privat

Факультет правничих наук

Проекти

 

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Проекти

Могилянська школа журналістики – активний учасник багатьох міжнародних проектів

 

У 2004–2007 роках нашим партнером була Школа телекомунікацій Огайського університету (OhioUniversity, USA). 

 

У 2005-2008 роках ґрант Міністерства закордонних справ Франції допоміг організувати для студентів Школи короткі практичні тренінги, які проводили французькі журналісти. Після цього деякі студенти Школи відвідували Францію, де проходили місячне стажування у місцевих ЗМІ.

 

У 2006 році Школа була співорганізатором 3-річної програми HESP RegionalSeminarforExcellenceinTeaching разом з університетом міста Товсон, Меріленд, США. У рамках програми проводилися міждисциплінарні літні школи для викладачів університетів зі Східної Європи і пострадянських країн.

 

З кінця 2010 року Могилянська школа журналістики, у партнерстві зі швейцарським університетом UniversitàdellaSvizzeraitaliana (м. Лугано) та іншими європейськими університетами, розпочала проект “Європейська обсерваторія журналістики” – українську версію порталу про дослідження в сфері медіа та журналістики.

 

2 березня 2014 року викладачі, випускники та студенти Могилянської школи журналістики та програми для журналістів та редакторів DigitalFutureofJournalism запустили сайт Stopfake.org. Його головним завданням стала перевірка і спростування викривленої інформації про події в Україні. Нині StopFake є авторитетним джерелом інформації для іноземної аудиторії, публікуючи матеріали вісьмома мовами.

Публікації

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Проекти

 

Наразі подано вибраний перелік наукових видань від 2003 року. Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Zhdanova M. Computational Propaganda in Ukraine: Caught Between External Threats and Internal Challenges / Mariia Zhdanova, Dariya Orlova ; ed. Samuel Woolley, Philip N. Howard. – Oxford, UK : Project on Computational Propaganda, 2017. – 26 p. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13179
 • Університетська автономія : [спеціальний випуск часопису Дух і Літера] / [упоряд. Сергій Квіт... та ін. ; авт. передмови В.С. Брюховецький]. – К. : Дух і Літера, 2008. – 366 с. – ( Дух і Літера ; № 19).
 • Яковець А.В. Телевізійна журналістика : теорія і практика / А.В. Яковець. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. – 239 с.
 • Інформаційна політика України : європейський контекст / авт. : А.В. Яковець... [ та ін.] ; рецензенти : А.А. Чичановський, С.М. Квіт. – К. : Либідь, 2007. – 358 с.
 • Яковець А.В. Інформаційна політика України: європейський контекст. – К.: Либідь, 2006. – 72с.
 • Дуцик Д. Політична журналістика / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2005. - 138с.
 • Orlova D. Representation of "Europe" in the mediatized discourse of Ukrainian Political elites : doctoral thesis / Orlova Dariya ; Universitat Autonoma de Barcelona, Departament de Comunicacio Audiovisual i Publicitat Continguts de Comunicacio a l'Era Digital, National University of "Kyiv-Mohyla Academy", Mohyla School of journalism. – Kyiv : [s. n.], 2015. – 179 p.

Підручники, навчальні посібники

 • Квіт С.М.Масові комунікації. – К.: Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2006. – 251с.
 • Яковець А.В. Телевізійна журналістика: теорія і практика. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 268с.
 • Квіт С.М. Герменевтика: Коментар. - К.: [Могилянська школа журналістики, 2005]. - 5с.
 • Квіт С.М. Основи герменевтики: Програма курсу. - К.: [Могилянська школа журналістики, 2005]. - 5с.
 • Яковець А.В. Телевізійна журналістика: теорія і практика: Підручник / Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка; Рецензенти: С.М. Квіт та ін. - К., 2005. - 266с.
 • Квіт С.М. Есеїстичний семінар: Метод. матеріали до курсу "Основи герменевтики". - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2004. - 224с
 • Некрасова О.В., Королько В.Г. Стратегія і тактика комунікацій із громадськістю (PR): Для орг-й третього сектора: Метод посіб. / НАН України. Ін-т соціології, Фонд "Інтелектуальна перспектива"; Ред. В.Г. Королько. - К., 2003. - 213с.
 • Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз: Учеб. - М.: Рефл-бук. - К.: Ваклер, 2003. - 528с. - (Сер.: Образовательная библиотека).

Публікації /статті

2019

Cтатті

Taradai D. Who is Ukraine’s enemy: narratives in the military communication regarding the war in Donbas / Daria Taradai // Russian Journal of Communication. – 2019. – Vol. 11, No. 2. – P. 141–156. https://doi.org/10.1080/19409419.2019.1622196

 

2018

Cтатті

 • Demchenko O. Teaching Journalism in Ukraine: Between Formal and Non-Formal Education / Olena Demchenko // Global Media Journal. – 2018. – Vol. 8, No. 2. – [20 p.]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15853
 • Journalism in the Crossfire : Media coverage of the war in Ukraine in 2014 [electronic resource] / Gunnar Nygren, Michal Glowacki, Jöran Hök, Ilya Kiria, Dariya Orlova, Daria Taradai // Journalism Studies. – 2018. – Vol. 19, Issue 7. – P. 1059–1078. https://doi.org/10.1080/1461670X.2016.1251332
 • The Ukraine conflict and the European media: a comparative study of newspapers in 13 European countries [electronic resource] / Susanne Fengler, Marcus Kreutler, Matilda Alku, Bojana Barlovac, Mariella Bastian, Svetlana S. Bodrunova, Janis Brinkmann, Filip Dingerkus, Roman Hájek, Simon Knopper, Michal Kus, Filip Láb, Caroline Lees, Anna Litvinenko, Débora Medeiros, Dariya Orlova, Liga Ozolina, Anna Paluch, Raluca Nicoleta Radu, Sandra Stefanikova, Henrik Veldhoen, Rrapo Zguri // Journalism. – 2018. https://doi.org/10.1177/1464884918774311

 

2017

Cтатті

 • Orlova D. “Europe” as a Normative Model in the Mediatised Discourse of Ukrainian Political Elites / Dariya Orlova // Europe-Asia Studies. – 2017. – Vol. 69, no. 2. – P. 222–241. http://dx.doi.org/10.1080/09668136.2017.1295302

 

Матеріали конференцій

 • Квіт С. М. Академічна доброчесність як запорука суспільного здоров’я / С. М. Квіт // Здоров’я і суспільні виміри в академічному просторі та поза ним : Міжнародна конференція, 6 жовтня 2017 року, місто Вінниця, Україна / Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Маастрихтський ун-т. – Вінниця, 2017. – С. 2–3. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12846
 • Квіт С. М. On-line опитування в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» / С. М. Квіт // Здоров’я і суспільні виміри в академічному просторі та поза ним : Міжнародна конференція, 6 жовтня 2017 року, місто Вінниця, Україна / Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Маастрихтський ун-т. – Вінниця, 2017. – С. 5–6. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12848

 

Інше

 • Orlova D. Ukraine: The “Open for U” promotional campaign and nation re-branding after the Euromaidan [Dariya Orlova, Katerina Tsetsura] // Public Relations Case Studies from Around the World / Judy VanSlyke Turk, Jean Valin. – 2nd ed. – 2017. – Part 3, chapter 6. – P. 95–110.

2016

Статті

 • Fedchenko Ye. Kremlin propaganda: soviet active measures by other means / Yevhen Fedchenko // Estonian Journal of Military Studies. – 2016. – Vol. 2. – P. 141–170. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11622
 • Journalism in the Crossfire : Media coverage of the war in Ukraine in 2014 / Gunnar Nygren, Michal Glowacki, Jöran Hök, Ilya Kiria, Dariya Orlova, Daria Taradai // Journalism Studies. – 2016. – P. 1–20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11623
 • Orlova D. EuroMaidan: Mediated Protests, Rituals and Nation-in-the-Making / Dariya Orlova // Media Events : a Critical Contemporary Approach. – 2016. – P. 207–229.
 • Orlova D. Ukrainian media after the EuroMaidan: in search of independence and professional identity / Dariya Orlova // Publizistik. – 2016. – Vol. 61, Issue 4. – P. 441–461. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11624

 

Інше

 • Fedchenko Ye. Propaganda and how journalists can avoid it (case study) / Yevhen Fedchenko // Conflict reporting in the smartphone era : from budget constraints to information warfare / ed. by Darija Fabijanić, Christian Spahr, Vladimir Zlatarsky. – Berlin ; Sofia : Konrad-Adenauer-Stiftung, 2016. – P. 51–55.

2015

У виданнях НаУКМА

 • Свято Р. В. 2014-й. Фільми, на які варто звернути увагу / Роксоляна Свято, Марія Тетерюк // Кіно-Театр. – 2015. – № 2. – С. 28-31.

2012

В інших виданнях України

 • Дуцик Д. Р. "Мова ворожнечі" в дискурсі українських медіа / Дуцик Д. Р. // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління : зб. наук. пр. Дон. держ. ун-ту упр. Сер. "Соціологія" / [гол. ред. Поважний О. С. ... та ін.]. - Донецьк : [Вид-во ДонДУУ], 2012. - Т. XIIІ, вип. 217. - С. 112-118.

2009

 • Квіт С.М. Університет як засіб порозуміння в добу глобалізації // Освіта і управління. – 2009. – Т. 12, ч. 1. – С. 68-70.

2008

 • Квіт С.М. [Докторська програма (PhD) з масових комунікацій...] : [коментар до статті Є. Федченка "Світовий рівень медіадосліджень в Україні] / Сергій Квіт // Телекритика. – 2008. – № 9. – С. 54-55.
 • Квіт С.М. Алгоритм університетського розвитку / Сергій Квіт // Університетська автономія : [спец. вип. часопису «Дух і Літера»] / [упоряд. Сергій Квіт … та ін. ; авт. передмови В. С. Брюховецький]. – К. : Дух і Літера, 2008. – С. 12-30. – ( Дух і літера ; № 19).
 • Квіт С.М. Герменевтика історична / Сергій Квіт // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / [ред кол. : І. Н. Войцехівська та ін.]. – К. : Либідь, 2008. – С. 156-163.
 • Квіт С.М. Герменевтичні підстави розмови / Сергій Квіт // Слово і час. – 2008. – № 6. – С. 10-15.
 • Квіт С.М. Головне досягнення нашого університету – корпоративна культура : бесіда з президентом НаУКМА Сергієм Квітом / вів Володимир Карасьов // Вища школа. – 2008. – № 4. – С. 3-11.
 • Квіт С.М. Масові комунікації : підруч. для студ. вищих навч. закл. / Сергій Квіт. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 206 с.
 • Квіт С. М. Нові медіа і журналістська освіта / Сергій Квіт // Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору : зб. наук. пр. / відп. за вип. Ю.Е. Фінклер ; НаУКМА, Галицький ін-т імені В'ячеслава Чорновола. – Тернопіль ; Львів : Літ. аґенція "Піраміда", 2008. – Т. 1. – С. 79-84.
 • Федченко Є.М. Світовий рівень медіадосліджень в Україні / Є.М. Федченко // Телекритика. – 2008. – № 9. – С. 54-55.
 • Федченко Є.М. Цифрова революція у дзеркалі медіаосвіти / Є.М. Федченко // Телекритика. – 2008. – № 7-8. – С. 50-51. – Вкл. між стор.
 • Kvit S. Saint Augustine’s Hermeneutical Universalism / Sergiy Kvit // Logos : Journal of Eastern Christian Studies (Canada) – 2008. – Vol. 49, No. 3–4. – P. 279-285

2007

 • Квіт С.М. Виміри філософської герменевтики / Сергій Квіт // Слово і час. – 2007. – № 5. – С. 17–27.
 • Квіт С.М. Ринок сам розставить все на свої місця : президент Києво– Могилянської академії, член редакційної ради "Журналіста України" Сергій Квіт відповідає на запитання нашого видання / Сергій Квіт // Журналіст України. – 2007. – № 12. – С. 23–25.
 • Квіт С.М. Українська національна ідея / Сергій Квіт // Україна в пошуках себе : національна ідея, проблеми розвитку : зб. матеріалів експертів Всеукр. експертної мережі / упоряд. Олена Судакова. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. – С. 10–18.
 • Квіт С.М. Філософська герменевтика і соціальні науки з погляду однієї дискусії / С.М. Квіт / Той, хто відродив Могилянку : збірник до 60-ліття В'ячеслава Брюховецького. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. – С. 468–474.
 • Квіт С.М. "Чорнявий студент із Таврії" : до портрету Дмитра Донцова / С.М. Квіт // Мандрівець. – 2007. – № 3. – С. 4–11.
 • Квіт С. М. Що таке медіадослідження? / С.М. Квіт // Українська журналістика : умови формування та перспективи розвитку : зб. наук. пр. – Черкаси : [б. в.], 2007. – С. 335–339.
 • Федченко Є.М. Цифрове майбутне журналістської освіти в Україні : досвід Могилянської школи журналістики / Є.М. Федченко // Українська журналістика : умови формування та перспективи розвитку : зб. наук. пр. – Черкаси : [б. в.], 2007. – С. 65–68.

2006

 • Квіт С.М. Герменевтика // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 5: Вод-Гн / НАН України; Наук. т-во ім. Т. Шевченка; Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України; Ред. кол.: І.М. Дзюба та ін. – К., 2006. – С. 563-564.
 • Квіт С.М. Герменевтика: напрямки досліджень // Слово і час. – 2006. – № 4. – С. 10-18.
 • Квіт С.М. Інтелектуальні дискусії останнього минулого десятиліття // Українські інтелектуали: погляд із сьогодення: Зб. ст. – К.: Вид-во «Дельта», 2006. – С. 110-114.
 • Квіт С.М. Націоналістична перспектива // Урок української. – 2006. – № 10. – С. 12-14.
 • Квіт С.М. Проблеми журналістської освіти в Україні // Маґістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Вип. 22: Журналістика / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 4-8.
 • Квіт С.М. Шлях до Кодні : [вступне слово] // Медвідь В.Г. Збирачі каміння. – К.: Україна, 2006. – С. 5-18.
 • Яковець А.В. Розмовні видовища: визначення і класифікація // Маґістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Вип. 22: Журналістика / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 29-32.
 • Яковець А.В. "Я вибрала... долю, а не вірш" // Поезія Ліни Костенко в часах перехідних і вічних: Матеріали круглого столу /Ред.-упоряд. Т.В. Шаповаленко. – Х.: Прапор, 2006. – С. 62-68.
 • Федченко Є.М. Flaming “Katrina” // Маґістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Вип. 22: Журналістика / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 25-28.

2005

 • Квіт С.М. "Активний читач" і проблема (по)розуміння // Визвольний шлях. - 2005. - № 11. - С. 48-71.
 • Квіт С.М. Герменевтика як непідвладність // Слово і час. - 2005. - № 12. - С. 35-40.
 • Квіт С.М. Журналістська освіта на могилянському тлі // Покликання університету: Зб. наук. пр. / Ред. кол: О. Гомілко, М. Кірсенко, А. Колодій, В. Моренець та ін. - К.: РІА "ЯНКО"; "Веселка", 2005. - С. 234-240.
 • Квіт С.М. Помаранчева революція як комунікативна проблема // Телерадіокур'єр. - 2005. - № 1. - С. 65-68.
 • Квіт С.М. Помаранчева революція як комунікаційна проблема // Визвольний шлях. - 2005. - № 3. - С. 14-20.
 • Яковець А.В., Банківська Н. Міфопоетичне мислення в романі Ліни Костенко "Маруся Чурай" // Визвольний шлях. - 2005. - № 3. - С. 52-73.
 • Яковець А.В. Я вибрала...долю, а не вірші // Поезія Ліни Костенко в часах перехідних і вічних: Матеріали круглого столу 18 березня 2005 року / Ред.-упоряд Т.В. Шаповаленко. - К.: ВД "КМ Академія", 2005. - С. 62-68.

2004

 • Квіт С.М. Дмитро Донців. Ідеологічний портрет // Визвольний шлях. - 2004. - Кн. 1. - С. 77-86; Кн. 2. - С. 25-45.
 • Квіт С.М. Істотні аргументи // Слово і час. - 2004. - № 7. - С. 74-76.
 • Квіт С.М. Конструктивний потенціал націоналістичної перспективи // Віче. - 2004. - № 8. - С. 53-55.
 • Квіт С.М. Сучасні ЗМІ - інструмент соціальних перетворень // Добра воля. - 2004. - № 6. - С. 21-22.
 • Феллер М. Наодинці зі словником: [Про зіставлення укр. і рос. слововжитку] // Дивослово. - 2004. - № 1. - С. 23-25.
 • Яковець А.В., Шевченко О.В. Дипломатія іміджева // Українська дипломатична енциклопедія: У 2 т. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т Міжнар. відносин. - К.: Знання України, 2004. - Т. 1. - С. 160.

2003

 • Квіт С.М. Дмитро Донців. Ідеологічний портрет // Визвольний шлях. - 2003. - Кн. 4. - С. 51-63; Кн. 6. - С. 58-74; Кн.7. - С. 55-66; Кн. 8. - С. 84-98; Кн. 9. - С. 68-82; Кн.10. - С. 46-63; Кн. 11. - С. 27-54; Кн.12. - С. 74-95; 2004. - Кн.1. - С. 77-86; Кн. 2. - С. 25-45.
 • Квіт С.М. Тарас Шевченко як міт у творчості Дмитра Донцова // Визвольний шлях. - 2003. - № 3. - С. 117-119
 • Феллер М. Роль масової комунікації у забезпеченні прав народів України // Права людини в Україні: стан, проблеми, перспективи. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - С. 132-134.
 • Квіт С.М. Основи герменевтики: Навч. посіб. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 191с.
 • Феллер М. Методичні матеріали до курсу "Сучасні теорії масової комунікації". - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 54с.

Викладачі

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Проекти

 

Директор
Євген Миколайович Федченко
кандидат політичних наук, доцент
корпус 4, кімната 405
(044) 463 77 02
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Методист
Іванова Світлана Петрівна

корпус 6, кімната 212
(044) 463 58 63
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Дейниченко Руслан Андрійович,
старший викладач


Дуцик Діана Ростиславівна,

кандидат філологічних наук, доцент


Квіт Сергій Миронович,

доктор філологічних наук, професор

 

Панін Юрій Олександрович,
старший викладач


Петрова Наталія Іванівна,

старший викладач


Орлова Дарія Вадимівна,

PhD з масових комунікацій, старший викладач


Тарадай Дар`я Петрівна,

PhD з масових комунікацій, старший викладач


Сторожук Юрій Анатолійович
,
старший викладач

 

Тетерюк Марія Павлівна,
старший викладач

 

Демченко Олена Василівна,

старший викладач

 

Власенко Олександр Сергійович,

старший викладач

 

Ковальчук Микола Григорович,

старший викладач

 

Жданова Марія Олександрівна,

старший викладач

 

Горностай Катерина Павлівна,

старший викладач

 

Возниця Катерина Олександрівна,

старший викладач

 

Бурбела Владислав Миколайович,

старший викладач

 

Поліщук Сергій Васильович,

старший викладач

 

Набожняк Олексій Юрійович,

старший викладач

 

Іванова Леся Олегівна,

старший викладач

 

Каплюк Катерина Анатоліївна,

старший викладач

Анотації курсів

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Проекти

 

Аспірантський дослідницький семінар


Виробництво документальних фільмів
Основи виробництва документальних фільмів для телебачення. Теорія і практика телевиробництва – від проведення дослідження на обрану тему до кінцевих етапів роботи над фільмом. Основні типи документальних фільмів (аудиторний перегляд й обговорення кращих фільмів). Принципи режисури, що використовують у виробництві фільмів. Передбачається, що студенти самостійно створять документальний фільм.


Виробництво журналів
Теорія і практика виробництва журналів – від концепції до друкарні. Журналістика, редагування, дизайн. Журнали серед інших мас-медіа. Значення журналів для суспільства та бізнесу. Графічний дизайн. Тенденції на журнальному ринку: технології, подальша інтеґрація текстів та іміджів. Національні особливості та внески різних країн у журнальну культуру.


Вступ до відеовиробництва
Основна увага приділяється теоретичному розглядові та виробленню практичних навичок відеовиробництва на різних етапах - від зйомок до монтажу. Вивчаються основні прийоми та техніка відеозйомки, роботи з аудіо (для радіо і телебачення) та роботи зі світлом. Студенти вчаться працювати з технічним навчальним обладнанням - відеокамерами, цифровими диктофонами, станціями нелінійного монтажу відео і аудіо, студійним ефірним обладнанням.


Вступ до відеовиробництва
Основна увага приділяється теоретичному розглядові та виробленню практичних навичок відеовиробництва на різних етапах - від зйомок до монтажу. Вивчаються основні прийоми та техніка відеозйомки, роботи з аудіо (для радіо і телебачення) та роботи зі світлом. Студенти вчаться працювати з технічним навчальним обладнанням - відеокамерами, цифровими диктофонами, станціями нелінійного монтажу відео і аудіо, студійним ефірним обладнанням.


Гостьовий курс 2


Журналістика даних


Журналістська етика
Основною метою курсу є ознайомлення студентів з основними етичними цінностями роботи журналіста в контексті реальних професійних проблем. Вивчення літератури, ознайомлення з основними теоріями журналістської етики, обговорення конкретних кейсів та етичних проблем протягом курсу допоможуть студентам зрозуміти суть "відповідальної" журналістики та моральних принципів в роботі журналіста, а також отримати практичний досвід вирішення етичних дилем, з якими стикаються представники ЗМІ. Акцент буде робитися на аналізі конкретних випадків порушення етичних стандартів журналістики. Протягом курсу студенти будуть самостійно опрацьовувати продукти українських медіа та представляти їх аналіз з точки зору дотримання етичних стандартів. Наприкінці триместру студенти будуть здатні розуміти базові етичні принципи журналіста, закріплені в національних та міжнародних кодексах журналістської етики, знати підходи та алгоритми вирішення етичних проблем та дилем, усвідомлювати, що означає бути відповідальним журналістом.


Журналістська етика
Основною метою курсу є ознайомлення студентів з основними етичними цінностями роботи журналіста в контексті реальних професійних проблем. Вивчення літератури, ознайомлення з основними теоріями журналістської етики, обговорення конкретних кейсів та етичних проблем протягом курсу допоможуть студентам зрозуміти суть "відповідальної" журналістики та моральних принципів в роботі журналіста, а також отримати практичний досвід вирішення етичних дилем, з якими стикаються представники ЗМІ. Акцент буде робитися на аналізі конкретних випадків порушення етичних стандартів журналістики. Протягом курсу студенти будуть самостійно опрацьовувати продукти українських медіа та представляти їх аналіз з точки зору дотримання етичних стандартів. Наприкінці триместру студенти будуть здатні розуміти базові етичні принципи журналіста, закріплені в національних та міжнародних кодексах журналістської етики, знати підходи та алгоритми вирішення етичних проблем та дилем, усвідомлювати, що означає бути відповідальним журналістом.


Журналістське розслідування
Особливе значення журналістського розслідування у практичній діяльності сучасного журналіста визначається насамперед чинником інституалізації ЗМІ як фундаментального соціального інституту демократичного суспільства. Функції журналістів полягають у громадському контролі за діяльністю органів державної влади й інших суб’єктів соціально-політичних та економічних відносин. Журналіст постає і як медіа-посередник, і як незалежний представник громадськості.


Журналістське розслідування
Особливе значення журналістського розслідування у практичній діяльності сучасного журналіста визначається насамперед чинником інституалізації ЗМІ як фундаментального соціального інституту демократичного суспільства. Функції журналістів полягають у громадському контролі за діяльністю органів державної влади й інших суб’єктів соціально-політичних та економічних відносин. Журналіст постає і як медіа-посередник, і як незалежний представник громадськості.


Журналістські тексти в епоху мультимедіа
Особливості друкованих та електронних засобів масової інформації. Жанрове розмаїття ЗМІ.


Індівідуальний журналістський проект
Ознайомлення студентів з методами дослідження в магістерській роботі. Написання дипломної роботи або зйомка документального фільму. Закріплення одержаних в НаУКМА знань і умінь у практичній роботі.


Історія журналістики
Інтегрований курс покликаний дати студентам загальне уявлення про обставини заснування та функціонування періодичних видань у різних країнах світу, ознайомити з основними етапами генезису преси та її типологічними ознаками, а також допомогти систематизувати історичні знання про основні тенденції розвитку української та зарубіжної журналістики.


Лабораторія громадських ЗМІ: практикум
Особливості громадських медіа, співвідношення між громадськими і комерційними медіа, між суспільною важливістю та прибутком. Історія громадського мовлення у світі й перспективи його створення в Україні. В рамках курсу студенти долучаються до процесу виробництва новин, що представляють громадський інтерес.


Магістерська робота
Підсумок опанування змісту дисциплін навчального плану. Студент мусить проявити здатність до наукового пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і вирішення теоретичних питань.


Магістерська робота


Медіасистеми у порівняльній перспективі


Менеджмент ЗМІ та медіапланування
Мета курсу – ознайомити студентів із базовими елементами менеджменту ЗМІ, а саме: особливостями функціонування галузі, технологіями створення іміджу та бренду, дослідженнями і роботою на ринку інформації. Розглядатимуться етапи медіа-виробництва, система управління фінансами. Висвітлюватимуться особливості використання реклами в менеджменті ЗМІ, аналізуватимуться особливості структури споживацької аудиторії, основні методи управління персоналом.


Менеджмент ЗМІ та медіапланування
Мета курсу – ознайомити студентів із базовими елементами менеджменту ЗМІ, а саме: особливостями функціонування галузі, технологіями створення іміджу та бренду, дослідженнями і роботою на ринку інформації. Розглядатимуться етапи медіа-виробництва, система управління фінансами. Висвітлюватимуться особливості використання реклами в менеджменті ЗМІ, аналізуватимуться особливості структури споживацької аудиторії, основні методи управління персоналом.


Методологія наукових досліджень в медіа


Методологія наукових досліджень в медіа
Розглядаються основи проведення наукових досліджень у мас-медіа. Матеріал курсу розподілено на три напрями – методологія текстуального аналізу, якісних і кількісних досліджень. Вивчаються такі методи, як опитування, інтерв’ювання, усна історія, різні форми змістовного (контент-) і текстуального аналізу тощо. Наголос робиться на практичному використанні дослідницької методології у повсякденній журналістській діяльності. Студенти опановують базову методологію меді-досліджень, уміння пояснити і застосувати певний метод, а також спланувати дослідницький проект.


Міжнародна журналістика на тлі міжнародних відносин та геополітики


Мультимедійні журналістські проекти. Практикум


Науково-дослідний семінар
Курс спрямований на опанування студентами навичок науково-дослідної роботи та розвиток наукового мислення. В курсі визначатиметься методика підготовки магістерських дисертаційних робіт, механізм підготовки анотацій, наукових статей, а також написання відзивів та рецензій на них.


Науково-дослідний семінар з нових медіа


Нові медіа та онлайнова журналістика


Основи герменевтики
“The Basics of Hermeneutics” is important for theoretical training in media studies, development of research skills, studying the hermeneutic phenomenon, exploration of the major intellectual discussions in European history in the philosophical, public, and mass communications contexts. Students will have the opportunity to acquire a wide reader's experience, also the ability to use philosophical concepts for reaching an understanding and forming their own point of view on different hermeneutical topics. «Основи герменевтики» важливі для теоретичної підготовки з медіа-досліджень, розвитку дослідницьких навичок, вивчення герменевтичного феномену та основних інтелектуальних дискусій в європейській історії у філософському, публічному та масово-комунікаційному контекстах. Студенти матимуть можливість набути широкого читацького досвіду, а також вміння використовувати філософські концепції для досягнення розуміння та формування власної точки зору на різноманітну герменевтичну тематику.


Основи герменевтики
“The Basics of Hermeneutics” is important for theoretical training in media studies, development of research skills, studying the hermeneutic phenomenon, exploration of the major intellectual discussions in European history in the philosophical, public, and mass communications contexts. Students will have the opportunity to acquire a wide reader's experience, also the ability to use philosophical concepts for reaching an understanding and forming their own point of view on different hermeneutical topics. «Основи герменевтики» важливі для теоретичної підготовки з медіа-досліджень, розвитку дослідницьких навичок, вивчення герменевтичного феномену та основних інтелектуальних дискусій в європейській історії у філософському, публічному та масово-комунікаційному контекстах. Студенти матимуть можливість набути широкого читацького досвіду, а також вміння використовувати філософські концепції для досягнення розуміння та формування власної точки зору на різноманітну герменевтичну тематику.


Основи економічної журналістики


Основи конфліктології
Розуміння себе та тих, хто навколо, знання типології, структури та динаміки конфліктів, психологічні вправи, розігрування ситуацій та їх груповий аналіз. Практичні заняття побудовані у формі соціально-психологічного тренінгу.


Основи телевізійного виробництва


Охорона праці в галузі (МШЖ)


Правове забезпечення ЗМІ
Основні положення національного та зарубіжного законодавства про ЗМІ. Захист прав і професійної діяльності українського журналіста. Адаптація вітчизняного інформаційного законодавства до європейських норм і стандартів. Свобода слова в сучасній Україні.


Практика навчально-виробнича
акріплення одержаних в НаУКМА знань і умінь у практичній редакційній роботі.


Практикум викладання фахових дисциплін
акріплення одержаних в НаУКМА знань і умінь у практичній редакційній роботі.


Робота журналіста в небезпечному середовищі


Робота з інформаційними ресурсами


Розробка дисертаційного проекту


Студійний практикум
Студійний практикум складається з двох обов’язкових тренінгів (радіоновини і теленовини). Курс покликаний закріпити на практиці теоретичні знання. Студенти працюють в теле- та радіостудіях НаУКМА, використовуючи наявне обладнання.


Студійний практикум
Студійний практикум складається з двох обов’язкових тренінгів (радіоновини і теленовини). Курс покликаний закріпити на практиці теоретичні знання. Студенти працюють в теле- та радіостудіях НаУКМА, використовуючи наявне обладнання.


Сучасна теорія і практика радіомовлення
Функціональна специфіка радіожурналістики. Технічні засоби і професійні технології. Теоретична підготовка і практична діяльність. Журналістська майстерність. Стан і перспективи розвитку радіомовлення в сучасній Україні.


Сучасна теорія і практика радіомовлення
Функціональна специфіка радіожурналістики. Технічні засоби і професійні технології. Теоретична підготовка і практична діяльність. Журналістська майстерність. Стан і перспективи розвитку радіомовлення в сучасній Україні.


Теорії медіа-досліджень
Курс має на меті ознайомити студентів з історією розвитку, основними тенденціями й актуальними питаннями теорії масових комунікацій. Основний акцент семінарських занять буде зроблено на дослідженнях, які стосуються журналістики і таких засобів медіа, як agenda-setting, date-keeper, surveillance функції медіа, news framing тощо.


Теорія медіа-досліджень


Теорія медіакультури


Факт-чекінг та верифікація інформації


Дочірні категорії

© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна