privat

Факультет правничих наук

Публікації

Загальна інформація

Викладачі

Публікації

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

2022

Підручники, навчальні посібники

1. Баскетбол: навчальний посібник / І. С. Бондар, М. А. Ярмоленко, В. Ю. Рожков, Ю. С. Гординський — Київ: Видавничий центр КНУКіМ, 2022. — 130 с.

 

Статті

2. Ярмоленко М., Шинкарук О., Максименко В. Особливості використання технології віртуальної реальності у підготовці спортсменів / Максим Ярмоленко // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова, № 2, 2022, Київ. C. 143-147.

 

Матеріали конференцій

3. Лахманюк Т. В. Організація занять з дисципліни «Фізичне виховання» в умовах карантину та воєнного стану // Тези доповіді V Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю, Київ. [Електронний ресурс]/за заг. ред. О.А. Шинкарук. – К.: НУФВСУ, 2022. С. 122-123.

4. Ярмоленко М. А., Жуков В. О., Козубей П. С., Максименко В. В. Перспективи використання інноваційних технологій на заняттях з фізичного виховання у закладах вищої освіти (на прикладі технології віртуальної реальності) // Тези доповіді V Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю, Київ. [Електронний ресурс]/за заг. ред. О.А. Шинкарук. – К.: НУФВСУ, 2022. С. 72-74.

5. Ярмоленко М. А., Лахманюк Т. В., Горборуков В. М., Збанацький С. В. Використання інноваційних продуктів в підготовці кіберспортсменів // Тези доповіді V Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю, Київ. [Електронний ресурс]/за заг. ред. О.А. Шинкарук. – К.: НУФВСУ, 2022. С. 161-163

 

2021

 

Cтатті

 

Матеріали конференцій

 • Горборуков В. М. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі / Горборуков В. М., Максименко В. В. // Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії : матеріали IV Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю, 19 квітня 2021 р., Київ, Україна / [за заг. ред. О. А. Шинкарук] ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет фізичного виховання і спорту України. – Київ : НУФВСУ, 2021. – С. 119–120. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22956
 • Лахманюк Т. В. Самостійна робота студентів із загально-фізичної підготовки / Лахманюк Т. В. // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21–22 квітня 2021 року) / Бердянський державний педагогічний університет, Рада молодих учених. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – С. 137–139. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19865
 • Ярмоленко М. А. Використання неформального підходу у фізичному вихованні студентів у закладах вищої освіти (на прикладі НаУКМА) / Ярмоленко М. А., Жуков В. О. // Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії : матеріали IV Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю, 19 квітня 2021 р., Київ, Україна / [за заг. ред. О. А. Шинкарук] ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет фізичного виховання і спорту України. – Київ : НУФВСУ, 2021. – С. 80–81. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21821
 • Технологія проектування інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти з фізичної культури і спорту / Бишевець Н., Шинкарук О., Сергієнко К., Яковенко О., Строганов С., Голованова Н., Гордєєва М., Усиченко В., Ярмоленко М. // Тези доповідей XIV Міжнародної конференції молодих вчених «Молодь та олімпійський рух», [19 травня 2021 року / редкол.: Андрєєва О. В. та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2021. – С. 19–20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21818

 

 

2020

Матеріали конференцій

 • Ярмоленко М. А. Інноваційні продукти та технології у фітнесі / Ярмоленко М. А., Жуков В. О. // Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії : матеріали III Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю з нагоди відзначення 90-річчя Національного університету фізичного виховання і спорту України, 8 квітня 2020 р., Київ / [редкол.: О. А. Шинкарук та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет фізичного виховання і спорту України. - Київ : НУФВСУ, 2020. - С. 96-97.
 • Ярмоленко М. А. Переваги використання двовимірного підходу для аналізу рухів спортсменів з використанням програмного забезпечення Dartfish / Ярмоленко М. А., Ковальчук Н. В., Шапар К. О. // Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії : матеріали III Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю з нагоди відзначення 90-річчя Національного університету фізичного виховання і спорту України, 8 квітня 2020 р. Київ / [редкол.: О. А. Шинкарук та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет фізичного виховання і спорту України. - Київ : НУФВСУ, 2020. - С. 47-48.

 

Інше

 • Гоменюк А. Є. Інноваційні технології у фізичному вихованні / Гоменюк А. Є. ; наук. кер. Максименко В. В. // Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХVІI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених, м. Київ, 27-28 травня 2020 р. / Міністерство освіти і науки України, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" [та ін.]. - Київ : Університет "Україна", 2020. - Ч. 3. - С. 26-27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19672
 • Грачова К. В. Використання засобів фізичної реабілітації при цукровому діабеті / Грачова К. В. ; наук. кер. Лахманюк Т. В. // Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХVІI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених, м. Київ, 27-28 травня 2020 р. / Міністерство освіти і науки України, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" [та ін.]. - Київ : Університет "Україна", 2020. - Ч. 3. - С. 30-32. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19671

 

2019

Статті

 • Ярмоленко М. А. Психоэмоциональное состояние как фактор эффективности тренировочного процесса футболистов с отклонениями умственного развития / Ярмоленко М. А., Жуков В. А. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2019. – Вип. 2 (108). – С. 179–186. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15962
 • Перспективи організації Всеукраїнських комплексних змагань з неолімпійських видів спорту / Ярмоленко М. А., Краснянський К.В., Шапар К.О., Тимощук М.О. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2019. – Вип. 6 (114). – С. 125–129. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18072


Матеріали конференцій

 • Ярмоленко М. А. Особливості підготовки фехтувальників-паралімпійців з наслідками дитячого церебрального паралічу / Ярмоленко М. А., Дяченко О. А., Юрко К. Ю. // Тези доповідей XІI Міжнародної конференції молодих вчених «Молодь та олімпійський рух», 17 травня 2019 р., Київ, Україна / [редкол.: Платонов В. М. та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет фізичного виховання і спорту України. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 204–205. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18074
 • Ярмоленко М. А. Застосування технічних засобів як фактор підвищення ефективності підготовки спортсменів у стрільбі з лука / Ярмоленко М. А., Пархоменко А. О., Дяченко О. А. // Тези доповідей XІI Міжнародної конференції молодих вчених «Молодь та олімпійський рух», 17 травня 2019 р., Київ, Україна / [редкол.: Платонов В. М. та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет фізичного виховання і спорту України. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 206–207. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18075


Інше

 • Божкова Д. І. Використання засобів фізичної культури у профілактиці та лікуванні сердечних захворювань / Божкова Д. І. ; наук. керівник Лахманюк Т. В. // Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХVІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених, м. Київ, 16–18 квітня 2019 р. / Міністерство освіти і науки України, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" [та ін.]. - Київ : Університет "Україна", 2019. - Ч. 3. - С. 18-19.
 • Швачка В. Є. Мотивація студентів закладів вищої освіти до позааудиторних занять фізичною культурою / Швачка В. Є. ; наук. керівник Моргун З. П. // Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХVІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених, м. Київ, 16–18 квітня 2019 р. / Міністерство освіти і науки України, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" [та ін.]. - Київ : Університет "Україна", 2019. - Ч. 3. - С. 161-162.
 • Васюта Д. Ю. Туризм в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку / Васюта Д. Ю. ; наук. керівник Моргун З. П. // Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХVІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених, м. Київ, 16–18 квітня 2019 р. / Міністерство освіти і науки України, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" [та ін.]. - Київ : Університет "Україна", 2019. - Ч. 2. - С. 163-164.
 • Сорока А. І.Способи зміцнення здоров’я людини / Сорока А. І. ; наук. керівник Максименко В. В. // Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХVІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених, м. Київ, 16–18 квітня 2019 р. / Міністерство освіти і науки України, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" [та ін.]. - Київ : Університет "Україна", 2019. - Ч. 3. - С. 134-135.
 • Капустян Ю. О. Туризм як багатогранне суспільне явище / Капустян Ю. О. ; наук. керівник Максименко В. В. // Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХVІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених, м. Київ, 16–18 квітня 2019 р. / Міністерство освіти і науки України, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" [та ін.]. - Київ : Університет "Україна", 2019. - Ч. 2. - С. 181-182.
 • Недосєка Д. С. Використання засобів фізичної культури і спорту у профілактиці і лікуванні колінного суглоба після вивиху наколінника на фоні дисплазії / Недосєка Д. С. ; наук. керівник Козубей П. С. // Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХVІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених, м. Київ, 16–18 квітня 2019 р. / Міністерство освіти і науки України, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" [та ін.]. - Київ : Університет "Україна", 2019. - Ч. 3. - С. 94-96.

 

2018

Інше

 • Кривошеєнко Ю. Д. Використання засобів фізичної культури та спорту при цукровому діабеті 1-ого типу / Кривошеєнко Ю. Д. ; наук. керівник Козубей П. С. // Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей XV Всеукр. наук. конф. студентів і молодих вчених (м. Київ, 17-19 квітня 2018 p.) / Міністерство освіти і науки України, Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ : Університет "Україна", 2018. - Ч. 3. - С. 50-52. - http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14727
 • Чумаченко О. Р. Використання засобів фізичної культури та спорту у профілактиці та лікуванні сколіозу / Чумаченко О. Р. ; наук. керівник Козубей П. С. // Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей XV Всеукр. наук. конф. студентів і молодих вчених (м. Київ, 17-19 квітня 2018 p.) / Міністерство освіти і науки України, Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ : Університет "Україна", 2018. - Ч. 3. - С. 105-107. - http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14726

 

2017

Матеріали конференцій

 • Моргун З. П. Важливість психомоторних дій в реабілітації студентів з дискоординацією рухів / Моргун З. П., Лахманюк Т. В. // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю : тези доповідей ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22 листопада 2017 р.). – Київ : Університет «Україна», 2017. – Ч. 2. – С. 145–147. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13148

2016

Матеріали конференцій

 • Жуков В. О. Проблеми модернізації фізичного виховання в НаУКМА / Володимир Жуков, Тетяна Лахманюк // Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в сучасних умовах : матеріали регіон. наук.-практ. конф., 21 квіт. 2016 р. – Дніпро : [ДНУ ім. О. Гончара], 2016. – С. 51–54. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9094
 • Козубей П. С. Соціально-психологічні аспекти фізкультурно-реабілітаційної роботи з інвалідами / Козубей П. С., Збанацький С. В. // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю : тези доповідей ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 23–24 листопада 2016 р.). – Київ : Університет «Україна», 2016. – Ч. 1. – С. 309–311. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11465
 • Моргун З. П. Можливості вдосконалення координації рухів та уваги під час гри у настільний теніс / Моргун З. П., Максименко В. В. // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю : тези доповідей ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 23–24 листопада 2016 р.). – Київ : Університет «Україна», 2016. – Ч. 1. – С. 219–219. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11466

2015

В інших виданнях України

 • Довгань Н. Ю. Психолого-педагогічна готовність студентів до фізичного самовдосконалення / Довгань Н. Ю., Копилов О. М. // Актуальні проблеми психології. - 2015. - Т. 7, вип. 38. - С. 143-153.

2014

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Психокорекція фізичної підготовленості студентів економічних спеціальностей засобами фізичної культури і спорту / Довгань Н. Ю., Биковська Л. Б., Короп М. Ю., Копилов О. М. // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. – 2014. – Вип. 2.12 : Психологічні науки. – С. 79-85.

В інших виданнях України

 • Жуков В. О. 2.2.2. Фітнес-програми силової спрямованості / [Жуков В. О., Пунда С. П., Усачов Ю. О.] // Фізичне виховання. Фітнес : навч. посіб. / Мін-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : [НАУ], 2014. – С. 120-136.
 • Жуков В. О. 2.2.3. Комбіновані фітнес-програми / [Жуков В. О., Усачов Ю. О., Хіміч І. Ю.] // Фізичне виховання. Фітнес : навч. посіб. / Мін-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : [НАУ], 2014. – С. 137-146.
 • Жуков В. А. Программирование занятий аэробной направленности в физическом воспитании студентов / Жуков В. А., Котченко Ю. В., Усачев Ю. А. // Фізичне виховання в контексті сучасної освіти : матеріали IX Міжнародної науково-методичної конференції, 12-13 черв. 2014 р. – Київ, 2014. – С. 70-73.

