Публікації

Загальна інформація

Викладачі

Публікації

 

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Давидюк Н. М. Практикум з юридичної психології / Н. М. Давидюк, А. Я. Боднар ; [рец.: Іванчук М., Копець Л.]. – К. : НВП "Інтерсервіс", 2012. - 119 с. : іл. - Включ. бібліогр.
 • Брюховецький В.С. Голубєва М.О., Кирієнко О.В. Реформування системи вступу до вищого навчального закладу: позитиви та перспективи з досвіду НаУКМА. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2011. - 190 с.
 • Гірник А. М., Атаманчук Г. Політичний менеджмент. Теорія та практика політ технологій. — 2–ге вид., випр. та доп. — Рівне: Перспектива, 2005. — 295с.
 • Гірник А. М., Бобро А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження. — К. : Основи, 2003. — 92с. — (Сер. : Актуальні проблеми державної політики).
 • Гірник А. М. Права людини в Україні: погляд з середини: Звіт про результати дослідження. — К., 2003. — 40с. — (Сер. : “Б-ка міжнар. кафедри ЮНЕСКО в НаУКМА"). — (Препринт).

Підручники, навчальні посібники

 • Загальна психологія : семінарські та практичні заняття : методичний посібник. Частина 1 / [укладачі: Боднар А. Я., Яковенко О. В., Лемак Т. В.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – [Київ : Дірект Лайн], 2019. – 73 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18112
 • Психолого-педагогічний практикум : [методичний посібник] / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2019. – Частина 4. – 72 с.
 • Психосоціальна підтримка в кризовій ситуації : методичний посібник для педагогічних працівників / [уклад.: С. Богданов, О. Залеська ; пер. з рос. Т. Дарда]. – Київ : [Пульсари], 2018. – 76 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14980
 • Корекційно-розвиткова програма формування стійкості до стресу у дітей дошкільного віку та школярів «Безпечний простір» : навчально-методичний посібник / [Богданов С. О., Гніда Т. Б., Залеська О. В. та ін. ; заг. ред. : Богданов С. О., Панок В. Г.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Центр психіч. здоров’я та психосоц. супроводу, Укр. навч.-метод. центр практич. психології і соц. роботи НАПН України. – Київ : [НаУКМА], 2017. – 207 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11847
 • Перша психологічна допомога : посібник для тренера / [уклад.: Гірник А. М., Чернобровкіна В. А.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Мальтійська служба порятунку. – Київ : Пульсари, 2017. – 91 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12075
 • Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості/стресостійкості у дітей в освітніх навчальних закладах : навчально-методичний посібник / [Богданов С. О., Гірник А. М., Залеська О. В. та ін. ; заг. ред.: Чернобровкін В. М., Панок В. Г.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Каф. психології та педагогіки, Центр психіч. здоров’я та психосоц. супроводу, Укр. навч.-метод. центр практич. психології і соц. роботи НАПН України. – Київ : Пульсари, 2017. – 204 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11848
 • Психолого-педагогічний практикум : [методичний посібник / Ідрісов Д. І., Голубєва М. О., Приходькіна Н. О. та ін. ; рец.: А. М. Гірник, Л. В. Копець] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – [Київ : Інтерсервіс], 2013–2017. – 3 ч. http://elib.ukma.lan/LOC/CourseReserve/Bodnar_A_Ya/Psykholoho_pedahohichnyy_praktykum_2017.pdf
 • Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій : підхід резилієнс : навчально-методичний посібник / [Н. Гусак, В. Чернобровкіна, В. Чернобровкін та ін.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Центр психічного здоров’я та психосоціального супроводу, Школа соціальної роботи ім. В. Полтавця, Кафедра психології та педагогіки. – Київ : НаУКМА, 2017. – 91 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11902
 • Яковенко О. В. Інтелект та мислення : психологічний практикум : ч. 1 / Яковенко О. В. ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – [Київ : Дірект Лайн], 2017. – 44 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13371
 • Психологія педагогічної діяльності : практикум : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. М. Чернобровкін, О. П. Аматьєва, С. А. Саяпіна, М. В. Савченко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Слово, 2014. – 174, [1] с. –  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Зінченко А.Г. Захист навколишнього середовища // Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика : [підручник / Саприкіна М. А., Ляшенко О., Зінченко А. Г. ... та ін. ; за ред. Редькіна О. С.]. - [К. : Фарбований лис, 2011]. - Розд. 8. - С. 255-267.
 • Конык Д., Рендер С. Расставьте сети. Как использовать Интернет в интересах Вашего бизнеса : [пособие]. - К. : Компания ЛИК, 2011. - 120 с.
 • Боднар А.Я., Давидюк Н.М., Журат Ю.В. Семінарські заняття курсу «Основи психології та педагогіки» : метод. посіб. – К. : [НВП ІНТЕРСЕРВІС], 2011. – 84 с.
 • Яковенко О.В. Психологія розвитку // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. / [Боднар А. Я., Голубєва М. О., Давидюк Н. М. ... та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : НВП Інтерсервіс, 2011. - Розд. 1, тема 2. - C. 29-39.
 • Боднар А.Я. Природничо-наукові основи психології // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. / [Боднар А. Я., Голубєва М. О., Давидюк Н. М. ... та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : НВП Інтерсервіс, 2011. - Розд. 1, тема 3. - C. 40-49.
 • Музиченко Л.В. Індивідуально-психологічна характеристика особистості // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. / [Боднар А. Я., Голубєва М. О., Давидюк Н. М. ... та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : НВП Інтерсервіс, 2011. - Розд. 1, тема 6. - C. 76-83.
 • Голубєва М.О., Чуканова С.О. Педагогіка як сучасна наука // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. / [Боднар А. Я., Голубєва М. О., Давидюк Н. М. ... та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : НВП Інтерсервіс, 2011. - C. 109-117.
 • Голубєва М.О., Борисов Є.В., Чуканова С.О. Ян Амос Коменський - видатний дидакт Нового часу (XVII ст.) // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. / [Боднар А. Я., Голубєва М. О., Давидюк Н. М. ... та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : НВП Інтерсервіс, 2011. - C. 118-127..
 • Власюк О.Я. Екологічна самоосвіта як фактор професійного розвитку // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. / [Боднар А. Я., Голубєва М. О., Давидюк Н. М. ... та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : НВП Інтерсервіс, 2011. - Розд. 3, тема 2. - C. 151-163.
 • Голубєва М.О., Глигало Ю.В. Соціально-перцептивна компетентність фахівців соціальної сфери як складова професійної підготовки (на прикладі формування компетентності соціального працівника) // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. / [Боднар А. Я., Голубєва М. О., Давидюк Н. М. ... та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : НВП Інтерсервіс, 2011. - Розд. 3, тема 4. - C. 172-181.
 • Голубєва М.О., Жарук І.В. Особливості підготовки конфліктологів у ВНЗ США та України (порівняльний аналіз) // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. / [Боднар А. Я., Голубєва М. О., Давидюк Н. М. ... та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : НВП Інтерсервіс, 2011. - Розд. 3, тема 6. - C. 190-198.
 • Гусак Н.,Дмитришина Н., Зінченко А. … [та ін.]. Формування толерантного ставлення до дітей, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІДу: особливості підготовки волонтерів : метод. посіб. - К. : МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», 2011. - 128 с.
 • Копець Л.В. Психологія особистості: Навч. посіб. / НаУКМА; Рец. : В. О. Татенко, В. П. Казмиренко. — К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. — 460с.
 • Васьківська С.В. Технологія консультування: організація консультативної взаємодії: Зб. матеріалів. — К. : Главник, 2005. — 96с. — (Серія “Психологічний інструментарій").
 • Зубко В.М. Рейтингова система оцінювання знань студентів (Києво-Могилянський варіант) / НаУКМА. — К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2005. — 20с.
 • Рибалка В.В. Особистісно центроване консультування клієнтів із патогенною психодинамічною неконгруентністю: Метод. посіб. / АПН України; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. — К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2005. — 54с. : рис., табл.
 • Васьківська С.В. Основи психологічного консультування: Навч. посіб. — К. : Четверта хвиля, 2004. — 255с.
 • Гірник А.М., Бобро А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження: Навч. посіб. — 2–ге вид. / Укр. акад. держ. упр. при Президентові України; Центр досліджень адміністративної реформи. — К. : Основи, 2004. — 172с.
 • Рибалка В.В. Психологія професійного самовизначення для здорових старшокласників: Метод. рекомендації / АПН України. Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. — К. : ІПППО АПН України, 2004. — 25с.
 • Копець Л.В. Основи психології: Метод. посіб. / НаУКМА. — К. : Вид. дім “КМ Академія” 2003. — 59с.
 • Копець Л. В. Психологія особистості: Метод. посіб. / НаУКМА. — К. : Вид. дім “КМ Академія”, 2003. — 39с.
 • Копець Л. В. Соціальна психологія: Метод. посіб. / НаУКМА. — К. : Вид. дім “КМ Академія”, 2003. — 49с.
 • Рибалка В. В. Методологічні питання наукової психології (досвід особистісно центрованої систематизації категоріально-поняттєвого апарату): Навч.-метод. посіб. / АПН України. Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. — К. : Ніка-центр, 2003. — 204с.
 • Рибалка В. В. Основи практичної психології : Підруч. / В. В. Рибалка, В. Г. Панок, Т. М. Титаренко та ін. — К. : Либідь, 2003. — 536с.
 • Рибалка В. В. Психологія: Підруч. / В. В. Рибалка, Ю. Л. Трофімов, П. А. Гончарук та ін. — 4–е вид., стереотип. — К. : Либідь, 2003. — 560с.

Публікації/статті

2020

Cтатті

 • Боднар А. Я. Особливості професійного самовизначення сучасних студентів / Боднар А. Я., Рибалочка К. А. // Психологія та психосоціальні інтервенції. – 2020. – Т. 3. – С. 3–10. –https://doi.org/10.18523/2617-2348.2020.3.3-10. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19683
 • Брик О. М. Деякі аспекти ролі ведучого в соціально-психологічних тренінгах з прийняття рішень / О. М. Брик, М. С. Кочаровський // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / голов. ред. С. Д. Максименко. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2020. – Т. 10, вип. 34. – С. 23–31. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20451
 • Брик О. М. Проблеми формування психологічної та управлінської компетентності мережевих лідерів у MLM / Брик О. М., Кочаровський М. С. // Психологія та психосоціальні інтервенції. – 2020. – Т. 3. – С. 11–17. – https://doi.org/10.18523/2617-2348.2020.3.11-17. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19682
 • Брик О. М. Роль ведучого та його конфлікт з групою в соціально-психологічних тренінгах з прийняття рішень / Брик Оксана Михайлівна, Кочаровський Мстислав Сергійович // Освітній простір в контексті гуманістичної парадигми: психологічні пріоритети сучасності : збірник наукових праць / редкол.: Максименко С. Д. [та ін.] ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Лабораторія психології навчання імені І. О. Синиці. – Київ ; Оттава : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2020. – С. 7–12. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20452
 • Бушай І. М. Деформації образу світу молоді в процесі соціалізації / Бушай І. М. // Психологія та психосоціальні інтервенції. – 2020. – Т. 3. – С. 18–22. – https://doi.org/10.18523/2617-2348.2020.3.18-22. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19681
 • Васютинський В. О. Почуття провини у звинувачувальному контексті оцінки міжетнічних відносин / Васютинський В. О. // Психологія та психосоціальні інтервенції. – 2020. – Т. 3. – С. 23–27. – https://doi.org/10.18523/2617-2348.2020.3.23-27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19680
 • Чернобровкіна В. А. Феномен резилієнс у контексті соціоекологічного підходу і дискурсу / Чернобровкіна В. А., Чернобровкін В. М. // Психологія та психосоціальні інтервенції. – 2020. – Т. 3. – С. 59–66. – https://doi.org/10.18523/2617-2348.2020.3.59-66. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19675

 

Матеріали конференцій

 • Боднар А. Я. Необхідність внесення дисципліни "Міжнародне гуманітарне право" в програму підготовки студентів за спеціальністю "Психологія" / А. Я. Боднар, Н. Г. Макаренко // Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному суспільстві : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22 травня 2020 року / редкол.: А. П. Гетьман (голова) та ін. ; Міністерство освіти і науки України, Харківський національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків : Друкарня Мадрид, 2020. – С. 310–313. –http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20450
 • Боднар А. Я. Сучасний стан вивчення проблеми безробіття / Боднар А. Я. // Науково-практична конференція "Особистість у просторі проблем ХХІ століття" : програма і матеріали, 5 лютого 2020 р., Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра психології та педагогіки. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 16–18. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17557
 • Брик О. М. Тренінг з прийняття рішень та особливості сучасних тренінгових груп / Брик О. М., Кочаровський М. С. // Психологічні виміри особистісної взаємодії суб'єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми : збірник тез наукових доповідей ІІІ Всеукраїнської конференції з міжнародною участю (Київ, 31 березня 2020 року) / [редкол.: С. Д. Максименко та ін.] ; Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України [та ін.]. – Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2020. – С. 19–22. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20453
 • Брик О. М. Проблеми формування конфліктологічної компетентності мережевих лідерів / Брик О. М. // ХІХ міжнародна науково-практична конференція "Конфліктологічна експертиза: теорія та методика" : програма і матеріали, 21 лютого 2020 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО "Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами" в НаУКМА, Кафедра психології та педагогіки НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 9–10. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17147
 • Брик О. М. Психологічні особливості тренінгової групи в соціально-психологічному тренінгу для лідерів MLM / Брик О. М. // Науково-практична конференція "Особистість у просторі проблем ХХІ століття" : програма і матеріали, 5 лютого 2020 р., Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра психології та педагогіки. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 18–19. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17556
 • Брык О. М. Стиль руководства сетевым коллективом МLМ-компаний и социально-психологические направления его совершенствования / О. М. Брык // Глобаллашув жараёнида Ўзбекистонда психология фанининг ривожланиш истиқболлари: назария ва амалиёт : республика илмий-амалий конференция материаллари (2020 йил 15 апрель) Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети [Перспективи розвитку психології в Узбекистані в процесі глобалізації: теорія та практика: матеріали республіканської науково-практичної конференції (15 квітня 2020)]. – Тошкент, 2020. – С. 40–42. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20473
 • Бушай І. М. Образ світу молоді із аддиктивною поведінкою / Бушай І. М. // Науково-практична конференція "Особистість у просторі проблем ХХІ століття" : програма і матеріали, 5 лютого 2020 р., Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра психології та педагогіки. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 13–15. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17558
 • Гірник А. М. Використання "міні-кейсів" і "стислих кейсів" в процесі розвитку конфліктологічної компетентності / Гірник А. М. // ХІХ міжнародна науково-практична конференція "Конфліктологічна експертиза: теорія та методика" : програма і матеріали, 21 лютого 2020 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО "Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами" в НаУКМА, Кафедра психології та педагогіки НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 10–12. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17146
 • Гірник А. М. Залагодження студентами реального конфлікту як складова практикуму з медіації / Гірник А. М., Сімак О. О. // Науково-практична конференція "Особистість у просторі проблем ХХІ століття" : програма і матеріали, 5 лютого 2020 р., Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра психології та педагогіки. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 28–30. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17553
 • Бахтіярова Х. Ш. Використання у навчанні методу проєктів: протиріччя між класичним трактуванням та сучасним розумінням / Бахтіярова Х. Ш., Голубєва М. О. // ХІХ міжнародна науково-практична конференція "Конфліктологічна експертиза: теорія та методика" : програма і матеріали, 21 лютого 2020 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО "Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами" в НаУКМА, Кафедра психології та педагогіки НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 7–9. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17148
 • Бахтіярова Х. Ш. Дидактичні особливості використання методу проєктів у ЗВО / Бахтіярова Х. Ш., Голубєва М. О. // Науково-практична конференція "Особистість у просторі проблем ХХІ століття" : програма і матеріали, 5 лютого 2020 р., Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра психології та педагогіки. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 10–12. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17559
 • Голубєва М. О. Що краще "силабус" чи "Робоча програма навчальної дисципліни"? (дидактичне порівняння науково-методичних матеріалів) / Голубєва М. О. // Науково-практична конференція "Особистість у просторі проблем ХХІ століття" : програма і матеріали, 5 лютого 2020 р., Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра психології та педагогіки. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 31–32. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17552
 • Лемешко Є. І. Психолого-педагогічні проблеми проведення опитування для створення математичної моделі якості навчання у середній школі / Лемешко Є. І., Дрінь С. С., Голубєва М. О. // ХІХ міжнародна науково-практична конференція "Конфліктологічна експертиза: теорія та методика" : програма і матеріали, 21 лютого 2020 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО "Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами" в НаУКМА, Кафедра психології та педагогіки НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 29–30. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17139
 • Копець Л. В. Екстраверсія: концепт, природа, кореляти / Копець Л. В. // Науково-практична конференція "Особистість у просторі проблем ХХІ століття" : програма і матеріали, 5 лютого 2020 р., Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра психології та педагогіки. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 53–56. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17545
 • Чернобровкін В. М. Психологічні аспекти проблеми адаптації студентів-першокурсників до умов навчання в університеті / Чернобровкін В. М. // Науково-практична конференція "Особистість у просторі проблем ХХІ століття" : програма і матеріали, 5 лютого 2020 р., Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра психології та педагогіки. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 83–84. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17535
 • Яковенко О. В. Внутрішньопсихологічні чинники ефективного розв'язання проблеми / Яковенко О. В. // Науково-практична конференція "Особистість у просторі проблем ХХІ століття" : програма і матеріали, 5 лютого 2020 р., Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра психології та педагогіки. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 88–91. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17533

 

2019

Cтатті

 • Bogdanov S. Effectiveness Testing of a Multi-Layered Model of Psychosocial Support Within School in Conflict-affected Eastern Ukraine / Bogdanov Sergiy, Basenko Oksana, Zaleska Oksana // NORRAG Special issue. – 2019. – № 02. – P. 52–55. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17889
 • Measuring implementation in global mental health: validation of a pragmatic implementation science measure in eastern Ukraine using an experimental vignette design / E. E. Haroz1, P. Bolton, A. J. Nguyen, C. Lee, S. Bogdanov, J. Bass, N. S. Singh, S. B. Doty and L. Murray // BMC Health Services Research. – 2019. – Vol. 19. – Article number: 262. – https://doi.org/10.1186/s12913-019-4097-y. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17727
 • Бушай І. М. Образ світу та особистісні риси школярів із адиктивною поведінкою / Бушай І. М. // Психологія та психосоціальні інтервенції. – 2019. – Том 2. – С. 30–36. – https://doi.org/10.18523/2617-2348.2019.2.30-36. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17079
 • Васютинський В. О. Комунікативні властивості особи в контексті атрибуції провин / Васютинський В. О. // Психологія та психосоціальні інтервенції. – 2019. – Том 2. – С. 43–48. – https://doi.org/10.18523/2617-2348.2019.2.43-48. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17077
 • Причины выгорания и возможности реабилитации педагогов, работающих в зоне военного конфликта на востоке Украины / Гирнык А. Н., Богданов С. А., Донец Ю. В., Чернобровкина В. А., Романенко Л. Д., Соловьева В. В. // Актуальная психология : научный вестник. – 2019. – № 2 (4). – С. 99–106. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17728
 • Курцева А. О. Психологічні особливості молодих людей, орієнтованих на пошук шлюбного партнера через мережу інтернет / Курцева А. О., Чернобровкін В. М. // Психологія та психосоціальні інтервенції. – 2019. – Том 2. – С. 55–61. – https://doi.org/10.18523/2617-2348.2019.2.55-61. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17075

 

Матеріали конференцій

 • Боднар А. Я. Емоційне вигорання як внутрішньоособистісний конфлікт / Боднар А. Я. // XVIII міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 15 лютого 2019 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 8–12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16025
 • Боднар А. Я. Планування індивідуальної кар’єри студентами в процесі професійного самовизначення / Боднар А. Я. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем XXI століття» : програма і матеріали, 7 лютого 2019 року, Київ, Україна / [наук. керівник Чернобровкін В. М.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2019. – С. 12–13. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18115
 • Брик О. М. Тренінги конфліктологічного спрямування та управлінська діяльність лідерів MLM / Брик О. М. // XVIII міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 15 лютого 2019 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 12–13. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16024
 • Брик О. М. Корпоративний тренінг в MLM / Брик О. М. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем XXI століття» : програма і матеріали, 7 лютого 2019 року, Київ, Україна / [наук. керівник Чернобровкін В. М.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2019. – С. 14–15. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18113
 • Бушай І. М. Психологічна допомога при залежних формах поведінки / Бушай І. М. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем XXI століття» : програма і матеріали, 7 лютого 2019 року, Київ, Україна / [наук. керівник Чернобровкін В. М.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2019. – С. 16–17. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18111
 • Васютинський В. О. Регіональні особливості рефлексії студентською молоддю історичних провин українців / Васютинський В. О. // XVIII міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 15 лютого 2019 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 13–18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16023
 • Гірник A. M. Куб конфліктів як знаряддя конфліктологічної експертизи / Гірник A. M. // XVIII міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 15 лютого 2019 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 22–23. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16020
 • Гірник А. М. Ставлення студентів до корупції у ЗВО України / Гірник А. М. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем XXI століття» : програма і матеріали, 7 лютого 2019 року, Київ, Україна / [наук. керівник Чернобровкін В. М.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2019. – С. 20–23. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18109
 • Голубєва М. О. Специфічні принципи викладання психології у сучасних ЗВО в Україні: очима студентів / Голубєва М. О. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем XXI століття» : програма і матеріали, 7 лютого 2019 року, Київ, Україна / [наук. керівник Чернобровкін В. М.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2019. – С. 24–27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18108
 • Копець Л. В. Класичний підхід до визначення особистості / Копець Л. В. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем XXI століття» : програма і матеріали, 7 лютого 2019 року, Київ, Україна / [наук. керівник Чернобровкін В. М.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2019. – С. 40–43. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18103
 • Чернобровкін В. М. Прикладні аспекти проблеми прийняття педагогічних рішень / Чернобровкін В. М. // XVIII міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 15 лютого 2019 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 48–51. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16000
 • Чернобровкін В. М. Принципи психосоціальної підтримки людей, постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації / Чернобровкін В. М. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем XXI століття» : програма і матеріали, 7 лютого 2019 року, Київ, Україна / [наук. керівник Чернобровкін В. М.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2019. – С. 73–76. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18090
 • Чернобровкіна В. А. Феномен «резилієнс» в контексті психосоціальної підтримки людей, що зазнали впливу воєнного конфлікту / Чернобровкіна В. А. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем XXI століття» : програма і матеріали, 7 лютого 2019 року, Київ, Україна / [наук. керівник Чернобровкін В. М.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2019. – С. 69–72. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18091
 • Яковенко О. В. Когнітивні викривлення в структурі інтелектуальної діяльності особистості / Яковенко О. В. // Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем XXI століття» : програма і матеріали, 7 лютого 2019 року, Київ, Україна / [наук. керівник Чернобровкін В. М.] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2019. – С. 80–83. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18088

 

Інше

 • Боднар А. Я. Формування кар’єрних орієнтацій у процесі професійного самовизначення студентів ЗВО / Боднар А. Я. // Психолого-педагогічний практикум : [методичний посібник] / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2019. – Частина 4. – С. 3–12. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17834
 • Брик О. М. Психологія впливу / Брик О. М. // Психолого-педагогічний практикум : [методичний посібник] / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Дірект Лайн, 2019. – Частина 4. – С. 13–18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17835

 

2018

Cтатті

 • Adaptation and testing of an assessment for mental health and alcohol use problems among conflict-affected adults in Ukraine [electronic resource] / S. Benjamin Doty, Emily E. Haroz, Namrita S. Singh, Sergiy Bogdanov, Judith K. Bass, Laura K. Murray, Karis L. Callaway and Paul A. Bolton // Conflict and Health. – 2018. – Vol. 12, Issue 1. – Article number 34. – DOI: 10.1186/s13031-018-0169-6. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13865
 • Mental health comorbidity in low-income and middle-income countries: a call for improved measurement and treatment [electronic resource] / Jeremy C. Kane, Michael J. Vinikoor, Emily E. Haroz, Maytham Al-Yasiric, Sergiy Bogdanov, John Mayeya, Francis Simenda, Laura K. Murray // The Lancet Psychiatry. – 2018. – Vol. 5, Issue 11. – P. 864–866. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(18)30301-8
 • Testing the effectiveness and implementation of a brief version of the Common Elements Treatment Approach (CETA) in Ukraine: a study protocol for a randomized controlled trial [electronic resource] / Laura K. Murray, Emily E. Haroz, S. Benjamin Doty, Namrita S. Singh, Bogdanov Sergey, Judith Bass, Shannon Dorsey and Paul Bolton // Trials. – 2018. – Vol. 19, Issue 1, 3. – Article number 418. – DOI: 10.1186/s13063-018-2752-y. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13866
 • Боднар А. Я. Особливості формування професійної самоідентифікації курсантів вищих військових навчальних закладів / Боднар А. Я., Макаренко Н. Г. // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал. – 2018. – Т. 1. – С. 3–8. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14653
 • Брик О. М. Влада, сила й відповідальність як передумови прийняття рішень і відображення стилю керівництва в менеджменті / Брик О. М., Кочаровський М. С. // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал. – 2018. – Т. 1. – С. 15–19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14651
 • Бушай І. М. Психологічна консультація клієнтів дорослого віку / Бушай І. М. // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал. – 2018. – Т. 1. – С. 20–24. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14650
 • Васютинський В. О. Українські провини і вибачення: простір конотацій / Васютинський В. О. // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал. – 2018. – Т. 1. – С. 25–30. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14649
 • Girnyk A. Soziale und psychologische Grundlagen der Konfliktsteuerung / Girnyk Andriy // Die Förderung der Rule of law durch außergerichtliche Streitbeilegung : Deutschland, Polen, Ukraine / Tina de Vries (Hrsg.). – Berlin : Peter Lang, [2018]. – S. 185–194. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15719
 • Girnyk A. Społeczne i psychologiczne podstawy sterowania konfliktami / Andriy Girnyk // Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów w Polsce, w Niemczech i na Ukrainie / red. Józef Koredczuk. – Wrocław, 2018. – S. 147–154. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15720
 • Каплуненко Я. Ю. Психологічна пружність і крихкість: екзистенційно-аналітичний погляд / Каплуненко Я. Ю. // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал. – 2018. – Т. 1. – С. 41–45. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14646
 • Рябець І. В. Особливості психосоціальної інтервенції у процесі формування професійної етики фахівців із зв’язків з громадськістю / Рябець І. В., Голубєва М. О. // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал. – 2018. – Т. 1. – С. 46–49. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14645
 • Чернобровкін В. М. Страх як регулятор прийняття життєвих рішень у період пізньої юності / Чернобровкін В. М., Стародуб М. І. // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал. – 2018. – Т. 1. – С. 55–61. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14643
 • Яковенко О. В. Системний підхід у сімейному консультуванні / Яковенко О. В. // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал. – 2018. – Т. 1. – С. 62–67. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14642

 

Матеріали конференцій

 • Боднар А. Я. Формування конфліктологічних компетентностей у студентів ВНЗ в процесі фахової підготовки / Боднар А. Я. // XVІІ міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 16 лютого 2018 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 5–7. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12916
 • Боднар А. Я. Учасник бойових дій на Сході України в контексті реалізації соціальної політики держави / А. Я. Боднар, Н. Г. Макаренко // Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 3–4 травня 2018 року. – Чернівці, 2018. – С. 33–36. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13540
 • Боднар А. Я. Деякі проблеми професійного самовизначення студентів на сучасному етапі навчання у ВНЗ / Боднар А. Я. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ» : програма і матеріали, 8 лютого 2018 року / [наук. кер. Чернобровкін В. М.]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 8–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14787
 • Брик О. М. Соціально-психологічний тренінг в MLM / Брик О. М. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ» : програма і матеріали, 8 лютого 2018 року / [наук. кер. Чернобровкін В. М.]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 12–14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14786
 • Брик О. М. Особливості надання соціально-психологічної допомоги лідерам MLM щодо вирішення внутрішньомережевих конфліктних ситуацій / Брик О. М. // XVІІ міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 16 лютого 2018 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 7–8. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12915
 • Гірник А. М. Складнощі у роботі експерта, що збирає інформацію у недружньому середовищі / Гірник А. М. // XVІІ міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 16 лютого 2018 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 8–9. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12913
 • Гірник А. М. Особливості самореалізації особистості в навчальній командній грі (на матеріалі проведення командних навчальних ігор за мотивами так званої «дилеми в’язня») / А. М. Гірник // Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 3–4 травня 2018 року. – Чернівці, 2018. – С. 54–57. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13541
 • Гірник А. М. Життя на тимчасово окупованих територіях: як його бачать мешканці Донецької та Луганської областей / Гірник А. М. // Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 червня 2018 року). – Маріуполь, 2018. – С. 218–222. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13541
 • Explorative Study of Psychosocial Stress Factors that Cause Professional Burnout Among Teachers, Who Leave Near the Front-Line Zone in the East of Ukraine / Andriy Girnyk, Yulia Donets, Sergiy Bogdanov, Victoriya Solovyova, Lyudmyla Romanenko // Mental Health Global Challenges XXI Century MHGC Proceedings. – Rome, 2018. – P. 18–22. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15684
 • Голубєва М. О. Деякі суперечності Закону України «Про вищу освіту» / Голубєва М. О. // XVІІ міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 16 лютого 2018 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12911
 • Голубєва М. О. Дидактичний тренінг – інноваційна форма організації професійної освіти / Голубєва М. О. // Педагог постіндустріального суспільства: компетентність, культура, професіоналізм : матеріали науково-практичного семінару / [відп. ред. Волобуєва С. В. ; наук. ред. Бахтіярова Х. Ш.] ; М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т, Каф. філософії та педагогіки. – Київ : [НТУ], 2018. – С. 21–23. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14389
 • Жарук І. В. Аналіз спроможності фахівців ВІЛ-сервісних НДО надавати послуги неповнолітнім особам, представникам груп ризику / І. В. Жарук, О. П. Пурік, М. О. Голубєва // Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 3–4 травня 2018 року. – Чернівці, 2018. – С. 75–78. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13544
 • Жарук І. В. Медіаосвіта – складова професійної підготовки майбутніх фахівців із розв’язання конфліктів / І. В. Жарук // Педагог постіндустріального суспільства: компетентність, культура, професіоналізм : матеріали науково-практичного семінару / [відп. ред. Волобуєва С. В. ; наук. ред. Бахтіярова Х. Ш.] ; М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т, Каф. філософії та педагогіки [та ін.]. – Київ : [НТУ], 2018. – С. 29–30. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14394
 • Рябець І. В. Професійна підготовка майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю у вітчизняних ВНЗ в світлі імплементації Закону України «Про вищу освіту» / Рябець І. В., Голубєва М. О. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ» : програма і матеріали, 8 лютого 2018 року / [наук. кер. Чернобровкін В. М.]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 30–32. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14779
 • Рябець І. В. Професійна підготовка майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю у вітчизняних ВНЗ: реалії та виклики часу / Рябець І. В. // XVІІ міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 16 лютого 2018 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 43–45. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12897
 • Рябець І. В. Інноваційна форма освіти «сендвіч» – сучасний підхід до організації професійної підготовки (на прикладі професійної підготовки майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю) / Рябець І. В. // Педагог постіндустріального суспільства: компетентність, культура, професіоналізм : матеріали науково-практичного семінару / [відп. ред. Волобуєва С. В. ; наук. ред. Бахтіярова Х. Ш.] ; М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т, Каф. філософії та педагогіки. – Київ : [НТУ], 2018. – С. 54–55. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14390
 • Сімоходська О. В. Медіація та конфлікт в контексті системного підходу / Сімоходська О. В. // XVІІ міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 16 лютого 2018 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 45–46. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12896
 • Сімоходська О. В. Особливості вивчення конфліктології в контексті підготовки фахівців з управлінської діяльності / Сімоходська О. В. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ» : програма і матеріали, 8 лютого 2018 року / [наук. кер. Чернобровкін В. М.]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 33–34. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14778
 • Чернобровкін В. М. Роль навчально-методичного забезпечення у професійній підготовці фахівців-психологів / Чернобровкін В. М. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ» : програма і матеріали, 8 лютого 2018 року / [наук. кер. Чернобровкін В. М.]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 6–8. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14788
 • Яковенко О. В. Стратегія консультування сім’ї в системному підході / О. В. Яковенко // Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 3–4 травня 2018 року. – Чернівці, 2018. – С. 278–281. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13543
 • Яковенко О. В. Діагностика структурних компонентів емоційного інтелекту студентів НаУКМА / Яковенко О. В. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ» : програма і матеріали, 8 лютого 2018 року / [наук. кер. Чернобровкін В. М.]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 37–39. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14776

 

2017

Статті

 • Боднар А. Я. Самореалізація творчого потенціалу людини: акмеологічний підхід / Боднар А. Я., Макаренко Н. Г. // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2017. – Т. 199. – С. 52–58. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12414
 • Гордієнко А. В. Комп’ютерні ігри та їхні позитивні психологічні ефекти / Гордієнко А. В. // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2017. – Т. 199. – С. 58–62. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12402
 • Ковальчук О. С. Особливості формування ґендерності в міжособистісних стосунках підлітків / Ковальчук О. С., Голубєва М. О. // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2017. – Т. 199. – С. 62–66. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12401
 • Копець Л. В. Психолог у ситуаціях зворотного зв’язку / Копець Л. В. // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2017. – Т. 199. – С. 49–52. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12415
 • Макаренко М. О. Психологічні особливості батьківського ставлення до дітей із особливими потребами / М. О. Макаренко, М. О. Голубєва, І. О. Джухля // Міжнародний психіатричний, психотерапевтичний та психоаналітичний журнал. – 2017. – Т. 10, № 1–2 (35–36). – С. 107–110. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13293
 • Шумік І. В. Психологічні умови формування свідомого вибору життєвого шляху старшокласниками/старшокласницями / Шумік І. В., Голубєва М. О. // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2017. – Т. 199. – С. 74–78. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12398

 

Матеріали конференцій

 • Боднар А. Я. Розвиток особистісної саморегуляції у студентів психологів як передумова безконфліктної взаємодії / Боднар А. Я. // XVІ міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 17 лютого 2017 р., Київ, Україна / Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 9–10. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13297
 • Боднар А.Я. Формування особистості студента як суб’єкта творчості / Боднар А. Я. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ», 26 січня 2017 року : програма і матеріали. – 2017. – С. 13–14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13341
 • Бондаренко Н. Б. Групи самодопомоги як форма соціальної підтримки осіб з проблемами психічного здоров’я / Бондаренко Н. Б. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ», 26 січня 2017 року : програма і матеріали. – 2017. – С. 15–18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13340
 • Брик О. Вирішення соціально-психологічних конфліктів в управлінській діяльності лідерів MLM / Брик О. М. // XVІ міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 17 лютого 2017 р., Київ, Україна / Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 10–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13296
 • Брик О. М. Просвітницька діяльність практичних психологів та проблеми формування психологічної компетентності менеджерів щодо управлінської взаємодії в MLM / Брик О. М. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ», 26 січня 2017 року : програма і матеріали. – 2017. – С. 19–20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13339
 • Гірник А.М. Мужність громадянина як запорука найкращої долі: перечитуючи Платона / Гірник А. М. // XVІ міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 17 лютого 2017 р., Київ, Україна / Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 11–13. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13295
 • Голубєва М. О. Гендерна культура педагога та гендерна чутливість / Голубєва М. О., Ковальчук О. С. // Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (5–6 квітня 2017 р.). – Київ : Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2017. – С. 275–278. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13147
 • Голубєва М. О. Сучасні нормативно-правові акти в сфері професійної підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ України / Голубєва М. О. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ», 26 січня 2017 року : програма і матеріали. – 2017. – С. 21–22. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13338
 • Копець Л. В. Типологія помилок в роботі психолога / Копець Л. В. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ», 26 січня 2017 року : програма і матеріали. – 2017. – С. 38–39 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13331
 • Музиченко Л. В. Професійна спрямованість як фактор успішної адаптації студента-першокурсника / Музиченко Л. В. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ», 26 січня 2017 року : програма і матеріали. – 2017. – С. 52–54. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13325
 • Рябець І. В. Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю (друга половина ХХ ст. – 1993 р.) в Україні / Рябець І. В. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ», 26 січня 2017 року : програма і матеріали. – 2017. – С. 55–56. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13324
 • Чернобровкін В. М. Особистість студента як мета вищої освіти / Чернобровкін В. М. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ», 26 січня 2017 року : програма і матеріали. – 2017. – С. 7–10. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13343
 • Яковенко О. В. Продуктивні та стильові аспекти інтелектуальної діяльності / Яковенко О. В. // Наукова конференція «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ», 26 січня 2017 року : програма і матеріали. – 2017. – С. 59–61. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13322
 • Яковенко О.В. Фактори латентного сімейного порушення / Яковенко О. В. // XVІ міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 17 лютого 2017 р., Київ, Україна / Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 31–32. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13284

2016

Статті

 • Чернобровкина В. А. Анализ наивно-житейских представлений будущих психологов о научных психологических исследованиях / Чернобровкина В. А., Чернобровкин В. Н. // Технології розвитку інтелекту. – 2016. – Т. 2, № 1.– 17 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11632
 • Чернобровкін В. М. Психологія педагогічної діяльності як складова педагогічної психології / [Чернобровкін В. М.] // Психологія педагогічної діяльності : практикум. – 2016. – Розділ 1. – С. 9–15. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11670

 

Матеріали конференцій

 • Боднар А. Я. Особливості формування конфліктологічної компетентності у студентів філологів в процесі підготовки їх до дослідницької діяльності / Боднар А. Я., Заїка А. Ю. // XV Міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза : теорія та методика» : програма і матеріали. – 2016. – С. 34–35. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/8961
 • Брик О. М. Суперечності трансформації рольової поведінки лідерів MLM в умовах сучасної кризи / Брик О. М. // XV Міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза : теорія та методика» : програма і матеріали. – 2016. – С. 20–21. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/8945
 • Гірник А. М. Чи можливий «реалістичний» конфлікт? / Гірник А. М. // XV Міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза : теорія та методика» : програма і матеріали. – 2016. – С. 12–13.
 • Голубєва М. О. Загальноосвітня підготовка та професійна підготовка майбутніх фахівців у сучасних ВНЗ : іманентна суперечність / Голубєва М. О. // XV Міжнародна науково-практична конференція "Конфліктологічна експертиза : теорія та методика" : програма і матеріали. – 2016. – С. 26–28. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/8950
 • Макаренко О. М. Суперечності в описі особливостей патографії Григорія Сковороди / Макаренко О. М., Голубєва М. О. // XV Міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза : теорія та методика» : програма і матеріали. – 2016. – С. 31–34. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/8960
 • Холодова О. О. Педагогічна експертиза застосування ейдетики в навчальному процесі / Холодова О. О., Голубєва М. О. // XV Міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза : теорія та методика» : програма і матеріали. – 2016. – С. 60–61. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9024
 • Чернобровкін В. М. Особливості поведінки вчителя в конфліктних ситуаціях педагогічної діяльності / Чернобровкін В. М. // XV Міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза : теорія та методика» : програма і матеріали. – 2016. – С. 10–12. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9109
 • Чернобровкіна В. А. Психологічна межа «Я» як місце «локації» міжособистісних та внутрішньоособистісних конфліктів / Чернобровкіна В. А. // XV Міжнародна науково-практична конференція "Конфліктологічна експертиза : теорія та методика" : програма і матеріали. – 2016. – С. 16–18. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9117

 

Інше

 • Розвиток лідерських якостей і комунікативної компетентності : програма і методичні матеріали для проведення занять / [уклад. Гірник А. М.]. – Київ : [Дух і літера], 2016. – 71 с. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9110
 • Чернобровкіна В. А. Професія педагога й педагогічні здібності / [Чернобровкіна В. А.] // Психологія педагогічної діяльності : практикум. – 2016. – Розділ 2. – С. 16–35. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11671
 • Чернобровкін В. М. Особистість учителя у процесі професійної адаптації / [Чернобровкін В. М., Чернобровкіна В. А.] // Психологія педагогічної діяльності : практикум. – 2016. – Розділ 4. – С. 47–98. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11672

2015

У виданнях НаУКМА

 • Боднар А. Я. Спілкування як особливий вид діяльності у роботі юриста / Боднар А. Я., Давидюк Н. М. // Психолого-педагогічний практикум : [методичний посібник].Ч. 2 / [рец.: А. М. Гірник, Л. В. Копець] ; Нац. ун-т «Києво-Могил. акад.». – [Київ : Інтерсервіс], 2015. –– С. 15-25.
 • Застосування методу мозкового штурму у здоров’язбережувальному та життєзбережувальному освітньому середовищі / Андрейчева А. О., Голубєва М. О., Жарук І. В., Макаренко О. М. // Психолого-педагогічний практикум : [методичний посібник].Ч. 2 / [рец.: А. М. Гірник, Л. В. Копець] ; Нац. ун-т «Києво-Могил. акад.». – [Київ : Інтерсервіс], 2015. – С. 4-14.
 • Музиченко Л. В. Екологічна психологія / Музиченко Л. В. // Психолого-педагогічний практикум : [методичний посібник].Ч. 2 / [рец.: А. М. Гірник, Л. В. Копець] ; Нац. ун-т «Києво-Могил. акад.». – [Київ : Інтерсервіс], 2015. – С. 51-58.
 • Радченко М. І. Засоби активізації пізнавальної діяльності студентів на лекціях / Радченко М. І., Голубєва М. О., Бахтіярова Х. Ш. // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 175 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 29-32.
 • Чернобровкіна В А. Внутрішня свобода особистості : досвід психологічного дослідження / Чернобровкіна В. А. // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 175 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 47-52.
 • Чуканова С. О. Педагогічні умови запровадження інноваційних педагогічних технологій при підготовці майбутніх фахівців із бібліотекознавства та інформології (на прикладі ВНЗ США) / Чуканова С. О., Голубєва М. О. // Психолого-педагогічний практикум : [методичний посібник]. Ч. 2 / [рец.: А. М. Гірник, Л. В. Копець] ; Нац. ун-т «Києво-Могил. акад.». – [Київ : Інтерсервіс], 2015. – С. 75-82.
 • Яковенко О. В. Феноменологія інтелекту / Яковенко О. В. // Психолого-педагогічний практикум : [методичний посібник].Ч. 2 / [рец.: А. М. Гірник, Л. В. Копець] ; Нац. ун-т «Києво-Могил. акад.». – [Київ : Інтерсервіс], 2015. – С. 83-89.

В інших виданнях України

 • Гірник А. М.«Сі-бриз» / А. Гірник // Політологія : сучасні терміни і поняття : короткий навчальний словник-довідник / наук. ред. Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми ; [редкол.: В. І. Бортніков, В. М. Денисенко, Л. Д. Климанська]. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 363-364.
 • Гірник А. М. Альтернативні засоби масової інформації / А. Гірник // Політологія : сучасні терміни і поняття : короткий навчальний словник-довідник / наук. ред. Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми ; [редкол.: В. І. Бортніков, В. М. Денисенко, Л. Д. Климанська]. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 17.
 • Гірник А. М. Американський центр 2.0 / А. Гірник // Політологія : сучасні терміни і поняття : короткий навчальний словник-довідник / наук. ред. Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми ; [редкол.: В. І. Бортніков, В. М. Денисенко, Л. Д. Климанська]. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 18.
 • Гірник А. М. Демонстрація / А. Гірник // Політологія : сучасні терміни і поняття : короткий навчальний словник-довідник / наук. ред. Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми ; [редкол.: В. І. Бортніков, В. М. Денисенко, Л. Д. Климанська]. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 86.
 • Гірник А. М. Комітологія / А. Гірник // Політологія : сучасні терміни і поняття : короткий навчальний словник-довідник / наук. ред. Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми ; [редкол.: В. І. Бортніков, В. М. Денисенко, Л. Д. Климанська]. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 167.

 

Інше

 • XІV міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза : теорія та методика» : програма і матеріали / [орг. комітет: А. М. Гірник, В. М. Ожоган, В. Ф. Резаненко, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015. – 35 с.
 • Психолого-педагогічний практикум : [методичний посібник / рец.: А. М. Гірник, Л. В. Копець] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – [Київ : Інтерсервіс], 2015. – Ч . 2. – 89 с.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Боднар А. Я. Шляхи формування пізнавального інтересу особистості в процесі професійного самовизначення / Боднар А. Я., Макаренко Н. Г. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 162 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 32-37.
 • Гірник А. М. Особливості адаптації українських освітніх мігрантів до умов життя за кордоном / Гірник А. М., Гірник Г. А. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 162 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 51-55.
 • Освіта дорослого населення: вирішення проблеми в Європі / Жарук І. В., Голубєва М. О., Макаренко О. М., Ємельяненко С. А. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 162 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 29-31.
 • Голубєва М. О. Світові тенденції розвитку та впровадження педагогічних тестових технологій у ВНЗ / Голубєва М. О., Бахтіярова Х. Ш., Радченко М. І. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 162 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 16-20.

В інших виданнях України

 • Гірник А. М. Революция продолжается : [інтерв’ю з конфліктологом, проф. НаУКМА Андрієм Гірником] / Елена Струк // Фокус. – 2014. – 7 марта (№ 10). – С. 26. –  Повний текст інтерв’ю на сайті focus.ua.
 • Гірник А. М. Використання фасилітації як методу збору інформації для конфліктологічної експертизи / Гірник А. М. // Конфліктологічна експертиза: теорія та методика : програма і матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 28 лют. 2014 р., м. Київ, Україна / Т-во конфліктологів України [та ін.]. – Київ : [Пульсари], 2014. – С. 3-5.
 • Чуканова С. О. Особливості компетентністного підходу у професійній підготовці фахівців із бібліотекознавства у ВНЗ України / Світлана Чуканова, Марія Голубєва // Актуальні проблеми вищої професійної освіти : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2014 року) / Міністерство освіти і науки України [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – C. 150.
 • Чуканова С. О. Деякі суперечності у професійній підготовці фахівців із бібліотечної справи у ВНЗ України / Чуканова С. О., Голубєва М. О. // Конфліктологічна експертиза: теорія та методика : програма і матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 28 лют. 2014 р., м. Київ, Україна / Т-во конфліктологів України [та ін.]. – Київ : [Пульсари], 2014. – С. 15-16.
 • Рябець І. В. Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців із зв'язків з громадськістю у ВНЗ України / Ірина Рябець, Марія Голубєва // Актуальні проблеми вищої професійної освіти : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20 берез. 2014 р. / Мін-во освіти і науки України [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – С. 128-129.
 • Рябець І. В. Особливості проектування завдань для самостійної роботи майбутнім фахівцям із зв'язків з громадськістю / Рябець І. В., Голубєва М. О. // Організація самостійної роботи студентів у контексті підвищення якості освіти : особистісний вимір : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 квіт. 2014 р. / Мін-во освіти і науки України [та ін.]. – Донецьк : [б. в., 2014]. – С. 171-173.
 • Борисова Т. О. Суперечність між теоретичною підготовкою археологів у ВНЗ та їхньою практичною діяльністю / Борисова Т. О., Голубєва М. О. // Конфліктологічна експертиза: теорія та методика : програма і матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 28 лют. 2014 р., м. Київ, Україна / Т-во конфліктологів України [та ін.]. – Київ : [Пульсари], 2014. – С. 2-3.

2012

У виданнях НаУКМА

 • Власюк О. Я. Формування готовності до екологічної самоосвіти : аналіз результатів педагогічного експерименту / Власюк О. Я. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 136 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 23-28.
 • Гірник А. М. Концепт "конфлікт" у західній культурі та в культурі традиційних суспільств Далекого Сходу / Гірник А. М., Резаненко В. Ф. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 136 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 37-42.
 • Голубєва М. О. Порівняльна характеристика діяльності куратора академічної групи українського ВНЗ і тьютора британського університету / Голубєва М. О., Жулківська А. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 136 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 19-22.
 • Гордієнко В. І. Концептуальні засади дослідження діалогу / Гордієнко В. І., Копець Л. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 136 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 42-48.
 • Копець Л. В. Діалогічні комунікативні практики та їхній евристичний потенціал : результати дослідження / Копець Л. В., Гордієнко В. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 136 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 53-58.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Психологічні особливості роботи з людьми похилого віку / О. М. Макаренко, М. О. Голубєва, Л. В. Степаненко, О. Г. Артюх // Архів психіатрії : наук.-практ. журн. / гол. ред. С. І. Табачніков ; засн. і вид. : Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології МОЗ України. - К., 2012. - Т. 18, № 3. - С. 86-91. - На тит. арк. назва парал. укр., рос., англ.
 • Особливості зростання професійної компетентності вчителів в загальноосвітній школі / Макаренко О. М., Голубєва М. О., Кравчук С. М., Кокуш Н. А. // Гуманітарний вісник : зб. наук. пр. Педагогіка. Психологія. Філософія / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". - Переяслав-Хмельниц. : ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. ДПУ ім. Г. Сковороди", 2012. - Вип. 27. - С. 419-427. - Додаток 1 до Вип. 27, том ІІІ (36).
 • Психолого-педагогічні аспекти здоров’язбережувального компетентнісного підходу в освіті в умовах кардинальної трансформації суспільства / Макаренко О. М., Голубєва М. О., Ходос О. С., Лисенко Л. М. // Гуманітарний вісник : зб. наук. пр. Педагогіка. Психологія. Філософія / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". - Переяслав-Хмельниц. : ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. ДПУ ім. Г. Сковороди", 2012. - Вип. 27. - С. 239-245. - Додаток 1 до Вип. 27, том І (34).
 • Сусська О. О. Світ атрибутів та атрибути нового світу / О. Сусська // Соціальні виміри суспільства : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т соціол. ; [гол. ред. М. Шульга]. - К., 2012. - Вип. 4. - С. 363-375 : табл.
 • Сусская О. А. Межкультурные коммуникации в информационном пространстве : социолингвистический и психолингвистический аспекты / Сусская О. А. // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского : науч. журн. - Симферополь, 2012. - Сер. "Филология. Социальные коммуникации" : Т. 25, № 1, Ч. 1. - С. 435-439.

В інших виданнях України

 • Чуканова С. О. Роль бібліотек ВНЗ в упровадженні інтерактивних технологій в освітньому просторі / Чуканова С. О., Голубєва М. О. // Освітній процес: погляд зсередини : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., (20-21 груд. 2012 р.) / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Каф. перекладу та лінгвіст. підготовки іноземців ; [під заг. ред. Ю. Шепеля]. - Д. : Біла К. О., 2012. - С. 114-116.
 • Зінченко А. Г. Оцінка, прогнозування і рекомендації щодо поліпшення забезпечення прав дітей, їх захисту й розвитку / [А. Г. Зінченко, А. О. Мішин] // Державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 2011 року) / [кер. авт. кол. А. Г. Зінченко ; ред. В. О. Берегова] ; М-во соц. політики України, Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. - К., 2012. - Розд. V. - С. 154-160.
 • Зінченко А. Г. Роль неурядових організацій та суб’єктів підприємництва в реалізації державної політики у сфері соціально-правової захищеності дітей / [А. Г. Зінченко, О. В. Сіра] // Державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 2011 року) / [кер. авт. кол. А. Г. Зінченко ; ред. В. О. Берегова] ; М-во соц. політики України, Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. - К., 2012. - Розд. ІV, підр. 4.2. - С. 140-151.
 • Зінченко А. Г. Інші категорії дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах / [А. Г. Зінченко, М. Г. Соляник] // Державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 2011 року) / [кер. авт. кол. А. Г. Зінченко ; ред. В. О. Берегова] ; М-во соц. політики України, Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. - К., 2012. - Розд. ІІІ, підр. 3.4. - С. 113-120 : табл.
 • Зінченко А. Г. Діти, які перебувають у конфлікті із законом / [А. Г. Зінченко] // Державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 2011 року) / [кер. авт. кол. А. Г. Зінченко ; ред. В. О. Берегова] ; М-во соц. політики України, Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. - К., 2012. - Розд. ІІІ, підр. 3.2. - С. 98-105 : табл.
 • Зінченко А. Г. Сприяння професійному становленню молоді / [Зінченко А. Г., Ярошенко О. В.] // Молодь в умовах становлення незалежної України (1991-2011 роки) : щоріч. доп. Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету міністрів України про становище молоді в Україні / [авт. кол. : Бєлишев О. В. (кер.) ... та ін. ; ред. Ю. О. Доценко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. служба молоді та спорту в Україні, Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. - К., 2012. - Розд. II, підрозд. 2.4. - С. 208-218.
 • Королько В. Г. Реклама політична / В. Королько // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Шаповал] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське вид-во, 2012. - С. 631.
 • Сусська О. О. Право людини на інформацію як базова ознака комунікативних стосунків в інформаційному суспільстві / Ольга Сусська // Комунікація. - 2012. - № 2. - С. 30-41.

Інше

 • Освітній процес : погляд зсередини : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 грудня 2012 р.) / [Шепель Ю. А., ... Палієнко С. О., Бондаренко Н. Б., Борисова Т. О., ... Пічугіна Л. Л., ... Рябець І. В., ... Чуканова С. О., Голубєва М. О. ; під заг. ред. Ю. О. Шепеля] ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Каф. перекладу та лінгв. підготовки іноземців. - Дніпропетровськ : К. О. Біла, 2012. - 118 с. : іл. - Включ. бібліогр.

2011

У виданнях НаУКМА

 1. Боднар А.Я., Макаренко Н.Г. Особливості проявів делінквентної поведінки в Збройних Силах України // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 35–39.
 2. Власюк О.Я. Формування готовності студентів природничих спеціальностей до екологічної самоосвіти // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 10–14.
 3. Голубєва М.О., Бахтіярова Х.Ш., Радченко М.І. Психолого-педагогічні аспекти підвищення кваліфікації інженерно–педагогічних працівників (на прикладі національного транспортного університету) // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 15–19.
 4. Голубєва М.О., Макаренко О.М., Литус О.А.Система методичної роботи – крок до формування ключових компетентностей молодого вчителя // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 24–28.
 5. Копець Л.В., Гордієнко В.І. Методичні підходи до проектування діалогічного простору // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 44–49.
 6. Копець Л.В., Гордієнко В.І. Діалогічний простір як реальність когнітивної психології спілкування // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 29–35.
 7. Яковлєв М.В., Кабаченко Н.В. Освіта та професійна підготовка соціальних працівників: стислий огляд світової практики // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 123 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 54–60.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Голубєва М.О., Макаренко О.М., Василенко Л.І., Ткаченко І.В. Проблеми психологічної кореляції девіантної поведінки підлітків // Соціальна психологія. - 2011. - № 2. - С. 125-133.
 2. Голубєва М. О., Жарук І. В. Управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів ВНЗ США (на прикладі дистанційної професійної освіти конфліктологів) [Електронний ресурс] // Теорія та методика управління освітою : електрон. наук. фах. вид. / ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – Електрон. дані. – 2011. - Вип. 5. – 12 с. – Режим доступу: http://tme.umo.edu.ua/ (дата перегляду 03.03.2012). – Назва з екрану.
 3. Голубєва М.О., Макаренко О.М., Коваленко О.М., Семенець О.А. Етнопсихологічний аналіз творчості Григорія Сковороди // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка Нац. АПН України / за ред. С. Д. Максименка ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка Нац. АПН України. - К. : [Гнозіс], 2011. - Т. XIII, ч. 2. - С. 228-235.
 4. Голубєва М.О., Макаренко О.М., Литус О.А., Анікєєва Т.С. Релігійно-філософські та психологічні аспекти творчості Григорія Сковороди // Соціальна психологія. - 2011. - № 3. - С. 183-191.
 5. Голубєва М.О., Макаренко О.М., Шемчук І., Дядюн К. Труднощі кадрового менеджменту при працевлаштуванні // Соціальна психологія. - 2011. - № 6. - С. 56-61.
 6. Сусська О.О. Соціологічна наука між Сциллою і Харибдою сучасного меркантилізму і наукового пізнання // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. - 2011. - № 3. - С. 47-57.

В інших виданнях України

 1. Гірник А.М. Конфліктологічна компетентність як складова професійної компетентності сучасного фахівця // Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої освіти : Третя Міжнар. наук. конф., [м. Харків, ХНТУСГ ім. П. Василенка, 13-14 трав. 2011 р. : зб. матеріалів] / [ред. кол. : Кремень В. Г., Гірник А. М., Сватко Ю. І. ... та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. техн. ун-т сільського госп-ва ім. П. Василенка, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв ... [та ін.]. - Х. : [Міськдрук], 2011. - С. 19-22.
 2. Зінченко А. Г., Семигіна Т. В. Охорона здоров'я дітей // Державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 2010 року) / [кер. авт. кол. А. Г. Зінченко ; ред. Ю. О. Доценко] ; М-во України у справах сім'ї, молоді та спорту, Держ. департамент з усиновлення та захисту прав дитини, Держ ін-т сімейної та молодіжної політики. - К., 2011. - Розд. ІІІ. - С. 43-61.
 3. Зінченко А. Г., Пєша І. В. Діти, які перебувають в особливо складних і надзвичайних умовах // Державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 2010 року) / [кер. авт. кол. А. Г. Зінченко ; ред. Ю. О. Доценко] ; М-во України у справах сім'ї, молоді та спорту, Держ. департамент з усиновлення та захисту прав дитини, Держ ін-т сімейної та молодіжної політики. - К., 2011. - Розд. V. - С. 89-115.
 4. Зінченко А. Г. Державна політика у сфері соціально-правової захищеності дітей // Державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 2010 року) / [кер. авт. кол. А. Г. Зінченко ; ред. Ю. О. Доценко] ; М-во України у справах сім'ї, молоді та спорту, Держ. департамент з усиновлення та захисту прав дитини, Держ ін-т сімейної та молодіжної політики. - К., 2011. - Розд. VII. - С. 128-138.
 5. Зінченко А.Г., Саприкіна М., Ляпін Д. … та ін. Боротьба з корупцією. Роль бізнесу в Україні : аналіт. довідка. – [К. : Фарбований лист, 2011]. – 51 с.
 6. Сусська О.О. Зміна традиційних уявлень про простір і час в сучасних дослідженнях інформаційного простору // Час у дзеркалі науки : І Міжнар. наук. міждисциплінарна конф., (19 берез. 2011 р.) : матеріали виступів / [заг. ред. Л. Й. Зубрицька]. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - С. 182-184.
 7. Сусська О.О. Теоретична модернізація медіапсихологічних підходів // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : зб. наук. пр. / Асоц. політ. психологів України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України ; за заг. ред. М. М. Слюсаревського ; упоряд. Л. А. Найдьонова, Г. В. Мироненко. – К. : Міленіум, 2011. – Вип. 12. – С. 244-253.

2006

 • Гірник А. М., Саламатов В. О. Q-методологія: методика та організація дослідження // Конфліктологічна експертиза: теорія та методика. Вип. 5: Актуальні проблеми конфліктологічної експертизи / Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Т-во конфліктологів України. Центр соц. психології та управління конфліктами НаУКМА. — К., 2006. — С. 41–49.
 • Боднар А. Я., Макаренко Н. Г. Особливості професійного самовизначення особистості на етапі навчання у ВНЗ // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія”. — Т. 59: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Редкол. : В. С. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. — К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. — С. 49–55.
 • Голубєва І. В. Порівняльний аналіз акредитації ВНЗ США та України (на прикладі програми з конфліктологічних дисциплін) // Конфліктологічна експертиза: теорія та методика. Вип. 5: Актуальні проблеми конфліктологічної експертизи / Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Т-во конфліктологів України. Центр соц. психології та управління конфліктами НаУКМА. — К., 2006. — С. 87–94.
 • Голубєва М. О. Використання методу дискусії у вищих навчальних закладах України // Українські інтелектуали: погляд із сьогодення: Зб. ст. — К. : Вид-во “Дельта”, 2006. — С. 163–172.
 • Голубєва М. О., Єгорова В. В. Історія виникнення та розвитку методу випадків і ситуацій // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія”. — Т. 59: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Редкол. : В. С. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. — К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. — С. 16–21.
 • Голубєва М. О., Бахтіярова Х. Ш. Навчальний тренінг — ефективний шлях усунення суперечностей між теорією та практикою // Конфліктологічна експертиза: теорія та методика. Вип. 5: Актуальні проблеми конфліктологічної експертизи / Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Т-во конфліктологів України. Центр соц. психології та управління конфліктами НаУКМА. — К., 2006. — С. 81–87.
 • Демидович О. Мобінг немає національності: Емоційне насилля на роботі в Іспанії та країнах Європейського Союзу // Профспілки України. — 2006. — № 6. — С. 21–24.
 • Демидович О. “Підручник із медитації” для посередника з урегулювання трудових конфліктів // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія”. — Т. 59: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Редкол. : В. С. Брюховецький, В. П. Моренець, А. Ф. Бурбан та ін. ; Редкол. темат. вип. : А. М. Гірник, М. М. Букач, В. О. Васютинський та ін. ; Упоряд. М. О. Голубєва; НаУКМА. — К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. — С. 42–45.
 • Демидович О. Посередництво в Іспанії як сфера професійної діяльності // Конфліктологічна експертиза: теорія та методика. Вип. 5: Актуальні проблеми конфліктологічної експертизи / Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Т-во конфліктологів України. Центр соц. психології та управління конфліктами НаУКМА. — К., 2006. — С. 154–159.
 • Демидович О. Хабанера про незахищену Кармен. Іспанія. Досвід посередництва в системі позасудових методів розв’язання трудових конфліктів // Профспілки України. — 2006. — № 2. — С. 35–37.
 • Єгорова В. В. Викладання англійської мови професійного спрямування у ВНЗ України: експертна оцінка // Конфліктологічна експертиза: теорія та методика. Вип. 5: Актуальні проблеми конфліктологічної експертизи / Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Т-во конфліктологів України. Центр соц. психології та управління конфліктами НаУКМА. — К., 2006. — С. 94–102.
 • Єгорова В. В., Голубєва М. О. Історія виникнення та розвитку методу випадків і ситуацій // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія”. — Т. 59: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Редкол. : В. С. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. — К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. — С. 16–21.
 • Копець Л. В., Гордієнко В. І. Феноменологія професійної діяльності в групі у контексті стабільності та динаміки організаційних форм // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія”. — Т. 59: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Редкол. : В. С. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. — К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. — С. 55–60.
 • Кульбабська Ю. В. Зовнішні і внутрішні конфлікти при викладанні курсу “українська мова професійного спрямуванн” у ВНЗ України // Конфліктологічна експертиза: теорія та методика. Вип. 5: Актуальні проблеми конфліктологічної експертизи / Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Т-во конфліктологів України. Центр соц. психології та управління конфліктами НаУКМА. — К., 2006. — С. 103–112.
 • Кульбабська Ю. В. “Українська мова професійного спрямування” — проблеми та перспективи курсу // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія”. — Т. 59: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Редкол. : В. С. Брюховецький ін. ; НаУКМА. — К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. — С. 31–36.
 • Приходькіна Н. Виявлення гендерних стереотипів та гендерних конфліктів у студентському середовищі // Конфліктологічна експертиза: теорія та методика. Вип. 5: Актуальні проблеми конфліктологічної експертизи / Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Т-во конфліктологів України. Центр соц. психології та управління конфліктами НаУКМА. — К., 2006. — С. 113–120.
 • Приходькіна Н. Інтеграція гендерних досліджень в систему вищої освіти України як один з інноваційних підходів в сучасній педагогіці // Ідеї, реалії та перспективи освітніх інновацій: філософія, психологія, методика. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 20–21 квітня 2006 року, м. Суми. Ч. 2 — Суми: ВТД “Університетська книга”, 2006. — С. 97–98.
 • Приходькіна Н. Перспективи інтеграції гендерних досліджень в систему вищої освіти України к контексті Болонського процесу// Політологічні, соціологічні та психологічні виміри перехідного суспільства: як зробити реформи успішними. Збірник матеріалів Третьої міжнародної наукової конференції 22–24 червня 2006 р. Т. 1 — Суми: СумДПУ — 152–155 с.
 • Тернавська Т. А. Дослідження латентної конфліктності при викладанні психологічних дисциплін // Конфліктологічна експертиза: теорія та методика. Вип. 5: Актуальні проблеми конфліктологічної експертизи / Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Т-во конфліктологів України. Центр соц. психології та управління конфліктами НаУКМА. — К., 2006. — С. 120–124.
 • Тернавська Т. А. Проблема активізації пізнавальної діяльності у студентів ВНЗ // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія”. — Т. 59: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Редкол. : В. С. Брюховецький та ін. ; НаУКМА. — К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. — С. 36–41.
 • Яковенко О. В. Інтелект // Філософія: Словник-довідник: Навч. посіб. / Держ. ком. статистики України; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту. — К. : Дельта, 2006. — С. 58–59.
 • Яковенко О. В. Конфлікт // Філософія: Словник-довідник: Навч. посіб. / Держ. ком. статистики України; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту. — К. : Дельта, 2006. — С. 68–69.
 • Яковенко О. В. Ментальність // Філософія: Словник-довідник: Навч. посіб. / Держ. ком. статистики України; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту. — К. : Дельта, 2006. — С. 82.
 • Яковенко О. В. Мислення // Філософія: Словник-довідник: Навч. посіб. / Держ. ком. статистики України; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту. — К. : Дельта, 2006. — С. 84–85.
 • Яковенко О. В. Рефлексія // Філософія: Словник-довідник: Навч. посіб. / Держ. ком. статистики України; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту. — К. : Дельта, 2006. — С. 109–110.

2005

 • Боднар А. Я., Макаренко Е. М. Взаємодія мовних і ментальних структур у формуванні національної самосвідомості (на прикладі української та російської мов) // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія". — Т. 47: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / НаУКМА; Редкол. : В. Брюховецький та ін. — К., 2005. — С. 49–56.
 • Боднар А. Я. Дослідження ефективного професійного самовизначеня студентів першокурсників // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Тези доп. VІ Міжнар. наук.- практ. конф., 23–24 листоп. 2005 р. / М-во праці та соціальної політики України; Ін-т спеціальної педагогіки АПН України; Ін-т колекційної педагогіки і психології НПУ ім. М. П. Драгоманова; Благодійний фонд “Добробут XXI століття". — К. : Ун-т “Україна”, 2005. — С. 219–221.
 • Брик О. М. Особливості участі практичних психологів в оптимізації процесу управління колективами вітчизняних MLM-фірм // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія". — Т. 47: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / НаУКМА; Редкол. : В. Брюховецький та ін. — К., 2005. — С. 60–67.
 • Гірник А. М. Конфліктологічна експертиза: теорія і методика // Соц. психологія. — 2005. — № 2. — С. 175–176.
 • Гірник А. М. Настрої політично індиферентних виборців на початку президентської виборчої кампанії 2004 року та перед першим туром голосування // Конфліктологічна експертиза: теорія і методика / Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України; Т-во конфліктологів України; Центр соціальної психології та управління конфліктами НаУКМА. — К., 2005. — Вип. 4. : Актуальні проблеми конфліктологічної експертизи. — С. 119–126.
 • Гірник А. М., Саламатов В. О. Соціально-психологічна експертиза ціннісно-когнітивної складової політичної поведінки кримчан // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія". — Т. 47: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / НаУКМА; Редкол. : В. Брюховецький та ін. — К., 2005. — С. 39–45.
 • Голубєва І. В. Особливості викладання конфліктологічних дисциплін у форматі дистанційного навчання у ВНЗ США // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія". — Т. 47: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / НаУКМА; Редкол. : В. Брюховецький та ін. — К., 2005. — С. 31–36.
 • Голубєва М. О., Єгорова В. В. Порівняльний аналіз проблемного навчання та методу випадків і ситуацій // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія". — Т. 33: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / НаУКМА; Редкол. : В. Брюховецький та ін. — К., 2004. — С. 7–11.
 • Голубєва М. О., Ващенко О. О. Сучасна вища економічна освіта в Чехії та Україні: теоретичні засади і практичний досвід // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія". — Т. 47: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / НаУКМА; Редкол. : В. Брюховецький та ін. — К., 2005. — С. 14–18.
 • Копець Л. В. Особливості сприйняття інших людей професійними психологами // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія". — Т. 47: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / НаУКМА; Редкол. : В. Брюховецький та ін. — К., 2005. — С. 45–49.
 • Рибалка В. В. Особистісно — центроване консультування клієнтів із патогенною психодинамічною неконгруентністю // Практична психологія та соціальна робота. — 2005. — № 1. — С. 49–57; № 2. — С. 37–47.
 • Рибалка В. В. Теорія динамічної психологічної структури особистості Костянтина Платонова // Психологія і суспільство. — 2005. — № 3. — С. 23–34.
 • Яковенко О. В. Психологічні стратегії ефективного розв'язання проблеми // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія". — Т. 47: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / НаУКМА; Редкол. : В. Брюховецький та ін. — К., 2005. — С. 73–77.

2004

 • Васьківська С. В. Використання метафори архетипічного циклу досвіду в психологічному консультуванні // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія". — Т. 33: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / НаУКМА; Редкол. : В. Брюховецький та ін. — К., 2004. — С. 47–55.
 • Гірник А. М. Конфліктологічна експертиза: від мистецтва до технології // Соц. психологія. — 2004. — № 2. — С. 100–110.
 • Копець Л. В. Теоретичні орієнтації, проблематика й основні результати експериментальних досліджень самоконтролю в західній психології ХХ століття // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія". — Т. 33: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / НаУКМА; Редкол. : В. Брюховецький та ін.- К., 2004. — С. 60–66.
 • Музиченко Л. В. Ціннісні виміри особистісної ідентичності в юності // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія". — Т. 33: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / НаУКМА; Редкол. : В. Брюховецький та ін. — К., 2004. — С. 67–70.
 • Яковенко О. В. Психологічний механізм вирішування задач та прийняття рішень // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія". — Т. 33: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / НаУКМА; Редкол. : В. Брюховецький та ін. — К., 2004. — С. 70–72.

2003

 • Брик О. М. Особливості управлінської спрямованості менеджерів мережевого маркетингу // Актуальні проблеми психології. Т. 1, ч. 9: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія / Ред. : С. Д. Максименко, Л. М. Карамушка. — К. : Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 2003. — С. 100–103.
 • Брик О. М. Феномен лідерства в сучасному українському мережевому маркетингу // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія". — Т. 22: У 3–х ч. : Суспільні науки: Ч. 2 / НаУКМА; Редкол. : В. С. Брюховецький та ін. ; Упоряд. : М. Т. Брик, Н. Г. Антонюк. — К., 2003. — С. 299–303.
 • Гірник А. М. Моніторинг громадської думки в сфері прав людини // Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні / Укр. центр політ. менеджменту; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. : Укр. центр політ. менеджменту, 2003. — С. 459–470.
 • Гірник А. М. Соціальні і психологічні корені конфліктів у працях Платона і Аристотеля // Психологічні перспективи. — 2003. — № 4. — С. 15–17.
 • Гірник А. М. Уніфікація опису конфлікту та його аналіз // Актуальні проблеми психології. Т. 1, ч. 10: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. — К. : Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 2003. — С. 15–17.
 • Музиченко Л. В. Самовизначення і професійне середовище // Соц. психологія. — 2003. — № 2. — С. 112–119.
 • Музиченко Л. В. Чинники формування ідентичності в юності // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія". — Т. 22: У 3–х ч. : Суспільні науки: Ч. 2 / НаУКМА; Редкол. : В. С. Брюховецький та ін. ; Упоряд. : М. Т. Брик, Н. Г. Антонюк. — К., 2003. — С. 296–299.
 • Рибалка В. В. Концепція, програма дослідження та класифікація типів особистості Олександра Лазурського // Психологія і суспільство. — 2003. — № 3. — С. 4–16.
 • Рибалка В. В. Особистісно-центровані методологічні підходи у науковій психології // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: Матеріали II міжнар. наук.-практ. конф, м. Хмельницький,15–16 жовт. 2003 p. / АПН України; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти; Технолог. ун-т Поділля. — Хмельницький, 2003. — С. 38–47.
 • Гірник А. М. Конфликтологическая экспертиза // Журн. практикующего психолога. — 2003. — № 9. — С. 146–156.
© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна