NYC Escorts

Розвиток факультету природничих наук

Знання неможливі без практичних наукових досліджень. На природничому факультеті знають про цінність хімічного стола чи мікроскопа як інструмента практикування чи отримання нових знань – але і знають, що необхідні великі затрати на придбання обладнання для практики. Тому факультет природничих наук був включений до стратегічних проектів, залученням коштів на які займається група фандрейзингу, щоб допомогти студентам, аспірантам та професорам проводити дослідження в обладнаних лабораторіях та розвивати хоч і ресурсоємний, але такий перспективний факультет.

 

У 2017 році першочерговим потребою Факультету природничих наук є створення сучасної лабораторії органічної хімії.

З презентацією цього проекту можна ознайомитися тут.

 

Також актуальними є обладнання меморіальної аудиторії-кімнати ім. Віталія Замостяна, засновника і першого завідувача кафедри екології (45 тис. грн.) та придбання сушильної шафи для лабораторії неорганічної хімії (17 370 грн.).

 

Дякуємо компаніям "Укроргсинтез" та "KMA official gift shop", завдяки підтримці яких у 2016 році були покриті нагальні потреби Факультету природничих наук, зокрема:

 

Факультет природничих наук НаУКМА готує висококласних дослідників, здатних генерувати яскраві наукові ідеї задля вирішення прикладних завдань, що стоять перед людством. На природничому факультеті НаУКМА чотири спеціальності: фізика, хімія, біологія та екологія. На перетині цих наук формуються міждисциплінарні спеціалізації, наприклад, застосування нанооб’єктів хімічного виробництва, досліджених фізичними методами у біологічних системах. Ця сфера – застосування високотехнологічних досліджень для вирішення прикладних задач, наприклад, у сфері охорони здоров’я, – в усьому світі дуже активно розвивається. Також, наприклад, глибинне вивчення довкілля із застосуванням біологічних методів та прийомів хімії і фізичних приладів для вирішення проблем підтримання сталого безпечного розвитку є завданням першочергового значення для людства і його виживання. На нашому факультеті ми намагаємося створювати всі умови, щоб надати нашим студентам можливість займатися саме такими міждисциплінарними дослідженнями.

 

Питаннями сталого розвитку та збереження довкілля займається кафедра екології, де вивчають механізми функціонування екосистем, впливи антропогенних чинників на природне довкілля та методи запобігання та регулювання такого впливу. На кафедрі успішно функціонує центр дослідження екосистем, у якому, серед інших, здійснюються дослідження впливу змін клімату на продуктивність екосистем. У кафедри з'явилися нові можливості для досліджень та моніторингу довкілля з відкриттям лабораторії аналізу якості води. Студенти-екологи створили свою організацію – еко-клуб "Зелена хвиля", зорієнтований не лише на екологів, а й на всіх студентів. Завдяки активним дослідженням кафедра займає провідні позиції в Україні.

 

Кафедра хімії має унікальну для України спеціалізацію – мембранні технології. Це дуже перспективний напрям досліджень, який має широке практичне застосування. Це саме ті технології, що дозволяють розділяти забрудники і чисті речовини. Їхнє можливе застосування дуже широке – це не лише очищення води (в Україні, як і у багатьох країнах Європи, відчувається брак чистої питної води), а й, наприклад, для очищення крові, виробництва лікарських препаратів тощо. Окрім того на кафедрі досліджуються питання нанохімімії і нанотехнологій, зокрема, проблеми сорбції на нанооб’єктах та застосування нанобіотехнологій для створення лікарських препаратів.

 

Кафедра біології також дає одну з найякісніших освіт в галузі біологічних наук і є однією з кращих в галузі генетики, мікробіології та клітинної біології. Практикум з мікробіології у нас – один з кращих у країні. Після закінчення бакалаврату можна спеціалізуватись і на кафедрі біології на магістеріумі кафедри лабораторної діагностики біологічних систем, яка випускає магістрів з дуже потрібною в сучасній біології і медицині спеціалізацією.

 

Кафедра фізико-математичних наук дає ґрунтовну освіту у теоретичній фізиці, а також у деяких фундаментальних і прикладних аспектах нанотехнологій, зокрема медичного і біологічного спрямування. На кафедрі також можна вивчити основи програмування та інформаційних технологій (створюються програми спільно з факультетом інформатики).

 

Інтерв’ю з деканом ФПрН Олександром Голубом

 

Партнери і благодійники розвитку факультету

 

UkrorgSyntezLogo   kmagiftshop   arterium logo ua vert  EmCell logo 1FondVypusknykivUkrainy

 

Тарас Лукачук

 

NYC Escorts
© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна
Frilco Philippines Corporation E-tup Web Services