Повідомлення

Faculty of Economics

Навчальний план

8.03050801 «Фінанси і кредит»

І р.н. 60 кредитів


Осінній семестр

кредити

Нормативні навчальні дисципліни та практика:

1.

Англійська мова

3,0

2.

Філософія (поглиблений курс)

3,0

3.

Державні фінанси

4,5

4.

Ринок фінансових послуг

4,5

5.

Фінансова економетрика

4,5

Вибіркові навчальні дисципліни:

6.

Актуальні проблеми економіки (гостьовий курс-1)

5,0

7.

Вища освіта і Болонський процес

1,5

8.

Науково-практичні аспекти управління капіталізацією компанії

5,0

Весняний семестр

кредити

Нормативні навчальні дисципліни та практика:

1.

Англійська мова

3,0

2.

Макроекономічне прогнозування

4,5

3.

Міжнародний менеджмент

4,5

4.

Стратегічне управління

4,5

5.

Фінансовий менеджмент

4,5

Вибіркові навчальні дисципліни:

6.

Актуальні проблеми фінансової системи (гостьовий курс-2)

4,0

7.

Елементи теорії ймовірностей та випадкових процесів

5,0

8.

Інтелектуальна власність

1,5

9.

Ринок фінансових послуг недержавних пенсійних фондів України

4,5

10.

Фінансова математика-1

2,5

11.

Загальна психологія

3,0

12.

Педагогіка вищої освіти

3,0

Додатковий період весняного семестру

кредити

Нормативні навчальні дисципліни та практика:

1.

Менеджмент персоналу

4,5

2.

Фінансовий контролінг

3,5

3.

Фінансовий ризик менеджмент

2,5

4.

Цивільний захист

1,0

Вибіркові навчальні дисципліни:

5.

Фінансова математика-1

2,0

6.

Охорона праці в галузі

1,0

7.

Актуальні проблеми економіки перехідного періоду

3,0

ІІ р.н. 60 кредитів


Осінній семестр

кредити

Нормативні навчальні дисципліни та практика:

1.

Грошові теорії та монетарна політика

2,0

2.

Методологія наукових досліджень у фінансах

4,5

Вибіркові навчальні дисципліни:

3.

Актуальні проблеми інвестиційної політики (гостьовий курс-3)

4

4.

Актуальні проблеми трансформаційної економіки (гостьовий курс-4)

4,5

5.

Аналіз витрат-результатів

4,5

6.

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

4,0

7.

Моделі оцінювання фінансових інвестицій та управління активами

4,5

8.

Науково-практичні аспекти системи бюджетного регулювання

4,0

9.

Оподаткування суб`єктів підприємництва

4,5

10.

Портфельний аналіз

4,5

11.

Ринок капіталу

4,5

12.

Управління інформаційними системами в аудиті

4,5

13.

Філософія (для підготовки до кандіспиту

4,0

14.

Фінансове програмування

4,5

15.

Методика викладання у вищій школі

2,0

16.

Педагогічна психологія

2,0

17.

Педагогічна практика

1,5

Весняний семестр

кредити

Нормативні навчальні дисципліни та практика:

1.

Грошові теорії та монетарна політика

2,5

2.

Управління фінансовою санацією підприємства

4,5

3.

Практика науково-дослідницька

2,0

Вибіркові навчальні дисципліни:

4.

Актуальні проблеми страхування (гостьовий курс-5)

4,5

5.

Банківський менеджмент

4,5

6.

Економетричні методи в фінансовому менеджменті

4,5

7.

Економіка державного сектору

3,5

8.

Критичне читання

2,0

9.

Методика викладання фінансово-економічних дисциплін

2,5

10.

Фінансова математика-2

3,0

11.

Фінансове посередництво

4,5

12.

Фінансовий менеджмент в малому бізнесі

3,5

13.

Основи німецької та європейської економічної політики

2,5

Додатковий період весняного семестру

кредити

Державна атестація:

1.

Магістерська  робота

14,0