privat

Факультет правничих наук

Наукова робота

Загальна інформація

Новини

Можливості навчання

Наукова робота

Партнери та міжнародна співпраця

Напрями наукових досліджень

Студентська активність

Під керівництвом провідних науковців факультету діють наукові центри: Центр мембранних досліджень, Центр збереження біорізноманіття, Центр молекулярних і клітинних досліджень і Центр досліджень екосистем, змін клімату та сталого розвитку; і наукові лабораторії: Лабораторія генетики та клітинної біології, Лабораторія геоботанічних, палеоботанічних і природоохоронних досліджень, Лабораторія екотехнології. Лабораторія гене­тики та клітинної біології співпрацює з рядом європейських університетів, і зокрема з Університетським коледжем Лондона. На базі цієї лабораторії на початку 2009 року було проведено міжнародну школу з клітинної біології, орга­нізовану Спілкою європейських біохімічних товариств FEBS.

Для студентів, які навчаються за напрямом фізика, відкриті двері лабораторій провідних науково-дослідних інститутів Києва. У 2013-2014 навчальному році студенти-фізики працюють у відділі квантової електроніки , відділі математичних методів в теоретичній фізиці , відділі нелінійної фізики конденсованого стану Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, відділі когерентної і квантової оптики , відділі фізики біологічних систем , Інституту фізики НАН України, Інституту фізики напівпровідників ім В.Є. Лашкарьова НАН України, відділі фізики важких іонів Інституту ядерних досліджень НАН України, лабораторії нанокристалічних структур Інституту магнетизму НАН та МОН України, відділі астрофізики Астрономічної обсерваторії КНУ ім. Т. Шевченка. З 2006 року вони мають можливість виконувати наукову роботу на Deutsches Elektronen Synchrotron (DESY)

Викладачі й студенти факультету беруть участь у наукових дослідженнях, які виконуються за ґрантами Фонду фундаментальних досліджень Міністерства освіти і науки України та Міністерства екології України, Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, Державного агентства України з питань науки, інновацій та інформатизації України, Фондом цивільних досліджень та розвитку США (CRDF). Студенти можуть виконувати науково-дослідницьку роботу в науковому Центрі молекулярних і клітинних досліджень НаУКМА (керівник – докт. мед. наук Н. М. Білько), займатися генетичними дослідженнями за напрямом «Розробка теоретичної бази генетичного аналізу рослин із використанням методів геномної, хромосомної, субхромосомної інженерії та молекулярно-генетичного маркерування» (керівник – докт. біол. наук Т. К. Терновська), вести молекулярно-генетичні дослідження у Лабораторії генети­ки та клітинної біології (завідувач – канд. біол. наук М. З. Анто­нюк), проводити наукові до­слідження в науково-навчальному Центрі збереження біорізноманіття при НаУКМА (керівник – канд. біол. наук А. Г. Безусько).

Наукова робота на кафедрі екології ведеться в рамках Центру досліджень екосистем, змін клімату та сталого розвитку (керівник – канд. біол. наук І.Г.Вишенська). Основ­ні напрями наукової діяльності пов’язані з дослідженням природних та урбанізованих екосистем, впливом змін клімату на природні екосистеми України. У грудні 2008 року Вчена рада НаУКМА ухвалила рішення про створення Науково-навчального комплексу Моніторингу та досліджень екосистем відділу екології фітосистем Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України.

З 2004 року розвивається новий напрям – екологічна економіка.

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна