRACTS - Р.146-147.

2004

 

 • Боднарчук Ю.В. Твірні властивості біпараболічних поліноміальних перетворень афінних просторів // Вісн. Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. Сер.: Фіз.-мат. науки. - 2004. - Вип. 3. - С. 11-15.
 • Городній М.Ф. Про обмежені розв'язки диференціального рівняння з секторіальним операторним коефіцієнтом // Вісн. Київ. ун-ту. Сер.: Фіз.-мат. науки. - 2004. - № 2. - С. 97-106.
 • Городній М.Ф., Кущик Н.М., Чайковський А.В. Про одне узагальнення поняття секторіального оператора // Вісн. Київ. ун-ту. Сер.: Фіз.-мат. науки. - 2004. - № 1. - С. 80-86.
 • Кашпіровський О.І., Митник Ю.В. Про поведінку на нескінченності гладких функцій з просторів Лебега // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Т. 23: Фізико-математичні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. - К., 2004.- С. 16-21.
 • Визначення продуктивності трекових мембран, модифікованих олігомерними біанкерними сполуками за допомогою математичного моделювання / В.І. Лаврик, П.В. Вакулюк, А.Ф. Бурбан, М.Т. Брик // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 28: Хімічні науки і технології / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 9-14.
 • Лаврик В.І., Булавацький В.М. Математичне моделювання нестаціонарних теплових процесів з релаксацією на основі некласичної моделі // Наукові записки Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т.23: Фіз.-мат. науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 9-12.
 • Лаврик В.И., Боголюбов В.М. Математичне моделювання процесів самоочищення поверхневого стоку урбанізованих територій // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. - 2004. - №2. - С. 62-65.
 • Лаврик В.І., Скуратівська І.А. Математичне та імітаційне моделювання процесів формування і регулювання поверхневого стоку територій гірничих підприємств // Вісник Житомирського державного технологічного університету. - 2004. - № 2 (29). - С. 234-239.
 • Лаврик В.І., Скуратівська І.А. Прогнозування та керування якістю поверхневого стоку за допомогою імітаційного математичного моделювання // Наукові записки Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 29: Біологія та екологія / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2004. - С. 51-57.
 • Митник Ю.В., Кашпіровський О.І. Про поведінку на нескінченності гладких функцій з просторів Лебега // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Т. 23: Фізико-математичні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2004.- С. 16-21.
 • Олійник Б.В. Універсальні метричні простори з тривіальною групою ізометрій. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Т. 23: Фізико-математичні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2004.- С. 21-25.
 • Лаврик В.И., Боголюбов В.Н., Скуратовская И.А. Математические моделирование процессов управления качеством поверхностного стока урбанизованых территорий / // Enviromis-2004: Тезисы докл. междунар. конф. по измерениям, моделированию и информационным системам для изучения окружающей среды, г. Томск, 17-25 июля 2004 г. - Томск, 2004. - С. 87.
 • Лаврик В.І., Боголюбов В. Н. Применение имитационного моделирования к вопросам управления качеством поверхностного стока = Use of simulation mathematical modeling for queschion control drainage system quality // Проблемы экоинформатики = Ecoinformatics problems : Материалы шестого междунар. симпозиума, г. Москва, 1-3 дек. 2004 г. / РАН. Рос. акад. естеств. наук, Моск. науч.-техн. о-во радиотехники, электроники и связи им. А.С.Попова, Ин-т радиотехники и электроники РАН, Ин-т проблем экоинформатики Рос. акад. естеств. наук. - М., 2004. - С. 5-9.
 • Боднарчук Ю.В. Generating properties of biparabolic invertible polynomial maps in three variables // Изв. АН Республики Молдова. Математика. - 2004. - Т.41, № 2. - С. 37-43.
 • Space uv spectrometry of ozone and stochastic resonance in global dynamic of ozone layer of Earth / Yu. Bodnarchuk, A. Bannikov, V. Vashchenko itc. // Problems of Optics and High Technology Material Science SPO 2004: Scientific work 5-th International Young Scientists Conference, Kyiv, Ukraine, October 28-31, 2004. - K., 2004. - P. 179-181.
 • Olenko A., Wong K.T., Ahmadi-Shokouh J. Analytically derived uplink/downlink TOA & 2D-DOA distributions with scatterers in a 3D hemispheroid surrounding the mobile // GLOBECOM - IEEE Global Telecommunications Conference. - 2004. - Vol. 2. - P. 872-876.
 • Olenko A., Panasyuk O. Estimation of Fish Stock by Random Fields // Eight International School on Mathematical and Statistical Methods in Economics, Finance and Insurance. Abstracts. Ukraine. 2004.- P. 34-35.
 • Olenko A. Exact Estimations of Interpolation Error in Multidimensional Sampling Theorem // Eight International School on Mathematical and Statistical Methods in Economics, Finance and Insurance. Abstracts. Ukraine. 2004.- P. 12-13.
 • Olenko A. Interpolation of weak Cramer class random fields // International Conference" Funstional Methods in Approximation Theory, Operator Theory, Stochastic Analysis and Statistics". Dedicated to the Memory of Professor F.Ya.Dorogovtsev. Abstracts. Ukraine. 2004.- P. 91-92.
 • Olenko A., Klykavka B. On a Discrete Version of Transformation Method // Eight International School on Mathematical and Statistical Methods in Economics, Finance and Insurance. Abstracts. Ukraine. 2004.- P.25-26.
 • Olenko A., Host G. Random Fields Model for Estimating Abundance of Norwegian Herring // Theory of Stochastic Processes. - 2004. - Vol. 10 (26), №.1-2. - Р. 15-37.
 • Olenko A. Upper bound for interpolation reminder in multidimensional sampling theorem // Bulletin of Kyiv university. Ser.: Physics and Mathematiсs. - 2004. - №. 3. - Р. 49-53.
 • Ustimenko V., Touzene A. Cryptall: System to Enscrypt аll Types of Data // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Т. 23: Фізико-математичні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2004. - C. 12-15.
 • Ustimenko V., Maximality of affine group, hidden graph cryptosystem and graph's stream ciphers // Journal of Algebra and Discrete Mathevatics. - 2004. - №.10. - Р. 51-65.
 • Ustimenko V., Futorny V. Small World Semiplanes with Schubert cells // Journal of San-Paulo University. - 2004. - Vоl. 11. - P. 3-11.

2003

 

 • Боднарчук Ю.В., Лавренюк Я. Автоморфізми груп типу жонк'єра над скінченними полями // Вісн. Київ. ун-ту. Сер.: Фіз.-мат. науки. - 2003. - Вип. 4. - С. 9-14.
 • Боднарчук Ю.В. Структура замкнених надгруп Sp2n у групі поліноміальних автоморфізмів симплектичного простору // Доп. НАН України. - 2003. - № 2. - С. 15-21.
 • Городній М.Ф. Обмеженість розв'язків деяких систем Вольтерри у скінченновимірному просторі // Нелінійні коливання. - 2003. - Т. 6, № 1. - С. 34-41.
 • Городній М.Ф. Про необхідність умови існування стаціонарних розв'язків диференціального рівняння з необмеженим операторним коефіцієнтом // Доп. НАН України. - 2003. - № 3. - С. 23-26.
 • Городній М.Ф. Стійкість обмежених розв'язків диференційованих рівнянь з малим параметром у банаховому просторі // Укр. мат. журн. - 2003. - Т. 55, № 7. - С. 889-900.
 • Городній М.Ф. Lp-розв'язки диференціального рівняння з обмеженим операторним коефіцієнтом // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Фізико-математичні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 32-36.
 • Городній М.Ф. Lp - розв'язки одного різницевого рівняння в банановому просторі // Укр. мат. журн. - 2003. - Т. 55, № 3. - С. 425-430.
 • Захарійченко Ю.О. Метод дослідження імпульсної системи диференціальних рівнянь з параметрами та обмеженнями // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Фізико-математичні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 29-32.
 • Кашпіровський О.І., Стрілець О.В. Простори "гладких" векторів деяких сімейств необмежених операторів // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Фізико-математичні науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 36-43.
 • Визначення зміни проникності ультрафільтраційних мембран за допомогою математичного моделювання / В.І. Лаврик, А.Ф. Бурбан, М.Т. Брик та ін. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 21: Хімічні науки і технології / Заг. редкол.: В.С. Брюховецький та ін; НаУКМА. - К., 2003. - С. 4-6.
 • Лаврик В.І., Булавацький В.М. Математичне моделювання деяких нерівноважних фільтраційних процесів // Доп. НАН України. - 2003. - №1. - С.37-43.
 • Лаврик В.І., Боголюбов В.М. Методи оцінки й управління поверхневим стоком урбанізованих територій // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т. 22: У 3-х ч. - Ч. 3 : Природничі науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін. - К., 2003. - С. 416-419.
 • Методики екологічної оцінки та нормування якості поверхневих вод України / В.І. Лаврик, О.П. Оксіюк, В.М. Жукинський та ін. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. - 2003. - №3. - С. 18-28.
 • Лаврик В.І., Булавацький В.М. Нелінійна крайова задача для системи рівнянь фільтраційно-конвективної дифузії з малим параметром // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Т.21: Фіз.-мат. науки / НаУКМА; Редкол.: В.С. Брюховецький та ін - К., 2003. - С. 26-28.
 • Лаврик В.І. Про математичне моделювання екологічних процесів в гідрологічних дослідженнях // Актуальні проблеми військової екології: Матеріали наук.-практ. конф. м. Київ, 16-17 жовт. 2003 р. - К., 2003. - С. 46-47.
 • Олійник Б.В. Група ізометрій нескінченного біотонного простору // Математичні студії / Львів. математ. т- во - 2003. - Т. 20, № 2. - С. 205-209.
 • Городній М.Ф., Гомилко А.М., Лагода О.А. Об ограниченности рекуррентной последовательности в банаховом пространстве // Укр. мат. журн. - 2003. - Т. 55, № 10. - С. 1410-1418.
 • Боднарчук Ю.В. Generating properties of invertible polynomial maps in three variables, which have a small compositional-triangular length // Вісн. Львів. ун-ту. Сер.: Фіз.-мат. науки. - 2003. - Вип. 61. - С. 26-36.
 • Olenko A.Y., Wong K.T. Analytically Derived TOA-DOA Statistics of Uplink/Downlink Wireless Multipaths Arisen from Scatterers on a Hollow-Disc Around the Mobile // IEEE Antennas and Wireles Propagation Letters. - 2003. - Vol. 2. - Р. 345-348.
 • Olenko A.Y. Courses on applied statistics at NaUKMA // Seventh International School on Mathematical and Statistical Methods in Economics Finance and Insurance. Abstracts. Ukraine. - 2003. - P. 17-18.
 • Olenko A.Y., Pogany T. Direkt Lagrange - Yen Interpolation of Random Fields // Theory of Stochastic Processes. - 2003. - Vol. 9 (25), № 3-4. - Р. 242-254.
 • Olenko A.Y. Language-Yen interpolation of random fields // Seventh International School on Mathematical and Statistical Methods in Economics Finance and Insurance. Abstracts. Ukraine. - 2003. - P. 10-11.
 • Olenko A.Y. Modern Tasks of Applied Statistics, Industrial and Finansial Positive Definite Density // Applied Statistics. Asturial and Finansial Mathematics: Second International Conference Mathematics. - 2003. - №.1-2. - Р. 175-176.
 • Olenko A.Y. 7-th International Mathematic Olympiad for students // In the World of Mathematics. - 2003. - Vol. 9, №. 4. - P. 64-72.
 • Olenko A.Y. Teaching applied statistics with software"Statistica" // International conference on Higher education innovation. Abstracts. - 2003. - P. 131-132.
 • Olenko A.Y., Goroviy S. 10-th International Mathematics Olympiad for university students // In the World of Mathematis. - 2003. - Vol. 9, N.4. - Р. 49-57.
 • Oliynyk B.V. The isometry group of countable biotope space // 4-та Міжнар. алгебраїчна конф. в Україні., м. Львів, 4-9 серп. 2003 р.: Тези доп. - С. 165.
 • Ustimenko V.O., Woldar A.J Extremal properties of regular and affine generalized m-gons as tactical configurations // European Journal of Combinatorics. - 2003. - Vol. 24, № 1. - P. 99-111.
© 2012-2019 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна