• НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
 • Наукові школи
 • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
 • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
 • Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії

Центр дослідження проблем верховенства права та його втілення в національну практику України

Завдання і методи

Цілі та принципи

Новини

Експертні висновки

Контакти

Співробітники

ЗАВДАННЯ I МЕТОДИ ДIЯЛЬНОСТI ЦЕНТРУ:

 • Дослiдження iстоpiї становлення i розвитку принципу верховенства права, його співвідношення з принципами правової, демократичної, соцiальної держави.

   

 • Дослідження теоретичних проблем і практичного досвіду реалізації принципу верховенства права у рiзних сферах суспiльного життя, а також у нацiональнiй та міжнародній юридичній практиці, включаючи:

   

- аналіз та узагальнення практики застосування принципу верховенства права Європейським судом з прав людини, Конституцiйним Судом України та органами конституцiйної та загальної юрисдикцiї iнших країн;
- дослідження вимог верховенства права матеріального та процесуального характеру, стану та напрямів вдосконалення цих вимог в нацiональнiй правовiй системi;
- проведення монiторингу проектів законів та інших нормативних
aктів на предмет вiдображення в них вимог принципу верховенства права.

 • Сприяння підготовці студентами та викладачами факультету правничих наук НаУКМА наукових робiт з проблематики верховенства права, проведення наукових конференцiй, ceмінapiв, круглих столiв, презентація результатiв своїх дослiджень.
 • Розробка науково-практичних рекомендацій та експертних правових висновків, спрямованих на вдосконалення механізмів втілення принципу верховенства права у вітчизняну практику, зокрема:

   

 • участь в експертизi проектiв законiв та iнших нормативних актів на предмет їх вiдповiдностi конституцiйному принципу верховенства права;
 • пiдготовка висновкiв з питань застосування принципу верховенства права за запитами органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об' єднань громадян;
 • проведення вiдповiдних науково-дослідних робiт, наукових консультацiй та правових експертиз за договорами з надання консультаційних та експертних послуг.

Контакти

Цілі та принципи

Новини

Експертні висновки

Контакти

Співробітники

НАЙМЕНУВАННЯ та АДРЕСИ ЦЕНТРУ:
 

Офiцiйна повна назва українською мовою:
Центр дослiдження проблем верховенства права та його втiлення в нацiональну практику України

 

Скорочена назва українською мовою: 

Центр дослідження верховенства права

 

Офiцiйна повна назва англiйською мовою:

Тhе Center for Research оп the Rule of Law and its Implementation in Ukraine


Скорочена назва англійською мовою:

Тhе Rule of Law Research Centre

 

Юридична адреса:

04655, м. Київ, вул. Г.Сковороди, 2, НаУКМА

 

Поштова адреса:

Центр дослідження верховенства права, вул. Волоська 8/5, корпус 4 кім. 304, м. Київ, 04655

Телефон (044) 425-60-73; (044)425-77-74
Факс (044)425-60-73
e-mail: RoL Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

         

Сторінка у Facebook

 

Зацікавлених осіб: правників-науковців. адвокатів, суддів, прокурорів, юридичні фірми, адвокатські та громадські об’єднання, політологів і політиків запрошуємо до плідної співпраці.

Публікації

Про нас

Мета та завдання

Новини

Публікації

Тези конференцій

 1. Козюбра М.І. Дотримання вимог верховенства права – запорука забезпечення виборчих прав громадян та потреб суспільства / М.І.Козюбра  // Виборче право України в контексті європейських демократичних стандартів: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26-27 травня 2016 року). – К.: Видавничий дім «Стилос», 2016.– С.7-13

 

Наукові статті, що входять до фахових видань

2016

 1. Козюбра М.І. Неухильне дотримання Конституції - запорука дієвості мовної політики / М.І.Козюбра // Право України. -  2016, №3 – 63-73с.
 2. Козюбра М.І. Система судоустрою України / М.І.Козюбра // Національна безпека і оборона, 2016, №5-6, – 75-79 с.
 3. Козюбра М.І. Судова правотворчість: аномалія чи іманентна властивість правосуддя / М.І. Козюбра // Право України. - 2016, №10 –38-48 с.
 4. Козюбра М.І. Співвідношення національних і міжнародних правових систем / М.І. Козюбра // «Наукові записки НаУКМА. Т.181. Юридичні науки». Київ, Університетське видавництво, 2016. – 3-11 с.
 5. Сущенко В. Принцип верховенства права в судовій практиці України: Матеріали серії Круглих столів «Верховенство права і реформи в Україні» / Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права». - №1-2/2015, ISSN 2227-7153, Видавничий Дім «Ін Юре», с. 479-481
 6. Цельєв О. В. Право бути почутим - складова верховенства права в діяльності органів місцевого самоврядування / О.В. Цельєв // «Наукові записки НаУКМА. Т.181. Юридичні науки». Київ, Університетське видавництво, 2016. – 43-46 с.
 7. Матвєєва Ю. І. Визначення права і визначеність закону / Ю.І. Матвєєва // «Наукові записки НаУКМА. Т.181. Юридичні науки». Київ, Університетське видавництво, 2016. – 47-49 с.
 8. Шуліма А. О. Зміни до Конституції України: актуальні темпоральні аспекти /А.О. Шуліма // «Наукові записки НаУКМА. Т.181. Юридичні науки». Київ, Університетське видавництво, 2016. – 50-53 с.
 9. Іванків І. Б. Відмінні ознаки прав людини третього покоління / І.Б. Іванків // «Наукові записки НаУКМА. Т.181. Юридичні науки». Київ, Університетське видавництво, 2016. – 54-57 с.
 10. Козюбра М. І. Сучасний стан реформування конституційних засад судової влади. / М.І.Козюбра // У збірці: Конституційний процес в Україні: вдосконалення засад правосуддя, прав, свобод і обов’язків людини  і громадянина. К.: Центр Разумкова, 2016 – С. 4-9

 

Верховенство права та окуповані території Донбасу і Криму / за заг. ред. М. Козюбри, автори: В. Венгер, М. Козюбра, О. Лисенко, О. Цельєв; Центр дослідження проблем верховенства права та його втілення в національну практику України, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Академія Фольке Бернадотта. – Київ, 2018. – 92 c.

Мета та завдання

Про нас

Мета та завдання

Новини

Публікації

 

МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ:

полягає в детальному вивченні доктрини верховенства права та його складових, дослідженні їх впливу на формування правової дійсності сучасного демократичного суспільства та особливостей втілення верховенства права в національну практику України.

 

ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ:

 • дослідження генезису, еволюції та сучасного розуміння верховенства права, включаючи визначення змісту його складових;
 • наукова розробка практичних проблем утвердження верховенства права в Україні, підготовка прикладних аналітичних звітів щодо актуальних проблем правозастосування;
 • імплементація результатів наукових досліджень у освітні (навчальні) програми, насамперед в навчальний процес юридичних навчальних закладів в Україні;
 • науково-просвітницька (освітня, тренінгова) діяльність, спрямована на укорінення людиноцентричних цінностей, гарантування і забезпечення прав людини у правовій свідомості українського народу;
 • підготовка наукових (експертних) висновків і практичних рекомендацій з проблем застосування верховенства права та його складових у різних сферах юридичної та іншої діяльності.

-             дослідження генезису, еволюції та сучасного розуміння верховенства права, включаючи визначення змісту його складових;

-             наукова розробка практичних проблем утвердження верховенства права в Україні, підготовка прикладних аналітичних звітів щодо актуальних проблем правозастосування;

-             імплементація результатів наукових досліджень у освітні (навчальні) програми, насамперед в навчальний процес юридичних навчальних закладів в Україні;

-             науково-просвітницька (освітня, тренінгова) діяльність, спрямована на укорінення людиноцентричних цінностей, гарантування і забезпечення прав людини у правовій свідомості українського народу;

підготовка наукових (експертних) висновків і практичних рекомендацій з проблем застосування верховенства права та його складових у різних сферах юридичної та іншої діяльності.

Співробітники

Цілі та принципи

Новини

Експертні висновки

Контакти

Співробітники

content kozubra

Науковий керівник Центру:

КОЗЮБРА Микола Іванович, доктор юридичних наук, професор, член-коресподент Академії правових наук України, заслужений юрист України, суддя Конституційного Суду України у відставці.

 

Виконавчий директор Центру:

ВЕНГЕР Володимир Миколайович, кандидат юридичних наук

Наукові співробітники:

АЗАРОВ Денис Сергійович, кандидат юридичних наук, доцент, декан факультету правничих наук НаУКМА.
СУЩЕНКО Володимир Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України.
САВЕНКО Микола Дмитрович, кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, суддя Конституційного Суду України у відставці.
ЦЕЛЬЄВ Олексій Вікторович, кандидат юридичних наук, доцент.
ШЕВЧУК Станіслав Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, член-коресподент Академії правових наук України.

 

Експерти:

ІЩЕНКО Юрій Вікторович, кандидат юридичних наук, доцент.
КРАВЧЕНКО Наталія Григорівна, кандидат юридичних наук, доцент.
ЛОБАЧ Ольга Михайлівна, кандидат юридичних наук, доцент.
МАТВЄЄВА Юлія Іванівна, старший викладач.
ПЕТРОВ Роман Орестович, доктор юридичних наук, професор, доктор філософії (PhD ) в галузі права, керівник кафедри права ЄС імені Жана Моне.
ПОСПОЛІТАК Володимир Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент.
ТКАЧЕНКО Валентина Миколаївна, старший викладач.

·                                 Науковий керівник Центру: КОЗЮБРА Микола Іванович, доктор юридичних наук, професор, член-коресподент Академії правових наук України, заслужений юрист України, суддя Конституційного Суду України у відставці.
Виконавчий директор Центру: СУЩЕНКО Володимир Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, адвокат.

Наукові співробітники:
АЗАРОВ Денис Сергійович, кандидат юридичних наук, доцент, декан факультету правничих наук НаУКМА.
ВЕНГЕР Володимир Миколайович, кандидат юридичних наук, старший викладач.
САВЕНКО Микола Дмитрович, кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, суддя Конституційного Суду України у відставці.
ЦЕЛЬЄВ Олексій Вікторович, кандидат юридичних наук, доцент.
ШЕВЧУК Станіслав Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, член-коресподент Академії правових наук України.

Експерти:
ІЩЕНКО Юрій Вікторович, кандидат юридичних наук, доцент.
КРАВЧЕНКО Наталія Григорівна, кандидат юридичних наук, доцент.
ЛОБАЧ Ольга Михайлівна, кандидат юридичних наук, доцент.
МАТВЄЄВА Юлія Іванівна, старший викладач.
ПЕТРОВ Роман Орестович, доктор юридичних наук, професор, доктор філософії (PhD ) в галузі права, керівник кафедри права ЄС імені Жана Моне.
ПОСПОЛІТАК Володимир Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент.
ТКАЧЕНКО Валентина Миколаївна, старший викладач.

·                                

 

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна