privat

Факультет правничих наук

Проекти

 

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Проекти

Могилянська школа журналістики – активний учасник багатьох міжнародних проектів

 

У 2004–2007 роках нашим партнером була Школа телекомунікацій Огайського університету (OhioUniversity, USA). 

 

У 2005-2008 роках ґрант Міністерства закордонних справ Франції допоміг організувати для студентів Школи короткі практичні тренінги, які проводили французькі журналісти. Після цього деякі студенти Школи відвідували Францію, де проходили місячне стажування у місцевих ЗМІ.

 

У 2006 році Школа була співорганізатором 3-річної програми HESP RegionalSeminarforExcellenceinTeaching разом з університетом міста Товсон, Меріленд, США. У рамках програми проводилися міждисциплінарні літні школи для викладачів університетів зі Східної Європи і пострадянських країн.

 

З кінця 2010 року Могилянська школа журналістики, у партнерстві зі швейцарським університетом UniversitàdellaSvizzeraitaliana (м. Лугано) та іншими європейськими університетами, розпочала проект “Європейська обсерваторія журналістики” – українську версію порталу про дослідження в сфері медіа та журналістики.

 

2 березня 2014 року викладачі, випускники та студенти Могилянської школи журналістики та програми для журналістів та редакторів DigitalFutureofJournalism запустили сайт Stopfake.org. Його головним завданням стала перевірка і спростування викривленої інформації про події в Україні. Нині StopFake є авторитетним джерелом інформації для іноземної аудиторії, публікуючи матеріали вісьмома мовами.

Публікації

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Проекти

 

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Zhdanova M. Computational Propaganda in Ukraine: Caught Between External Threats and Internal Challenges / Mariia Zhdanova, Dariya Orlova ; ed. Samuel Woolley, Philip N. Howard. – Oxford, UK : Project on Computational Propaganda, 2017. – 26 p. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13179
 • Університетська автономія : [спеціальний випуск часопису Дух і Літера] / [упоряд. Сергій Квіт... та ін. ; авт. передмови В.С. Брюховецький]. – К. : Дух і Літера, 2008. – 366 с. – ( Дух і Літера ; № 19).
 • Яковець А.В. Телевізійна журналістика : теорія і практика / А.В. Яковець. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. – 239 с.
 • Інформаційна політика України : європейський контекст / авт. : А.В. Яковець... [ та ін.] ; рецензенти : А.А. Чичановський, С.М. Квіт. – К. : Либідь, 2007. – 358 с.
 • Яковець А.В. Інформаційна політика України: європейський контекст. – К.: Либідь, 2006. – 72с.
 • Дуцик Д. Політична журналістика / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2005. - 138с.
 • Orlova D. Representation of "Europe" in the mediatized discourse of Ukrainian Political elites : doctoral thesis / Orlova Dariya ; Universitat Autonoma de Barcelona, Departament de Comunicacio Audiovisual i Publicitat Continguts de Comunicacio a l'Era Digital, National University of "Kyiv-Mohyla Academy", Mohyla School of journalism. – Kyiv : [s. n.], 2015. – 179 p.

Підручники, навчальні посібники

 • Навчальні матеріали «Інфомедійна грамотність на уроках мистецтва» для учнів 9 класу [Електронний ресурс] / Олена Гайдамака, Вікторія Гридчина, Наталія Гринюк, Ніна Івановська, Марина Кафтан, Тетяна Коваленко, Тетяна Матичак, Вікторія Мироненко, Аліна Мосендз, Вікторія Піщанська, Вікторія Романюк, Олена Тараненко ; заг.ред.:Любов Васильчук, Марина Дорош // Міністерство освіти і науки України : [сайт]. – Електронні дані. – Київ, 2020. – https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi-pidruchniki-ta-navchalno-metodichni-posibniki-rekomendovani-mon/info-medijna-gramotnist-na-urokah-mistectva. – Назва з екрана. – Переглянуто: 29.06.2021.
 • Ярощук О. В. Розслідування у сфері енергетики : як перетворити ідею на аргументований текст / [Олександр Ярощук, Вікторія Ільченко, Вікторія Ткачук ; ГО «ДІКСІ ГРУП»]. – Київ : ГО «ДІКСІ ГРУП», 2020. – 47 c. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21041
 • Квіт С.М. Масові комунікації. – К.: Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2006. – 251с.
 • Яковець А.В. Телевізійна журналістика: теорія і практика. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 268с.
 • Квіт С.М. Герменевтика: Коментар. - К.: [Могилянська школа журналістики, 2005]. - 5с.
 • Квіт С.М. Основи герменевтики: Програма курсу. - К.: [Могилянська школа журналістики, 2005]. - 5с.
 • Яковець А.В. Телевізійна журналістика: теорія і практика: Підручник / Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка; Рецензенти: С.М. Квіт та ін. - К., 2005. - 266с.
 • Квіт С.М. Есеїстичний семінар: Метод. матеріали до курсу "Основи герменевтики". - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2004. - 224с
 • Некрасова О.В., Королько В.Г. Стратегія і тактика комунікацій із громадськістю (PR): Для орг-й третього сектора: Метод посіб. / НАН України. Ін-т соціології, Фонд "Інтелектуальна перспектива"; Ред. В.Г. Королько. - К., 2003. - 213с.
 • Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз: Учеб. - М.: Рефл-бук. - К.: Ваклер, 2003. - 528с. - (Сер.: Образовательная библиотека).

Публікації /статті

2020

Cтатті

 

Матеріали конференцій

 • Kvit S.The Ukrainian liberation movement in the interwar period (1923–1939) / Serhiy Kvit // Конференція Дмитра Штогрина : збірник матеріалів / [автор передм. та відп. ред. С. М. Квіт]. – Київ : ВД «Києво-Могилянська академія», 2020. – С. 167–174. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21706

 

Інше

 

2019

Cтатті

Taradai D. Who is Ukraine’s enemy: narratives in the military communication regarding the war in Donbas / Daria Taradai // Russian Journal of Communication. – 2019. – Vol. 11, No. 2. – P. 141–156. https://doi.org/10.1080/19409419.2019.1622196

 

2018

Cтатті

 • Demchenko O. Teaching Journalism in Ukraine: Between Formal and Non-Formal Education / Olena Demchenko // Global Media Journal. – 2018. – Vol. 8, No. 2. – [20 p.]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15853
 • Journalism in the Crossfire : Media coverage of the war in Ukraine in 2014 [electronic resource] / Gunnar Nygren, Michal Glowacki, Jöran Hök, Ilya Kiria, Dariya Orlova, Daria Taradai // Journalism Studies. – 2018. – Vol. 19, Issue 7. – P. 1059–1078. https://doi.org/10.1080/1461670X.2016.1251332
 • The Ukraine conflict and the European media: a comparative study of newspapers in 13 European countries [electronic resource] / Susanne Fengler, Marcus Kreutler, Matilda Alku, Bojana Barlovac, Mariella Bastian, Svetlana S. Bodrunova, Janis Brinkmann, Filip Dingerkus, Roman Hájek, Simon Knopper, Michal Kus, Filip Láb, Caroline Lees, Anna Litvinenko, Débora Medeiros, Dariya Orlova, Liga Ozolina, Anna Paluch, Raluca Nicoleta Radu, Sandra Stefanikova, Henrik Veldhoen, Rrapo Zguri // Journalism. – 2018. https://doi.org/10.1177/1464884918774311

 

2017

Cтатті

 • Orlova D. “Europe” as a Normative Model in the Mediatised Discourse of Ukrainian Political Elites / Dariya Orlova // Europe-Asia Studies. – 2017. – Vol. 69, no. 2. – P. 222–241. http://dx.doi.org/10.1080/09668136.2017.1295302

 

Матеріали конференцій

 • Квіт С. М. Академічна доброчесність як запорука суспільного здоров’я / С. М. Квіт // Здоров’я і суспільні виміри в академічному просторі та поза ним : Міжнародна конференція, 6 жовтня 2017 року, місто Вінниця, Україна / Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Маастрихтський ун-т. – Вінниця, 2017. – С. 2–3. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12846
 • Квіт С. М. On-line опитування в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» / С. М. Квіт // Здоров’я і суспільні виміри в академічному просторі та поза ним : Міжнародна конференція, 6 жовтня 2017 року, місто Вінниця, Україна / Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Маастрихтський ун-т. – Вінниця, 2017. – С. 5–6. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12848

 

Інше

 • Orlova D. Ukraine: The “Open for U” promotional campaign and nation re-branding after the Euromaidan [Dariya Orlova, Katerina Tsetsura] // Public Relations Case Studies from Around the World / Judy VanSlyke Turk, Jean Valin. – 2nd ed. – 2017. – Part 3, chapter 6. – P. 95–110.

2016

Статті

 • Fedchenko Ye. Kremlin propaganda: soviet active measures by other means / Yevhen Fedchenko // Estonian Journal of Military Studies. – 2016. – Vol. 2. – P. 141–170. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11622
 • Journalism in the Crossfire : Media coverage of the war in Ukraine in 2014 / Gunnar Nygren, Michal Glowacki, Jöran Hök, Ilya Kiria, Dariya Orlova, Daria Taradai // Journalism Studies. – 2016. – P. 1–20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11623
 • Orlova D. EuroMaidan: Mediated Protests, Rituals and Nation-in-the-Making / Dariya Orlova // Media Events : a Critical Contemporary Approach. – 2016. – P. 207–229.
 • Orlova D. Ukrainian media after the EuroMaidan: in search of independence and professional identity / Dariya Orlova // Publizistik. – 2016. – Vol. 61, Issue 4. – P. 441–461. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11624

 

Інше

 • Fedchenko Ye. Propaganda and how journalists can avoid it (case study) / Yevhen Fedchenko // Conflict reporting in the smartphone era : from budget constraints to information warfare / ed. by Darija Fabijanić, Christian Spahr, Vladimir Zlatarsky. – Berlin ; Sofia : Konrad-Adenauer-Stiftung, 2016. – P. 51–55.

2015

У виданнях НаУКМА

 • Свято Р. В. 2014-й. Фільми, на які варто звернути увагу / Роксоляна Свято, Марія Тетерюк // Кіно-Театр. – 2015. – № 2. – С. 28-31.

2012

В інших виданнях України

 • Дуцик Д. Р. "Мова ворожнечі" в дискурсі українських медіа / Дуцик Д. Р. // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління : зб. наук. пр. Дон. держ. ун-ту упр. Сер. "Соціологія" / [гол. ред. Поважний О. С. ... та ін.]. - Донецьк : [Вид-во ДонДУУ], 2012. - Т. XIIІ, вип. 217. - С. 112-118.

2009

 • Квіт С.М. Університет як засіб порозуміння в добу глобалізації // Освіта і управління. – 2009. – Т. 12, ч. 1. – С. 68-70.

2008

 • Квіт С.М. [Докторська програма (PhD) з масових комунікацій...] : [коментар до статті Є. Федченка "Світовий рівень медіадосліджень в Україні] / Сергій Квіт // Телекритика. – 2008. – № 9. – С. 54-55.
 • Квіт С.М. Алгоритм університетського розвитку / Сергій Квіт // Університетська автономія : [спец. вип. часопису «Дух і Літера»] / [упоряд. Сергій Квіт … та ін. ; авт. передмови В. С. Брюховецький]. – К. : Дух і Літера, 2008. – С. 12-30. – ( Дух і літера ; № 19).
 • Квіт С.М. Герменевтика історична / Сергій Квіт // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / [ред кол. : І. Н. Войцехівська та ін.]. – К. : Либідь, 2008. – С. 156-163.
 • Квіт С.М. Герменевтичні підстави розмови / Сергій Квіт // Слово і час. – 2008. – № 6. – С. 10-15.
 • Квіт С.М. Головне досягнення нашого університету – корпоративна культура : бесіда з президентом НаУКМА Сергієм Квітом / вів Володимир Карасьов // Вища школа. – 2008. – № 4. – С. 3-11.
 • Квіт С.М. Масові комунікації : підруч. для студ. вищих навч. закл. / Сергій Квіт. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 206 с.
 • Квіт С. М. Нові медіа і журналістська освіта / Сергій Квіт // Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору : зб. наук. пр. / відп. за вип. Ю.Е. Фінклер ; НаУКМА, Галицький ін-т імені В'ячеслава Чорновола. – Тернопіль ; Львів : Літ. аґенція "Піраміда", 2008. – Т. 1. – С. 79-84.
 • Федченко Є.М. Світовий рівень медіадосліджень в Україні / Є.М. Федченко // Телекритика. – 2008. – № 9. – С. 54-55.
 • Федченко Є.М. Цифрова революція у дзеркалі медіаосвіти / Є.М. Федченко // Телекритика. – 2008. – № 7-8. – С. 50-51. – Вкл. між стор.
 • Kvit S. Saint Augustine’s Hermeneutical Universalism / Sergiy Kvit // Logos : Journal of Eastern Christian Studies (Canada) – 2008. – Vol. 49, No. 3–4. – P. 279-285

2007

 • Квіт С.М. Виміри філософської герменевтики / Сергій Квіт // Слово і час. – 2007. – № 5. – С. 17–27.
 • Квіт С.М. Ринок сам розставить все на свої місця : президент Києво– Могилянської академії, член редакційної ради "Журналіста України" Сергій Квіт відповідає на запитання нашого видання / Сергій Квіт // Журналіст України. – 2007. – № 12. – С. 23–25.
 • Квіт С.М. Українська національна ідея / Сергій Квіт // Україна в пошуках себе : національна ідея, проблеми розвитку : зб. матеріалів експертів Всеукр. експертної мережі / упоряд. Олена Судакова. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. – С. 10–18.
 • Квіт С.М. Філософська герменевтика і соціальні науки з погляду однієї дискусії / С.М. Квіт / Той, хто відродив Могилянку : збірник до 60-ліття В'ячеслава Брюховецького. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. – С. 468–474.
 • Квіт С.М. "Чорнявий студент із Таврії" : до портрету Дмитра Донцова / С.М. Квіт // Мандрівець. – 2007. – № 3. – С. 4–11.
 • Квіт С. М. Що таке медіадослідження? / С.М. Квіт // Українська журналістика : умови формування та перспективи розвитку : зб. наук. пр. – Черкаси : [б. в.], 2007. – С. 335–339.
 • Федченко Є.М. Цифрове майбутне журналістської освіти в Україні : досвід Могилянської школи журналістики / Є.М. Федченко // Українська журналістика : умови формування та перспективи розвитку : зб. наук. пр. – Черкаси : [б. в.], 2007. – С. 65–68.

2006

 • Квіт С.М. Герменевтика // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 5: Вод-Гн / НАН України; Наук. т-во ім. Т. Шевченка; Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України; Ред. кол.: І.М. Дзюба та ін. – К., 2006. – С. 563-564.
 • Квіт С.М. Герменевтика: напрямки досліджень // Слово і час. – 2006. – № 4. – С. 10-18.
 • Квіт С.М. Інтелектуальні дискусії останнього минулого десятиліття // Українські інтелектуали: погляд із сьогодення: Зб. ст. – К.: Вид-во «Дельта», 2006. – С. 110-114.
 • Квіт С.М. Націоналістична перспектива // Урок української. – 2006. – № 10. – С. 12-14.
 • Квіт С.М. Проблеми журналістської освіти в Україні // Маґістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Вип. 22: Журналістика / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 4-8.
 • Квіт С.М. Шлях до Кодні : [вступне слово] // Медвідь В.Г. Збирачі каміння. – К.: Україна, 2006. – С. 5-18.
 • Яковець А.В. Розмовні видовища: визначення і класифікація // Маґістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Вип. 22: Журналістика / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 29-32.
 • Яковець А.В. "Я вибрала... долю, а не вірш" // Поезія Ліни Костенко в часах перехідних і вічних: Матеріали круглого столу /Ред.-упоряд. Т.В. Шаповаленко. – Х.: Прапор, 2006. – С. 62-68.
 • Федченко Є.М. Flaming “Katrina” // Маґістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – Вип. 22: Журналістика / Редкол.: В. Брюховецький та ін.; НаУКМА. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 25-28.

2005

 • Квіт С.М. "Активний читач" і проблема (по)розуміння // Визвольний шлях. - 2005. - № 11. - С. 48-71.
 • Квіт С.М. Герменевтика як непідвладність // Слово і час. - 2005. - № 12. - С. 35-40.
 • Квіт С.М. Журналістська освіта на могилянському тлі // Покликання університету: Зб. наук. пр. / Ред. кол: О. Гомілко, М. Кірсенко, А. Колодій, В. Моренець та ін. - К.: РІА "ЯНКО"; "Веселка", 2005. - С. 234-240.
 • Квіт С.М. Помаранчева революція як комунікативна проблема // Телерадіокур'єр. - 2005. - № 1. - С. 65-68.
 • Квіт С.М. Помаранчева революція як комунікаційна проблема // Визвольний шлях. - 2005. - № 3. - С. 14-20.
 • Яковець А.В., Банківська Н. Міфопоетичне мислення в романі Ліни Костенко "Маруся Чурай" // Визвольний шлях. - 2005. - № 3. - С. 52-73.
 • Яковець А.В. Я вибрала...долю, а не вірші // Поезія Ліни Костенко в часах перехідних і вічних: Матеріали круглого столу 18 березня 2005 року / Ред.-упоряд Т.В. Шаповаленко. - К.: ВД "КМ Академія", 2005. - С. 62-68.

2004

 • Квіт С.М. Дмитро Донців. Ідеологічний портрет // Визвольний шлях. - 2004. - Кн. 1. - С. 77-86; Кн. 2. - С. 25-45.
 • Квіт С.М. Істотні аргументи // Слово і час. - 2004. - № 7. - С. 74-76.
 • Квіт С.М. Конструктивний потенціал націоналістичної перспективи // Віче. - 2004. - № 8. - С. 53-55.
 • Квіт С.М. Сучасні ЗМІ - інструмент соціальних перетворень // Добра воля. - 2004. - № 6. - С. 21-22.
 • Феллер М. Наодинці зі словником: [Про зіставлення укр. і рос. слововжитку] // Дивослово. - 2004. - № 1. - С. 23-25.
 • Яковець А.В., Шевченко О.В. Дипломатія іміджева // Українська дипломатична енциклопедія: У 2 т. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т Міжнар. відносин. - К.: Знання України, 2004. - Т. 1. - С. 160.

2003

 • Квіт С.М. Дмитро Донців. Ідеологічний портрет // Визвольний шлях. - 2003. - Кн. 4. - С. 51-63; Кн. 6. - С. 58-74; Кн.7. - С. 55-66; Кн. 8. - С. 84-98; Кн. 9. - С. 68-82; Кн.10. - С. 46-63; Кн. 11. - С. 27-54; Кн.12. - С. 74-95; 2004. - Кн.1. - С. 77-86; Кн. 2. - С. 25-45.
 • Квіт С.М. Тарас Шевченко як міт у творчості Дмитра Донцова // Визвольний шлях. - 2003. - № 3. - С. 117-119
 • Феллер М. Роль масової комунікації у забезпеченні прав народів України // Права людини в Україні: стан, проблеми, перспективи. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - С. 132-134.
 • Квіт С.М. Основи герменевтики: Навч. посіб. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 191с.
 • Феллер М. Методичні матеріали до курсу "Сучасні теорії масової комунікації". - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 54с.

Викладачі

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Проекти

 

Директор
Євген Миколайович Федченко
кандидат політичних наук, доцент
корпус 4, кімната 405
(044) 463 77 02
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Методист
Іванова Світлана Петрівна

корпус 6, кімната 212
(044) 463 58 63
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Дейниченко Руслан Андрійович,
старший викладач


Дуцик Діана Ростиславівна,

кандидат філологічних наук, доцент


Квіт Сергій Миронович,

доктор філологічних наук, професор

 

Панін Юрій Олександрович,
старший викладач


Петрова Наталія Іванівна,

старший викладач


Орлова Дарія Вадимівна,

PhD з масових комунікацій, старший викладач


Тарадай Дар`я Петрівна,

PhD з масових комунікацій, старший викладач


Сторожук Юрій Анатолійович
,
старший викладач

 

Тетерюк Марія Павлівна,
старший викладач

 

Демченко Олена Василівна,

старший викладач

 

Власенко Олександр Сергійович,

старший викладач

 

Ковальчук Микола Григорович,

старший викладач

 

Жданова Марія Олександрівна,

старший викладач

 

Горностай Катерина Павлівна,

старший викладач

 

Возниця Катерина Олександрівна,

старший викладач

 

Бурбела Владислав Миколайович,

старший викладач

 

Поліщук Сергій Васильович,

старший викладач

 

Набожняк Олексій Юрійович,

старший викладач

 

Іванова Леся Олегівна,

старший викладач

 

Каплюк Катерина Анатоліївна,

старший викладач

Анотації курсів

Загальна інформація

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Проекти

 

OSINT: практикум
Курс присвячений ознайомленню з основами розвідки відкритих даних і їхнього використання для верифікації інформації. Завдання вивчення дисципліни: формування навичок використання відкритих інструментів для критичного аналізу даних і інформації; розуміння основних підходів та природи сучасної дезінформації; оволодіння навичками та знаннями для ефективного спростування або підтвердження наявних даних або інформації; вміння захистити свої дані.


Аналітика соціальних мереж
Курс присвячений ознайомленню студентів з принципами та методами соціальних мереж, вивчення інструментів. У цьому курсі розглядаються найбільш часто використовувані платформи соціальних мереж і те, як їх можна включити в ширшу комунікаційну стратегію. Здобувачі дізнаються, як найкраще збирати, аналізувати та використовувати дані, отримані через соціальні мережі, а також вимірювати результати цифрових комунікаційних кампаній. Курс також розглядає найкращі практики та приклади використання соціальних мереж в медіа комунікаціях, а також проблемні питання, які виникають у зв'язку з соціальними мережами, такі як комп'ютерна пропаганда.


Аспірантський дослідницький семінар
Аспірантський семінар надає можливість аспірантам здійснювати презентації та апробацію перших результатів власних наукових досліджень, брати участь в наукових дискусіях, переймати позитивний досвід у проведені дисертаційних досліджень іншими аспірантами, отримувати рецензування та консультації досвідчених вчених щодо методів і результатів власної дисертаційної роботи. В рамках курсу передбачено проведення наукових зустрічей з дослідниками та вченими з інших університетів України та світу. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ: Мета семінару – створення навчально-наукової дослідницької групи, робота в якій допоможе аспірантам здійснювати дисертаційні дослідження на належному рівні та у відповідності до встановленого плану.


Виробництво журналів
Курс має на меті демонстрування, як функціонує глянцева журналістика, на яку часто скептично дивляться "серйозні" журналісти. На лекціях буде розглянутий як міжнародний, так і український контекст. Акцент - на актуальну інформацію та на практичні заняття. В рамках цього курсу студенти навчаться писати тексти для видань глянцевої журналістики. Вони також відвідають редакцію головних українських fashion-журналів та поспілкуються з легендарними інсайдерами цієї царини.


Виробництво телевізійних новин
Основною метою курсу є ознайомлення студентів з теорією та практичною роботою телевізійного журналіста. Теоретично вивчаються теми пов'язані з теленовинами: підготовка створення і видача в ефір телевізійних новин. Досліджується робота журналістів та редакторів в умовах сучасного телевиробництва. Під час занять студенти продивляються випуски теленовин і розкладають їх на складові (блоки). Відстежують і стиль подачі і тематику, за ангажованість і збалансованість кожного сюжету новин. З'ясовують якості, які властиві сучасному тележурналісту. На практиці студенти вчаться писати тексти для теленовин, а також працювати з телекамерами. Студенти власноручно знімають відео на камеру. Наприкінці триместру студенти оволодівають навичками організації роботи стандартної редакції теленовин, здатні писати тексти для телевізійних сюжетів а також навчаються знімати відео для власних новинних сюжетів.


Гостьовий курс
Гостьовий курс має на меті поглибити та систематизувати знання студентів про сучасні цифрові інформаційні технології, навчити студентів максимально використовувати переваги цифрового виміру інформації та водночас враховувати небезпеки, зумовлені розвитком цифрових технологій, та ефективно їм протистояти Формат курсу - серія майстер-класів, гостьових лекцій, відкритих обговорень.


Дезінформація, пропаганда та стратегічні комунікації
Курс присвячений вивченню різних аспектів інформаційних впливів, у тому числі, дезінформації, місінформації та пропаганди. Студенти розглядатимуть історичні витоки пропаганди, дізнаються про структуру та мережу російської дезінформації, а також проаналізують практики боротьби з деструктивним контентом на прикладі світових урядових та неурядових організацій. Також у ході курсу передбачається вивчення поняття стратегічні комунікації в контексті боротьби з інформаційними загрозами.


Дослідницький семінар з нових медіа та цифрових комунікацій
Семінар присвячений вивченню та обговоренню сучасних онлайн-технологій, принципів роботи журналіста в онлайн-медіа, методологіям аналізу цифрових медіа. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ: Мета семінару – вироблення індивідуального аргументованого критичного підходу, необхідного для глибокого занурення в теоретичну проблематику медіадосліджень. У курсі передбачається аналіз найактуальніших досліджень онлайн медіа та комунікацій, що охоплюють логіку виникнення основих концепцій сучасної медіатеорії


Експертна майстерня
Навчальний курс «Експертна майстерня» розрахований на студентів магістерського рівня спеціальності журналістика. Мета курсу – сформувати у студентів знання та практичні навички у сфері фотожурналістики,; ознайомити із роллю фотографії у сучасному медіа ландшафті; виховати візуальну ерудицію та ознайомити з тенденціями сучасного візуального сторітелінгу;навчити створювати, оцінювати та просувати візуальні наративи.


Етика даних і штучного інтелекту
Курс присвячений вивченню проблеми етики даних та відповідальному використанню AI. Студенти вивчатимуть, що включає в себе чесний збір, обробка та використання інформації, як реалізовувати це прозоро та з дотриманням прав людини на приватність. Як долається проблема упередженості, дискримінації й точності. Як можливості та загрози існують.


Журналістика даних
Ознайомити студентів із таким напрямом журналістики як журналістика даних, із кращими практиками цього жанру як у світі , так і в Україні; навчити студентів шукати історії, теми за допомогою даних, аналізувати вже існуючі журналістські матеріали цього напрямку із розумінням алгоритму, як вони створюються; навчити на практиці використовувати різні методи збору, аналізу та візуалізації даних у своїй подальшій журналістській роботі.


Журналістська етика
Основною метою курсу є ознайомлення студентів з основними етичними цінностями роботи журналіста в контексті реальних професійних проблем. Вивчення літератури, ознайомлення з основними теоріями журналістської етики, обговорення конкретних кейсів та етичних проблем протягом курсу допоможуть студентам зрозуміти суть "відповідальної" журналістики та моральних принципів в роботі журналіста, а також отримати практичний досвід вирішення етичних дилем, з якими стикаються представники медіа. Акцент буде робитися на аналізі конкретних випадків порушення етичних стандартів журналістики. Протягом курсу студенти будуть самостійно опрацьовувати продукти українських медіа та представляти їх аналіз з точки зору дотримання етичних стандартів. Наприкінці триместру студенти будуть здатні розуміти базові етичні принципи журналіста, закріплені в національних та міжнародних кодексах журналістської етики, знати підходи та алгоритми вирішення етичних проблем та дилем, усвідомлювати, що означає бути відповідальним журналістом.


Збройні конфлікти сучасності та шляхи їх вирішен
Курс присвячено вивченню та обговоренню збройних конфліктів другої половини ХХ – XXI ст. Здобувачі розглядатимуть, як протікають сучасні воєнні конфлікти: військово-політичні та стратегічні аспекти; аналізуватимуть події в Югославії, Афганістані, Іраку та у зоні Перської затоки тощо. Передбачається вивчення ролі комунікацій у військових конфліктах, інформаційні війни як частина військової стратегії.


Курс "Практика викладання фахових дисциплін"
Курс спрямований на формування навичок студентоцентрованого викладання й здатності моделювати навчальні події та форми аудиторної роботи у відповідності до визначених навчальних результатів. Аспіранти розвинуть своє вміння моделювати навчальні події і взаємодіяти зі студентами в аудиторії під час практичного проведення занять, апробують поєднання аудиторного і дистанційного навчання, розвинуть уміння застосовувати форми оцінювання результатів навчання, а також здатність налагоджувати комунікацію і вирішувати проблемні ситуації під час проведення занять, діяти толерантно і демонструвати принципи академічної доброчесності і високої академічної культури. Ознайомлення з особливостями проведення занять за фаховим спрямуванням дасть можливість сформувати власну викладацьку стратегію і поглибити знання щодо організації навчання за фахом. Колегіальне оцінювання і самооцінювання результатів навчання сприятиме розумінню напрямків подальшого розвитку власних викладацьких компетентностей. МЕТА І ЗАВДАННЯ: Метою курсу є розвиток навички моделювати і реалізовувати навчальний процес відповідно до визначених навчальних результатів. Завданнями курсу є формування індивідуальних планів проведення занять, які включають форми навчання і оцінювання, координацію самостійної роботи студентів, елементи дистанційного навчання і комунікації зі студентами. За результатами практики проведення занять, аспіранти мають підготувати звіт, який включає самооцінювання. Колегіальне оцінювання результатів практики сприятиме умінню презентувати результати роботи.


Лабораторія громадських медіа: практикум
Особливості громадських медіа, співвідношення між громадськими і комерційними медіа, між суспільною важливістю та прибутком. Історія громадського мовлення у світі й перспективи його створення в Україні. В рамках курсу студенти долучаються до процесу виробництва новин, що представляють громадський інтерес.


Магістерська робота


Медіасистеми у порівняльній перспективі
Навчальний курс має на меті навчити студентів орієнтуватися у сучасних медіасистемах, в тому числі українській, а також розуміти зв'язки між медіа та іншими соціальними інститутами. Студенти ознайомляться з теоріями про медіасистеми, розумітимуть, які трансформації відбуваються на сучасному етапі розвитку ЗМІ з огляду на політичні, економічні та технологічні зміни. Окрему увагу буде спрямовано на тренування навичок роботи з академічною літературою, академічного письма, журналістського письма, а також презентацій. Навчальний курс ознайомлює студентів із сучасними теоріями про медіасистеми і має на меті навчити: аналізувати взаємозв’язки між медіа та іншими соціальними інститутами; порівнювати та класифікувати сучасні медіаситеми, опираючись на наявні теоретичні моделі; робити обґрунтовані висновки про місце у світовому контексті української медіасистеми; оцінювати трансформації у сучасних медіасистемах з огляду на політичні, економічні, технологічні та соціальні зміни; структурувати інформацію про сучасні медіаситеми через створення власних журналістських та академічних матеріалів.


Менеджмент ЗМІ та медіапланування
Мета курсу – ознайомити студентів із базовими елементами менеджменту ЗМІ, а саме: особливостями функціонування галузі, технологіями створення іміджу та бренду, дослідженнями і роботою на ринку інформації. Розглядатимуться етапи медіа-виробництва, система управління фінансами. Висвітлюватимуться особливості використання реклами в менеджменті ЗМІ, аналізуватимуться особливості структури споживацької аудиторії, основні методи управління персоналом.


Методологія наукових досліджень
Розглядаються основи проведення наукових досліджень у мас-медіа. Матеріал курсу розподілено на три напрями – методологія текстуального аналізу, якісних і кількісних досліджень. Вивчаються такі методи, як опитування, інтерв’ювання, усна історія, різні форми змістовного (контент-) і текстуального аналізу тощо. Наголос робиться на практичному використанні дослідницької методології у повсякденній журналістській діяльності. Студенти опановують базову методологію меді-досліджень, уміння пояснити і застосувати певний метод, а також спланувати дослідницький проект.


Методологія наукових досліджень в медіа
Теоретична підготовка аспірантів у галузі медіадосліджень, включно з опануванням найбільш відомих теорій та методів, вивченням історії дослідження масових комунікацій, ознайомленням із сучасними українськими прикладами розвитку медіагалузі та проведення медіадосліджень. Оскільки ця дисципліна орієнтована головним чином на дослідників медіа, вона включає в себе головні складові цієї професії, а також вводить в центральну проблематику розвитку масових комунікацій сучасної України. Через цей курс аспіранти одержують цілісний погляд на журналістику, мас-медіа та масові комунікації


Міжнародна журналістика на тлі міжнародних відносин та геополітики
Ознайомити студентів із сучасними теоріями міжнародної комунікації та висвітлення міжнародних подій. Навчити основам виробництва, відбору та аналізу міжнародних новин.


Мультимедійні журналістські проекти. Практикум
Навчити студентів працювати з сучасними інструментами створення мультимедійного контенту. засвоєння принципів роботи з мультимедіа. Практичне ознайомлення з провідними технологіями мультимедіа та відповідним програмним забезпеченням. Вивчення та обговорення показових прикладів сучасних мультимедійних проектів.


Науково-дослідний семінар (case studies)
Метод кейсів: витоки, поняття, види, сфери застосування. Завдання і функції PR-діяльності в банківській сфері. Сайт Кабінету Міністрів України: процедури створення і особливості використання. Побудова та проведення PR-кампанії: аналіз кейсів. Досвід економічних та політичних PR-кампаній як матеріал для аналізу кейсів. Досвід економічних та політичних PR-кампаній як матеріал для аналізу кейсів.


Науково-дослідний семінар з нових медіа
Семінар присвячений вивченню та обговоренню сучасних онлайн-технологій, принципів роботи журналіста в онлайн-медіа, методологіям аналізу цифрових медіа. Мета семінару – вироблення індивідуального аргументованого критичного підходу, необхідного для глибокого занурення в теоретичну проблематику медіадосліджень. У курсі передбачається аналіз найактуальніших досліджень онлайн медіа та комунікацій, що охоплюють логіку виникнення основних концепцій сучасної медіатеорії.


Нові медіа та онлайнова журналістика
Мета курсу: Ознайомити студентів із змінами, що відбуваються в індустрії медіа, навчити орієнтуватись у форматах та підходах, що використовуються в онлайн журналістиці, пояснити, як монетизуються сучасні ЗМІ.


Основи герменевтики
The course “The Basics of Hermeneutics” is a necessary part of learning interpretation and mass communications theories. It provides an opportunity to gain the theoretical knowledge and practical skills needed for master’s level research. The course is designed for 6th year students of the Faculty of Social Sciences and Social Technologies, specializing in social communication. “The Basics of Hermeneutics” is important for theoretical training in media studies, development of research skills, studying the hermeneutic phenomenon, exploration of the major intellectual discussions in European history in the philosophical, public and mass communications contexts. Students will have the opportunity to acquire a wide reader's experience, also the ability to use philosophical concepts for reaching an understanding and forming their own point of view on different hermeneutical topics.


Основи герменевтики / The Basics of Hermeneutic
The course “The Basics of Hermeneutics” is a necessary part of learning interpretation and mass communications theories. It provides an opportunity to gain the theoretical knowledge and practical skills needed for master’s level research. The course is designed for 6th year students of the Faculty of Social Sciences and Social Technologies, specializing in social communication. “The Basics of Hermeneutics” is important for theoretical training in media studies, development of research skills, studying the hermeneutic phenomenon, exploration of the major intellectual discussions in European history in the philosophical, public and mass communications contexts. Students will have the opportunity to acquire a wide reader's experience, also the ability to use philosophical concepts for reaching an understanding and forming their own point of view on different hermeneutical topics.


Основи економічної журналістики
Курс "Основи економічної журналістики" покликаний сформувати у студентів уявлення про сучасний стан економіки України та її місце в світових економічних процесах з метою отримати навички аналізу та інтерпретації базової статистичної, комерційної інформації, даних відкритих державних та приватних реєстрів, орієнтуватися в роботі основних ринків, а також в урядових політиках з питань соціального забезпечення, податків, фінансового сектору тощо. В рамках курсу студенти отримують можливість інтерактивної взаємодії із експертами ринків, учасниками бізнес-процесів. За підсумками курсу студенти готують індивідуальний проект, присвячений діяльності представників малого підприємництва.


Правове забезпечення ЗМІ
Завданням курсу є ознайомлення студентів із : "міжнародними стандартами свободи слова та свободи обігу інформації "роллю та відповідальністю преси в демократії "призначенням та функціями права "правилами збору та обігу інформації в Україні "правничими засадами функціонування друкованих, електронних медіа "особливостями Інтернет журналістики "основами авторського права "змістом прав, обов'язків та кваліфікованих привілеїв журналістів


Практика виробнича
Закріплення одержаних в НаУКМА знань і умінь у практичній роботі журналіста в різних медіа,


Практика навчальна "Виробництво документальних фільмів"
Основи виробництва документальних фільмів для телебачення. Теорія і практика телевиробництва – від проведення дослідження на обрану тему до кінцевих етапів роботи над фільмом. Основні типи документальних фільмів (аудиторний перегляд й обговорення кращих фільмів). Принципи режисури, що використовують у виробництві фільмів. Передбачається, що студенти самостійно створять документальний фільм.


Практика навчальна "Відеовиробництво"
Основна увага приділяється теоретичному розглядові та виробленню практичних навичок відеовиробництва на різних етапах - від зйомок до монтажу. Вивчаються основні прийоми та техніка відеозйомки, роботи з аудіо (для радіо і телебачення) та роботи зі світлом. Студенти вчаться працювати з технічним навчальним обладнанням - відеокамерами, цифровими диктофонами, станціями нелінійного монтажу відео і аудіо, студійним ефірним обладнанням.


Практика навчальна "Журналістські тексти в епоху мультимедіа"
Особливості друкованих та електронних засобів масової інформації. Жанрове розмаїття ЗМІ.


Практика навчальна "Радіомовлення"
Метою курсу є ознайомлення з поняттям радіомовлення і сучасним станом радіожурналістики в Україні та за її межами. Завданням курсу є ознайомлення студентів із : теорією та практикою радіомовлення - історія радіомовлення, жанри радіожурналістики, Форми та формати мовлення, правові, економічні та етичні умови існування радіомовлення в Україні, проблеми та перспективи розвитку радіо, техніки проведення програм та інтерв'ю.


Практика науково-дослідницька у сфері соціальних комунікацій
Практика науково-дослідницька у ссфері соціальних комунікацій розрахована на студентів 2 курсу магістерської програми «Журналістика» Факультету соціальних наук і соціальних технологій та покликаний закріпити й підсумувати знання, набуті під час теоретичних дисциплін, підготувати здобувача до вибору теми та виконання магістерської роботи. Передбачає роботу з науковими джерелами, аналітичними публікаціями та звітами. Результатом науково-дослідницької практики є підготовка тез доповіді на наукову конференцію з тематики майбутнього магістерського дослідження.


Практикум з написання наукової роботи
У курсі надається методична і практична підготовка до здійснення кваліфікаційної роботи та викладу її результатів, визначення мети і завдань дослідження, її теоретико-методологічних засад і джерельної бази, основних етапів роботи над темою. Студенти розглядатимуть суть і технології наукової роботи, навчатимуться виконувати науковий огляд літератури і здійснювати постановку проблему дисертації. Курс передбачає проведення занять в інтерактивному форматі. Очікуваний результат курсу – підготовка здобувачами індивідуальних наукових проектів за затвердженими темами.


Робота журналіста в небезпечному середовищі
Метою курсу є: ознайомлення студентів з основними правилами персональної безпеки, специфікою безпеки професійної діяльності журналіста, відпрацювання практичних навичок поведінки в конфліктах та ситуаціях, небезпечних для життя і здоров’я, надання долікарської медичної допомоги/. Завдання вивчення дисципліни передбачає забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності журналістів в небезпечних ситуаціях, які виникають під час виконання професійної діяльності та формування у них відповідальності за особисту і колективну безпеку.


Розробка дисертаційного проекту
У курсі надається методична і практична підготовка до здійснення дисертаційного дослідження та викладу його результатів, визначення мети і завдань дослідження, його теоретико-методологічних засад і джерельної бази, основних етапів роботи над темою. Аспіранти розглядатимуть суть і технології наукової роботи, навчатимуться виконувати науковий огляд літератури і здійснювати постановку проблему дисертації. Курс передбачає проведення занять в інтерактивному форматі. Очікуваний результат курсу - підготовка аспірантами індивідуальних дисертаційних проектів за затвердженими темами. Основна метав курсу - ознайомлення аспірантів із нормативними документами і чинними вимогами до дисертаційних робіт в Україні, типовою структурою дисертацій, процедурами проходження захисту дисертаційної роботи.


Теорії медіа-досліджень
Курс має на меті ознайомити студентів з історією розвитку, основними тенденціями й актуальними питаннями теорії масових комунікацій. Основний акцент семінарських занять буде зроблено на дослідженнях, які стосуються журналістики і таких засобів медіа, як agenda-setting, date-keeper, surveillance функції медіа, news framing тощо.


Теорія медіа-досліджень
Курс «Теорії медіадосліджень» є необхідною теоретичною основою для проведення медіадосліджень. Він дає можливість здобути теоретичні знання та практичні навички, необхідні магістрам для організації наукової роботи у своїй галузі. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ: Теоретична підготовка аспірантів у галузі медіадосліджень, включно з опануванням найбільш відомих теорій та методів, вивченням історії дослідження масових комунікацій, ознайомленням із сучасними українськими прикладами розвитку медіагалузі та проведення медіадосліджень. Оскільки ця дисципліна орієнтована головним чином на дослідників медіа, вона включає в себе головні складові цієї професії, а також вводить в центральну проблематику розвитку масових комунікацій сучасної України. Через цей курс аспіранти одержують цілісний погляд на журналістику, мас-медіа та масові комунікації


Теорія медіакультури
Основною метою курсу є ознайомлення студентів із засадничими теоріями та концепціями медіакультури, мас-медіа, а також навчання студентів теоретичних та практичних навичок аналізу медійних текстів, стимулювання критичного осмислення артефактів сучасної медіакультури (кіно, фотографія, медіа мистецтво). Зміст курсу покликаний ознайомити студентів із сучасними тенденціями розвитку медіакультури у світі, таким чином готуючи до самостійного осмислення процесів в сфері мас-медіа та інформаційному просторі загалом.


Теорія та історія соціальних комунікацій
Соціальна комунікація як процес, структура комунікаційних процесів, форми і моделі комунікацій: історія та сучасність. Функції та канали комунікації. Особливості масової комунікації та методи її вивчення. Особливості комунікативної взаємодії в системі ЗМК. Персоніфікованість взаємодії комунікатора з аудиторіями ЗМК. Комунікації в спеціалізованих галузях.


Фактчекінг та верифікація інформації
Сформувати у студента знання та практичні навички щодо професійної роботи фактчекера. Ознайомити студентів з сучасними інструментами верифікації та відпрацювати здатність створювати індивідуальні та групові фактчекінгові проєкти.


Фотожурналістика
Курс відкриває установлення цілісного погляду на сучасну фотографію як: на мистецтво, на технічний засіб документації., на практичне дослідження жанрів фотографування:портрет,фоторепортаж,пейзаж,архітектура,жанрові сцени; студенти набувають журналістську майстерність. Мета курсу – сформувати у студентів знання та практичні навички у сфері фотожурналістики,;ознайомити з історією розвитку фотографії, методами та засобами сучасної фотожурналістики; ознайомити із роллю фотографії у сучасному медіа ландшафті; виховати візуальну ерудицію та ознайомити з тенденціями сучасного візуального мистецтва.


Дочірні категорії

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна