Повідомлення

Faculty of Economics

Навчальний план

8.03050101 «Економічна теорія»

І р.н. 60 кредитів


Осінній семестр

кредити

Нормативні навчальні дисципліни та практика:

1.

Англійська мова

3,0

2.

Економічна теорія управління фірмою

5,0

3.

Економічний аналіз державної політики

5,0

4.

Основні напрями сучасної економічної теорії

5,0

5.

Теорія міжнародної економіки

5,0

Вибіркові навчальні дисципліни:

6.

Вища освіта і Болонський процес

1,5

7.

Економічна соціологія

5,0

8.

Теорія економічного зростання

5,0

9.

Теорія поведінки споживачів

5,0

10.

Теорія економічного зростання

5,0

Весняний семестр

кредити

Нормативні навчальні дисципліни та практика:

1.

Англійська мова

3,0

2.

Макроекономічне прогнозування

5,0

3.

Організація статистичної інформації

5,0

4.

Соціальна економіка

5,0

Вибіркові навчальні дисципліни:

5.

Інтелектуальна власність

1,5

6.

Актуальні проблеми економічної політики (гостьовий курс-1)

2,5

7.

Захист економічної конкуренції

5,0

6.

Актуальні проблеми поведінки споживача (гостьовий курс-1)

2,5

7.

Національні культурні особливості споживачів

5,0

8.

Управління персоналом в компанії

5,0

9.

Актуальні проблеми інноваційної політики (гостьовий курс-1)

2,5

10.

Економічна теорія технологічних змін

5,0

11

Стратегія збільшення вартості фірм

5,0

12.

Цивілізаційна та культурна парадигма у сучасному соціально-гуманітарному знанні

4,0

Додатковий період весняного семестру

кредити

Нормативні навчальні дисципліни та практика:

1.

Цивільний захист

1,0

2.

Комп`ютерні аналітичні програми

2,0

3.

Курсова робота

4,0

4.

Практика профільна

2,0

Вибіркові навчальні дисципліни:

1.

Мистецтво презентацій

2,0

2.

Сучасні проблеми ринку праці

5,0

3.

Інтерактивний маркетинг і електронна комерція

5,0

4.

Актуальні проблеми економіки перехідного періоду

3,0

ІІ р.н. 60 кредитів


Осінній семестр

кредити

Нормативні навчальні дисципліни та практика:

1.

Фінансовий менеджмент

5,0

2.

Комп`ютерні аналітичні програми

2,0

Вибіркові навчальні дисципліни:

3.

Науково-дослідний семінар

2,5

4.

Філософія (для підготовки до кандіспиту)

4,0

5.

Економічне оцінювання

5,0

6.

Методи дослідження споживчих мотивацій

5,0

7.

Управління конфліктами зі споживачами

5,0

8.

Інноваційна політика

5,0

9.

Інтелектуальна власність та інновації

5,0

10.

Реінженірінг бізнес-процесів

5,0

11.

Управління проектами

5,0

12.

Моделювання та прогнозування соціальних процесів

4,5

13.

Соціологія глобалізації

3,0

14.

Методика викладання у вищій школі

2,0

15.

Педагогічна психологія

2,0

16.

Практика педагогічна

1,5

Весняний семестр

кредити

Вибіркові навчальні дисципліни:

1.

Критичне читання

2,0

2.

Актуальні проблеми економічної політики (гостьовий курс-2)

2,5

3.

Актуальні проблеми політичної економіки

5,0

4.

Макроекономічний аналіз державного регулювання

5,0

5.

Політична економія євроінтеграції

5,0

6.

Актуальні проблеми поведінки споживача (гостьовий курс-2)

2,5

7.

Соціальний маркетинг

5,0

8.

Теорія мерчандайзингу

5,0

9.

Управління поведінкою споживачів

5,0

10.

Актуальні проблеми інноваційної політики (гостьовий курс-2)

2,5

11.

Інноваційний маркетинг

5,0

11.

Стратегічне управління

5,0

12.

Стратегія економічного зростання Європейського Союзу

2,5

Додатковий період весняного семестру

кредити

Вибіркові навчальні дисципліни:

1.

Основи німецької та європейської економічної політики

2,5

Державна атестація:

2.

Магістерська  робота

14,0