NYC Escorts
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії
  • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
  • Дні науки 2019
  • Наукові школи

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених НаУКМА

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Національного університету «Києво-Могилянська академія» є частиною системи громадського самоврядування університету і ставить за мету сприяння розвитку наукової діяльності в НаУКМА.

У роботі Наукового товариства беруть участь студенти, аспіранти, докторанти і молоді вчені віком до 35 років (докторанти – до 40 років), які навчаються або працюють в НаУКМА.

Наукове товариство:

-       забезпечує захист прав та інтересів студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених НаУКМА щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями;

-       сприяє організації та проведенню організаційних, наукових та освітні заходів, у яких беруть участь молоді вчені НаУКМА;

-       популяризує наукову діяльність серед студентської молоді, сприяє залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;

-       представляє інтереси студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених перед адміністрацією НаУКМА та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар‘єри;

-       сприяє підвищенню якості наукових досліджень, обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками, розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;

-       взаємодіє з Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідницькими установами;

-       здійснює координацію та об’єднання зусиль студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених задля організації досліджень і вирішення актуальних наукових завдань, розвитку їх інноваційної діяльності та популяризації науки;

-       бере участь в організації та проведенні конкурсів на здобуття дослідницьких грантів для студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених НаУКМА, у залученні вітчизняних та міжнародних грантів для проведення наукової діяльності, організації отримання фінансової підтримки в рамках вітчизняних та міжнародних наукових програм;

-       веде пошук нових форм роботи студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, виступає ініціатором їх впровадження у практику, поширює позитивний досвід наукової роботи;

-       сприяє дотриманню студентами, аспірантами, докторантами і молодими вченими етичних норм у проведенні наукової діяльності, забезпечує збереження прав інтелектуальної власності та протидії порушенню цих прав у НаУКМА;

-       виконує інші функції, передбачені законами України, icon Положенням про Наукове товариство.

Членом Наукового товариства може стати будь-який студент, аспірант, докторант або молодий вчений НаУКМА на підставі власного бажання висловленого відповідною заявою. Заява щодо вступу до Наукового товариства тут.

Члени Наукового товариства мають право:

-       обирати та бути обраним до керівних органів Наукового товариства;

-       брати участь в обговоренні питань діяльності Наукового товариства, вносити пропозиції щодо вирішення цих питань;

-       брати участь у підготовці та проведенні заходів, що організовує Наукове товариство, бути учасником цих заходів;

-       бути рекомендованими Науковим товариством щодо нагородження їх преміями, стипендіями, подяками, державними нагородами й іншими видами відзнак і нагород, відповідно до чинного законодавства та Статуту НаУКМА.

У роботі Наукового товариства на добровільних засадах можуть брати участь усі студенти, аспіранти, докторанти та співробітники НаУКМА, які займаються науковою діяльністю.

 

В зв'язку із кадровими змінами вибори нового складу правління Наукового  товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених відбудуться у вересні 2020

 

NYC Escorts
© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна
Frilco Philippines Corporation E-tup Web Services