Інше

 • Спічек Я. І. Формування духовності молоді / Спічек Я. О. ; наук. керівник Гордієнко Л. В. // "Молодь: освіта, наука, духовність" : тези доп. ХІ Всеукраїн. наук. конф. студентів і молодих вчених (м. Київ, 09-10 квіт. 2014 р.). – Київ : Університет "Україна", 2014. – Ч. ІІІ. – С. 371-372.
 • Стрій Є. О. Йога як важливий інноваційний метод фізичного виховання для студентів / Стрій Є. О. ; наук. керівник Козубей П. С. // "Молодь: освіта, наука, духовність" : тези доп. ХІ Всеукраїн. наук. конф. студентів і молодих вчених (м. Київ, 09-10 квіт. 2014 р.). – Київ : Університет "Україна", 2014. – Ч. ІІІ. – С. 117-118.
 • Хрипко О. І. Фізична підготовленість – шлях до здорового способу життя / Хрипко О. І. ; наук. керівник Лахманюк Т. В. // Матеріали V Міжнародної електронної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Фізична культура та здоров’я різних груп населення», 21-25 квіт. 2014 р. / Мін-во освіти і науки України, Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса : [Вид. Букаєв Вадим Вікторович], 2014. – С. 4-5.
 • Демченко І. В. Здоровий спосіб життя як передумова ефективної професійної діяльності майбутнього фахівця / Демченко І. В. ; наук. керівник Максименко В. В. // "Молодь: освіта, наука, духовність" : тези доп. ХІ Всеукраїн. наук. конф. студентів і молодих вчених (м. Київ, 09-10 квіт. 2014 р.). – Київ : Університет "Україна", 2014. – Ч. ІІІ. – С. 32-34.
 • Петренко О. І. Витоки української спортивної термінології / Петренко О. І. ; наук. керівник Моргун З. П. // "Молодь: освіта, наука, духовність" : тези доп. ХІ Всеукраїн. наук. конф. студентів і молодих вчених (м. Київ, 09-10 квіт. 2014 р.). – Київ : Університет "Україна", 2014. – Ч. ІІІ. – С. 105-106.

2013

 • Лобанова В.В., Лахманюк Т.В. Фактори негативного впливу на стан здоров’я студентів та шляхи їх запобігання. // Тези доповідей ІV Міжнародної електронної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. «Фізична культура та здоров’я різних груп населення». Одеса. 2013. С. 22-23.
 • Беденко Г.І., Воробей Д.О., Сотула А.М. Фізичне виховання та спорт у житті студентів НаУКМА. // Тези доповідей ІV Міжнародної електронної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. «Фізична культура та здоров’я різних груп населення». Одеса. 2013. С. 47-48.
 • Кричильська Н.В., Фесак О.О. Переваги застосування методик дихальної гімнастики (бодіфлекс) для покращення стану здоров’я студентів. // Тези доповідей Х Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ. 2013. С. 232-233.
 • Васильченко В.С., Гордієнко Л.В. Рекомендовані пульсові режими для спортсменів, розроблені на основі моніторів серцевого ритму. // Тези доповідей Х Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ. 2013. С. 179-181.
 • Самокиша О.П., Лахманюк Т.В. Значення сучасних технологій у зміцненні здоров’я.
  // Тези доповідей Х Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ. 2013. С. 264-266.
 • Козачок А.А., Гордієнко Л.В. Стан розвитку спорту в Україні з погляду студентської молоді. // Тези доповідей Х Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ. 2013. С. 219-220.
 • Кремзель Д.А., Максименко В.В. Сучасні технології зміцнення здоров’я людини. // Тези доповідей Х Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ. 2013. С. 230-231.
 • Слободян О.Р., Максименко В.В. Сучасні методи лікування вегето-судинної дистонії.
  // Тези доповідей Х Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ. 2013. С. 274-275.
 • Петренко О.І., Моргун З.П. Використання сучасних технологій на заняттях з фізичного виховання. // Тези доповідей Х Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ. 2013. С. 249-251.
 • Самокиша О.П., Лахманюк Т.В. Інструменти мотивації студентів до фізичної культури в повсякденному житті. // Тези доповідей VIII Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Дидактико-методичні аспекти фізичної культури». Херсон. 2013. С.
 • Лобанова В., Лахманюк Т.В. Фізична активність та інформаційна залежність студентської молоді в умовах глобалізації суспільства. // Тези доповідей VIII Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Дидактико-методичні аспекти фізичної культури». Херсон. 2013. С.
 • Спічек Я.О., Гордієнко Л.В. Медична, фізична, спортивна і професійна реабілітація людей з інвалідністю. // Тези доповідей XIIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів». Київ. 2013. С. 232-233.

2012

В інших виданнях України

 • Копилов О. М. Особливості оптимізації показників фізичного здоров’я студенток в процесі занять волейболом / Олександр Копилов, Михайло Короп // Роль фізичної культури і спорту у гармонійному розвитку учнівської та студентської молоді : зб. наук. пр. у галузі фіз. культ. та спорту за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., 16-18 трав. 2012 року / [ред. Мазур М.П. ... [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Ін-т фундамент., гуманіт. підготов. та заочно-дистанц. навч., Каф. фіз. виховання та спорту. - Івано-Франківськ : [Вид-во ІФНТУНГ], 2012. - С. 84-91.
 • Присташ Ю. Роль фізичної культури у розвитку особистості студента / Присташ Юлія, Копилов О. М. // Сприйняття та ставлення студентської молоді до фізичного виховання, спорту і туризму : матеріали VII всеукраїнської студ. наук.-практ. конф., 27 лютого 2012 р. - 2012. - C. 3-8.
 • Усачев Ю. А. Кондиционная тренировка студентов средствами стренфлекса / Усачев Ю. А., Жуков В. А., Козубей П. С. // Фізичне виховання в контексті сучасної освіти : Матеріали VII Всеукр. наук.-метод. конф., 7-8 черв. 2012 p. / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Олімп. акад. України, Нац. авіац. ун-т; [за заг. ред. І. І. Вржеснєвського]. - К. : [б. в], 2012. - С. 158-160.
 • Усачов Ю. О. Фізкультурно-оздоровчі технології формування фітнес-культури студентів / Ю. О. Усачов, В. О. Жуков, П. С. Козубей // Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та туризму : IV Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2012 р. : тези доп. / Класич. приват. ун-т; [редкол.: Огаренко В. М. та ін.]. - Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2012. - С. 132-134.
 • Данильцова Ю. Можливості використання скандинавської ходьби як засобу фізичного виховання / Данильцова Юлія, Моргун 3. П. // Сприйняття та ставлення студентської молоді до фізичного виховання, спорту і туризму : матеріали VII всеукраїнської студ. наук.-практ. конф., 27 лютого 2012 р. - 2012. - C. 3-8.

В іноземних виданнях

 • Усачев Ю. А. Многовекторные фитнес-программы в физическом воспитании студентов / Усачев Ю. А., Жуков В. А. // Материалы Междунар. Олимп. Науч. конфер. : "Олимпийский спорт составная часть физического и духовного развития человека" / ред. совет: Меджидов Н. Б. ... [и др.]. - Baku : Araz, 2012. - С. 454-458.

Інше

 • Кравець В. Необхідність підвищення туристичної культури молоді шляхом введення лекційних та практичних занять з пішохідного гірського туризму для студентів ВНЗ / Кравець Вікторія ; наук. кер. Збанацький С. В. // Сприйняття та ставлення студентської молоді до фізичного виховання, спорту і туризму : матеріали VII всеукраїнської студ. наук.-практ. конф., 27 лютого 2012 р.. - 2012. - C. 144-149.
 • Худа А. Використання елементів національної культури у фізичному вихованні студентів / Худа Аліна ; наук. кер. Лахманюк Т. В. // Сприйняття та ставлення студентської молоді до фізичного виховання, спорту і туризму : матеріали VII всеукраїнської студ. наук.-практ. конф., 27 лютого 2012 р. - 2012. - С. 10-16.

2011

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Копилов О.М., М'ясоєденков К.О., Черепов О.В. Сучасні проблеми розвитку оздоровчо-рекреаційної фізичної культури // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Теорія та методика навчання: фізична культура і спорт : [збірник] / [редкол. В. П. Андрущенко (гол.) ... та ін. ; за ред. Г.М. Арзютова] ; М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова, Ін-т фіз. виховання та спорту. – К. : НПУ, 2011. - Вип. 13. - С. 411-415.

В інших виданнях України

 1. Жуков В.О., Козубей П.С., Усачов Ю.О., Зінченко В.Б. Використання сучасних фітнес-програм і технологій у фізичному вихованні студентів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання фізичного виховання спорту та здоров'я студентської молоді", 15-17 черв. 2011 р., Бердянськ / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Бердян. держ. пед. ун-т, Ф-т фіз. виховання. - Бердянськ : [БДПУ], 2011. - С. 103-106.
 2. Лахманюк Т.В., Моргун З.П. Деякі механізми фізіологічного дихання при гіпертонії // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі : 11-а міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп. / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ... [та ін.]. - К. : Ун-т "Україна", 2011. - С. 284-285.

2008

 • Козубей П.С. Програмування фізкультурно-оздоровчих занять аквафітнесом з урахуванням пріоритетних мотивів та інтересів студентської молоді / Козубей П. С., Божук М. М., Усачов Ю. О. // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф., м. Суми, 24-25 квітня, 2008 / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2008. – С. 55-58.
 • Моргун З.П. Особливості психомоторних дій з урахуванням функціональної асиметрії студентів / Лазуренко С. І., Моргун З.П. // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі : матеріали дев’ятої міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп. / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна»… [та ін.]. – К. : Ун-т «Україна», 2008. – С. 407-408.
 • Моргун З.П. Можливості корекції функціонального стану студентів спеціальних медичних груп / Лазуренко С. І., Моргун З.П. // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі : матеріали дев’ятої міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп. / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна»… [та ін.]. – К. : Ун-т «Україна», 2008. – С. 408-410.
 • Козубей П. С., Божук М. М., Усачов Ю. О. Програмування фізкультуро-оздоровчих занять аква-фітнесом з урахуванням пріоритетних мотивів та інтересів студентської молоді // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України / Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Суми, 2008. — С. 55–58.

2007

 • Збанацький С. В., Зеленюк О. В., Кравченко Л. С., Сотула А. М. Формування у студентів здорового способу життя засобами пішохідного туризму // Фізичне виховання студентів вищих навчальних закладів: здобутки, проблеми та шляхи їхнього вирішення у контексті вимог Болонської декларації / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — К., НаУКМА, 2007 — С. 148–150.
 • Гордиенко Л., Земцова И., Станкевич Л., Лисенко Е., Мишнев Е. Биохимические и функциональные аспекты состояния организма спортсменов-гребцов высокой квалификации в практике этапного комплексного контроля // Наука в олимпийском спорте, 2007, №1. — С. 83–86.
 • Гордиенко Л. В., Соколова К. Я., Пимоненко Н. Ю., Олейник С. А., Шевченко В. Е., Линиченко С. В. Теоретическое обоснование методики реабилитации спортсменов путем сочетанного применения полиэнзимных препаратов, энтеросорбентов, симбио-ипробиотиков в спортивной медицине и практике спортивной подготовки // Спортивная медицина, 2007, №1 — С. 44–46.
 • Жуков В. О. Домінуючі мотивації студентів НаУКМА 3-4 років навчання щодо занять у групах спортивного вдосконалення // Фізичне виховання студентів вищих навчальних закладів: здобутки, проблеми та шляхи їхнього вирішення у контексті вимог Болонської декларації / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — К., НаУКМА, 2007 — С. 143–145.
 • Лахманюк Т. В., Зеленюк О. В. Нові підходи до організації занять спеціального навчального відділення НаУКМА // Фізичне виховання студентів вищих навчальних закладів: здобутки, проблеми та шляхи їхнього вирішення у контексті вимог Болонської декларації / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — К., НаУКМА, 2007. — С. 192–193.
 • Щербина Ю. В. Демократизація системи фізичного виховання студентів у контексті вимог Болонської декларації // Фізичне виховання студентів вищих навчальних закладів: здобутки, проблеми та шляхи їхнього вирішення у контексті вимог Болонської декларації / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — К., НаУКМА, 2007. — С. 57–58.
 • Лазаренко С. І., Моргун З. П. Аналіз відхилень у стані здоров’я студентів спеціальних-медичних груп по інститутах академії // Фізичне виховання студентів вищих навчальних закладів: здобутки, проблеми та шляхи їхнього вирішення у контексті вимог Болонської декларації / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — К., НаУКМА, 2007. — С. 210.
 • Копилов О. М., Горборуков В. М., Довгань Н. Ю. Спортивно-рухливі ігри як один з елементів формування здібностей студентів на заняттях з фізичного виховання // VII Міжнародні новорічні біологічні читання. — Миколаїв, МДУ ім. В. О. Сухомлинського, 2007. — С. 52–56.

2006

 • Лахманюк Т. В., Зеленюк О. В., Кравченко Л. С., Макареня В. В. Соматичне здоров’я в контексті формування флеш-іміджу студента засобами фізичної культури // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська академія”. — Т. 59: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. — К.: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. — С. 26–30.
 • Збанацький С. В., Макареня В. В., Кравченко Л. С., Зеленюк О. В. Місце тілесності у структурі загальнолюдських життєвих пріоритетів студентів Національного університету “Києво-Могилянська академія” // Вопросы физической и духовной культуры, спорта и рекреации: Сб. науч. тр. — Т. 2: Перспективы развития физической культуры, спорта и туризма / Материалы 4-й научно-практической конференции (Симферополь, 19–21 апреля 2006) / Под ред. А. Н. Бузни. — Сімферополь, 2006. — С. 36–40.
 • Копилов О. М., Зеленюк О. В., Кравченко Л. С., Макареня В. В. Державно-правові засади функціонування системи фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів України на етапі трансформації суспільства // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська академія”. — Т. 53: Юридичні науки. — К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. — С. 177–180.

2005

 • Жуков В. О. Фізична культура і спорт як засіб успішної адаптації студентів до навчання у НаУКМА // Буковинський науковий спортивний вісник: Зб. наук. пр. — Вип. 2. — Чернівці, 2005. — С. 38–40.
 • Збанацький С. В., Зеленюк О. В., Лахманюк Т. В. та ін. Застосування кредитно-модульної рейтингової системи в навчальному процесі з фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів України // Буковинський науковий спортивний вісник: Зб. наук. пр. — Вип. 2. — Чернівці, 2005. — С. 16–20.
 • Збанацький С. В., Макареня В. В., Кравченко Л. С. та ін. Організаційно-методичне забезпечення оздоровчо-рекреаційного туризму як складової навчального процесу фізичного виховання студентів // Реалізація здорового способу життя — сучасні підходи / Зб. наук. ст. — Дрогобич: КОЛО, 2005. — С. 531–534.
 • Збанацкий С. В., Кравченко Л. С., Макареня В. В. и др. Оздоровительно-рекреационный туризм в системе валеологического образования студентов Национального университета “Киево-Могилянская академия” // Здоровье человека: Материалы IV международного научного конгресса валеологов. — СПб, 2005. — С. 188–189.
 • Сотула А. М., Лахманюк Т. В. Тілесність у самоідентифікації особистості (філософський дискурс) // Біосоціокультурні та педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту: Матеріали II Всеукраїнської наукової конференції. — Суми: ДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. — С. 26–30.

Викладачі

Загальна інформація

Викладачі

Публікації

  Завідувач – Ярмоленко Максим Анатолійович,
кандидат наук, доцент
3 корпус, кім. 303, тел. (044) 425-3201
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тесленко Тетяна Миколаївна
спеціаліст 1 категорії
3 корпус, кімн. 303,
тел.: (044) 425-32-01,
e-mail: teslenko@ukma.edu.ua

 

Горборуков Віктор Михайлович

старший викладач

 

Збанацький Сергій Васильович

старший викладач

 

Козубей Петро Сидорович
кандидат педагогічних наук, доцент, майстер спорту

 

Лахманюк Тетяна Василівна

старший викладач, майстер спорту

 

Максименко Василь Васильович
старший викладач

 

Моргун Зінаїда Петрівна
старший викладач

 

Ярмоленко Максим Анатолійович
к.н.з фізичного виховання і спорту, доцент, майстер спорту

 

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна