Дослідження

Про нас

Дослідження

Публікації

 

Співробітники Центру працювали над такими науково-дослідними роботами:

 

Тема: «Прогностичне моделювання динаміки енергетичних потоків зональних екосистем України за умов зміни клімату».

Термін виконання: 01.2015–12.2016.

Реєстраційний номер в УкрІНТЕІ: 0115U000389.

Мета роботи: Прогнозування динаміки енергетичних потоків зональних фітоценозів України з урахуванням багаторічних змін кліматичних факторів (температурні режими,динаміка атмосферних опадів, їх співвідношення).

Фінансування: Державний бюджет.

 

Тема: Прогнозування реакції карбонового циклу степових екосистем України на зміни кількості опадів (керівник: проф. Дідух Я.П., термін виконання: 2013–2014).
Реєстраційний номер в УкрІНТЕІ: 0113U002487
Фінансування: Державний бюджет.

 

Тема: Нелінійна реакція степових екосистем України на зміни кількості опадів (керівник: проф. Дідух Я.П., термін виконання: 12.2010–12.2012).
Реєстраційний номер в УкрІНТЕІ: 0110U007909.
Фінансування: Держкомінформнауки України та Фонд цивільних досліджень США (CRDF).

 

Тема: Природні біотопи міста Києва та оцінка збитків від їх втрати (керівник: проф. Дідух Я.П., термін виконання: 01.2011–12.2012).
Реєстраційний номер в УкрІНТЕІ: 0111U002927.
Фінансування: Державний бюджет.

 

Тема: Визначення показників енергетичних потоків для різних типів лісових екосистем (керівник: доц. Вишенська І.Г., термін виконання: 11.2010–12.2010).
Реєстраційний номер в УкрІНТЕІ: 01080007248.
Фінансування: Державний комітет України з питань науки, інновацій та інформатизації.

 

Тема: Оцінка впливу кліматичних змін на енергетичні потоки в природних екосистемах України (керівник: доц. Вишенська І.Г., термін виконання: 01.2010–12.2010).
Фінансування: МБФВКМА.

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна