• Конкурс Western NIS Enterprise Fund
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2017 році
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • Дні науки 2016

 

 

 

Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА

Аспірантура

Вартість навчання

 

Відповідно до Наказу №290 від 03.07.2018 р. "Про вартість підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, здобувачів ступеня доктора наук та за Договорм про надання освітніх послуг", з 01 серпня 2018 року річна вартість підготовки

1) здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у розмірі:

     - на першому та другому роках навчання - 40 000 грн;

    - на третьому та четвертому роках навчання - 28 000 грн.

2) здобувачів ступеня доктора наук у розмірі 29 000 грн.

3) здобувачів ступеня кандидата наук у розмірі 28 000 грн.

 

Спеціальності

Повний перелік спеціальностей та спеціалізації освітньо-наукових програм у НаУКМА:   

  

032 Історія та археологія:ліцензований обсяг – 45 осіб

    гарант освітньо-наукової програми: Яковенко Наталя Миколаївна – доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України,  професор кафедри історії НаУКМА

спеціалізації:

- історія (забезпечує фахова група кафедри історії НаУКМА)

- археологія (забезпечує фахова група кафедри археології НаУКМА)\

    

033 Філософія:ліцензований обсяг – 33 особи

      гарант освітньо-наукової програми: Ткачук Марина Леонідівна – доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, декан факультету гуманітарних наук НаУКМА

     

034 Культурологія: ліцензований обсяг – 30 осіб

   гарант освітньо-наукової програми: Собуцький Михайло Анатолійович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри культурології НаУКМА

Міжінституційна аспірантура - забезпечує фахова група з числа фахівців кафедри культурології НаУКМА та Інституту культурології Національної академії Мистецтв України

 

035 Філологія:ліцензований обсяг – 61 особа

   гарант освітньо-наукової програми: Моренець Володимир Пилипович – доктор філологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри літературознавства НаУКМА

спеціалізації 

 - теорія, історія української мови та компаративістика (забезпечує фахова група кафедри загального та слов’янського мовознавства НаУКМА; кафедри української мови НаУКМА)

- теорія, історія літератури та компаративістика (забезпечує фахова група кафедри літературознавства НаУКМА

 

051 Економіка:ліцензований обсяг – 13 осіб

   гарант освітньо-наукової програми: Бураковський Ігор Валентинович- доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії НаУКМА

 

 

053  Психологія: ліцензований обсяг – 16 осіб

       гарант освітньо-наукової програми – Чернобровкін В. М.

 

054 Соціологія:ліцензований обсяг – 39 осіб,

       гарант освітньо-наукової програми – Оксамитна С. М.

 

  061 Журналістика: ліцензований обсяг – 16 осіб,

       гарант освітньо-наукової програми – Квіт С. М.

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування:ліцензований обсяг – 7 осіб,

       гарант освітньо-наукової програми – Лук’яненко І. Г.

 

073 Менеджмент:ліцензований обсяг – 16 осіб,

       гарант освітньо-наукової програми – Гуменна О. В.

 

081 Право:ліцензований обсяг – 62 особи,

       гарант освітньо-наукової програми – Козюбра М. І.

 

082 Міжнародне право: ліцензований обсяг – 16 осіб,

       гарант освітньо-наукової програми – Василенко В. А.

 

091 Біологія: ліцензований обсяг – 80 осіб,

       гарант освітньо-наукової програми – Шевцова Л. В.

спеціалізації:

 - генетика, молекулярна біологія, біорізноманіття (забезпечує фахова група кафедри біології та екології НаУКМА)

- цитологія, клітинна біологія, гістологія (забезпечує фахова група кафедри лабораторної діагностики біологічних систем НаУКМА)

- біофізика, фізіологія (забезпечує фахова група Міжнародного Центру Молекулярної фізіології НАНУ)

- біотехнологія (забезпечує фахова група Інституту харчової біотехнології та геноміки НАНУ)

- молекулярна біологія, системна біологія (забезпечує фахова група Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ)

 

102 Хімія:ліцензований обсяг – 168 осіб,

       гарант освітньо-наукової програми – Голуб О. А.

спеціалізації:

- хімія мембран і дисперсних систем (забезпечує фахова група кафедри хімії НаУКМА)

- хімія високомолекулярних сполук (забезпечує фахова група Інституту хімії   високомолекулярних сполук НАНУ)

- біоорганічна хімія, нафтохімія і вуглехімія (забезпечує фахова група Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАНУ)

- органічна хімія (забезпечує фахова група Інституту органічної хімії НАНУ)

- фізична хімія, хімія поверхні (забезпечує фахова група Інституту хімії поверхні ім.О.О.Чуйка НАНУ)

- неорганічна хімія, фізична хімія (забезпечує фахова група Інституту загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського НАНУ)

- сорбція і каталіз (забезпечує фахова група Інституту сорбції та проблем ендоекології НАНУ)

- електрохімічна енергетика (забезпечує фахова група Міжвідомчого відділення електрохімічної енергетики НАНУ)

- колоїдна хімія (забезпечує фахова група Інститут біоколоїдної хімії імені Ф.Д.Овчаренка НАНУ)

 

 113 Прикладна математика:ліцензований обсяг – 13 осіб,

       гарант освітньо-наукової програми – Олійник Б. В.

 

 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології: ліцензований обсяг – 21 особа,

         гарант освітньо-наукової програми – Яловець А. Л.;

 

набір здійснюється Інститутом програмних систем НАНУ - 

http://phd.isofts.kiev.ua/

На підставі ліцензій наданих згідно Наказів Міністерства освіти України: №707 від 23.06.2016 р., №816 від 08.07.2016 р., №856 від 19.07.2016 р.;  №933 від 03.08.2016 р.

© 2012-2018 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна