Повідомлення

Faculty of Sciences

Навчальний план

8.04010101 «Хімія»

І р.н. 60 кредитів

Осінній семестр

кредити

Нормативні навчальні дисципліни та практика:

1.

Англійська мова

3,0

2.

Основи адсорбції

4,0

3.

Синтетичні мембрани

7,0

4.

Сорбенти і сорбційні процеси

4,5

Вибіркові навчальні дисципліни:

5,

Вища освіта і Болонський процес

1,5

 

Весняний  семестр

кредити

Нормативні навчальні дисципліни та практика:

1,

Англійська мова

3,0

2,

Основи адсорбції

5,0

3,

Теоретичні основи мембранних процесів

4,5

4,

Технології сорбційного розділення

4,5

5,

Сучасні методи синтезу органічних сполук

4,5

6,

Фізичні методи дослідження мембран

4,5

Вибіркові навчальні дисципліни:

7,

Загальна психологія

3,0

8,

Педагогіка вищої освіти

3,0

9.

Методика викладання хімії у вищий школі

2,0

10.

Педагогічна психологія

2,0

11.

Практика педагогічна

1,5

Додатковий період весняного семестру

кредити

Нормативні навчальні дисципліни та практика:

1.

Математичні методи в хімії

3,0

2.

Охорона праці в галузі

1,5

3.

Цивільний захист

1,0

Вибіркові навчальні дисципліни:

4.

Сучасна аналітична хімія

3,0

5.

Актуальні проблеми економіки перехідного періоду

3,0

6.

Соціальні проблеми та соціальна політика

3,0

7.

Методика викладання хімії у вищій школі

2,0

ІІ р.н. 60 кредитів

Осінній семестр

кредити

Нормативні навчальні дисципліни та практика:

1.

Композиційні матеріали

4,5

Вибіркові навчальні дисципліни:

2.

Методи виділення, концентрування і аналізу хімічних речовин

4,5

3.

Біологічні мембрани і їх моделі

4,5

4.

Додаткові глави до фізичної хімії полімерів

3,0

5.

Екохімічні технології екологія

4,5

6.

Інструментальні методи дослідження сорбції

4,5

7.

Методи наукових досліджень

4,5

8.

Нанокомпозитні полімери та мембрани

4,5

9.

Основи технології водопідготовки та водоочищення

4,5

10.

Фізична хімія мембранних матеріалів

4,5

11.

Філософія (для підготовки до кандіспиту)

4,0

12.

Хімічні перетворення полімерів

4,5

13.

Хімія поверхні дисперсних систем

4,5

14.

Практика педагогічна

1,5

 

Весняний семестр

кредити

Нормативні навчальні дисципліни та практика:

1.

Мембранні процеси і апарати

5,5

2.

Науково-дослідний семінар

4,5

Вибіркові навчальні дисципліни:

3.

Екологічне законодавство України

4,5

4.

Історія хімії в Україні

4,5

5.

Органічні забруднювачі

4.0

6.

Розчини полімерів

4,5

7.

Критичне читання

2.0

8.

Структура мембран і сорбентів

4,5

9.

Фізичні методи дослідження мембран

4,5

10.

Педагогічна психологія

2.0

Додатковий період весняного семестру

кредити

Державна атестація

1.

Магістерська робота

14,0