• НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
  • Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • Наукові школи
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»

Останні новини

Захист дисертації Силенка Іллі Володимировича «Марковська Ідеальна Рівновага у грі видобутку ресурсів зі степеневими перевагами агентів»
Детальніше...
Додатковий набір до аспірантури за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Детальніше...
Могилянка першою в Україні підписала угоду про розміщення дисертацій у базі ProQuest Dissertations & Theses (PQDT)

 

doc hub

Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА

 

fb f logo blue 50

Відділ аспірантури та докторантури / Докторська школа імені родини Юхименків 

 

Про нас

Засадничим принципом наукової освіти в НаУКМА є стимулювання самостійної та продуктивної дослідницької діяльності, підтримка фахової активності й прагнення до нових знань, відкритості до комунікації і взаємодії в рамках міжнародної академічної спільноти.

 

Відділ аспірантури та докторантури університету створений у 1998 р., тоді ж відбувся перший набір 40 осіб за 28 спеціальностями. Відтоді аспірантуру університету закінчили більше ніж тисяча осіб, багато з яких продовжують наукову та викладацьку роботу в НаУКМА. Станом на 01 травня 2020 року аспірантура університету функціонує за 16 спеціальністями, докторантура — за 2 із загальною чисельністю аспірантів — 161, докторантів — 2.

 
 
Відділ  є структурним підрозділом університету, підпорядкований президенту та віцепрезиденту з наукової роботи та інформатизації, діє на підставі Статуту університету, інших нормативних документів МОН та НаУКМА.
 

Основним завданням відділу є організація підготовки спеціалістів вищої кваліфікації (докторів філософії (PhD) і докторів наук), виконання наказів і розпоряджень міністерства, президента та Вченої ради НаУКМА стосовно підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів, дотримання принципу добору здобувачів вчених ступенів за їхніми кваліфікаційними і науковими якостями.
 

З 2008 р. відділ носить назву «Докторська школа НаУКМА», де поряд із підготовкою аспірантів та докторантів започатковано експериментальне (перше в Україні) впровадження структурованих освітніх PHD-програм (зокрема в рамках проєкту TEMPUS IV ASP2PhD «Розробка дієвої моделі Докторської школи для впровадження структурованих PHD-програм в Україні та Грузії»). 
 
 
Основними принципами цієї моделі стало впровадження глобальних стандартів наукової культури і сучасних практик наукової освіти ЄС, інституційна відкритість, автономія PhD-програм, прямий зв'язок навчальної та дослідницької роботи.  «Могилянська модель» підготовки здобувачів PhD здебільшого лягла в основу загальнонаціональної, закріпленої Законом України про вищу освіту та «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)».  
 
 
У рамках проекту Erasmus+ «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України»/DocHub, у 2016-2019 рр. було продовжено впровадження інноваційної освітньої та наукової складової підготовки здобувачів PhD для НаУКМА та партнерських інституцій, запроваджено основи для створення освітніх кластерів наукової освіти, апробовано технології змішаного (дистанційного) навчання тощо.
 

З 2018 року колегіальне стратегічне управління науковою освітою в НаУКМА здійснює Рада Докторської школи

 

Аспіранти та докторанти НаУКМА беруть участь в роботі Ради Молодих вчених НаУКМА,  яка є частиною системи громадського самоврядування університету і ставить за мету сприяння розвитку наукової діяльності в НаУКМА.

 

Від 2013 року Докторська школа НаУКМА носить ім'я родини Юхименків (Канада), які фінансово підтримують її діяльність, зокрема, через щорічний конкурс дослідницьких стипендій для аспірантів.

 

З 2018 року аспірантів НаУКМА також підтримує Фундація Лозинських (США). Уклінна подяка благодійникам НаУКМА за надану підтримку, яка сприятиме формуванню нової генерації дослідників України!

 

З кінця 2019 року Докторська школа НАУКМА розташована в 7 корпусі університетського містечка. 

 

Керівник відділу: Криворучка Л.Д., канд.філос.наук.  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

 

Публікації, відео

 

icon Наукові праці здобувачів PhD, що індексуються у наукометричних базах Web of Science, Core Collection та Scopus

 

Публікації:

 

Докторські програми в Європі та Україні: матеріали міжнародної конференції «Впровадження принципів третього циклу вищої освіти Європейського простору в Україні» / [наук. ред. і упоряд. В. Моренець]. - К. : [Пульсари], 2007. - 97 с

 

Винницький М. І. Впровадження третього циклу вищої освіти — ключ до успіху Болонського процесу / Михайло Винницький // Вища школа. - 2008. - № 12. - С. 20-27.

 

Винницький М. І. «З дипломом Кембриджа чи Сорбонни в Україні ви ніхто! Чому?» / Михайло Винницький // День. – 2008. - 13 трав. (№ 81).

 

Винницький М. І. Законопроект ВАК «Про атестацію...» - біг на місці / Михайло Винницький, Володимир Моренець // Дзеркало тижня. - 2008. - 27 вересня (№ 36). - С. 1, 14

 

Архипова Л. «Процедури і стандарти наукової освіти в НаУКМА» 

 

Відео: 

 

Докторська школа (з циклу Знайомтесь: Могилянка)

Докторська школа НаУКМА  (Стратегічний проект розвитку Академії)

Докторська школа НаУКМА

Аспірантура в Докторській школі НаУКМА

Вручення PhD дипломів НаУКМА-2013 (Анастасія Гринько, Олег Іванов та Дар'я Тарадай)

Про урочисту церемонію вручення дипломів PhD НаУКМА (2014)

 

 

Рада Докторської школи

Рада Докторської школи є  колегіальним органом управління, що уповноважений Вченою Радою НаУКМА для визначення стратегічних завдань розвитку наукової освіти в НаУКМА і здійснення контролю за діяльністю й розвитком Докторської школи ім. родини Юхименків НаУКМА. Створена на підставі ухвали Вченої ради НаУКМА від 29.03.2018 р. та з урахуванням досвіду роботи виконкому Докторської школи (2008-2016рр).

 

Основним завданням Ради є стратегічне управління та координація діяльності всіх програм з підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії (PhD) та доктора наук (відповідно).  

 

Увала засідання Вченої ради від 29.03.2018

Положення про Раду

 

Контакти Ради — Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Наші випускники

 

 

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна