privat

Факультет правничих наук

Можливості навчання

Загальна інформація

Новини

Можливості навчання

Наукова робота

Партнери та міжнародна співпраця

Напрями наукових досліджень

Студентська активність

Факультет природничих наук НаУКМА дає широку й ґрунтовну природничу підготовку.  За перші два роки навчання на програмі бакалавра він набуває фундаментальних знань з усіх базових дисциплін: математики, фізики, хімії, біології, екології, інформатики та обирає декілька курсів гуманітарного і суспільного напрямів, які розширюють його світогляд і підвищують рівень гуманітарної освіти. Виконавши чотирирічну бакалаврську програму, студент отримує базову вищу освіту одного з напрямів підготовки: Хімія , Біологія, Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, Фізика .

Випукник бакалаврської програми має змогу втупити на одну з дворічних маґістерських програм: Хімія , Біологія , Лабораторна діагностика біологічних систем , Екологія та охорона навколишнього середовища, Фізика .

Випускники маґістерських програм можуть продовжити навчання в аспірантурі та захистити ди­сертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Факультет активно працює над впровадженням третього ступеня освіти за Болонською декларацією – організацією PhD-програм. У 2009 році здійснено перший набір на PhD-програму «Біологія та біорізноманіття». З 2006 року кафедра фізико-математичних наук відправляє студентів на стажування у Deutsches Elektronen Synchrotron (DESY), де на даний час 5 випускників навчаються на PhD-програмах (їх розповіді про навчання в DESY можна знайти на сторінці кафедри фізико-математичних наук).


Для успішної підготовки фахівців факультет і його підрозділи уклали угоди про наукове співробітництво з численними науково-дослідними інститутами Національної академії наук України та Академії медичних наук. На базі цих інститутів здійснюється викладання ряду дисциплін, виконуються курсові й дипломні роботи.

Стипендії для студентів 1 року навчання напрямів "Хімія" та "Біологія" від корпорації "Артеріум".

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна