Напрями наукових досліджень

Загальна інформація

Навчальні підрозділи

Контакти

Напрями наукових досліджень

Партнери

Наукова діяльність співробітників НаУКМА розглядається як цілісна система дослідницьких робіт, спрямованих на вивчення актуальних проблем гуманітарного, соціального та природничого профілів. Загальна концепція наукових досліджень у НаУКМА - "Україна: людина, суспільство, природа", враховуючи розмаїття напрямів університетської науки, органічно охоплює такі конкретизовані напрями наукової діяльності на факультеті:

  • Сільське населення: потреби, проблеми та шляхи їх вирішення.
  • Розроблення моделі реабілітації людей із хімічними залежностями в терапевтичній спільноті.
  • Вплив тренінгу асертивності на стан жінок, що зазнали насильства в сім'ї.
  • Епідеміологія психічних захворювань в Україні.
  • Динаміка висвітлення проблем людей із ВІЛ/СНІД-інфекцією у друкованих засобах масової інформації.
  • Теорія та історія соціології.
  • Етнодемографічний потенціал України: сучасний стан і перспективи розвитку.
© 2012-2018 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна