Публікації

Викладачі

Публікації

Анотації курсів

Наразі подано вибраний перелік наукових видань від 2003 року. Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Підручники, навчальні посібники

 • Глибовець М. М. Інтелектуальні мережі : навчальний посібник / М. М. Глибовець, А. М. Глибовець, М. В. Поляков ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Корпорація "Noosphere Ventures USA Inc." – Дніпропетровськ : [Нова ідеологія], 2014. – 462 c. : іл., табл., схеми. –  Micтить бiблioгpaфiю. –  Micтить покажчик.
 • Глибовець А.М., Глибовець М.М., Проценко В.С. Практикум з мови програмування Ci : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2010. – 209 с. : схеми.
 • Бублик В.В. Збірник задач з програмування та інформатики. - К.: Вид. Київ. ун-ту, 2003. - 60с.
 • Олецький О.В. Принципи роботи комп'ютерних систем: Навч. посіб. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 144с.
 • Навчально-методичний посібник до лабораторних та практичних занять з курсу "Інтелектуальні мережі". Моделювання та проектування комп'ютерних мереж / Укл.: О.М. Пєчкурова, А.Я. Гладун, О.Л. Пєчкурова. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 60с.

Авторські та колективні монографії

 • Науменко Д. Електронні гроші в Україні : аналітичний звіт / Дмитро Науменко, Віталій Кравчук, Андрій Глибовець ; Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. – К. : [Альфа-ПІК], 2012. - 64 с. : іл. -  Включ. бібліогр.
 • Програмні засоби створення і супроводу розподіленого навчального середовища / І.В. Сергієнко, М.М. Глибовець, С.С. Гороховський, А.М. Глибовець ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : [НаУКМА], 2012. - 709, [1] с. : іл., табл. -  Включ. бібліогр. -  Включ. покажч.
 • Пошук інформації : [монографія] / Анісімов А. В., Глибовець А. М., Глибовець М. М., Шабінський А. С. ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". - Київ : [НаУКМА], 2015. - 283 с. : іл. -  Micтить бiблioгpaфiю. -  Micтить пoкaжчик.

Публікації /статті

2017

Cтатті

 • Глибовець А. М. Автоматизований пошук іменованих сутностей у нерозмічених текстах українською мовою / А. М. Глибовець // Штучний інтелект. – 2017. – № 2 (76). – С. 45–51. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13463
 • Glybovets A. E-government developed system prototype about USA and Jordan / Andriy Glybovets, Mohammad Alhawawsha // Геометричне моделювання та інформаційні технології. – 2017. – № 1 (3). – С. 42–47.
 • Enweiji M. Z. Cross-language text classification with convolutional neural networks from scratch / Musbah Zaid Enweiji, Taras Lehinevych, Аndrey Glybovets // EUREKA: Physics and Engineering. – 2017. – № 2. – С. 24–33. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13465
 • Глибовець А. М. Алгоритм токенізації та стемінгу для текстів українською мовою / Глибовець А. М., Точицький В. В. // Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки. – 2017. – Т. 198. – С. 4–8. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12541
 • Інформаційно-аналітична система для задач персоналізованої мобільної медицини / О. І. Дорош, І. Й. Ермакова, О. В. Бойко, Н. В. Дорош // Електротехнічні та комп’ютерні системи. – 2017. – № 25 (101). – С. 279–287. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13466
 • Дорош О. І. Мобільні інформаційні технології для комплексного оцінювання та стабілізації показників ментального здоров’я / О. І. Дорош, О. Ю Степанюк, Н. В. Дорош // Біомедична інженерія : науково-практичний журнал. – 2017. – № 4. – С. 30–33. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13467
 • Застосування медичних мобільних засобів для створення інфокомунікаційної системи вимірювання та аналізу показників, що характеризують стан здоров’я людини / О. І. Дорош, І. Й. Ермакова, Г. Л. Кучмій [та ін.] // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : міжнародний науково-технічний журнал. – 2017. – № 2. – С. 139–142. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13468
 • Малашонок Г. І. Хмарна математика MathPartner у Києво-Могилянській академії / Малашонок Г. І. // Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки. – 2017. – Т. 198. – С. 27–35. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12537
 • Malaschonok G. I. MathPartner Computer Algebra / G. I. Malaschonok // Programming and Computer Software. – 2017. – Vol. 43, no. 2. – P. 112–118. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13477
 • Черкасов Д. І. Основи технології VoIP та IP-телефонії / Дмитро Черкасов // Телеком. Военная связь. – 2017. – № 2. – С. 98–104. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13473
 • Черкасов Д. І. Підходи до сумісного використання протоколів IPv4 та IPv6 у мережі підприємства / Черкасов Д. І. // Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки. – 2017. – Т. 198. – С. 59–64. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12532

 

Матеріали конференцій

 • Глибовець А. М. Розробка пошукового робота з можливістю гнучкої конфігурації / Глибовець Андрій // Summer InfoCom Advanced Solutions 2017 : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 1–2 червня 2017 року / гол. ред. А. В. Писаренко. – Київ, 2017. – С. 16–18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13464
 • Глибовець А. М. Neo4j як ядро рекомендаційної системи / А. М. Глибовець, K. Haenssgen // Теоретичнi та прикладнi аспекти побудови програмних систем (TAAPSD’2017): матерiали XIV Мiжнародної науково-практичної конференцiї (Україна, Київ, 4–8 грудня 2017 року) / [редкол. Т. В. Панченко та iн.]. – Кропивницький : Авангард, 2017. – С. 126–128. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13180
 • Глибовець А. М. Метод розпізнавання слів з відео потоку на основі аналізу просторового розміщення характеристичних точок губ / А. М. Глибовець // Теоретичнi та прикладнi аспекти побудови програмних систем (TAAPSD’2017): матерiали XIV Мiжнародної науково-практичної конференцiї (Україна, Київ, 4–8 грудня 2017 року) / [редкол. Т. В. Панченко та iн.]. – Кропивницький : Авангард, 2017. – С. 122–125. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13181
 • Дорош О. І. Інтелектуальна персоніфікована система мобільного здоров’я / Дорош О. І., Степанюк О. Ю. // Теоретичні і прикладні аспекти комп’ютерних наук та інформаційних технологій : матеріали II Міжнародної науково-технічної конференції TACSIT–2017, 12–13 травня 2017 року / за ред. І. С. Скарги-Бандурової. – Сєвєродонецьк : Східноукраїнський національний університет ім. Даля, 2017. – С. 82–85. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13469
 • Дорош О. І. Інформаційна мобільна технологія для адаптивного дослідження показників стану здоров’я людини / Дорош О. І., Степанюк О. Ю., Кучмій В. Д. // Проблеми інформатики та моделювання (ПІМ–2017) : тезиси сімнадцятої міжнарожної науково-технічної конференції (11–15 вересня 2017 року). – Харків ; Одеса, 2017. – С. 33. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13470
 • Дорош О. І. Мобільні засоби для вимірювання та контролю показників, що характеризують стан здоров’я людини / О. І. Дорош, Г. Л. Кучмій, Н. В. Дорош // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процессах : матеріали XVII міжнародної науково-технічної конференції (8–13 червня 2017 р., м. Одеса, Затока). – Одеса ; Хмельницький : ХНУ, 2017. – С. 133–134. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13471
 • Дорош О. І. Програмний модуль для тривалого дослідження серцевого ритму з використанням медичного гаджета MioFuse та мобльного додатка MioGO / Дорош О. І., Степанюк О. Ю. // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доповідей XXV Міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD–2017, 17–19 травня 2017 року : у 4-х ч. / за ред. Є. І. Сокола. – Харьків : НТУ ХПІ, 2017. – Ч. 3. – С. 96. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13472
 • Multifunctional mobile information system with feedback for analysis of human health and improved access to medical services / Boyko O., Dorosh N., ... Dorosh O. [et al.] // 2nd International Conference on Advanced Information and Communication Technologies. – 2017. – P. 168–173.
 • Malaschonok G. I. Calculations on a Cluster with Distributed Memory: Matrix Decomposition and Inversion in the Commutative Domain / G. I. Malaschonok, E. A. Ilchenko // Теоретичнi та прикладнi аспекти побудови програмних систем (TAAPSD’2017): матерiали XIV Мiжнародної науково-практичної конференцiї (Україна, Київ, 4–8 грудня 2017 року) / [редкол. Т. В. Панченко та iн.]. – Кропивницький : Авангард, 2017. – С. 63–66. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13196
 • Ilchenko E. Efficient Calculation Managing on a Cluster with Distributed Memory / Evgeny Ilchenko, Gennadi Malaschonok // International conference Polynomial Computer Algebra. – Saint-Petersburg, 2017. – P. 56–61. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13474
 • Akritas A. G. A sympy/sage Module for Computing Polynomial Remainder Sequences / Alkiviadis G. Akritas, Gennadi I. Malaschonok, Panagiotis S. Vigklas // 23rd Conference on Applications of Computer Algebra, Jerusalem, July 17–21. – Jerusalem, 2017. – P. 36–40. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13475
 • Malaschonok G. Matrix algorithms in commutative domains: the history of development in recent decades / Gennadi Malaschonok // Mathematical Partnership, Parallel Computing and Computer Algebra : International Conference (Israel, Jerusalem, July, 10–16). – Tambov : Publishing House of TSU, 2017. – P. 6–9. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13219
 • Akritas A. G. Attempts at Computing Gröbner Bases without S-polynomials whenever Possible / Alkiviadis G. Akritas, Gennadi Malaschonok // Mathematical Partnership, Parallel Computing and Computer Algebra : International Conference (Israel, Jerusalem, July, 10–16). – Tambov : Publishing House of TSU, 2017. – P. 40–41. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13218
 • Johnson J. Interactions between high-performance computing and computer algebra: overview and perspectives / Jeremy Johnson, Gennadi Malaschonok, Marc Moreno Maza // 23rd Conference on Applications of Computer Algebra, Jerusalem, July 17–21. – 2017. – P. 266–267.
 • Malaschonok G. I. Sparse matrices in computer algebra when using distributed memory: theory and applications / G. Malaschonok, E. Ilchenko // 23rd Conference on Applications of Computer Algebra Jerusalem, July 17–21. – 2017. – P. 280–285. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13476
 • Жежерун О. П. Застосування пакету Mathpartner в учбовому процесi НаУКМА / О. П. Жежерун, Г. I. Малашонок // Теоретичнi та прикладнi аспекти побудови програмних систем (TAAPSD’2017): матерiали XIV Мiжнародної науково-практичної конференцiї (Україна, Київ, 4–8 грудня 2017 року) / [редкол. Т. В. Панченко та iн.]. – Кропивницький : Авангард, 2017. – С. 129–130. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13195

2016

Статті

 • Черкасов Д. І. Маршрутизація в мережі сучасного підприємства / Черкасов Д. І. // Наукові записки НаУКМА. Комп'ютерні науки. – 2016. – Т. 190. – С. 46–51. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11111

 

Матеріали конференцій

 • Development the software applications for mobile medical systems based on OS Android / N. Dorosh, H. Kuchmiy, O. Boyko, O. Dorosh, O. Stepanjuk, N. Maritz // 13th International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET'2016), February 23–26, Lviv-Slavske, Ukraine. – 2016. – P. 808–810. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11602
 • Дорош О. І. Інтелектуальний мобільний навігатор для комплексного аналізу та покращення ментального здоров'я молоді / Дорош О. І., Степанюк О. Ю. // Інформаційні технології : наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : тези доповідей XXIV міжнародної науково-практичної конференції, (18–20 травня 2016 р., Харьків). – 2016. – Ч. 3. – С. 32. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11603
 • Дорош О. І. Дослідження рівня уваги та пам'яти студентів з використанням інформаційних мобільних технологій / Дорош О. І., Степанюк О. Ю. // Інформатика, управління та штучний інтелект : матеріали третьої міжнародної науково-технічної конференції студентів, магістрів та аспірантів, 23–25 листопада 2016 р. – Харьків : НТУ "ХПІ", 2016. – С. 24. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11604
 • Вербально-фізіологічні методи оцінювання стану здоров'я та стилю життя студентів із використанням інформаційно-комп'ютерних технологій та мобільних медичних гаджетів : [тези науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вибрані питання медичної та біологічної інформатики і кібернетики»] / Н. В. Дорош, О. В. Бойко, О. С. Заячківська, О. І. Дорош, О. Ю. Степанюк // Медична інформатика та інженерія. - 2016. - № 1. - С. 65-66. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11598

2015

У виданнях НаУКМА

 • Глибовець А. М.Побудова бази знань інтелектуального агента на основі мережі Байєса / Глибовець А. М., Паращин О. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 177 : Комп'ютерні науки. - С. 9-15.
 • Глибовець А. М.Порівняння Neo4 і реляційної бази даних MySQL / Глибовець А. М., Добрянський А. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 177 : Комп'ютерні науки. - С. 108-112.
 • Glybovets A. Arabic natural language processing / A. Glybovets, Zaіd Envіgі Mohammed Musbag // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 177 : Комп'ютерні науки. - С. 34-37.
 • Черкасов Д. І.  Архітектура сучасних систем масового тестування телекомунікаційного обладнання / Черкасов Д. І., Штіхлайтнер А. Й., Подаревський О. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 177 : Комп'ютерні науки. - С. 118-124.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Бойко О. В. Комп’ютерні методи та засоби для проведення скринінгових досліджень у системі охорони здоров’я / О. В. Бойко, Н. В. Дорош, ... О. І. Дорош [та ін.] // Электротехнические и компьютерные системы. - 2015. - № 18. - С. 33-39.
 • Дорош О. І. Медичний мобільний пристрій на базі ОС Android / О. І. Дорош // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" : зб. наук. пр. Серія : Інформатика та моделювання. - Харків : НТУ "ХПІ", 2015. - № 32. - С. 60-68.

В інших виданнях України

 • Глибовець А. М.Програмна система побудови індексу для реалізації ранжування наукових документів / Глибовець А. М. // InfoCom 2015 : матеріали І-ї Міжнародної конференції, присвяченої 70-річчю кафедри автоматики та управління в технічних системах, м. Київ, 24-25 листоп. 2015 р. - Київ : Вид-во НТУУ "КПІ". - С. 102-103.
 • Глибовець А. М.Автоматизація побудови тезаурусів з україномовних текстів формату PDF / Глибовець А. М., Глибовець М. М. // Матеріали IIІ Міжнародної конференції з автоматичного управління та інформаційних технологій, Київ, 11-13 грудня 2015 р. - [Київ : б. в., 2015]. - С. 92-95.
 • Дорош О. І. Розробка програмного забезпечення для медичних мобільних пристроїв на на базі ОС ANDROID / Дорош О. І. // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доповідей ХХІІІ міжнарод. наук.-практ. конф., (20-22 трав. 2015 р., Харків) / [за ред. проф. Сокола Є. І.]. - Харків : НТУ «ХПІ», 2015. - Ч. ІІІ. - С. 40.
 • Франчук О. В.  Параметрична оптимізація в задачі ранжування альтернатив / Франчук О. В., Горборуков В. В. // I Международный научно-практический форум «Наука и бизнес» : тезисы докладов форума, 29-30 июня 2015 года г. Днепропетровск, 1 июля 2015 года г. Киев, 2-3 июля 2015 года г. Черновцы. - [Чернівці : б. в., 2015]. - С. 293-297.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Афонін А. О. Координація розподілених команд розробників програмного забезпечення / Афонін А. О., Глибовець А. М., Бойко О. В. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 163 : Комп'ютерні науки. – С. 64-72.
 • Черкасов Д. І. Висока доступність мережевих сервісів: визначення та основні фактори впливу / Черкасов Д. І. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 163 : Комп'ютерні науки. – С. 98-102.
 • Горборуков В. В. Задача планування технічного обслуговування складних систем / Горборуков В. В., Франчук О. В. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 163 : Комп'ютерні науки. – С. 52-58.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Глибовец А. Н. Решение задачи распределенного индексирования в оперативной памяти на базе модели актеров с использованием фреймворка Akka / А. Н. Глибовец // Управляющие системы и машины. – 2014. – № 4. – С. 61-67.
 • Глибовець А. М. Розробка Web-прототипу для аналізу висловлювань користувачів соціальної мережі Twitter / А. М. Глибовець, М. А. Гонтар // Проблеми програмування. – 2014. – № 4. – С. 15-25 : мал.
 • Глибовец А. Н. Метод итерактивного построения терминологии в коллекциях научных текстов на украинском языке / А. Н. Глибовец, И. В. Решетнёв // Кибернетика и системный анализ. – 2014. – Т. 50, № 6. – С. 53-62.
 • Глибовець А. М. Програмна система побудови індексу для реалізації ранжування наукових документів / А. М. Глибовець, М. В. Кравченко // Управляющие системы и машины. – 2014. – № 6. – С. 42-51. –  Текст парал. укр. та рос. мовами.
 • Глибовець А. М. Пошукова система наукових матеріалів українською мовою із соціальною складовою / А. М. Глибовець // Проблеми програмування. – 2014. – № 2-3 : Спецвипуск. – С. 312-317 : мал.
 • Онтологія задачі вибору та її застосування при аналізі лімнологічних систем / О. Є. Стрижак, В. В. Горборуков, О. В. Франчук, М. А. Попова // Екологічна безпека та природокористування. – 2014. – Вип. 15. – С. 172-183.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Глибовець А. М. Агентно-базоване моделювання / Глибовець А. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 151 : Комп'ютерні науки. - С. 75-79.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Семантическая паутина и Wiki-системы / А. Н. Глибовец, Н. Н. Глибовец, Д. Е. Прокопцев, М. О. Сидоренко // Проблеми програмування. - 2013. - № 1. - С. 45-67.
 • Вавилин И. А. Разработка поискового робота на Erland / И. А. Вавилин, А. Н. Глибовец, Н. Н. Глибовец // Управляющие системы и машины. - 2013. - № 3. - С. 68-74.

В інших виданнях України

 • Модуль експрес-аналізу та прогнозування стану здоров’я людини для інформаційно-аналітичної системи ІНАНС / О. В. Бойко, О. І. Дорош, О. Ю. Степанюк, І. Й. Єрмакова // Інформаційні технології в неврології, психіатрії, епілептології і медичній статистиці : матеріали наук.-практ. конф. з міжнарод. участю, Київ, 17-18 жовт. 2013 р. - К. : [б. в.], 2013.
 • Впровадження інноваційних технологій дистанційної освіти у навчальний процес / Галина Кучмій, Олег Дорош, Оксана Бойко, Наталія Дорош // Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали V наук.-практ. конф., 19-21 листоп. 2013 р., Львів / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [ред. Л. Д. Озірковський]. - Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2013. - С. 41-43.

В іноземних виданнях

 • Software of doctor-patient interconnection in a remote access mode for a system of family medicine / Oleg Dorosh, Oksana Stepaniuk, Oksana Boyko, Natalya Dorosh // 7th International Forum on Innovative Technologies for Medicine (ITMED), 5 -7 December 2013. - Białystok : [s. n], 2013.
 • Estimation of psychological human state by using the MOODLE platform / Oleh Dorosh, Oksana Stepanjuk, Darja Stefanovskaja, Constantine Ageev // Proceeding of the of 7th International Forum "Science and Technology Days Poland-East", Suwalki, April 17-19, 2013. - Białystok : [s. n], 2013. - P. 17.
 • Boyko О. Screening medical systems based on information technologies / Oksana Boyko, Oleh Dorosh, Oksana Stepanjuk // Proceeding of the of 7th International Forum "Science and Technology Days Poland-East", Suwalki, April 17-19, 2013. - Białystok : [s. n], 2013. - P. 16-17.

Інше

 • Бойко О. В. Комп’ютерні засоби для проведення скринінгових медичних досліджень в режимі віддаленого доступу : [препринт] / О. В. Бойко, О. І. Дорош, О. Ю. Степанюк // Сучасні здобутки медичної інформатики : матеріали наук.-практ. конф. з міжнарод. участю, Київ, 13–14 черв. 2013 р. - К. : [б. в.], 2013. - С. 90-91.

2012

У виданнях НаУКМА

 • Алгоритми обробки текстів вільної форми для отримання фактів і зв’язків між ними / Глибовець А. М., Марченко О. О., Циганок Д. В. ... та ін. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 138 : Комп'ютерні науки. - С. 35-38.

В інших виданнях України

 • Глибовец А. Н.  Создание специализированной поисковой системы на базе облачных технологий / Глибовец А., Ситмамбетов Н. // Problems of Computer Intellectualization / [ed. Vitalii Velychko, Alexey Volosyn, Krassimir Markov] ; National Academy of Sciences of Ukraine, V.M. Glushkov Institute of Cybernetics. - Kyiv ; Sofia : ITHEA, 2012. - С. 167-175.

2011

У виданнях НаУКМА

 1. Глибовець А.М., Верес М.М., Кумейко Н.О. Система автоматизованого генерування патернів // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 125 : Комп’ютерні науки. – С. 73-76.
 2. Syniavsky O., Kyslooky V., Khomenko O. A Parallel Algorithm for Solving the First Border Value Problem of Elasticity Theory in 3d Space by Monte Carlo Method // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 125 : Комп’ютерні науки. – С. 13-17.
 3. Syniavsky O., Zahozhenko P., BLATOCOL: Distributed Microblogging Service for Early Adopters // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 125 : Комп’ютерні науки. – С. 69-72.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Глибовец А.Н., Глибовец Н.Н., ШабинскийА.С. Применение онтологий и методов текстового анализа при создании интеллектуальных поисковых систем // Проблемы управления и информатики. - 2011. - № 6. - С. 95-102.

2010

 • Глибовець А.М., Шабінський А.С. Один підхід до побудови інтелектуальної пошукової системи // Наукові записки НаУКМА. - 2010. - Т. 112 : Комп'ютерні науки. - С. 26-29.

2009

 • Афонін А.О. Про машинно-орієнтовані числення секвенціального типу для класичної логіки першого порядку // Наукові записки. Т. 99 : Комп'ютерні науки / [ред. кол. тем. вип. : Глибовець М. М. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. Глибовець М. М.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : Києво-Могилянська академія, 2009
 • Афонин А.А., Гребеников В.В. Исследования безпазовых электрических машин с постоянными магнитами // Доп. Нац. акад. наук України. – 2009. – № 5. – С. 99-104.
 • Бублик В.В., Борозенний С.О. Особливості електронної освіти в констексті навчання методам групової роботи // Наукові записки. Т. 99 : Комп'ютерні науки / [ред. кол. тем. вип. : Глибовець М. М. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. Глибовець М. М.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : Києво-Могилянська академія, 2009.
 • Олецький О.В. Організація онтологічно-орієнтованих засобів автоматизованого експертного підбору інформаційних ресурсів на тематичному порталі // Наукові записки. Т. 99 : Комп'ютерні науки / [ред. кол. тем. вип. : Глибовець М. М. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. Глибовець М. М.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : Києво-Могилянська академія, 2009.

2008

 • Бублик В.В. Особливості впровадження навчальної групової розробки програмних систем / В.В. Бублик, А.О. Афонін, С.О. Борозенний // Наукові записки. Т. 86 : Комп'ютерні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П Моренець, В. Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. М. М. Глибовець]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 73-78.
 • Бублик В.В. Про роль і місце групових проектів у підготовці бакалаврів з програмної інженерії / В.В. Бублик, А.О. Афонін, С.О. Борозенний // Міжнародна конференція «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем – TAAPSD'2008» : тези доп., м. Київ, Чернігів, 22-26 верес. 2008 р. : за підтримки Infopulse = International conference “Theoretical and applied aspects of program systems development – TAAPSD'2008” : abstracts : ecellence in outsourcing Infopulse / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т інформатики … [та ін.]. – [Київ : Пульсари, 2008]. – Ч. 2. – С. 74-78.
 • Бублик В.В. ІТ-Освіта для викладачів мережі Києво-Могилянських колегіумів / Бублик В.В., Гороховський С. С., Генсґен К., Мещанінов О. П. // Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум – 2008 : Стратегії України в геополітичному просторі», м. Ялта, 5-8 червня, 2008 р. : тези / МОН України … [та ін.]. – Миколаїв : [МДГУ ім. Петра Могили], 2008. – Ч. 3. – С. 9-10.
 • Бублик В.В. К организации среды персонализации в системах электронного обучения / Владимир Бублик, Мария Горностай // Current research on ist and science. – 2008. – P. 87-92. – (Problems of Education in the 21st Century ; vol. 3).
 • Бублик В.В. IT-освіта для викладачів мережі Києво-Могилянських колегіумів / В.В. Бублик… [ та ін.] // Наукові праці / Микол. держ. гуманіт. ун-т ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – Т. 86, вип. 73 : Педагогічні науки. – С. 102-107.
 • Вовк Н.Є. Використання метаданих в репозиторії елекронного навчання. Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем / Н. Є. Вовк // Міжнародна конференція «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем – TAAPSD'2008» : тези доп., м. Київ, Чернігів, 22-26 верес. 2008 р. : за підтримки Infopulse = International conference “Theoretical and applied aspects of program systems development – TAAPSD'2008” : abstracts : ecellence in outsourcing Infopulse / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т інформатики … [та ін.]. – [Київ : Пульсари, 2008]. – Ч. 2. – С. 79-81.
 • Костюк О.О. Мережні та концептуальні основи створення електронного уряду України / О.О. Костюк, Д.В. Чуприна // Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем : TAAPSD'2008 : міжнар. конф. : тези доп., м. Київ, Чернігів, 22-26 верес. 2008 р. = Theoretical and applied aspects of program systems development – TAAPSD'2008 / Ф-т інформатики Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія", Ф-т кібернетики Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, Ін-т програмних систем НАН України. Чернігів. держ. технолог. ун-т. – [К. : Пульсари, 2008]. – Ч. 2. – С. 41-42.
 • Олецький О.В. Онтологічно орієнтований інформаційний пошук на основі хвильового процесу поширення активації / О.В. Олецький // Наукові записки. Т. 86 : Комп'ютерні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький ... та ін. ; упоряд. М. М. Глибовець]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 50-53.
 • Олецький О.В. Принципи побудови формалізованих онтологічно-орієнтованих моделей організації віртуальних спільнот у рамках веб-порталу / О.В. Олецький // Міжнародна конференція «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем – TAAPSD'2008» : тези доп., м. Київ, Чернігів, 22-26 верес. 2008 р. : за підтримки Infopulse = International conference “Theoretical and applied aspects of program systems development – TAAPSD'2008” : abstracts : ecellence in outsourcing Infopulse / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т інформатики … [та ін.]. – [Київ : Пульсари, 2008]. – Ч. 1. – С. 209-214.
 • Бублик В.В. Expectations and Outcomes of Interregional IT Training for Teachers / Volodymyr Boublik, Mykola Glybovets, Klaus Hänßgen // Informatics Education: Contributing Across the Curriculum : The3rd International Conference – ISSEP 2008 Informatics in Secondaty Schools – Evolution and Perspective, Torun, Poland, July 1-4, 2008 : selected papers / Faculty of mathematics and computer science Nicolaus Copernicus university, Torun, Poland, Polish Information Processing Society ; Ed. : Roland T. Mittermeir, Maciej M. Syslo. – Torun, 2008. – P. 109-116.

2007

 • Ашихмін А.В. Розроблення патерну налаштування мультимедійної системи / А.В. Ашихмін // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 73 : Комп'ютерні науки / Редкол.: В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 18–23.
 • Бублик В.B. З досвіду навчання групового розроблення програм на факультеті інформатики / В.B. Бублик, А.O Афонін, С.О. Борозенний // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 73 : Комп'ютерні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 32–36.
 • Бублик В.В. Впровадження систем надання рекомендацій в електронне навчання / В.В Бублик, М.П. Горностай // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 73 : Комп'ютерні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 47–52.
 • Бублик В.В. Шляхи трансформації ІТ–освіти в напрямі програмної інженерії : досвід факультету інформатики НаУКМА / В.В Бублик., М.М. Глибовець, О.В. Олецький // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 73 : Комп'ютерні науки / Редкол.: В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 9–13.
 • Бублик В.В. Моделі трансформації інформаційної освіти в контексті руху до інформаційного суспільства : досвід факультету інформатики НаУКМА / В.В. Бублик, М.М. Глибовець, О.В. Олецький // Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". – Миколаїв : Вид-во МФ НаУКМА, 2007. – Т. 71, вип. 58. – С. 60– 65.
 • Завадский И.А.Оптимизация архитектуры цифрового оптического умножителя / И.А. Завадский, А.В. Анисимов // Кибернетика и системный анализ. – 2007. – № 5. – С. 165–177.
 • Костюк О.О. Створення мультисервісної національної телекомунікаційної мережі в рамках розвитку електронного урядування в Україні / О.О. Костюк, Д. В. Чуприна // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 73 : Комп'ютерні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 52–56.
 • Куку С.Ю. Електронні портфоліо та веб–портфоліо / С.Ю. Куку // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 73 : Комп'ютерні науки / Редкол.: В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 23–26.
 • Олецький О.В. Моделі трансформації інформаційної освіти в контексті руху до інформаційного суспільства: досвід факультету інформатики НаУКМА / О.В. Олецький, В.В. Бублик, М.М. Глибовець // Наукові праці Національного університету "Києво-Могилянська академія". Миколаївська філія. – 2007. – Т. 71, вип. 58. – С. 60– 65.
 • Олецький О.В.До проблеми онтологічно-орієнтованого пошуку в інформаційних системах / О.В. Олецький // The Fourth International Conference "Theoretical and Applied Aspects of Program Systems Development" (TAAPSD'2007) : abstracts (Ukraine, Berdyansk, 4-9 september 2007) / голова орг. комітету М.М. Глибовець. – К. : Пульсари, 2007. – С. 73– 77.
 • Олецький О.В. Шляхи трансформації ІТ–освіти в напрямі програмної інженерії : досвід факультету інформатики НаУКМА / В.В Бублик., М.М. Глибовець, О.В. Олецький // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 73 : Комп'ютерні науки / Редкол.: В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 9–13.
 • Рощенко Ю.В. Застосування засобів децентралізованої автентифікації у системах електронної освіти / Ю.В. Рощенко // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 73 : Комп'ютерні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 43–46.

2006

 • Бублик В.В., Косінова Н.О. Міжнародний проект «Інтерколегія» // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2006. – № 2. – С. 50.
 • Бублик В.В., Глибовець М.М. EMERECU – темпусівський грант створення електронного мультимедійного ресурсного центру навчальних матеріалів для України // Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили. Сер.: Педагогічні науки / Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2006. – Т. 46, Вип. 33. – С. 194-195.
 • Бублик В.В., Hesser W., Schmidt-Braul Ingo-Eric. Towards cooperative e-teaching and e-learning // Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем: Тези доп. міжнар. конф. TAAPSD'2006, м. Київ, 5-8 груд. 2006 р. / НаУКМА, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т програмних систем НАН України. – К., 2006. – С. 231-235.
 • Афонін А.О. Мультимедійні технології в системах електронної освіти // Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем: Тези доп. міжнар. конф. TAAPSD'2006, м. Київ, 5-8 груд. 2006 р. / НаУКМА, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т програмних систем НАН України. – К., 2006. – С. 282-286.
 • Вовк Н.Є. Використання XML при побудові експертних систем // Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем: Тези доп. міжнар. конф. TAAPSD'2006, м. Київ, 5-8 груд. 2006 р. / НаУКМА, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т програмних систем НАН України. – К., 2006. – С. 272-276.
 • Костюк О.О. Security in electronic workflow systems // Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем: Тези доп. міжнар. конф. TAAPSD'2006, м. Київ, 5-8 груд. 2006 р. / НаУКМА, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т програмних систем НАН України. – К., 2006. – С. 287-288.
 • Олецький О.В., Діренко І.С. Система управління вмістом веб-ресурсів на основі онтологічно-документного моделювання // Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем: Тези доп. міжнар. конф. TAAPSD'2006, м. Київ, 5-8 груд. 2006 р. / НаУКМА, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т програмних систем НАН України. – К., 2006. – С. 171-176.

2005

 • Олецький О.В., Міхненко М.В. Основні принципи побудови системи підтримки прийняття рішень на основі прогнозування трендів випадкових процесів // Моделювання та інформаційні технології: Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова.- К., 2005. - Вип. 30. - С. 17-20.
 • Олецкий А.В. Основные свойства и практические применения базовой квадратурной схемы интегрального разложения Карунена-Лоэва. // Моделювання та інформаційні технології: Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. - К., 2005. - Вип. 27. - С. 113-120.
 • Олецький О.В. Застосування формальних моделей онтологій для формалізації інформаційних потоків у системах управління конвентом // Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем: Матеріали міжнар. конф. TAAPSD'2005, м. Київ, 7-9 груд. 2005 р. - К., 2005. - С.26-29.

2004

 • Бублик В.В., Гессен В. Деякі напрямки розвитку електронної освіти // Theoretical and Applied Aspects of Program Systems Development (TAAPSD'2004): Abstracts International Conference, Ukraine, Kyiv, 5-8 October, 2004 / Kyiv National Taras Shevchenko University. National University "Kyiv-Mohyla Academy". Institute of Software Systems of National Academy of Sciences of Ukraine. = Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем (TAAPSD'2004): Пр. Міжнар. конф., Україна, м. Київ, 5-8 жовт. 2004р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". НАН України. Ін-т програмних систем. - К., 2004. - С. 46-48. - (Спец. вип. Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Сер. : Фіз.-мат. науки). - С. 114-117.
 • Бублик В.В., Закусило О.К., Шевченко В.П. Електронне навчання в Україні і світі. Ретроспектива і перспектива // Теорія і методика навчання інформатики та математики: Зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України; Мелітопольський держ. педагог. ун-т; Ред. кол.: І.П. Аносов та ін. - Мелітополь: МДПУ, 2004. - Вип. 3. - С. 10-27.
 • Бублик В.В., Закусило О.К., Шевченко В.П. / Електронні видання як чинник інформаційної політики / Київський національний університет у ХХІ столітті: Тези ювілейної Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. 170-річчю Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, м. Київ, 24 черв. 2004 р. / Київ. нац. ун-т ім.. Т. Шевченка. - К.: ВПЦ "Київ. ун-т", 2004. - С. 21-22.
 • Завадський І.О., Ткаченко О.О. Про один підхід до побудови мережевого освітнього середовища // Вісн. Київ. нац. ун-ту. Сер.: Фіз.-мат. науки. - 2004. - № 1. - С. 237-244.
 • Олецький О.В., Набок В.М. Принципи побудови онтологічно-орієнтованої системи управління вмістом веб-ресурсів // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Сер.: Фіз.-мат. науки. Спец. вип.: Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем. - К., 2004. - С. 50-55.

2003

 • Олецький О.В., Засядько А.А. Использование метода собственных функций при решении задачи восстановления сигналов // Электронное моделирование. - 2003. - Т. 25, № 1. - С. 107-113.
 • Олецький О.В., Засядько А.А. Многокритериальный метод решения некоторых систем линейных алгебраических уравнений // Комп'ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті: Зб. наук. пр. - Черкаси: Брама IVСЕП, 2003. - С. 47-48.

© 2012-2019 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна