Навчальні підрозділи

Загальна інформація

Навчальні підрозділи

Контакти

Напрями наукових досліджень

Партнери

Кафедра соціології — один із провідних українських центрів підготовки кваліфікованих фахівців-соціологів бакалаврського та маґістерського рівнів, що забезпечує викладання соціології як загальноосвітньої дисципліни, а також авторських курсів у галузі історії та теорії соціології, методології і методів соціологічних досліджень, аналізу емпіричних даних, низки різноманітних галузевих соціологій, формуючи високий рівень теоретичних знань і різноманітні практичні навички у студентів. До послуг випускників, викладачів і всіх охочих — аспірантура і докторантура.

У тісній співпраці з кафедрою соціології працює науково-дослідницька установа — Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) — перший зі створених в Україні недержавних науково-дослідних соціологічних центрів. Завдяки цьому викладачі, студенти та аспіранти кафедри мають можливість використовувати для своєї навчальної та наукової роботи десятки унікальних масивів соціологічних даних, репрезентативних для дорослого населення України, які зібрали, починаючи з жовтня 1991 року, працівники КМІС у співробітництві з університетами та дослідницькими організаціями Великої Британії, Канади, Німеччини, США, Фінляндії, Швейцарії та Швеції, Організації Об’єднаних Націй, Світового банку та інших міжнародних організацій. Із навчальною та науково-дослідницькою метою для студентів та викладачів функціонує відкритий банк соціологічних даних, професійно обладнана студія для проведення інтерв’ю та фокус-груп.

Кафедра політології
— одна з найпрогресивніших в Україні. З 2006/07 навчального року кафедра поступово здійснює реформу навчального плану, запроваджуючи дві спеціалізації — “Політологія міжнародних відносин” і “Політичні інститути та політичні ідеології”. Випускники першої спеціалізації зможуть по закінченні працювати в дипломатичних установах або аналітичних центрах, що займаються дослідженням зовнішньої політики, другої — в державних установах, політичних партіях чи неурядових організаціях, науково-дослідних центрах, що займаються аналізом державної політики чи дослідженням політології державного управління.

Кафедра політології активно співпрацює з багатьма відомими інституціями: Стенфордський університет (США), Університет Міннесоти (США), Університет Південного Іллінойсу та Вестмонт-коледж (США), Единбурзький університет (Велика Британія), Центр Раймона Арона (Франція), Люблінський університет ім. Марії Склодовської-Кюрі, Центральноєвропейський університет (Угорщина), Тартуський університет (Естонія) та іншими. Результатом цієї співпраці є оригінальні курси, побудовані на найсучасніших світових методиках. Щороку завдяки міжнародним зв’язкам кафедри кілька студентів бакалаврату мають змогу навчатися в закордонних університетах, а викладачі цих та інших навчальних закладів викладають у НаУКМА власні курси.

 

Кафедра зв’язків із громадськістю - одна з найгрунтовніших в Україні. Поєднує базові знання із соціології, політології, соціальної психології та менеджменту з теоретичними й практичними засадами науки і мистецтва цивілізованих PR, що дає можливість готувати студентів усього університету до практичної діяльності в сучасних умовах. Має власний фундаментальний підручник зі зв’язків з громадськістю з грифом МОН України, який витримав чотири видання.

Основний напрям наукової роботи — «Дослідження процесів становлення соціального інституту PR, соціологічного аналізу його розвитку в різних сферах українського суспільства».

З 2015 року на кафедрі імплементовано нову маґістерську програму "Зв’язки з громадськістю», яка дозволяє оволодіти необхідними знаннями і навичками для виконання функцій менеджера (управителя) зв’язків з громадськістю в державних, неурядових установах і організаціях, комерційних структурах. Магістерська програма побудована з урахуванням галузевих стандартів вищої освіти України та міжнародних стандартів (зокрема, рекомендацій IPRA) підготовки фахівців вищої кваліфікації для сфери зв’язків з громадськістю. Вона дає змогу слухачам подолати поверховий підхід до PR як «маніпулятивної технології», оволодіти позитивною наукою, витонченим мистецтвом та етикою репутаційного менеджменту, глибше розуміти соціальну відповідальність інститутів громадянського суспільства та бізнесу в сучасних умовах.

 

Програма виконується в тісному співробітництві з авторитетними українськими та зарубіжними науковими інституціями, державними установами, провідними бізнесовими структурами, професійними вітчизняними і міжнародними PR-організаціями та асоціаціями . Програма має практичний характер. Додатково студенти бакалаврату НаУКМА мають можливість виконати сертифікатну програму кафедри та отримати додаткову спеціалізацію “Теорія і методика зв’язків із громадськістю (Public Relations)”, а маґістранти університету та фахівці державних, громадських і підприємницьких організацій можуть навчатися у вечірній час на спеціальній сертифікатній програмі “Теорія і практика зв’язків із громадськістю”.

 

Кафедра психології та педагогіки - забезпечує високоякісне викладання бакалаврської програми «Психологія» та практичне навчання студентів сучасним технологіям надання психологічної допомоги. Також кафедра здійснює викладання психологічних та педагогічних дисциплін для всього університету. Студенти бакалаврату НаУКМА можуть навчатися на сертифікатних програмах кафедри «Психологія особистісного розвитку», «Соціальна психологія та конфліктологія», «Медіація та управління конфліктами», студенти маґістеріума — на сертифікатній програмі «Практична психологія», маґістри — в аспірантурі за спеціальністю «Теорія та методика професійної освіти».

Крім нормативних курсів, викладається низка авторських курсів, які є дисциплінами вільного вибору. Для вільних слухачів НаУКМА у вечірній час читаються сертифікатні програми «Практична психологія» і «Психологічна медицина: психосоматика та гомеопатія».

При кафедрі працюють Центр дослідження конфліктів та психоаналізу, Центр реабілітації психологічної травми. Щорічно проводиться міжнародна конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія і методика», видаються «Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота», збірник «Конфліктологічна експертиза: теорія і методика». Викладачі кафедри тісно співпрацюють із колегами з Інституту психології НАПН України, Інституту психоаналізу Віденського медичного університету, Інституту психології Клагенфуртського університету.

 

Секція зв’язків з громадськістю (PR) поєднує базові знання із соціології, політології, соціальної психології та менеджменту з теоретичними й практичними засадами науки і мистецтва PR, що дає можливість ґрунтовніше готувати студентів усього університету до практичної діяльності в сучасних умовах. Особливу увагу приділено питанням теорії і практики, професіоналізму та етики PR. Студенти бакалаврату мають можливість виконати сертифікатну програму та отримати додаткову спеціалізацію “Теорія і методика зв’язків із громадськістю (Public Relations)”, а маґістранти можуть навчатися у вечірній час на сертифікатній програмі “Теорія і практика зв’язків із громадськістю”.

Секція співпрацює з Міжнародною асоціацією зв’язків із громадськістю (IPRA), Українською лігою зі зв’язків із громадськістю, Інститутом соціології НАН України, провідними професійними PR-компаніями. Основний напрям наукової роботи — “Дослідження процесів становлення соціального інституту PR, соціологічного аналізу його розвитку в різних сферах українського суспільства”.

Секція психології та педагогіки забезпечує викладання психологічних та педагогічних дисциплін для всього університету. Студенти бакалаврату можуть навчатися на сертифікатній програмі кафедри “Соціальна психологія та конфліктологія”, студенти маґістеріуму — на сертифікатній програмі “Практична психологія”, маґістри — в аспірантурі за спеціальністю “Теорія та методика професійної освіти”. Крім обов’язкових курсів, секція пропонує 11 авторських курсів, які є дисциплінами вільного вибору. Вільні слухачі НаУКМА у вечірній час можуть прослухати сертифікатні програми “Практична психологія” і “Психологічна медицина: психосоматика та гомеопатія”.

Секція співпрацює з відділом організаційного розвитку Університету св. Томаса в Міннесоті, Інститутом психології та інститутом професійної педагогіки і психології Академії педагогічних наук України, Національною службою посередництва і примирення, Управлінням організації роботи із зверненнями громадян Секретаріату Кабінету Міністрів України. При кафедрі працює Центр соціальної психології та управління конфліктами, який виконує наукову тему “Психологія та педагогіка експертизи конфліктів у системі державного управління”.

 

Школа соціальної роботи імені професора Володимира Полтавця — перша в Україні професійна школа в сфері соціальної роботи, член Європейської асоціації шкіл соціальної роботи. Навчальні програми бакалаврату і маґістеріуму поєднують теоретичну та практичну фахову підготовку, побудовані на ідеї активного і партнерського навчання. Багаторічними партнерами ШСР є українські та закордонні навчальні заклади й професійні організації. При ШСР працює інформаційно-тренінговий регіональний ресурсний центр із питань ВІЛ/СНІД.

ШСР пропонує курси підвищення кваліфікації “Практична соціальна робота”, “Менеджмент, експертиза та супервізія інноваційних програм і проектів у соціальній сфері”, “Прикладна соціальна політика”, “Викладання соціальної роботи та соціальної політики”, “Проведення соціальних досліджень”. На замовлення організацій викладачі ШСР проводять супервізію та консультування проектів. Школа провадить науково-методичну діяльність, бере участь у виданні наукового журналу “Соціальна політика і соціальна робота”.

 

Школа журналістики розвиває оригінальну інноваційну систему журналістської освіти, зібравши найсильніший у своїй галузі викладацький колектив, використовуючи найсучасніше професійне обладнання, яке не має аналогів у інших вітчизняних університетах. До послуг студентів телестудія, фотостудія та радіостудія. Навчальний процес спирається на дворічну маґістерську програму і максимально орієнтований на практичний результат.

 

Школа охорони здоров’я виникла з усвідомлення негараздів у медичній галузі країни та нагальної потреби навчати фахівців, здатних застосовувати в охороні здоров’я сучасні методи аналізу політики, економічного аналізу, управління. Школа здійснює підготовку за спеціальністю “Менеджмент в охороні здоров’я” у межах маґістерської програми, пропонує модульні курси для фахівців, а також підтримує інноваційні проекти та впровадження європейської моделі охорони здоров’я, проводить наукові та прикладні дослідження, розвиває нові підходи до вивчення актуальних проблем сфери охорони здоров’я

© 2012-2018 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна