Публікації

Викладачі

Публікації

Анотації курсів

Наразі подано вибраний перелік наукових видань від 2003 року. Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Підручники, навчальні посібники

 • Бублик В.В. Збірник задач з програмування та інформатики. - К.: Вид. Київ. ун-ту, 2003. - 60с.
 • Олецький О.В. Принципи роботи комп'ютерних систем: Навч. посіб. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 144с.
 • Навчально-методичний посібник до лабораторних та практичних занять з курсу "Інтелектуальні мережі". Моделювання та проектування комп'ютерних мереж / Укл.: О.М. Пєчкурова, А.Я. Гладун, О.Л. Пєчкурова. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 60с.
 • Бублик В. В. Об'єктно-орієнтоване програмування : підручник для студентів, які навчаються за напрямами "Комп'ютерні науки", "Комп'ютерна інженерія", "Програмна інженерія", "Інформатика", "Прикладна математика" / В. В. Бублик. - Київ : ІТ-книга, 2015. - 637 с. -  Micтить бiблioгpaфiю. -  Micтить покажчик.

Публікації /статті

2017

Cтатті

 • Борозенний С. О. Особливості використання формату EPUB 3 для створення електронних публікацій / Борозенний С. О. // Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки. – 2017. – Т. 198. – С. 76–78. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12498
 • Бублик В. В. Методи нейтралізації впливу мережевої латентності в мультиплеєрних іграх / Бублик В. В., Дученчук В. Б. // Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки. – 2017. – Т. 198. – С. 42–46. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12535
 • Горборуков В. В. Створення рекомендаційної системи підтримки прийняття рішень для запису на вибіркові навчальні дисципліни / Горборуков В. В., Олецький О. В. // Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки. – 2017. – Т. 198. – С. 54–58. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12533
 • Жежерун О. П. Побудова рекомендаційних систем на основі онтологій / Жежерун О. П., Яремко С. А. // Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки. – 2017. – Т. 198. – С. 36–41. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12536
 • Пєчкурова О. М. Локально-чутливе хешування та сфери його застосування / Пєчкурова О. М. // Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки. – 2017. – Т. 198. – С. 72–76. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12529

 

Матеріали конференцій

 • Дученчук В. Б. Архітектурні рішення при створенні мультимедійних мультиплеєрних ігор / Дученчук В. Б., Бублик В. В. // Cучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку : матеріали Міжнародної конференції, Київ, 13–15 грудня 2017 року. – Київ, 2017. – [3 с.]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13244
 • Жежерун О. П. Застосування пакету Mathpartner в учбовому процесi НаУКМА / О. П. Жежерун, Г. I. Малашонок // Теоретичнi та прикладнi аспекти побудови програмних систем (TAAPSD’2017): матерiали XIV Мiжнародної науково-практичної конференцiї (Україна, Київ, 4–8 грудня 2017 року) / [редкол. Т. В. Панченко та iн.]. – Кропивницький : Авангард, 2017. – С. 129–130. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13195
 • Олецький О. В. Дослідження мір важливостей вузлів онтології в задачі вибору навчальних дисциплін на основі порівняльного аналізу варіантів вибору / Олецький О. В. // Cучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку : Матеріали Міжнародної наукової конференції присвяченої 60-річчю заснування Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, 13–15 грудня 2017 року. – Київ, 2017. – С. 223–224.
 • Олецький О. В. Про деякi задачi багатокритерiальної оптимiзацiї з неточно заданими цiльовими функцiями та обмеженнями при побудовi рекомендацiйної системи вибору навчальних дисциплiн / Олецький О. В. // Теоретичнi та прикладнi аспекти побудови програмних систем (TAAPSD’2017): матерiали XIV Мiжнародної науково-практичної конференцiї (Україна, Київ, 4–8 грудня 2017 року) / [редкол. Т. В. Панченко та iн.]. – Кропивницький : Авангард, 2017. – С. 155–158. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13197
 • Олецький О. В. Про застосування PageRank-подібних методик при побудові рекомендаційної системи вибору навчальних дисциплін / Олецький О. В. // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI’17) : Матеріали Міжнародної наукової конференції, Залізний Порт, 22–26 травня 2017. – Херсон : Вишемирський В. С., 2017. – C. 297–298. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13309
 • Oletsky O. A non-linear optimization task for forming optimal sets of selective disciplines / Oletsky O. // Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) : матеріали IV-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 16–18 травня 2017 року / наук. ред. В. Є. Снитюк. – Київ, 2017. – С. 180–181. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13478
 • Oletsky O. On establishing fuzzy constraints for the problem of optimizing amount of groups for selective educational courses / Oletsky O. // Problems of decision making under uncertainties (PDMU–2017) : ХХІХ International Conference, May 10–13, 2017, Mukachevo, Ukraine. – Київ, 2017. – С. 94. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13304

2016

Статті

 • Бублик В. В. Колаборативні методи в електронному навчанні програмування / Бублик В. В., Давиденко А. М. // Наукові записки НаУКМА. Комп'ютерні науки. – 2016. – Т. 190. – С. 41–45. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11112
 • Система оцінювання інтелектуальних досягнень учнівської молоді. Онтологічний підхід / Горборуков В. В., Приходнюк В. В., Стрижак О. Є., Франчук О. В. // Интеллектуальный анализ информации (ИАИ-2016) : ХVI Международная научная конференции им. Т. А. Таран, Киев, 18–20 мая 2016 г. : сборник трудов. – Київ : Просвіта, 2016. – С. 35–41. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12255
 • Горборуков В. В. Сервіс автоматизованого запису на вибіркові навчальні дисципліни в НаУКМА та можливі напрями його інтелектуалізації / Горборуков В. В., Олецький О. В. // Наукові записки НаУКМА. Комп'ютерні науки. – 2016. – Т. 190. – С. 52–56. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11110

2015

У виданнях НаУКМА

 • Афонін А. О. Особливості використання документо-орієнтованих баз даних на прикладі MongoDB / Афонін А. О., Зважій Д. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 177 : Комп'ютерні науки. - С. 113-117.
 • Горборуков В. В. Про одну задачу багатокритеріального вибору / Горборуков В. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 177 : Комп'ютерні науки. - С. 53-57.
 • Пєчкурова О. М. Аналіз фреймворків реалізації моделі акторів / Пєчкурова О. М., Ахмедзянов П. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 177 : Комп'ютерні науки. - С. 125-130.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Горборуков В. В. Застосування завдання вибору в онтографах для дослідження та аналізу стану здоров’я учнів на основі результатів медичної діагностики / В. В. Горборуков // Медична інформатика та інженерія. - 2015. - № 4. - С. 88-91.

В інших виданнях України

 • Франчук О. В. Параметрична оптимізація в задачі ранжування альтернатив / Франчук О. В., Горборуков В. В. // I Международный научно-практический форум «Наука и бизнес» : тезисы докладов форума, 29-30 июня 2015 года г. Днепропетровск, 1 июля 2015 года г. Киев, 2-3 июля 2015 года г. Черновцы. - [Чернівці : б. в., 2015]. - С. 293-297.
 • Горборуков В. В. Застосування задачі вибору в онтографах / Горборуков В. В. // Геоінформаційні технології у територіальному управлінні : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. 17–18 верес. 2015 р. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. - С. 45-49.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Афонін А. О. Координація розподілених команд розробників програмного забезпечення / Афонін А. О., Глибовець А. М., Бойко О. В. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 163 : Комп'ютерні науки. – С. 64-72.
 • Горборуков В. В. Задача планування технічного обслуговування складних систем / Горборуков В. В., Франчук О. В. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 163 : Комп'ютерні науки. – С. 52-58.
 • Болгар Ю. О. Застосування генетичних алгоритмів для уніфікації термів другого порядку з одномісними функціональними символами / Болгар Ю. О., Жежерун О. П. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 163 : Комп'ютерні науки. – С. 19-24.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Глибовець М. М. Факультет інформатики Національного університету "Києво-Могилянська академія": чи справді "Могилянка" – лише гуманітарний виш? / Микола Глибовець, Володимир Бублик, Семен Гороховський // Вища школа. – 2014. – № 3-4. – С. 109-117.
 • Онтологія задачі вибору та її застосування при аналізі лімнологічних систем / О. Є. Стрижак, В. В. Горборуков, О. В. Франчук, М. А. Попова // Екологічна безпека та природокористування. – 2014. – Вип. 15. – С. 172-183.

Інше

 • Борозенний С. О. Про особливості використання генетичних алгоритмів для розпізнавання DDoS-атак [Електронний ресурс] / Борозенний С. О. // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Perspective Innovations in Science, Education, Production and Transport ‘2014" (SWorld 16-26 December 2014). – 2014. – Режим доступу: Інтернет. – Назва з екрана. – http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/physics-and-mathematics-414/informatics-and-cybernetics-414/24244-414-705 (переглянуто 06.07.2015).
 • Борозенний С. О. Про особливості використання алгоритму LSA [Електронний ресурс] / Борозенний С. О. // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Perspective Innovations in Science, Education, Production and Transport ‘2014" (SWorld 16-26 December 2014). – 2014. – Режим доступу: Інтернет. – Назва з екрана. – http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/physics-and-mathematics-414/informatics-and-cybernetics-414/24245-414-706 (переглянуто 06.07.2015).

2013

У виданнях НаУКМА

 • Афонін А. О. Особливості інтелектуальної обробки інформації у сучасних системах автоматизації міркувань / Афонін А. О., Лялецький О. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 151 : Комп'ютерні науки. - С. 20-24.
 • Бублик В. В. До питання електронного навчання програмуванню / Бублик В. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 151 : Комп'ютерні науки. - С. 112-115.
 • Жежерун О. П. Використання генетичних алгоритмів для розв'язку задач уніфікації / Жежерун О. П., Мельничук В. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 151 : Комп'ютерні науки. - С. 14-20.
 • Олецький О. В. Про застосування марковських процесів прийняття рішень для автоматизованого добору навчальних матеріалів у системах Blended Learning / Олецький О. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 151 : Комп'ютерні науки. - С. 115-118.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Олецький О. В. Про оптимізацію структури веб-порталу на основі марковських процесів прийняття рішень / Олецький О. В. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Фізико-математичні науки. - 2013. - Спецвипуск. - С. 134-137.

В інших виданнях України

 • Лялецький О. В. Інтелектуальний інтерфейс і Алгоритм Очевидності / Лялецький О. В., Афонін А. О. // Интеллектуальный анализ информации : сборник трудов Международной научной конференции имени Т. А. Таран, ИАИ-2013, Киев, 15-17 мая 2013 г. / М-во образования и науки Украины [та ін.]. - К. : Просвіта, 2013. - С. 118-124 : мал.
 • Мельничук В. М. Реалізація алгоритму уніфікації термів 1-го порядку за допомогою генетичного алгоритму / Мельничук В. М., Жежерун О. П. // Интеллектуальный анализ информации : сборник трудов Международной научной конференции имени Т. А. Таран, ИАИ-2013, Киев, 15-17 мая 2013 г. / М-во образования и науки Украины [та ін.]. - К. : Просвіта, 2013. - С. 267-270 : мал.
 • Олецький О. В. Про деякі підходи до моделювання поведінки відвідувачів тематичного порталу на основі марковських процесів прийняття рішень / О. В. Олецький // Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем : праці Х Міжнародної конференції TAAPSD’2013, Ялта, 25 травня - 2 червня 2013 року / [редкол. Д. Б. Буй та ін.]. - [Кіровоград : Авангард, 2013]. - С. 100-104.
 • Олецький О. В. До проблеми інтелектуального аналізу та оптимізації структури навігаційних зв’язків між документами на основі онтологічно-орієнтованої моделі інформаційного наповнення веб-порталу / Олецький О. В. // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту : збірка наукових праць Міжнародної наукової конференції ISDMCI'2013. - [Херсон : ХНТУ, 2013]. - С. 477-478.

В іноземних виданнях

 • Бублик В. В. До питання створення структурних моделей програмних систем / Бублик В. В., Лозинський І. І., Серняк А. Ю. // Материали за IX Международна научна практична конференция "Настоящи изследвания и развитие - 2013", 17-25-ти януари 2013. - София : Бял ГРАД-БГ, 2013. - Том 27. Математика. Физика. Съвременни технологии на информации. - С. 62-64.

2012

У виданнях НаУКМА

 • Бублик В. В. Розвиток колаборативних навчальних середовищ / Бублик В. В., Дроздович Н. Ю. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 138 : Комп'ютерні науки. - С. 76-79.
 • Олецький О. В. Побудова формалізованого опису графа "онтологія-документ" як моделі інформаційного наповнення тематичного порталу / Олецький О. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 138 : Комп'ютерні науки. - С. 57-60.

2011

У виданнях НаУКМА

 1. Олецький О.В. Застосування графу «онтологія-документ» до задачі інтелектуального аналізу поведінки відвідувачів веб-ресурсів // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 125 : Комп’ютерні науки. – С. 90-92.
 2. Костюк О.О. Побудова моделі документообігу віртуального підприємства на базі концепції висновку за аналогіями // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 125 : Комп’ютерні науки. – С. 93-97.

В інших виданнях України

 1. Олецкий А.В., Верлань А.Ф., Митько Л.А., Фуртат Ю.О. Объектно-ориентированная организация интеллектуальных систем компьютерного моделирования // І Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи), 10-13 трав. 2011 р., м. Черкаси, Україна : матеріали конф. / [наук. ред.. : Зайченко Ю. П., Снитюк Є. В.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технолог. ун-т, Акад. пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля. – Черкаси : Маклаут, 2011. – С. 23-24.
 2. Борозенний С.О. Мельник Г.В. Пошук документів на основі алгоритму LSA // Міжнародна конференція "Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем" = International conference "Theoretical and Applied Aspects of Program Systems Development" - TAAPSD'2011 : тези доп., 19-23 верес. 2011 р., Ялта / Ф-т кібернетики Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, Ф-т інформатики Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія", Ін-т програмних систем НАН України, Республік. вищ. навч. закл. "Кримський гуманітарний університет". - Ялта : [б. в.], 2011. - С. 16-20.
 3. Костюк О.О. Управління за аналогіями документообігом віртуального підприємства на базі класифікації станів // Міжнародна конференція "Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем" = International conference "Theoretical and Applied Aspects of Program Systems Development" - TAAPSD'2011 : тези доп., 19-23 верес. 2011 р., Ялта / Ф-т кібернетики Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, Ф-т інформатики Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія", Ін-т програмних систем НАН України, Республік. вищ. навч. закл. "Кримський гуманітарний університет". - Ялта : [б. в.], 2011. - С. 96-100.
 4. Олецький О.В. Шляхи інтелектуалізації локального інформаційного пошуку на основі аналізу графу "Онтологія-документ"// Міжнародна конференція "Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем" = International conference "Theoretical and Applied Aspects of Program Systems Development" - TAAPSD'2011 : тези доп., 19-23 верес. 2011 р., Ялта / Ф-т кібернетики Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, Ф-т інформатики Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія", Ін-т програмних систем НАН України, Республік. вищ. навч. закл. "Кримський гуманітарний університет". - Ялта : [б. в.], 2011. - С. 225-230.

В іноземних виданнях

 1. Олецкий А.В., Верлань А.Ф. Об организации модельной поддержки информационного поиска в рамках онтологически-ориентированного тематического портала // Международна научна конференция «Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието, 2-3 декември, 2011 г., УНСС, София : сборник доклади / [ред. Д. Г. Велев] ; Университет за національно и световно стопанство. – [София, (Болгария) : Унив. изд. Стопанство, 2011]. – С. 210-216.

2010

 • Афонин А.А. О древовидной форме поиска опровержения в интеллектуальных системах с логическими возможностями // Математичні машини та системи. – 2010. – № 1. – С. 87–94.
 • Афонін А.О. Про спрямовану парамодуляцію в методі елімінації моделей // Вісник Київського університету. Серія : Фізико-математичні науки, 2010. – Вип. 2. – С. 87-91.
 • Олецький О.В. Принципи застосування генетичних алгоритмів до задачі онтологічно орієнтованого інформаційного пошуку // Наукові записки НаУКМА. - 2010. - Т. 112 : Комп'ютерні науки. - С. 71-74.

2009

 • Афонін А.О.Про машинно-орієнтовані числення секвенціального типу для класичної логіки першого порядку // Наукові записки. Т. 99 : Комп'ютерні науки / [ред. кол. тем. вип. : Глибовець М. М. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. Глибовець М. М.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : Києво-Могилянська академія, 2009
 • Афонин А.А., Гребеников В.В.Исследования безпазовых электрических машин с постоянными магнитами // Доп. Нац. акад. наук України. – 2009. – № 5. – С. 99-104.
 • Бублик В.В., Борозенний С.О. Особливості електронної освіти в констексті навчання методам групової роботи // Наукові записки. Т. 99 : Комп'ютерні науки / [ред. кол. тем. вип. : Глибовець М. М. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. Глибовець М. М.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : Києво-Могилянська академія, 2009.
 • Олецький О.В. Організація онтологічно-орієнтованих засобів автоматизованого експертного підбору інформаційних ресурсів на тематичному порталі // Наукові записки. Т. 99 : Комп'ютерні науки / [ред. кол. тем. вип. : Глибовець М. М. (гол. ред.) ... та ін. ; упоряд. Глибовець М. М.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : Києво-Могилянська академія, 2009.

2008

 • Бублик В.В. Особливості впровадження навчальної групової розробки програмних систем / В.В. Бублик, А.О. Афонін, С.О. Борозенний // Наукові записки. Т. 86 : Комп'ютерні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький, В. П Моренець, В. Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. М. М. Глибовець]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 73-78.
 • Бублик В.В. Про роль і місце групових проектів у підготовці бакалаврів з програмної інженерії / В.В. Бублик, А.О. Афонін, С.О. Борозенний // Міжнародна конференція «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем – TAAPSD'2008» : тези доп., м. Київ, Чернігів, 22-26 верес. 2008 р. : за підтримки Infopulse = International conference “Theoretical and applied aspects of program systems development – TAAPSD'2008” : abstracts : ecellence in outsourcing Infopulse / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т інформатики … [та ін.]. – [Київ : Пульсари, 2008]. – Ч. 2. – С. 74-78.
 • Бублик В.В. ІТ-Освіта для викладачів мережі Києво-Могилянських колегіумів / Бублик В.В., Гороховський С. С., Генсґен К., Мещанінов О. П. // Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум – 2008 : Стратегії України в геополітичному просторі», м. Ялта, 5-8 червня, 2008 р. : тези / МОН України … [та ін.]. – Миколаїв : [МДГУ ім. Петра Могили], 2008. – Ч. 3. – С. 9-10.
 • Бублик В.В. К организации среды персонализации в системах электронного обучения / Владимир Бублик, Мария Горностай // Current research on ist and science. – 2008. – P. 87-92. – (Problems of Education in the 21st Century ; vol. 3).
 • Бублик В.В. IT-освіта для викладачів мережі Києво-Могилянських колегіумів / В.В. Бублик… [ та ін.] // Наукові праці / Микол. держ. гуманіт. ун-т ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – Т. 86, вип. 73 : Педагогічні науки. – С. 102-107.
 • Вовк Н.Є. Використання метаданих в репозиторії елекронного навчання. Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем / Н. Є. Вовк // Міжнародна конференція «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем – TAAPSD'2008» : тези доп., м. Київ, Чернігів, 22-26 верес. 2008 р. : за підтримки Infopulse = International conference “Theoretical and applied aspects of program systems development – TAAPSD'2008” : abstracts : ecellence in outsourcing Infopulse / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т інформатики … [та ін.]. – [Київ : Пульсари, 2008]. – Ч. 2. – С. 79-81.
 • Костюк О.О. Мережні та концептуальні основи створення електронного уряду України / О.О. Костюк, Д.В. Чуприна // Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем : TAAPSD'2008 : міжнар. конф. : тези доп., м. Київ, Чернігів, 22-26 верес. 2008 р. = Theoretical and applied aspects of program systems development – TAAPSD'2008 / Ф-т інформатики Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія", Ф-т кібернетики Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, Ін-т програмних систем НАН України. Чернігів. держ. технолог. ун-т. – [К. : Пульсари, 2008]. – Ч. 2. – С. 41-42.
 • Олецький О.В. Онтологічно орієнтований інформаційний пошук на основі хвильового процесу поширення активації / О.В. Олецький // Наукові записки. Т. 86 : Комп'ютерні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В. С. Брюховецький ... та ін. ; упоряд. М. М. Глибовець]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 50-53.
 • Олецький О.В. Принципи побудови формалізованих онтологічно-орієнтованих моделей організації віртуальних спільнот у рамках веб-порталу / О.В. Олецький // Міжнародна конференція «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем – TAAPSD'2008» : тези доп., м. Київ, Чернігів, 22-26 верес. 2008 р. : за підтримки Infopulse = International conference “Theoretical and applied aspects of program systems development – TAAPSD'2008” : abstracts : ecellence in outsourcing Infopulse / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т інформатики … [та ін.]. – [Київ : Пульсари, 2008]. – Ч. 1. – С. 209-214.
 • Бублик В.В. Expectations and Outcomes of Interregional IT Training for Teachers / Volodymyr Boublik, Mykola Glybovets, Klaus Hänßgen // Informatics Education: Contributing Across the Curriculum : The3rd International Conference – ISSEP 2008 Informatics in Secondaty Schools – Evolution and Perspective, Torun, Poland, July 1-4, 2008 : selected papers / Faculty of mathematics and computer science Nicolaus Copernicus university, Torun, Poland, Polish Information Processing Society ; Ed. : Roland T. Mittermeir, Maciej M. Syslo. – Torun, 2008. – P. 109-116.

2007

 • Ашихмін А.В.Розроблення патерну налаштування мультимедійної системи /А.В. Ашихмін // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 73 : Комп'ютерні науки / Редкол.: В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 18–23.
 • Бублик В.B.З досвіду навчання групового розроблення програм на факультеті інформатики / В.B. Бублик, А.O Афонін, С.О. Борозенний// Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 73 : Комп'ютерні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 32–36.
 • Бублик В.В.Впровадження систем надання рекомендацій в електронне навчання / В.В Бублик, М.П. Горностай // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 73 : Комп'ютерні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 47–52.
 • Бублик В.В. Шляхи трансформації ІТ–освіти в напрямі програмної інженерії : досвід факультету інформатики НаУКМА / В.В Бублик., М.М. Глибовець, О.В. Олецький// Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 73 : Комп'ютерні науки / Редкол.: В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 9–13.
 • Бублик В.В. Моделі трансформації інформаційної освіти в контексті руху до інформаційного суспільства : досвід факультету інформатики НаУКМА / В.В. Бублик, М.М. Глибовець, О.В. Олецький// Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". – Миколаїв : Вид-во МФ НаУКМА, 2007. – Т. 71, вип. 58. – С. 60– 65.
 • Завадский И.А.Оптимизация архитектуры цифрового оптического умножителя / И.А. Завадский, А.В. Анисимов // Кибернетика и системный анализ. – 2007. – № 5. – С. 165–177.
 • Костюк О.О.Створення мультисервісної національної телекомунікаційної мережі в рамках розвитку електронного урядування в Україні / О.О. Костюк, Д. В. Чуприна // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 73 : Комп'ютерні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 52–56.
 • Куку С.Ю.Електронні портфоліо та веб–портфоліо / С.Ю. Куку // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 73 : Комп'ютерні науки / Редкол.: В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 23–26.
 • Олецький О.В. Моделі трансформації інформаційної освіти в контексті руху до інформаційного суспільства: досвід факультету інформатики НаУКМА / О.В. Олецький, В.В. Бублик, М.М. Глибовець// Наукові праці Національного університету "Києво-Могилянська академія". Миколаївська філія. – 2007. – Т. 71, вип. 58. – С. 60– 65.
 • Олецький О.В.До проблеми онтологічно-орієнтованого пошуку в інформаційних системах / О.В. Олецький // The Fourth International Conference "Theoretical and Applied Aspects of Program Systems Development" (TAAPSD'2007) : abstracts (Ukraine, Berdyansk, 4-9 september 2007) / голова орг. комітету М.М. Глибовець. – К. : Пульсари, 2007. – С. 73– 77.
 • Олецький О.В. Шляхи трансформації ІТ–освіти в напрямі програмної інженерії : досвід факультету інформатики НаУКМА / В.В Бублик., М.М. Глибовець, О.В. Олецький// Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 73 : Комп'ютерні науки / Редкол.: В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 9–13.
 • Рощенко Ю.В. Застосування засобів децентралізованої автентифікації у системах електронної освіти / Ю.В. Рощенко // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 73 : Комп'ютерні науки / Редкол. : В. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 43–46.

2006

 • Бублик В.В., Косінова Н.О.Міжнародний проект «Інтерколегія» // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2006. – № 2. – С. 50.
 • Бублик В.В., Глибовець М.М. EMERECU – темпусівський грант створення електронного мультимедійного ресурсного центру навчальних матеріалів для України // Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили. Сер.: Педагогічні науки / Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2006. – Т. 46, Вип. 33. – С. 194-195.
 • Бублик В.В., Hesser W., Schmidt-Braul Ingo-Eric.Towards cooperative e-teaching and e-learning// Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем: Тези доп. міжнар. конф. TAAPSD'2006, м. Київ, 5-8 груд. 2006 р. / НаУКМА, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т програмних систем НАН України. – К., 2006. – С. 231-235.
 • Афонін А.О. Мультимедійні технології в системах електронної освіти // Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем: Тези доп. міжнар. конф. TAAPSD'2006, м. Київ, 5-8 груд. 2006 р. / НаУКМА, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т програмних систем НАН України. – К., 2006. – С. 282-286.
 • Вовк Н.Є. Використання XML при побудові експертних систем // Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем: Тези доп. міжнар. конф. TAAPSD'2006, м. Київ, 5-8 груд. 2006 р. / НаУКМА, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т програмних систем НАН України. – К., 2006. – С. 272-276.
 • Костюк О.О. Security in electronic workflow systems // Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем: Тези доп. міжнар. конф. TAAPSD'2006, м. Київ, 5-8 груд. 2006 р. / НаУКМА, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т програмних систем НАН України. – К., 2006. – С. 287-288.
 • Олецький О.В., Діренко І.С. Система управління вмістом веб-ресурсів на основі онтологічно-документного моделювання // Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем: Тези доп. міжнар. конф. TAAPSD'2006, м. Київ, 5-8 груд. 2006 р. / НаУКМА, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т програмних систем НАН України. – К., 2006. – С. 171-176.

2005

 • Олецький О.В., Міхненко М.В. Основні принципи побудови системи підтримки прийняття рішень на основі прогнозування трендів випадкових процесів // Моделювання та інформаційні технології: Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова.- К., 2005. - Вип. 30. - С. 17-20.
 • Олецкий А.В. Основные свойства и практические применения базовой квадратурной схемы интегрального разложения Карунена-Лоэва. // Моделювання та інформаційні технології: Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. - К., 2005. - Вип. 27. - С. 113-120.
 • Олецький О.В. Застосування формальних моделей онтологій для формалізації інформаційних потоків у системах управління конвентом // Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем: Матеріали міжнар. конф. TAAPSD'2005, м. Київ, 7-9 груд. 2005 р. - К., 2005. - С.26-29.

2004

 • Бублик В.В., Гессен В. Деякі напрямки розвитку електронної освіти // Theoretical and Applied Aspects of Program Systems Development (TAAPSD'2004): Abstracts International Conference, Ukraine, Kyiv, 5-8 October, 2004 / Kyiv National Taras Shevchenko University. National University "Kyiv-Mohyla Academy". Institute of Software Systems of National Academy of Sciences of Ukraine. = Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем (TAAPSD'2004): Пр. Міжнар. конф., Україна, м. Київ, 5-8 жовт. 2004р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". НАН України. Ін-т програмних систем. - К., 2004. - С. 46-48. - (Спец. вип. Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Сер. : Фіз.-мат. науки). - С. 114-117.
 • Бублик В.В., Закусило О.К., Шевченко В.П. Електронне навчання в Україні і світі. Ретроспектива і перспектива // Теорія і методика навчання інформатики та математики: Зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України; Мелітопольський держ. педагог. ун-т; Ред. кол.: І.П. Аносов та ін. - Мелітополь: МДПУ, 2004. - Вип. 3. - С. 10-27.
 • Бублик В.В., Закусило О.К., Шевченко В.П. / Електронні видання як чинник інформаційної політики / Київський національний університет у ХХІ столітті: Тези ювілейної Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. 170-річчю Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, м. Київ, 24 черв. 2004 р. / Київ. нац. ун-т ім.. Т. Шевченка. - К.: ВПЦ "Київ. ун-т", 2004. - С. 21-22.
 • Завадський І.О., Ткаченко О.О. Про один підхід до побудови мережевого освітнього середовища // Вісн. Київ. нац. ун-ту. Сер.: Фіз.-мат. науки. - 2004. - № 1. - С. 237-244.
 • Олецький О.В., Набок В.М. Принципи побудови онтологічно-орієнтованої системи управління вмістом веб-ресурсів // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Сер.: Фіз.-мат. науки. Спец. вип.: Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем. - К., 2004. - С. 50-55.

2003

 • Олецький О.В., Засядько А.А. Использование метода собственных функций при решении задачи восстановления сигналов // Электронное моделирование. - 2003. - Т. 25, № 1. - С. 107-113.
 • Олецький О.В., Засядько А.А. Многокритериальный метод решения некоторых систем линейных алгебраических уравнений // Комп'ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті: Зб. наук. пр. - Черкаси: Брама IVСЕП, 2003. - С. 47-48.
© 2012-2019 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна